Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

IEGŪTS VESELĪBU VEICINOŠAS SKOLAS STATUSS

Apliecinajums   Veselību veicinošo skolu programma tika uzsākta 2007.gadā. Ar laiku programmas aktivitātes dažādu iemeslu dēļ apsīka. Savukārt 2014.gadā Slimību profilakses un kontroles centrs ar jaunu sparu atsāka programmas darbību.
   Piektdien, 2. decembrī, SPKC 55 Latvijas skolām piešķīra Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu. To skaitā ir arī Dzērves pamatskola un Aizputes pagasta pamatskola, kuras šobrīd vienīgās pārstāv Aizputes novadu Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā (NVVST). Līdz šim skolas jau gadu darbojās NVVST.
Šobrīd tīklā iesaistījušās 83 skolas un 4 pirmsskolas izglītības iestādes no visas Latvijas.  NVVST var iesaistīties ikviena vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde, kura vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus. Lai piedalītos NVVST, skolai ir jāstrādā pie Veselību veicinošām izglītības iestādēm noteikto kritēriju izpildes. Piemēram, jāizveido Veselību veicinošās skolas padome, jāveicina skolēnu iesaistīšanās ar fizisko aktivitāti saistītā interešu izglītībā, skolā jānodrošina atbalsts fiziskas un emocionālas vardarbības gadījumā, skolas kafejnīcā (ja tāda ir) jānodrošina iespēja iegādāties veselīgus pārtikas produktus un jāorganizē citi veselību veicinoši pasākumi.
   Veselību veicinošas izglītības iestādes statuss skolai tiek piešķirts, darbojoties tīklā vienu mācību gadu un sasniedzot visus pamata kritērijus.


   Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.
 Plašāka informācija par NVVST pieejama SPKC mājaslapas sadaļā “Veselību veicinošo skolu tīkls”

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze