Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vislatvijas skatuves runas konkurss „Valodiņa 2017” ir klāt!

val   Laiks steidzas uz pavasara pusi, un velti ziema vēl untumaini aušojas, vējo, ar dažām sniega vērpetēm ietin zemi un sajauc gaisu. Tepat, pavisam tuvu, nenovēršami ar Meteni un Pelnu dienu vērsies vārti uz pavasari... Bet mēs domājam, gatavojamies un pošamies uz netālo Lažas speciālo internātpamatskolu, kur jau piecpadsmito gadu notiek skatuves runas konkurss „Valodiņa ”. Ar katru gadu gūstam pieredzi, iespēju salīdzināt un vērtēt sevi, cik lielas ir mūsu iespējas izaugsmei. Tādēļ esam aktīvi gan kā dalībnieki, gan kā vērotāji.
   Šī tradīcija turpina pulcināt speciālo skolu audzēkņus no tuvākām un attālākām Latvijas vietām. Vistālāko ceļu uz Kurzemi mērojuši Kokneses un Rīgas speciālo skolu audzēkņi un viņu skolotāji. Aizputes novada skolēni ir kaimiņi, kas labprāt atsaucas draudzīgajam aicinājumam. Tādēļ 17.februāra rītā devāmies ciemos, lai atbalstītu šo pasākumu un parādītu savas skatuves runas prasmes. Mūsu skolu šoreiz pārstāvēja 6.klases skolēni- Alma Andersone un Aldis Karaļus.


   Šogad, kliedējot „baumas un pīlīšu pūšanu” par konkursa nenotikšanu un solītās atkalredzēšanās nepiepildīšanos, pasākuma vadītājs, atraktīvais, ļoti pozitīvi vērsto izjūtu radītājs- Lažas skolas skolotājs I.Ozols visus klātesošos nomierināja, ka nevar visam ticēt... Nu jau 15.gadskārta! Mazā jubileja sagaidīta. Gan skolas direktors L.Tiļugs, gan žūrija( žūrijas galvenais cilvēks, goda viesis,īsts liepājnieks-mūziķis Ivo Fomins, Aizputes k/n mākslinieciskās daļas vadītāja, pasākumu vadītāja un arī radītāja-I.Rudzīte, Dzērves pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, kā arī novada Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja-V.Valdmane) pauda savu labvēlīgo attieksmi pret visiem 78(rekordskaitlis) šī gada drosmīgajiem runātājiem, vērtējot katra dalībnieka priekšnesumu ar sārtām sirsniņām un uzslavu par uzdrošināšanos, par dedzīgajām, mirdzošajām acīm un pašapziņu- katrs savā būtībā ir talants ar dedzīgu sirdi un daudzkrāsainām izjūtām.Īpašas izjūtas mūs pārņēma, klausoties Madaras Priedolas skandēto, pašas radīto dzejoli „Pateicība”.Šķita, ka eņģeļi,sadevušies rokās, ar saviem spārniem noglāstīja Madaras pieri...
   Labus vārdus par savu veikumu saņēma arī Alma (I.Samauskas dzejolis „Kā uzburt sniegu”) un Aldis (J.Baltvilka dzejolis „Zvirbullis”).
   Pateicības raksti, daudzās dāvanas,tostarp- Lažas skolas īpaši pārdomātās, mūziķu priekšnesumi un sirsnīgā gaisotne atkal gan lielos, gan mazos dalībniekus saviļņoja.
   Lai dzīvo konkurss! Katram noslēgumam ir savs sākuma akords.

Konkursa atbalstītāja un līdzdalībniece- skolotāja Ināra Bunka

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze