Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Pasākums „Es un mežs!”

Meza diena   Starptautiskās Meža dienas ietvaros, kas tiek atzīmēta 21. martā, Meža konsultāciju pakalpojuma centra Dienvidkurzemes nodaļa Dzērves pamatskolā organizēja pasākumu 1. – 9. Klašu skolēniem – „Es un mežs!” Katrai klasei bija iespēja darboties četrās radošās darbnīcās, lai ar dažādu aktivitāšu palīdzību iepazītu mežu un ar to saistītos procesus dabā.
   Darbnīcā „Iepazīsti kokus” skolēni pildīja dažādus uzdevumus, kas palīdzēja noskaidrot, kā noteikt koka vecumu, mācīja atpazīt dažādas koku sugas gan pēc to lapām un augļiem attēlos, gan pēc apraksta. Skolēni noskaidroja arī to, ko iespējams izgatavot no dažādiem kokiem. Darbnīcā „Latvijas dzīvnieki un putni” skolēniem pēc attēliem vajadzēja atpazīt putnus un meža dzīvnieku pēdas, kā arī bija iespēja apskatīt un atpazīt vairākas medību trofejas. Savukārt darbnīcā „Vai tu zini, kādas mūsu mežos aug ogas un sēnes?” skolēniem, ēdot pankūkas ar ievārījumu, bija jāatpazīst no kādām meža ogām ievārījumi gatavoti, kā arī jāveic uzdevums atpazīt ēdamās sēnes no neēdamajām. Ar aizrautību skolēni iesaistījās spēlē ”Meža augu BINGO”. Darbnīcā „Putnu mājas” skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem instrumentiem, kuri tiek izmantoti koku apkārtmēra un augstuma noteikšanai, kā arī atrašanās vietas noteikšanai mežā. Katra klase izgatavoja arī putnu būrīti, pēcāk uz tā uzrakstot kādu novēlējumu. Būrīši tiks izvietoti skolas parkā.


   Pēc pasākuma 1. – 4.klašu komandas ieguva dažādas nominācijas. Par zinošāko klasi tika atzīta 2. klase, atraktīvākie izrādījās 1. klases skolēni, par jautrāko tika atzīta 3. klase, savukārt 4. klase ieguva nomināciju - mežainākā klase, kura sevī ietvēra visas iepriekšējās nominācijas. 5. – 9.klašu skolēni saņēma pateicības par aktīvu darbošanos. Kā atzina pasākuma organizatori, Dzērves pamatskolas skolēni ir diezgan zinoši ar mežu saistītos jautājumos. Labi pārzina putnus un dzīvniekus, kā arī veiksmīgi orientējas ogu un sēņu atpazīšanā.
   Starptautiskā Meža diena ir iedibināta 2012. gadā. Šīs dienas mērķis ir palielināt informētību par meža nozīmību, kā arī iespējām, ko mežs sniedz cilvēku vajadzību apmierināšanai gan šobrīd, gan nākotnē.
   Paldies Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nodaļai par izglītojošo pasākumu un iespēju skolēniem mežu un tā procesus iepazīt atraktīvā un radošā veidā.

Skolotāja Kristīne Elerte

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze