Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Dzērves pamatskolas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Saldus novadu

Saldus   Skolēnu pavasara brīvdienu laiks skolotājiem parasti ir pārpilns ar dažādiem darbiem, kas saistīti gan ar skolu pedagoģiskās padomes sēdēm,novada mācību priekšmetu MA organizētajām apspriedēm par valsts pārbaudes darbiem, eksāmeniem, kursu nodarbībām, lekcijām.Katru gadu rodam laiku, lai dotos kādā jau iepriekš izplānotā pieredzes apmaiņas braucienā.Šoreiz mērojām ceļu uz Saldus novadu, lai paciemotos Zirņu un Striķu pamatskolās.
   Zirņu pamatskolā mūs sagaidīja skolas direktore,kura iepazīstināja ar skolas dzīvi,izrādīja gan klašu telpas, labiekārtotos kabinetus un jaunizbūvēto sporta laukumu.Šobrīd aktuālais jautājums ir par to, kā spēj sevi pierādīt maza lauku skola samērā lielas pilsētas pievārtē. Zirņu pamatskolā skolēnu skaits ir tuvu simtam, liela daļa skolēnu brauc no Saldus pilsētas,Skrundas novada, jo skola sevi ir pierādījusi kā konkurētspējīgu mācību iestādi.Tā piedāvā arī divas jaunas licencētas izglītības programmas(skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un atbilstoša programma audzēkņiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem), kā arī saistošus interešu izglītības pulciņus, ārpusstundu nodarbības(Saldus pilsētas peldbaseina apmeklējumi, „Talantu skola” Druvas vidusskolā), iesaistās projektos( „Mamma Daba”).Skolai ir savs psihologs, kurš pacietīgi strādā ar skolēniem, viņu vecākiem, risinot aktuālas problēmas.Skola atrodas pagasta administratīvajā centrā līdzās bērnudārzam, pagasta pārvaldei.Lielā skolas sporta zāle ir kļuvusi ne tikai par sporta dzīves centru, bet arī par visu lielo pasākumu norises vietu,jo pagastam nav sava kultūras nama. Vērā ņemams ir pašvaldības atbalsts un rūpes ,lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu, veidotu sakoptu vidi.Patīkami pārsteidza sporta laukums ar lielisko skrejceļu.


   Pavisam netālu, braucot Saldū pa Striķu ielu, atradām norādes, ka skaistā dabas nostūrītī, nost no pilsētas kņadas un dunas atrodas Striķu pamatskola.Var sacīt, ka senajā skolā, jo nesen skola svinēja savu 140. dzimšanas dienu,mūs sagaidīja sirsnīgie skolas ļaudis.Arī šajās brīvdienās klasēs un mācību kabinetos bija jūtama rosība.
   Šobrīd šī skola ir vienīgā pašvaldības finansētā skola Latvijā, kas pārgājusi uz mācībām pēc Marijas Montesori pedagoģijas metodēm( ES programma Erasmus+ projekts „Montesori mācību metodes apguve pēc Zviedrijas skolu izstrādātajām un skolu dzīvē realizētajām metodēm”).Striķu skola, kurā skolotāji spēj un vēlas mācīties kopā ar saviem audzēkņiem.Kā apgalvoja skolas direktore D.Zandberga,tā ir bijusi liela uzdrīkstēšanās, lai parastu pamatizglītības iestādi pārvērstu par tādu skolu, kurā ir netradicionāls darba stils, aizraujošas mācību metodes.Mazas klases, skolēnu skaita ziņā, bet ar īpašu pieeju katram skolēnam(70 skolēni 1.-9.kl.,5 un 6 gadus veci bērni).Liela daļa apmācāmo un izglītojamo ir no Saldus pilsētas, kā arī no plašākas apkārtnes.Vecāki ir sapratuši un novērtējuši, ka nevēlas savu bērnu „iesviest”lielā, skaļā skolā ar pārpildītām klasēm, kur bērns pazūd barā, sasteigtajā ritmā neiekļaujas.Individuālā pieeja, pašapziņas stiprināšana,attīstot dotības un spējas pakāpeniski, bet saistoši un dinamiski, pašam izvērtējot padarīto, mācoties priecāties par ieguvumiem.Tādēļ katra klases, nodarbību telpa ir iekārtota tā, lai skolēns varētu izvēlēties savu darbiņu, kuru viņš veiks šajā dienā.Skolotājs ir vērotājs, mudinātājs, līdz ar to veidojas neuzspiesta līdzdarbošanās.Katrai jomai (valoda, matemātika,dabaszinības, māksla,mūzika) ir sava krāsainā, sataustāmā, izjūtamā, praktiski pārbaudāmā iespējamība.Nav vienkārši aprakstīt, uzskaitīt interesanto,pārsteidzoši daudzveidīgo materiālu klāstu, kādu redzējām Striķu pamatskolā.
   Ap seno skolas ēku kuplo diži koki, vienu daļu apkārtnes aizņem augļu dārzs, apstrādāts zemes gabals sakņu un dārzeņu audzēšanai, kā arī neliela siltumnīca.Trušu saimīti neapciemojām.Šie dzīvnieciņi esot mīļi visiem, pašiem skolēniem arī jāuzņemas rūpes, lai trušus pabarotu.Tā ir vieta, kurā jau no mazotnes bērni mācās praktiskas lietas, dzīves gudrību.Pētnieciskas iespējas dabā, saistot teoriju ar praktisko darbošanos, darbu un atpūtu ārpus skolas telpām, nav realizējamas bez ieinteresētu cilvēku idejām, var sacīt, apmātību.Noteicošā noteikti ir motivācija šim lielajam skolas jau vairāku gadu laikā izlolotajam sapnim,ka skolai jābūt draudzīgai vietai katram skolas bērnam. Aizbraucot no šīs jaukās vietas, centāmies sevī iedēstīt kādu mazo ideju asniņu turpmākajam darbam.
   Šajā dienā apmeklējām arī Saldus sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcu un apskatījām Saldus mākslinieka V.Gūtmaņa personālizstādi „Klusais brīnums”.Ar pašu mākslinieku pavisam nesen tikāmies Cīravas pagasta bibliotēkā un iepazinām viņa darbu smalko noskaņu un izjūtu harmoniju.
   Labo, gaišo mirkļu dēļ nebija žēl, ka diena tuvojās savai novakarei...

Dzērves pamatskolas skolotāja
Ināra Bunka

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze