Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Ārpusstundu darbs

Brīvā laika pavadīšanai skolēniem tiek piedāvātas sekojošas INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

 

TAUTAS DEJAS 3.-6.kl. - Kristīne Kapiņa

TAUTAS DEJAS  6.-9. kl - Kristīne Kapiņa

DAMBRETE - Agnita Vaitkus

VIDES IZGJĪTĪBA 1.-9.kl. - Lāsma Jūrmale

KORIS 1.-4.kl. - Maija Pētersone

KORIS 5.-9.kl. - Maija Pētersone

VIDES IZGLĪTĪBA  Dabas izziņas skola 5.-9.kl. - Inga Roģe

ESI VESELS Sporta programma - Maira Skabule

ROKDARBU MĀKSLA 1.-9.kl. - Kristīne Elerte

JAUNĀKO KLAŠU ANSAMBLIS - Lāsma Jūrmale

VIDES IZGLĪTĪBAS PULCIŅŠ 1.-9.kl. - Lāsma Jūrmale

VIDES IZGJĪTĪBA Mazie dabas pētnieki 1.-4.kl. - Lāsma Jūrmale

 

1. – 9. klašu pulciņš „Rokdarbu māksla”

 Pulciņš skolā darbojas pirmo gadu. Skolēni darina darbus, iepazīstot arvien jaunas rokdarbu tehnikas, kā, piemēram, batikošanu, šūšanu, izšūšanu u.c.
Darbošanās rokdarbu pasaulē attīsta skolēna domāšanu, pacietību, izpratni par darbu, attīsta sadarbību, draudzību.
Skolēni iemācās gatavot dāvaniņas, pārsteigumus, noderīgas lietas savai garderobei vai interjeram, izmantojot savu izdomu, prasmes un pacietību. Tiek veidota izpratne par to, ka skaistais un vērtīgais nav tikai dārgs naudas izteiksmē. Skaistais un vērtīgais ir darbs, kuru skolēns ir ieguldījis, pacietība un mīlestība.
Apmeklējot pulciņa nodarbības, audzēkņi paplašina savu redzesloku un padara dzīvi krāšņāku, kā arī gūst dzīvei noderīgas prasmes.

Rokdarbi 1 Rokdarbi 2

Rokdarbi 3 Rokdarbi 4

„Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien! Rīt tev taps dāvināts vēl.”
/Paulu Koelju/

 

Ritmu deju, jeb mūsdienu deju pulciņš „Odziņas”

 2010./2011. m.g. pavasarī atzīmēja savu 5 gadu pastāvēšanas jubileju ar vērienīgu koncerta uzvedumu. 5 gadu pastāvēšanas periodā iestudētas 13 dejas, katrai dejai izgatavoti attiecīgi tērpi un aksesuāri. Kopumā pulciņā darbojas 14 meitenes.

Ar priekšnesumiem esam piedalījušies skolas,  pagasta, novada pasākumos. Labi panākumi gūti Liepājas rajona SIC konkursos un Kurzemes novada skatēs.

-= galerija =-

Jaunāko klašu ansamblis.

 Ik gadus interešu izglītības programmu piedāvājumā tiek iekļauts jaunāko klašu ansamblis, kurā sākumskolas klašu bērniem tiek dota iespēja radoši izpausties, pilnveidojot savas vokālās iemaņas ansambļa dziedāšanā un apgūstot skatuves kultūras prasmes. Ansamblis skolā darbojas jau septiņpadsmit gadus ik pa četriem gadiem pilnībā nomainoties dalībnieku sastāvam. Taču vienmēr dalībnieki regulāri apmeklējuši mēģinājumus un ar lielu entuziasmu apguvuši jauno repertuāru un iesaistījušies koncertu programmu sagatavošanā. Ar saviem priekšnesumiem piedalāmies skolas pasākumos – Latvijas dzimšanas dienas svinībās, Ziemassvētku un Pavasara koncertos. Labprāt piekrītam uzaicinājumiem dziedāt arī pasākumos Cīravas pagastā – Dzērves saieta nama, Cīravas bibliotēkas un kultūras nama organizētajos pasākumos. Ar saviem priekšnesumiem esam iepriecinājuši klausītājus arī Aizputes kultūras namā. Savulaik ansamblis labus rezultātus guvis Liepājas rajona un Kurzemes novada vokālās mūzikas konkursos. Šobrīd ik gadus gatavojamies Aizputes novada vokālās mūzikas konkursam „Balsis”.

 Ansamblis_3 Ansamblis_4 Ansamblis_5 HPIM0865.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautu deju pulciņš.

 Pulciņā darbojas skolēni, kuri apgūst latviešu tautu deju pamatsoļus un mācās izpausties dejā! Ik gadu kolektīva sastāvs mainās, jo daļa dodas dejot uz 3.-7.kl. deju kolektīvu. Ar prieku dejojam dažādos Dzērves pamatskolas, Cīravas pagasta pasākumos.

 

3.-6.klašu tautu deju pulciņš.

 Pulciņā dejo skolēni, kuriem patīk aktīvi pavadīt brīvo laiku , kuri labprāt uzstājas dažādos koncertos un vēlas sadraudzēties ar skolēniem no citām skolām. Šobrīd pulciņā dejo 16 4.-7. klašu skolēni. Labprāt dejojam dažādos skolas, pagasta un novada pasākumos. Katru gadu deju kolektīvs piedalās Liepājas deju svētkos. 2012. gada vasarā piedalījās deju festivālā” Latvju bērni danci veda” Ventspilī. Bet vislielākais notikums bija-piedalīšanās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Kolektīvam ir izveidojusies draudzība arī ar citiem novada kolektīviem.

Dambretes pulciņš

 Arī šogad darbu turpina dambretes pulciņš, kuru var apmeklēt skolēni no 1. līdz 9.klasei. Katru pirmdienu jaunos dambretistus apmāca meistarkandidāts dambretē Haralds Dobelis un Mudīte Dobele. Pulciņa dalībnieki regulāri piedalās pagasta un novada organizētajās sacensībās. Dambretē ir sacentušies Kuldīgā, Ventspilī, Bauskā, Dobelē, pat Saulkrastos. Skolā par tradīciju kļuvuši Adventes un Lieldienu turnīri. Pagājušajā mācību gadā Lieldienu turnīru aizstāja ar Prāta spēlēm.

dambrete 11 2015 1 dambrete 11 2015 2 

dambrete 11 2015 3

Vides izglītības pulciņš.

 Vides izglītības pulciņā darbojas skolas Ekopadome. Tā ir skolēnu līdzpārvalde, kas organizē ar vides izglītību saistītus pasākumus skolā. Ekopadomē darbojas skolēni no 3. – 9. klasei. Pēdējo gadu aktivitātes bija saistītas ar veselīgu dzīvesveidu un meža izpēti, skolas vidi un apkārtni, enerģiju. Šogad skolā strādāsim pie tēmas „Ūdens”. Jau otro gadu mūsu darbs novērtēts ar starptautisko balvu – Zaļo karogu. Ekopadome: Kārlis Baumanis - premjerministrs 9. klase Annija Ivanovska - premjerministra vietniece 8. klase Ķitija Švītiņa - kultūras ministre 8. klase Vēsma Ozola - kultūras ministre 8. klase Ulvis Ulmers - sporta ministrs 4. klase Emīls Balodis - sporta ministrs 5. klase Madara Freimane - koerspondents 7. klase Vendija Gulbe - korespondents 7. klase Anna Regīna Eglīte - protokoliste 6. klase Amanta Gintere - protokoliste 5. klase Alma Andersone - protokoliste 4. klase Lauris Norenbergs - reklāmists 9. klase Larisa Āfelde - reklāmiste 6. klase Marta Roģe - māceklis 3. klase Sannija Liebus - māceklis 3. klase

Ekopadome

Esi vesels.

2015./2016. mācību gadā koriģējošā vingrošana, notiek visiem 1.- 4. Klašu skolēniem

Pirmdienās 3.- 4. klašu skolēniem, trešās stundas laikā.
Piektdienās 1.- 3. klašu skolēniem, ceturtās stundas laikā.
Kamēr laika apstākļi ir labvēlīgi, ejam laukā, vingrojam, ejam pastaigās pa skolas parku un protams ejam rotaļās. Nelabvēlīgos laika apstākļos vingrojam skolas sporta zālē, ejam rotaļās,sacenšamies stafetēs.
Bērniem ļoti patīk dažādas kustību rotaļas, piemēram, Veiklais pāris, Putnu būris,Namiņš deg.

Vingrosana 1    Vingrosana 2

Vingrosana 3    Vingrosana 4

Folkloras pulciņš.

 Jau daudzus gadus Dzērves pamatskolā skolēniem ir iespējas padziļināti izzināt latviešu tautas tradīcijas, folkloras vērtības un to nozīmi dzīves likumsakarību izpratnē. Lielākā daļa pulciņa dalībnieku apgūst teorētiskās zināšanas, strādā ar Latvijā atpazīstamu un populāru folkloristu(M.Mellēnas, V.Muktupāvela, I.Reiznieces u.c.) savāktajiem materiāliem par tautas gara vērtībām. Praktisko nodarbību laikā pulciņa dalībnieki ( 3.-8.klašu skolēni) apgūst iemaņas stāstīt latviešu tautas pasakas, teikas, anekdotes, neparastus, smieklīgus atgadījumus no savas vai paziņu dzīves raibumiem, minēt mīklas. Skolēni savas prasmes un iemaņas parāda konkursos, skolas, pagasta un novada pasākumos. Iespēju robežās dalībnieki apgūst tradicionālo dziedāšanu, kustību spēles un rotaļas ar dziedāšanu. Folkloras pulciņa dalībnieki-Līga Stone (6.kl.),Uģis Eglītis (6.kl.), Jana Arāja(4.kl.)- piedalījušies Lejaskurzemes novada Stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa”, kā arī Vislatvijas speciālo skolu runas konkursā „ Valodiņa”, kurš jau desmito gadu notika Kurzemē(šogad Kazdangas kultūras centrā).Kā goda viesi un pasākuma atbalstītāji šajos konkursos piedalījušies un savu vērtējumu par konkursantiem snieguši tādi mūziķi, dziedātāji kā U.Marhilevičs, I.Fomins(Igo), R.Kaupers u.c. Lai veidotu prasmi uzstāties plašākas auditorijas priekšā, pulciņa dalībnieki piedalās arī skatuves runas konkursos. Uģis Eglītis, Jana Arāja un Harijs Pugulis saņēmuši atzinības rakstus par labu , drosmīgu uzstāšanos. Šajā mācību gadā centīsimies strādāt radoši, aktīvi gatavoties un piedalīties dažādos pasākumos un konkursos, lai gūtu gandarījumu par paveikto pulciņa nodarbībās.

 

 

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies