Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Skolotāji

Mairolds Blūms - skolas direktors, mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Gita Petrovica - 5. klases audzinātāja, direktora vietniece izglītības jomā, sociālo zinību, vēstures skolotāja

Agnita Vaitkus - 4.klases audzinātāja, sākumskolas un interešu izglītības skolotāja 4.klases audzinātāja, sākumskolas un interešu izglītības skolotāja

Lāsma Jūrmale - 2.klases audzinātāja, sākumskolas un interešu izglītības skolotāja

Liene Bērziņa - 7.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja

Ināra Bunka - 9.klases audzinātāja,latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ligita Norenberga - informātikas skolotāja

Maija Pētersone - mūzikas, interešu izglītības skolotāja

Inga Roģe - sporta, interešu izglītības un bioloģijas skolotāja

Kristīne Rozentāle - 3.klases audzinātāja, sākumskolas un dabaszinību skolotāja

Gunta Rūtenberga - krievu valodas skolotāja

Maira Skabule - 1.klases audzinātāja, sākumskolas un interešu izglītības, ģeogrāfijas skolotāja

Līga Stadgale - 8.klases audzinātāja, matemātikas un fizikas skolotāja

Vita Valdmane - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Kristīne Kapiņa - interešu izglītības skolotāja

Irita Dobele - ķīmijas skolotāja

Rebeka Skuja - skolotāja logopēde

Kristīne Elerte - 6.klases audzinātāja, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, interešu izglītības skolotāja

DSC_1736
DSC_1736

Darbinieki

Zigurds Meiers - saimniecības vadītājs

Vīgrieze Ruta - lietvede

Normunds Zeniņš - informātikas speciālists

Liene Druskina - pavāre

Anita Trenmore - pavāra palīgs

Jānis Trenmors - remontstrādnieks

Indra Daiļidjonoka - apkopēja

Dace Ābele - medicīnas māsa

Inta Dunaiska - apkopēja

Agris Ančenko - remontstrādnieks (vasara)

DSC_1740
DSC_1740

Atbalsta personāls

Rebeka Skuja - logopēde

AP_2014 - 3

Dace Ābele – medmāsa

Dace
Dace

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze