Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

DZĒRVES PAMATSKOLAS VIDES NOVĒRTĒJUMS

Gada tēma - PĀRTIKA

1. ATKRITUMI

   Iegādājoties pārtikas produktus rodas dažāda veida atkritumi – tetrapakas, plastmasas pudeles, kartons, plastmasas maisiņi u.c. Iespēju robežās atkritumi tiek šķiroti (skolā pieejami arī šķirošanas konteineri) un nodoti otrreizējai pārstrādei, taču ne vienmēr tas ir iespējams. Piedaloties „Skolas piena” programmā, kā arī ikdienā pārtikā lietojot pienu un kefīru rodas diezgan liels daudzums tetrapaku, taču Latvijā nav iespēju nodot tās otrreizējai pārstrādei, tādēļ tās nonāk kopējā atkritumu konteinerā vai tiek sadedzinātas. Atkritumu daudzumu varētu samazināt, iegādājoties dažādus produktus vaļējos iepakojumos, taču tas netiek atļauts no kontrolējošām institūcijām.
Papildus atkritumu slodze – vienreiz lietojamie trauki – skolā nav, jo ikdienā šādi trauki netiek lietoti.
Pārtikas produktu iepirkšana ir samērīga izlietojumam, kā arī atbilstoša produktu derīguma termiņam.
Katru dienu skolā rodas bioloģisko pārtikas atkritumu. To daudzums ir svārstīgs, atkarīgs no dienas ēdienkartes, izlietoto produktu daudzuma, arī no tā, cik daudz ēdiena palicis uz šķīvjiem pēc pusdienošanas. Kopumā šo atkritumu daudzums ir neliels, taču īpaša uzskaite konkrētā laika posmā netiek veikta. No pārtikas atkritumiem (dārzeņu mizas, kauli, ēdienu atliekas u.c.) skolā nav iespēju izvairīties. Iespējams, var nedaudz samazināt ēdiena atlieku daudzumu, mainot ēdiena pasniegšanas veidu.
Tā kā skolā nav pieejama kafejnīca, tad nav aktuāls jautājums par „iepakojuma ietilpīgu” našķu tirgošanu.

 

VEICAMIE UZLABOJUMI, IETEIKUMI:
Pamēģināt kopējos traukos uz galdiem pasniegt arī kartupeļus, mērci un pārējās piedevas. Iespējams tas vēl nedaudz samazinātu ēdienu atlieku daudzumu.

2. TRANSPORTS

   Vietējo piegādātāju piedāvājums ir daļēji apzināts, taču netiek izmantots. Visbiežāk izvēle par labu šiem piegādātājiem nenotiek tādēļ, ka vietējiem ražotājiem nav iespēju piegādāt vajadzīgo produkcijas apjomu par skolai pieņemamām cenām. Pusdienu gatavošanai izmantotie gaļas produkti tiek sagatavoti Rēzeknes gaļas kombinātā, kas ir diezgan tālu. Ieteikums būtu izmantot tuvākus ražotāju piedāvājumu, piemēram „Ardeks”, „Kurzemes gaļsaimnieks”. Šobrīd izvēloties piegādātāju netiek ņemts vērā attālums līdz skolai, bet gan piegādes diena, laiks, cena un produktu uzglabāšanas termiņi. Ņemot vērā šos faktorus Rēzeknes gaļas kombināta piedāvājums ir visatbilstošākais. Produktu piegāde vienlaikus notiek visam apkārtējam reģionam, ne tikai Dzērves pamatskolai. Maize tiek piegādāta no Kuldīgas, kas šobrīd ir tuvākā maizes ceptuve. Piena produkti tiek piegādāti no piena pārstrādes uzņēmuma „Elpa”, kas atrodas Kazdangā un ir tuvākais šāda veida produktu ražotājs. Pārējos produktus piegādā firma, kas atrodas Liepājā. Starp izvēlētajiem produktiem šobrīd nav produktu ar EKO marķējumu.
Dzērves pamatskolai ir savs sakņu dārzs, tādēļ pārsvarā tiek izmantoti tur izaugušie dārzeņi. Centralizēti piegādāti tiek kartupeļi, kas ražoti Latvijā. Pēc iespējas ēdienu gatavošanā tiek izmantoti sezonālie dārzeņi. Reizēm jaunāko klašu skolēniem brokastīs tiek piedāvāti augļi, kas ceļojuši diezgan tālu ceļu līdz Latvijai – Kostarika (banāni), Polija (āboli), bumbieri, apelsīni u.c.

VEICAMIE UZLABOJUMI, IEROSINĀJUMI:
Ja iespējams – rast iespēju izvēlēties kādus pārtikas produktus ar EKO marķējumu.
Rast iespēju ēdienkartē izmantot ābolus no skolas ābeļdārza.

3. ŪDENS

   Skolā ikdienā tiek lietots krāna ūdens. Ūdens tiek saņemts no dziļurbuma, regulāri tiek veiktas pārbaudes, veselībai kaitīgas vielas ūdenī netiek atrastas, tas vienmēr atzīts par uzturā lietojamu.
Skolā netiek izmantota pārtika, kurai ir bioloģiskās pārtikas sertifikāts, līdz ar to nav zināma ražošanas procesa ietekme uz apkārtējo vidi, tai skaitā – gruntsūdeņiem (neskaitot skolas dārzā iegūto pārtiku, kuras ražošanas process ir zināms).
Integrētās lauksaimniecības produkti (augļi, dārzeņi) tiek piegādāti programmas „Skolas auglis” ietvaros.
Tā kā skolas tuvumā nav pieejamas ūdenskrātuves dārza laistīšanai, tad ūdens (vasarā dažas reizes pēc nepieciešamības) tiek piegādāts cisternā no Cīravas ūdenskrātuvēm (dīķiem), kas atrodas aptuveni 2 km attālumā.
Skolā tiek izmantoti atļautie sadzīves ķīmijas līdzekļi, taču šobrīd netiek izmantots neviens ar EKO marķējumu.

VEICAMIE UZLABOJUMI, IEROSINĀJUMI:
Rast iespēju izmantot sadzīves ķīmijas līdzekļus ar EKO marķējumu (vismaz dažus);
Apzināt tuvākās bioloģiskās saimniecības un iespējamo sadarbību ar tuvējām bioloģiskajām saimniecībām.
.
4. ENERĢIJA

   Skolas telpās ikdienas patēriņam tiek izmantots krāna ūdens, kas tiek ņemts no dziļurbuma akas, tādēļ tā ražošanai un piegādei netiek izmantoti nekādi enerģijas veidi, kas kaitētu dabai. Divās telpās atrodas „Venden” ūdens trauks.
Skolas ēdnīcā pārsvarā izmanto svaigus dārzeņus un augļus. Saldētie produkti, kurus izmanto, visbiežāk ir zivis, gaļas produkti, saldētas ogas un dažu veidu dārzeņi un garšaugi.
Iegādājoties jaunas elektroierīces tiek ņemts vērā to ekonomijas klases (A, B). Vairums elektroierīču iegādātas pirms 10 gadiem. Skolas virtuve vidēji patērē 30-40% no kopējā skolas elektroenerģijas patēriņa. Precīzi aprēķināt nav iespējams, jo skolai ir viens kopējs elektrības skaitītājs. Ierīces, kuras izmanto ēdienu pagatavošanas procesā, cenšas ieslēgt un izslēgt, izvērojot taupības principu.
Skolas virtuvē tiek izmantots ātrais ūdenssildītājs, elektriskā plīts ar 6 sildvirsmām, elektriskā panna, trauku mazgājamā mašīna, elektriskais vārāmkatls, 2 tvaika nosūcēji, elektriskais mikseris, gaļas maļamā mašīna, 2 ledusskapji un saldētava. Savukārt skolas mājturības kabinetā ēdienu gatavošanai tiek izmantotas 2 elektriskās plītis, putotājs, ūdenssildītājs, ūdens vārāmā krūze. Meiteņu mājturības kabinetā pieejamās elektroierīces iespējams izmantot arī dažādās ārpusstundu aktivitātēs.

5. SKOLAS VIDE UN APKĀRTNE

   Skolai ir savs sakņu dārzs un ābeļdārzs. Sakņu dārzā tiek izaudzēts lielākā daļa skolas pusdienām nepieciešamo dārzeņu un garšaugu (burkāni, bietes, kāposti, gurķi, pupiņas u.c.). Dārzeņi un garšaugi tiek uzglabāti ziemai – skābēti, marinēti, saldēti vai arī vienkārši uzglabāti pagrabā.
Īpaša bioloģisko atkritumu novietne skolas apkārtnē nav izveidota, daļēji tiek kompostētas koku lapas. Dārziņa mēslošanai tiek izmantoti kūtsmēsli un arī mākslīgais minerālmēslojums.
Āboli no skolas ābeļdārza pārtikā tiek izmantoti sulām, kas tiek sagatavotas ziemai. Ir apzināts, ka ražo aptuveni 50% ābeļu, taču sīkāka izpēte līdz šim nav veikta. Nepieciešama ābeļdārza izvērtēšana un sakopšana.
Saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti atļautie sadzīves ķīmijas produkti. Šobrīd ne virtuvē, ne arī citā saimnieciskajā darbībā netiek izmantoti sadzīves ķīmijas līdzekļi ar EKO marķējuma zīmi. Vienīgais EKO marķējums šobrīd atrodams uz roku dvieļiem.

VEICAMIE UZLABOJUMI, IEROSINĀJUMI:
Rast iespēju izveidot bioloģisko atkritumu novietni skolas apkārtnē, kuru iespējams izmantot arī mācību procesā;
Piesaistīt speciālistus ābeļdārza novērtēšanai (ābeļu stāvoklis, šķirnes utt.), sakopt ābeļdārzu, balstoties uz speciālistu ieteikumiem;
Rast iespēju vietējo ābolu izmantošanu ne tikai sulu gatavošanai, bet arī nodrošināt iespēju tos uzglabāt ziemai un izmantot ikdienas ēdienkartē;
Izvēlēties vismaz 2 sadzīves ķīmijas līdzekļus ar EKO marķējuma zīmi;
Apzināt tuvumā esošās bioloģiskās saimniecības un iespējas ar tām sadarboties.
.
6. VESELĪGS DZĪVESVEIDS

   Dzērves pamatskolā nav kafejnīcas tādēļ nav iespēju nopirkt ne saldumus un saldinātos dzērienus, ne čipsus un citas sāļās uzkodas. Reizēm gan saldinātie dzērieni tiek izvēlēti kādās īpašās ēdienreizēs, piemēram, izbraukumos, svētku reizēs.
Skolas pusdienu ēdienkarti sastāda, ņemot vērā sabalansētas ēdienkartes pamatprincipus (aprēķinot kalorijas, olbaltumvielas, taukus, ogļhidrātus). Pozitīvi, ka pie otrā ēdiena tiek piedāvāti ļoti garšīgi un dažādi dārzeņu salāti, taču saldo ēdienu sastāvā pārsvarā ir putukrējums.
Jau vairākus gadus Dzērves pamatskola iesaistās programmā „Skolas auglis”, kurā augļus piedāvā integrētā saimniecība.
Aptaujājot skolas biedrus secinājām, ka mājturības stundās vairumā gadījumu tiek gatavota veselīga pārtika no vietējiem produktiem. Labāk tas veicas jaunāko klašu skolēniem.
Svaigus augļus un dārzeņus visi Dzērves skolas skolēni saņem brokastīs no novembra līdz februārim „Skolas augļa” ietvaros. Skolas pusdienās visu mācību gadu pēc iespējas tiek piedāvāti svaigu dārzeņu salāti, kas gatavoti no skolas dārziņā izaudzētiem produktiem. Savukārt sākumskolas skolēniem papildus „Skolas augļa” programmai augļi un dārzeņi tiek piedāvāti arī brokastīs. Dārzeņi ir skolas dārziņā audzēti, taču augļi – bumbieri, apelsīni, banāni, āboli - tiek pirkti veikalā.
Vairākus gadus Dzērves pamatskola iesaistās arī programmā „Skolas piens”.
VEICAMIE UZLABOJUMI, IEROSINĀJUMI:
Izbraukumos un svētku reizēs izvēlēties dzērienus, kas gatavoti no tuvējos dārzos ievāktām ogām un augļiem;
Rast iespēju dažādot pusdienu un brokastu ēdienkarti piedāvājot, piemēram, graudu maizi un putras brokastīs, kā arī rast iespēju piedāvāt dažādāka sastāva saldos ēdienus;
Pēc iespējas veikalā pirktu augļu vietā izmantot skolas augļu dārzā pieejamos ābolus vai Latvijā ražotus augļus un dārzeņus;
Mājturības ēdienu gatavošanas stundās pievērst uzmanību veselīga uztura pamatprincipiem, īpaši 5.9.klašu grupā.

7. MEŽS

   Skolā ēdienu gatavošanā izmantotie produkti nesatur palmu eļļu (izņemot gadījumus, kad palmu eļļu var saturēt brokastīs vai pusdienās pasniegtās kūciņas un citi līdzīga veida produkti). Līdz šim netika pievērsta uzmanība tam, vai produktiem ir bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts.
Pētot produktu iepakojumu, secinājām, ka dažos gadījumos tiek izmantots iepakojums ar FSC marķējumu.
Roku žāvēšanai tiek izmantoti gan papīra dvieļi, gan roku žāvēšanas fēni. Papīra dvieļi tiek izmantoti salīdzinoši nedaudz. Jaunāko klašu skolēni, dodoties uz pusdienām un mazgājot rokas, roku nosusināšanai izmanto līdzi paņemtos auduma dvielīšus.
Ēdienu gatavošanā produkti, kas pieejami mežā, tiek izmantoti ļoti reti. Zāļu tējas netiek izmantotas. Tējas pagatavošanai tiek izmantoti veikalā nopērkamie gatavie augļu tēju maisījumi vai „maisiņu” tējas.
Līdz šim nav pievērsta uzmanība tam, cik daudz papīra iepakojuma tiek izmantots pārtikas piegādē. Liela daļa produktu tiek piegādāti plastmasas iepakojumos vai arī kartona kastēs. Kartona kastes iespējams otrreiz pārstrādāt, tās nododot makulatūrā.

VEICAMIE UZLABOJUMI, IEROSINĀJUMI:
Pievērst uzmanību produktu sastāvam (palmu eļļa, E vielas u.c.)
Rast iespēju veikalā pirktās tējas aizstāt ar zāļu tējām.

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze