Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Dzērves pamatskolas dejotāji Svētkos Rīgā

dejotaji06. – 12.jūlijs – XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Pasākums, kuru ar nepacietību un satraukumu gaidīja dziedātāji un dejotāji visā Latvijā – starp tiem arī divi Dzērves pamatskolas deju kolektīvi un kora dziedātāji – nu jau pagājis. Palikušas tikai skaistas atmiņas par piedzīvoto.
Maijā bija liels prieks saņemt ziņu, ka kolektīvi iekļuvuši svētku dalībnieku sarakstā, taču to, cik smags darbs vēl  jāiegulda gatavojoties svētkiem un svētku laikā, spēj novērtēt tikai tas, kurš pats kaut reizi pats to ir izjutis.
Laikā, kad skolas biedri izbaudīja vasaras brīvlaiku, dejotāji pulcējās uz mēģinājumiem, lai apgūtu soļu rakstus, kurus Rīgā Daugavas stadionā skaistā zīmējumā iecerējuši apvienot deju virsvadītāji. Šķiet, kas tad tur tik grūts – dejas zināmas, atliek tikai pareizajās līnijās, puslokos un diagonālēs nostāties… Ja tas viss būtu tik vienkārši, tad Svētku laika garās mēģinājumu stundas nebūtu vajadzīgas. Mēģinājumu laikā Rīgā – Daugavas stadionā, būdama kopā gan ar lielajiem, gan mazajiem dejotājiem uz deju laukuma, varēju apbrīnot dejotāju pacietību un izturību, nebeidzamajos mēģinājumos nekurnot izpildīt deju virsvadītāju noteikumus, lai pēc tam četros koncertos skatītājiem izdejotu ļoti skaistu un krāšņu deju uzvedumu „Līdz varavīksnei tikt”. Dejotāju prieku un entuziasmu nesabojāja ne karstā saule mēģinājumos, ne lietusgāzes koncertos. Par viņu dalīties prieku varētu teikt līdzīgi, kā reiz teikusi Zenta Mauriņa. „Viņu prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas viņiem pieder… un zināt, ka ir kāds, kas to saņem”. Savā priekā ar skatītājiem dalījāmies arī Svētku gājienā svētdienas rītā, un, šķiet, ne mums – svētku dalībniekiem, ne gājiena skatītājiem nebija īsti skaidrs, kādēļ šo jauko svētku noslēguma pasākumu vajadzētu atcelt.

Lasīt tālāk ...

Nometne „Ai, mana pasaulīte zaļā!”

zala    Brīvlaika nedēļā pulcējās sākumskolas klašu skolēni, lai piedalītos vasaras nometnē „Ai, mana pasaulīte zaļā!”. Projekta finansētājs – Latvijas vides aizsardzības fonds, līdzfinansētājs un projekta īstenotājs – Dzērves pamatskola.
Projekta ietvaros tika noorganizēta vasaras nometne 40 Dzērves pamatskolas skolēniem. Nometnes vadītāja – Lāsma Jūrmale, pedagogi – Maira Skabule, Inga Roģe, Agnita Vaitkus, Kristīne Rozentāle. Paldies sakām 7.klases skolniecei Vendijai Gulbei par aktīvo līdzdalību nometnes aktivitātēs.
Nometnes dalībniekiem tika dota iespēja saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku piedaloties dažādās aktivitātēs – iepazīstot vairākas ekosistēmas, piedaloties interaktīvās nodarbībās, darbojoties radošajās darbnīcās, kā arī praktiski veicot dažādus uzdevumus gan apkārtnes sakopšanā, gan krāšņumdobēs iekārtošanā. Rezultātā skolēni guvuši jaunu, ikdienas dzīvē noderīgu vides izglītības pieredzi, iemaņas, zināšanas un izpratni par dabas un apkārtējās vides likumsakarībām.
Nepiemērotu laika apstākļu dēļ pavisam nedaudz mainījās pirmās dienas plānojums. Tā kā laiks bija lietains, tad plānotās ārstniecības augu ekspedīcijas vietā nometnes dalībnieki apmeklēja Cīravas rododendru dārzu, bet pēc tam piedalījās interaktīvā pārgājienā Cīravas parkā. Par šo aizraujošo aktivitāti sakām lielu paldies Cīravas TIP vadītājai Sarmītei Brašai, bibliotekārei Maijai Upeniecei, Jauniešu centra „Draugi” vadītājai Inesei Freimanei un rotaļu centriņa „Gaismiņas” vadītājai  Silvai Grospiņai.
Nometnes laikā:

Lasīt tālāk ...

Meža ABC

1.,2. klase, 15.maijādevās uz pasākumu Kuldīgā Meža ABC. Ierodoties pasākuma norises viet, katra klase informācijas centrā saņēma uzdevumu lapas. Katrai klasei bija jāapmeklē 6 pieturas. 2.klasei bija jāapmeklē- Kukaiņi- smukaiņi, Z(in)oo, izstrādājumi no meža materiāliem, spēles, sēklas un stādi un meža selekcijamsajūtu pietura, lielais mārsila zilenītis. Katrā pieturā tika doti uzdevumi, izpildot tos, skolēni ieguva arī noderīgu informāciju. 1.klase apmeklēja spēļu un sajūtu pieturu, ar mežu sirdī, meklēja meža dārgumus, orientējās mežā un uzzināja, kur apgūt mežkopja profesiju. Vislabākā bija pastaiga pa koku galotnēm, kur bērni laidās no kokiem pa trosēm. Pasākuma noslēgumā, bija medību suņu parāde un apbalvošana. Katrs dalībnieks saņēma sertifikātu par gūtajām zināšanām meža nozares lielākajā Meža dienu 2015 pasākumā Meža ABC.

-= galerija =-

Sākumskolēnu pētniecisko darbu konkurss

14.maijā Kazdangas pamatskolā notika Aizputes novada 2.-4.klašu skolēnu pētniecisko darbu prezentācijas pasākums. Pasākumā piedalījās 14 skolēni no Aizputes vidusskolas, Dzērves, Kazdangas un Kalvenes pamatskolām. Skolēni prezentēja savus pētnieciskos darbus. To tēmas – ļoti dažādas un interesantas – ārstniecības augi, dzīvnieki, veselīgs uzturs, tomātu audzēšana un citas. Dzērves pamatskolu konkursā pārstāvēja 2.klases skolnieks Pēteris Mūrnieks (sk.Maira Skabule) un 3.klases skolniece Marta Roģe (sk.L.Jūrmale). Pēteris savā pētnieciskajā darbā izpētījis māllēpi un tās ārstnieciskās īpašības. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja nogaršot arī Pētera un viņa mammas gatavoto, ļoti veselīgo māllēpju sīrupu. Marta, gatavojoties „Plašā Apvāršņa” konkursam, ļoti daudz bija lasījusi un uzzinājusi par Raini un Aspaziju, tādēļ arī savu pētniecisko darbu izvēlējās rakstīt par šo tēmu. Sava darba prezentācijā Marta iekļāva arī stāstījumu par konkursam gatavotajiem Raiņa un Aspazijas karogiem. Noslēgumā dalībnieki saņēma diplomus un balviņas, kuras šim pasākumam vienmēr palīdz sagādāt AS Latvijas valsts meži. Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem- Pēteris no konkursa atgriezās ar 3.vietas diplomu 2.klašu grupā, savukārt Martai – 1.vieta trešo klašu grupā. Apsveicam!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze