Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

VASARAS NOMETNE SĀKUMSKOLAS SKOLĒNIEM

Pirmajā jūnija nedēļā Dzērves pamatskolas sākumskolas klašu skolēniem būs iespēja piedalīties vasaras nometnē „Ai, mana pasaulīte zaļā!”. Nometne ieguvusi finansējumu Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”.

Nometnes laikā skolēni piedalīsies dažādās vides izglītības aktivitātēs – izpētīs tuvākās ekosistēmas, iepazīs ārstniecības augus, piedalīsies dažādās vides izziņas un radošajās darbnīcās.

` Nometnes plānojumā iekļauta arī ekskursija uz Ķemeru nacionālā parka un Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošo Dabas izglītības centru „Meža māja” . Šeit skolēniem tiks piedāvātas vairākas nodarbības purva un kāpu ekosistēmu izzināšanā, savukārt „Baskāju takā” Tukuma novadā nometnes dalībnieki mācīsies dabu izprast sajūtās.

Nometne

22.aprīlis – ZEMES DIENA

Lai atgādinātu, cik trausla ir Zeme un aicinātu saglabāt tās dabisko vidi, katru gadu 22. aprīlī pasaulē tiek atzīmē starptautiskā Zemes Diena. Šogad Zemes Dienai ir pienākusi 45. gadadiena - kopš pirmās akcijas 1970.gadā tās aktivitātēs piedalījušies ap 500 miljoni cilvēku 180 valstīs visā pasaulē! Zemes Dienas koordinatori ir bezpeļņas organizācija Earth Day Network. Earth Day Network 2010.gadā aizsāka kampaņu A Billion Acts of Green® (jeb Miljards Zaļu Rīcību), kas aicina gan atsevišķus indivīdus, gan organizācijas samazināt oglekļa emisijas un veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu. Ikviens tika aicināts reģistrēt savu jebkādu rīcību vides aizsardzības labā - tā var būt riteņa izvēlēšanās mašīnas vietā, dārza iekopšana, vai piedalīšanās lielākās organizētās akcijās. Mērķis - sasniegt vienu miljardu reģistrētas rīcības! Zemes dienas aktivitātes atbalstīja arī Dzērves pamatskolas 3.klases skolēni, kuri Zemes dienas aktivitāšu ietvaros sakopa mazu stūrīti skolas apkārtnē, iestādīja spirālveida vītolus, bet podiņos iesēja viengadīgo puķu sēkliņas, cerībā, ka pēc mēneša būs izauguši stādiņi, kurus iestādīt krāšņumdobē pie skolas. Stādiņus puķu dobei audzēs arī 1., 2. un 4.klases skolēni.

-= galerija =-

Dzērves - Kapsēdes EKOSKOLU DRAUDZĪBAS PASĀKUMS

Marta beigās saņēmām ziņu, ka Kapsēdes pamatskolas ekopadome vēlas sarīkot Dzērves un Kapsēdes skolu draudzības pasākumu. Mēs šo ielūgumu labprāt pieņēmām. Pirms krietna laika kapsēdnieki ciemojās mūsu skolā, tādēļ šoreiz bijām priecīgi, ka klātienē varēsim iepazīt Kapsēdes pamatskolu. Piektdienas, 17.aprīļa, pēcpusdienu 11 Dzērves pamatskolas 5.-9.klašu skolēni un skolotāja L.Jūrmale pavadīja Kapsēdes pamatskolā, aktīvi iesaistoties ekopadomes sagatavotajos pārbaudījumos. Pasākuma pirmajā daļā abu skolu skolēni iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar savas skolas pieredzi, darbojoties Ekoskolu programmā un iesaistoties dažādās vides aktivitātēs. „Zaļajā konkursā” skolu komandas varēja pārbaudīt zināšanas gan atpazīstot dažādus Ekoskolu simbolus un atbildot uz āķīgiem jautājumiem, gan atpazīstot putnus pēc attēla vai dziesmas. Šajā konkursā, protams, uzvarēja draudzība, jo vienlīdz zinoši bija abu skolu skolēni. Pēc dokumentālās filmas „Laimes ekonomika” fragmenta noskatīšanās, Kapsēdes vides koordinatore Sandra Ostele pievērsa skolēnu uzmanību tam, kā un no kurienes pie mums nokļūst pārtika, cik daudz un kādi enerģijas resursi tiek patērēti, lai dažāda veida pārtika nokļūtu uz mūsu galda. Lai skolēni mācītos izprast šīs problēmas aktualitāti, sekoja nākamais konkurss – „Izvēlies tuvāko!”. Komandām divi uzdevumi – sagatavot sviestmaizes un izveidot plakātu, pēc tam savu kopdarbu prezentējot. Prieks par mūsu skolēniem, kuri parādīja ļoti labas zināšanas un prezentēšanas prasmes. Nelielas ekskursijas laikā Kapsēdes pamatskolas ekopadomes aktīvākās meitenes iepazīstināja mūs ar Kapsēdes centru un aizveda līdz pagasta lepnumam – lielajam akmenim, kurš ir visaugstākais laukakmens Latvijā. Akmens sašķelts vairākās daļās, līdz mūsdienām saglabājušās tikai divas daļas. Daļa akmens 20. gadsimtā izmantota šķembu ražošanai. Kā vienmēr – pēc kārtīga darba pienākas arī neliela atpūta. Arī šoreiz mūzikas ritmos parādot savu dejotprasmi, izpildot sarežģītākus un mazāk sarežģītus uzdevumus, skolēni neformālā gaisotnē varēja iepazīt viens otru. Dzērves skolas skolēnus pārsteidza kapsēdnieku dejotprasmes. Izrādījās, ka te deju stunda katrā klasē ir obligāta un rezultāti tiek vērtēti ar atzīmi, jo izstrādāta īpaša apmācības programma. Katra jauna tikšanās ir jauna pieredze, jauni draugi, jaunas atziņas turpmākam darbam. Paldies Kapsēdes pamatskolas skolēniem par jauko pasākumu, kura noslēgumā dalībnieki izteica vēlēšanos šādas tikšanās turpināt. Tagad mūsu kārta gatavot pasākumu un aicināt ciemiņus.

-= galerija =-

Pavasara vides aktivitātes Dzērves pamatskolā

Darbojoties ekoskolu programmā ikdienā aizvien vairāk cenšamies mācīties dzīvot tā, lai saudzētu gan savu apkārtējo vidi, sakopjot to un padarot skaistāku, gan arī domājot par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Lai šo mācīšanās procesu padarītu interesantāku, izmantojam iespēju piedalīties dažādos konkursos, akcijās un kampaņās. Martā 3.klase piedalījās konkursā „Veselīgs dzīvesveids. Uzturs.Tu.” Skolēni noskatījās mācību video par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem. Pēc redzētā pārrunāšanas gan skolēniem, gan skolotājai bija jāaizpilda anketa par redzēto un apgūto, kā arī jāizsaka vērtējums par savām prasmēm dzīvot aktīvi un veselīgi. Savukārt aprīļa sākumā trešklasnieki nosūtīja savu mājas darbu konkursam „Es gribu – es šķiroju! Stiklu!”. Konkursu organizēja AS ”Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar Valsts izglītības un satura eksaminācijas centru. Konkursa mērķis - sekmēt skolēnu izpratni par nepieciešamību šķirot atkritumus, kā arī veicināt videi draudzīgas rīcības apguvi un paradumus, ikdienā šķirojot stikla iepakojumu. 9.aprīlī vides koordinatore Lāsma Jūrmale Aizputes novada nevalstisko organizāciju aktīvistus un citus interesentus iepazīstināja ar Dzērves pamatskolu – skolas darba prioritātēm, līdzdalību projektos un dažādajām vides aktivitātēm. Iepriecina, ka semināra dalībnieki ar interesi ieklausījās mūsu prezentācijā, atzinīgi novērtējot gan skolas līdzdalību ekoskolu programmā, gan aktīvo darbību kopumā. Esam pieteikušies arī ekoskolu koku stādīšanas akcijai. Akcijas ietvaros kokus skolas apkārtnē stādīsim piektdien, 24.aprīlī.

-= prezentācija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze