Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Skatuves runas konkurss

Ik gadu 2.semestra pirmajā pusē Latvijas novados notiek skatuves runas konkursi. Šogad tie tika organizēti februāra beigās – marta sākumā. Aizputes novadā konkurss notika 10.martā. Skatuves runas konkursos ar labiem rezultātiem katru gadu piedalās arī Dzērves pamatskolas skolēni. Tā kā sākumskolas klašu skolēniem patīk runāt dzejoļus un starp vairākiem kandidātiem bija grūti izšķirties, tad februāra beigās skatuves runas konkurss vispirms tika organizēts skolā. Te bija iespēja piedalīties visiem 1.-4.klašu skolēniem. Ņemot vērā skatītāju balsojumu un skolotāju vērtējumu, šajā mācību gadā Aizputes novada skolu konkursā mūsu skolu 2.-3.klašu grupā pārstāvēja 2.klases skolēns Matīss Baumanis (sk.M.Skabule) un 3.klases skolēni – Marta Roģe un Toms Roģis (sk.L.Jūrmale). 4.-6.klašu grupā – 4.klases skolniece Alma Andersone un 6.klases skolniece Jana Arāja (sk.I.Bunka), savukārt 7.-9.klašu grupā – 8.klases skolnieces Kitija Švītiņa un Līga Stone (sk.V.Valdmane). Šogad Aizputes novada konkursā ieguvām divas godalgotas vietas – 3.klases skolniecei Martai Roģei (sk.L.Jūrmale) 2.vieta 2.-3.klašu grupā, bet 8.klases skolniecei Līgai Stonei (sk.V.Valdmane) 3.vieta 7.-9.klašu grupā.

-= galerija =-

PRĀTA SPĒĻU SACENSĪBAS

Jo ku dienu – 1.aprīli – Dzērves pamatskolas 1.-5.klašu skolēni pavadīja pavisam nopietnās un svarīgās nodarbēs. Afiša vēstija, ka 1.aprīlī aiz durvīm Nr.221 notiks PRĀTA SPĒĻU SACENSĪBAS. Interesentu pulciņš bija diezgan prāvs, jo punktus savai klasei un individuālajam vērtējumam vēlējās nopelnīt kartrs skolēns. Sacensības notika divās grupās - 1.-2.klašu un 3.-5.klašu grupā. Sacensību dalībnieki sacentās dambretes spēlē, puzles likšanā (ar dažādu kauliņu skaitu – sākot no 15 līdz pat 105), krustvārdu mīklu minēšanā, domino spēlē. Kopvērtējumā starp klasēm augstāko punktu skaitu ieguva 2.klase. Individuāli uzvarētāja kausu 1.-2.klašu grupā kļuva 2.klases skolnieks Pēteris Mūrnieks, 2.-vietā -otrklasnieks Matīss Baumanis, bet 3.vietā – 2.klases skolniece Evelīna Pugule. Evelīnai arī labākais rezultāts puzles likšanā. Speciālbalvu par labāko rezultātu dambretes spēlē ieguva pirmklasnieks Markuss Kalējs, savukārt pirmklasniece Elīza Stulpe parādīja vislabākās zināšanas krustvārdu mīklu minēšanā. 3.-5.klašu grupā uzvaru un kausu izcīnija 5.klases skolnieks Rendijs Baidins Buinovskis (viņam arī labākais rezultāts krustvārdu mīklu minēšanā un puzles likšanā), 2.vietā – 5.klases skolnieks Niks Jansons, kurš savā grupā ieguva arī visaugstāko rezultātu dambretes spēlē, bet 3.vietā – 5.klases skolniece Sanija Bžežinska. Speciālbalva par iegūto lielāko punktu skaitu domino spēlē 3.-5.klašu grupā – 5.klases skolniecei Helēnai Ermansonei. Savu pirmo kausu mūžā 1.aprīļa sacensībās izcīnīja arī 3.klases audzinātāja Lāsma Jūrmale. Jāsaka gan, ka dambretes spēlē viņai vēl jāpatrenējas, jo dambretes pulciņa dalībniekus uzveikt neizdevās. Arī puzles likšanā neizdevās pārspēt visātrāko šīs spēles pratēju mūsu skolā – otrklasnieci Evelīnu Puguli. Taču krustvārdu mīklu minēšanā gan izdevās visus pārspēt. Izskatās, ka 1.-6.klašu skolēni ir ļoti nopietni prāta spēļu sacensību pretinieki, tādēļ nākošajām sacensībām vajadzēs nopietni sagatavoties. J Prāta spēles ikvienam mazam un lielam gudriniekam ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas, savu prasmi domāt divus soļus uz priekšu , kā arī trenēt savu uzmanību un vērīgumu. Tādēļ paldies dambretes pulciņa vadītājai Mudītei Dobelei un skolotājai Agnitai Vaitkus par šo sacensību noorganizēšanu Dzērves pamatskolā!

-= galerija =-

PODNIEKA DARBNĪCA Dzērves pamatskolā

17.februārī Dzērves pamatskolā viesojās podnieks Leontīns Cīrulis. Meistars sākumskolas skolēnus iepazīstināja ar podnieka darba noslēpumiem, pastāstot par izstrādājuma tapšanas gaitu sākot no māla pikuča līdz pat gatavā izstrādājuma izņemšanai no cepļa. Turpmākajā nodarbības gaitā katrs skolēns varēja izmēģināt roku darbā ar mālu un podnieka virpu. Secinājums – darbs nav viegls, bet ir interesants un aizraujošs. Nodarbībā gatavotos trauciņus meistars veda uz savu podnieka darbnīcu, lai glazētu un ceplī apdedzinātu. Tagad mājās katrs sākumskolas klašu skolēns var lepoties ar pirmo paša gatavoto māla trauciņu. Iepriecina, ka ir entuziasti – sava darba meistari, kuri vēlas doties uz skolām, lai darbotos ar bērniem, iepazīstinātu ar sava amata noslēpumiem un ieinteresētu podnieka amatā. Paldies meistaram Leontīnam Cīrulim par nodarbību, kā arī paldies vecākiem par bērniem doto iespēju nodarbībā piedalīties!

-= galerija =-

Valentīndiena skolā

14.februārī arī Dzērves pamatskolā skolēni varēja piedalīties dažādās Sirsniņdienai veltītās aktivitātēs. Sākumskolas skolēniem bija iespēja līdzdarboties apsveikuma kartīšu gatavošanas un seju apgleznošanas darbnīcās. Starpbrīžos gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēni tika dota iespēja piedalīties dažādās skolotāju sagatavotās jautrās atrakcijās un sacensībās. Vislielāko atsaucību izpelnījās fotostūrītis. Par jaukajām fotogrāfijām paldies 7.klases skolniecei Vendijai Gulbei, kurai fotografēšana kļuvusi par aizraujošu un interesantu vaļasprieku.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze