Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

VIESOJAMIES ZIEPJU DARBNĪCĀ LIEPĀJĀ

Liepaaja_Ziepju_darbniica (24) (Medium)
Liepaaja_Ziepju_darbniica (24) (Medium)
   Jau esam informējuši, ka šajā mācību gadā iesaistāmies vairākos projektos, kuru rezultātā skolēniem tiek piedāvātas nodarbības dažādās jomās.
   12.02. Dzērves pamatskolas skolēni devās uz Liepāju, lai piedalītos projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansētā nodarbībā „Es iepazīstu profesiju!”.
   Nodarbība notika SIA Soap Works. Ziepju darbnīcas saimnieces skolēniem pastāstīja par savu darbu, kā arī ļāva izsmaržot un aptaustīt savus visdažādāko krāsu un smaržu darinājumus.  Skolēni uzzināja gan par ziepju vārīšanas vēsturi, gan par ziepju gatavošanas noslēpumiem mūsdienās. Katram bija iespēja izgatavot arī savu ziepju gabaliņu, kā arī nopelnīt jaukas balviņas par pareizajām atbildēm uz ziepju darbnīcas saimnieču āķīgajiem jautājumiem.
   Dienas otrajā pusē jaunāko klašu skolēni apmeklēja muzikālo izrādi „Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi” koncertzālē „Lielais dzintars”. Klausītājiem ar stāsta par Sīpoliņa piedzīvojumiem palīdzību tika dota iepazīt dažādus instrumentus, kā arī dažādus skatuves mākslas veidus – muzicēšanu ar dažādajiem instrumentiem, dziedāšanu, baletu, cirka mākslinieka priekšnesumus. Izrāde bija ļoti interesanta, skanīga un aizraujoša.
   Vienmēr cenšamies, lai diena ir piepildīta ar iespējām gūt jaunas zināšanas un iespaidus. Tāda gan pieaugušajiem, gan bērniem bija arī šī diena.

-= galerija =-

Aizputes novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

Balsis2018
Balsis2018
   21.februārī Cīravas kultūras namā notika Aizputes novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Konkursā piedalījās 6 kolektīvi no piecām mūsu novada izglītības iestādēm – Aizputes vidusskolas, Dzērves pamatskolas, Kalvenes pamatskolas, Aizputes pagasta pamatskolas un Kazdangas pamatskolas.
   Dzērves pamatskolu konkursā pārstāvēja 2.-4.klašu ansamblis (sk.L.Jūrmale) – Katrīna Jurkovska, Nellija Gūtmane, Elīza Muste, Elīza Stulpe, Dārta Jansone, Gunda Aleksandra Gūtmane, Ance Balode. Ar savu atraktīvo priekšnesumu konkursa beigās dalībniekus iepriecināja mūsu ritma deju dejotājas (sk.I.Roģe).Dzērves pamatskolu konkursā pārstāvēja 2.-4.klašu ansamblis (sk.L.Jūrmale) – Katrīna Jurkovska, Nellija Gūtmane, Elīza Muste, Elīza Stulpe, Dārta Jansone, Gunda Aleksandra Gūtmane, Ance Balode. Ar savu atraktīvo priekšnesumu konkursa beigās dalībniekus iepriecināja mūsu ritma deju dejotājas (sk.I.Roģe). Kurzemes novada konkursam tika izvirzīts Aizputes vidusskolas 4.klases ansamblis (Sk.L.Vēvere).
   Paldies skolēniem, kas aktīvi un apzinīgi apmeklē mēģinājumus un piedalās nodarbībās! Paldies skolotājām Lāsmai Jūrmalei, Lienei Vēverei, Ērikai Tiļugai, Sanitai Kārkliņai, Landrai valdmanei par ieguldīto darbu kolektīvu sagatavošanā! Paldies skolotājai Maijai Pētersonei par konkursa organizēšanu, kā arī Cīravas kultūras nama darbiniekiem par telpu sagatavošanu un iekārtošanu konkursam!

-= galerija =-

Mājturības un tehnoloģiju stunda Dzērves saieta namā

Selles
Selles
   Pagājušajā nedēļā, 8. februārī, 8. un 9. klašu skolēni (gan puiši, gan meitenes) devās uz Dzērves saieta namu, kurš atrodas bijušajā Dzērves skolas ēkā (1869-1920), kur norisinājās steļļu atklāšanas pasākums. Uz pasākumu skolēni devās ne tikai, lai atbalstītu sava pagasta kultūras dzīvi, bet lai arī iegūtu zināšanas par vienu no senākajām rokdarbu tehnikām – aušanu. Stelles Dzērves saieta namā nonākušas no Cīravas arodvidusskolas kopmītnēm.
   Praktiski izzinošā nodarbībā skolēniem bija iespēja uzzināt daudz jauna ne tikai par steļļu uzbūvi un aušanas procesu, bet arī iegūt vēstures zināšanas par šo seno nodarbi. Nodarbības laikā skolēniem tika dots uzdevums aizpildīt darba lapas ar dažādiem jautājumiem par aušanu. Skolēniem rast atbildes uz jautājumiem palīdzēja  Laima Alundere, Tautas lietišķās mākslas studijas „Kamolītis” audēja. Neizpalika arī praktiska darbošanās, kuras laikā skolēni paši varēja izmēģināt gan steļļu sagatavošanu aušanas procesam, gan arī aust lupatu deķi ar auduma strēmelēm. Skolēni atzina, ka, no malas skatoties, aušanas process ir šķitis ļoti sarežģīts, vēlāk, kad iespēja bijusi aust pašiem, tā vairs nelicies, un nodarbe iepatikusies. Skolēni arī atzina to, ka darbs stellēs prasa lielu pacietību un izturību, jo aušanas process stellēs prasa arī fizisku piepūli.
   Arī Dzērves pamatskolā ir stelles, kuras pagaidām vēl tikai gaida, kad tiks saliktas, taču iespējams ar skolēnu palīdzību, kuri ieguvuši zināšanas par steļļu uzbūvi, būs iespēja kopīgiem spēkiem to paveikt.
   Paldies Dzērves saieta nama vadītājai Solvitai Moiseičukai, Mudītei Dobelei un Laimai Alunderei par interesanto pasākumu!

Skolotāja K. Elerte

-= galerija =-

,,Vai esi gudrāks par piektklasnieku?”

5k
5k
   Konkursā piedalījās klases komandas 3 skolēnu sastāvā, kuras varēja mainīt konkursa gaitā, kā arī konsultēties ar pārējiem klasesbiedriem. Jautājumi bija par literatūru, matemātiku, dabaszinībām, vizuālo mākslu, bioloģiju, kā arī par Latvijas Republikas kultūrvēsturiskajiem dabas un vēstures objektiem.
   Konkursa gaitā skolēni parādīja savas zināšanas apgalvojuma vai nolieguma jautājumos, izvēles uzdevumos, kā arī nosaucot konkrētas atbildes.
   Pavisam bija 33 jautājumi. Visvairāk  punktu- 20- ieguva 8.klase, kuras komandā bija Lauma, Emīls un Sanija (palīgi- Rendijs, Niks un Samanta). Otrā vieta 9.klasei- 19 punkti, trešo vietu dalīja 5.un 6.klase- 18 punkti. 16 punktus ieguva 7.klase.
   Grūtības sagādāja jautājumi par Latvijas valsts amatpersonām, kultūras objektu atrašanās vietām. Secinājām, ka ļoti uzmanīgi ir jāizlasa jautājums, kopā jāvienojas par atbildi. Nedrīkst uzreiz piekrist pirmajai atbildei, nepieciešama diskusija ar pārējiem komandas un klasesbiedriem.
   Uzvarētāji saņēma vērtīgu balvu- faktu spēli ,,Latvija”. Šo spēli varēs izmantot visas klases audzināšanas vai citu pasākumu reizēs, palūdzot 8.klasei un audzinātājai. Visi dalībnieki saņēma saldo našķi.

Gita Petrovica, 5.klases audzinātāja.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze