Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vēsturi var mācīties arī tā

Vesture   Gatavojoties eksāmeniem, mūsu skolas devītklasniekiem ir notikušas vairākas netradicionālas vēstures stundas. Pirmā no tām noritēja Cīravas pagasta bibliotēkas zālē, kur bija izvietota Tukuma novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde par Lestenes baznīcu. Bibliotekāre Anita Tuleiko pastāstīja par šī dievnama traģisko likteni Otrā pasaules kara laikā un padomju varas gados. Pēc izstādes apskates skolēni noskatījās filmu par baznīcas atjaunošanas darbu norisi mūsdienās. Vēstures skolotāja Aija Brūna jauniešiem sniedza informāciju par Lestenes Brāļu kapiem, kuros guldīti karavīri, kas Otrā pasaules kara laikā krituši, cīnoties Latviešu leģiona rindās.
   Jau otro gadu vēstures skolotāja Aija Brūna un latviešu valodas skolotāja Vita Valdmane devītās klases skolēniem organizēja starpdisciplināru stundu par cilvēku dzīvi Latvijā padomju varas gados. Devītklasnieki vispirms izlasīja Laimas Muktupāvelas stāsta „Krusttēvs un brāļi, dūmi un zelts”, kas ievietots krājumā „Mēs, XX gadsimts”, pirmo daļu. Mācību stundā, ko vadīja abas pedagoģes, audzēkņi strādāja grupās, veicot ar literāro darbu saistītus uzdevumus vēsturē un literatūrā. Viņi vērtēja stāsta valodas savdabību, meklēja faktus, kas liecina par dažādiem ierobežojumiem cilvēku brīvībai 20. gadsimta astoņdesmitajos gados, stāstīja, kā ļaudis iemanījās pretoties striktajai kārtībai. Literārā darba sižeta , tēlu un detaļu pārzināšana tika pārbaudīta, aicinot skolēnus ar dažādu attēlu un norāžu palīdzību „iekārtot” stāstā aprakstīto komunālo dzīvokli. Jaunieši tika rosināti par šo laika posmu izlasīt plašāku prozas darbu – Laimas Kotas jauno romānu „Istaba”.
   Devītklasnieki atzina, ka šāda veida stundas viņiem patīk un palīdz labāk apgūt zināšanas.

Skolotājas Vita Valdmane un Aija Brūna

-= galerija =-

Divas mācību stundas pozitīvās emocijās

Suni   Dzērves pamatskolā 27. aprīlī pie 4. un 5. klašu skolēniem viesojās Liepājas kanisterapijas komanda. Šoreiz skolā ar saviem saimniekiem ciemojās Astrālijas ganu suns Alfjs, kollijs Ringa, labradors Odrija un Vilku spics Greisa.
   Pasaulē kanisterapija guvusi lielu atsaucību dažādu bērnu un arī pieaugušo cilvēku slimību ārstēšanā un rehabilitācijā. Kanisterapija tiek definēta kā rehabilitācijas veids, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu suni. Darbojoties kopā ar suni, bērniem rodas pozitīvas emocijas, tiek stimulētas kognitīvās un uztveres spējas, un notiek pozitīva iedarbība uz bērna psihoemocinālo stāvokli - celta pašapziņa, motivācija un mazināts stress. Minētās iezīmes varēja manīt arī 4. - 5.klašu skolēniem pēc divu mācību stundu nodarbībām, kuras skolēni pavadīja kopā darbojoties ar suņiem. Nodarbību laikā bija dzirdami smiekli, skolēnu acīs bija vērojams prieks un sajūsma.
   Apmācītie suņi savu saimnieku pavadībā izpildīja dažādus vingrinājumus, kuros piedalījās arī skolēni. Skolēni varēja suņus apmīļot un un pacienāt ar speciāliem ROYAL CANIN gardumiem.
   Katrs skolēns saņēma atstarojošas uzlīmes, balonus un bukletiņu „Droša draudzība”, kurā pastāstīts par noteikumiem, lai suņa un bērna attiecības būtu drošas un prieku nesošas.

Skolotāja I. Roģe

-= galerija =-

APRĪLIS – PRĀTA SPĒĻU MĒNESIS

PS 04.2017   Skolā aprīlis sākās ar prāta spēlēm, kuras kā katru gadu rīko dambretes pulciņš. Nu jau tradicionālais Riču – raču turnīrs piektdienas pēcpusdienā matemātikas klasē pulcēja 9.klases un skolotāju komandas . 8.klasi pārstāvēja Ieva. Dalībnieki izlozēja komandas un cīņa sākās! Visatraktīvākais spēlētājs izrādījās direktors. Bija prieka spiedzieni un zaudējuma vaidi... Visilgāk cīnījās latviešu valodas skolotājas Vita un Ināra. Visi jau bija spēli beiguši, tikai viņas vēl nevarēja atjēgties no Klāva un Ievas trakās kaušanas. Uzvaru atkal guva 9.klase!
   Vislielākie kāvēji bija Ieva Braže (nokāva 10 reizes) un Klāvs Vīgriezis (nokāva 7 reizes), visvairāk kauliņus nokāva Ancei Dobelei (7 reizes) un skolotājai Vitai Valdmanei (10 reizes).
   Balva uzvarētājiem un mierinājums zaudētājiem – saldās vafeļu tortes. Paldies komandām par piedalīšanos!
   Otrā Prāta spēļu tūre norisinājās tieši pirms Lieldienām – 13.aprīlī. Skolēni piedalījās Prāta spēļu četrcīņā – pelnīja punktus dambretē, domino spēlē, krustvārdu mīklu minēšanā un puzles likšanā. Par punktiem cīnījās gan individuāli, gan klase kopā. Sacensībās dalījās divās vecuma grupās – 1.-4.klase un 5.-7.klase. 

Lasīt tālāk ...

Frizūru konkurss – šovs „Kad vējš iepūš...”

Frizuru konkurss   Pagājušajā trešdienā, 19. aprīlī, Aizputes kultūras namā norisinājās frizūru konkurss - šovs „Kad vējš iepūš...”. Konkursu organizēja Aizputes novada skolēnu jaunrades centrs un Aizputes vidusskola. Konkursā piedalījās arī Dzērves pamatskolas skolnieces – Alma Andersone (6.kl.), Ieva Braže, Anna Regīna Eglīte (8. kl.), Madara Vītola un Anete Ance Dobele (9. kl.).
   Meitenēm tika dots uzdevums kā komandai sagatavot priekšnesumu,šovu, lai demonstrētu pašu veidotas frizūras pēc konkursa galvenās tēmas „Vējš”. Iepriekš gatavojoties konkursam, meitenēm bija ne tikai jādomā, kā izveidot tēmai atbilstošas frizūras, bet arī rūpīgi jāizveido viss tēls. Vējš katrā gadalaikā matos var iepūst kaut ko citu – vasarā- ziedus, rudenī -zelta lapas, ziemā- sniegpārslas, bet pavasarī - nebēdnīgi var ielidot putni. Līdz ar to ,pēc idejas par 4 gadalaikiem un vēju , meitenēm atbilstoši tika veidotas frizūras un pieskaņoti tērpi.
   Konkursam meitenes bija gatavojušās ļoti rūpīgi. Iepriekš tika batikoti un šūti svārki, kā arī gatavoti aksesuāri. Meiteņu frizūras un to demonstrējumu novērtēja arī žūrija, kura lēma piešķirt komandai 1. vietu.

Dzērves pamatskolas skolotāja
Kristīne Elerte

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies