Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Velosipēdu apliecības iegūšanas eksāmens

Velo ex   Jau tradicionāli, kā ik katru pavasari, Dzērves skolas skolēni, kuri vēlas iegūt velosipēda vadītāja apliecību, datorizēti kārtoja CSDD Liepājas nodaļas organizēto eksāmenu Aizputes vidusskolā. Skolēni pirms eksāmena cītīgi tam gatavojās gan teorētiski no Satiksmes noteikumu grāmatiņām, gan CSDD interneta vietnē, gan konsultācijās  Aizputes Skolēnu jaunrades centrā  velo pulciņa vadītāja Jāņa Oskara Šalma vadībā. Vēlmi kārtot eksāmenu bija izteikuši 13 skolēni, taču eksāmena dienā tam gatavi bija 11skolēni. Velo apliecības ieguva 7 skolēni.

-= galerija =-

Dzērves pamatskolas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Saldus novadu

Saldus   Skolēnu pavasara brīvdienu laiks skolotājiem parasti ir pārpilns ar dažādiem darbiem, kas saistīti gan ar skolu pedagoģiskās padomes sēdēm,novada mācību priekšmetu MA organizētajām apspriedēm par valsts pārbaudes darbiem, eksāmeniem, kursu nodarbībām, lekcijām.Katru gadu rodam laiku, lai dotos kādā jau iepriekš izplānotā pieredzes apmaiņas braucienā.Šoreiz mērojām ceļu uz Saldus novadu, lai paciemotos Zirņu un Striķu pamatskolās.
   Zirņu pamatskolā mūs sagaidīja skolas direktore,kura iepazīstināja ar skolas dzīvi,izrādīja gan klašu telpas, labiekārtotos kabinetus un jaunizbūvēto sporta laukumu.Šobrīd aktuālais jautājums ir par to, kā spēj sevi pierādīt maza lauku skola samērā lielas pilsētas pievārtē. Zirņu pamatskolā skolēnu skaits ir tuvu simtam, liela daļa skolēnu brauc no Saldus pilsētas,Skrundas novada, jo skola sevi ir pierādījusi kā konkurētspējīgu mācību iestādi.Tā piedāvā arī divas jaunas licencētas izglītības programmas(skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un atbilstoša programma audzēkņiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem), kā arī saistošus interešu izglītības pulciņus, ārpusstundu nodarbības(Saldus pilsētas peldbaseina apmeklējumi, „Talantu skola” Druvas vidusskolā), iesaistās projektos( „Mamma Daba”).Skolai ir savs psihologs, kurš pacietīgi strādā ar skolēniem, viņu vecākiem, risinot aktuālas problēmas.Skola atrodas pagasta administratīvajā centrā līdzās bērnudārzam, pagasta pārvaldei.Lielā skolas sporta zāle ir kļuvusi ne tikai par sporta dzīves centru, bet arī par visu lielo pasākumu norises vietu,jo pagastam nav sava kultūras nama. Vērā ņemams ir pašvaldības atbalsts un rūpes ,lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu, veidotu sakoptu vidi.Patīkami pārsteidza sporta laukums ar lielisko skrejceļu.

Lasīt tālāk ...

"Dienasgrāmata 2017"

Dienasgramata   Dzērves pamatskola ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas .
   Šobrīd skola darbojoties kopā ar skolēniem strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, un izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai , tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.

Pasākums „Es un mežs!”

Meza diena   Starptautiskās Meža dienas ietvaros, kas tiek atzīmēta 21. martā, Meža konsultāciju pakalpojuma centra Dienvidkurzemes nodaļa Dzērves pamatskolā organizēja pasākumu 1. – 9. Klašu skolēniem – „Es un mežs!” Katrai klasei bija iespēja darboties četrās radošās darbnīcās, lai ar dažādu aktivitāšu palīdzību iepazītu mežu un ar to saistītos procesus dabā.
   Darbnīcā „Iepazīsti kokus” skolēni pildīja dažādus uzdevumus, kas palīdzēja noskaidrot, kā noteikt koka vecumu, mācīja atpazīt dažādas koku sugas gan pēc to lapām un augļiem attēlos, gan pēc apraksta. Skolēni noskaidroja arī to, ko iespējams izgatavot no dažādiem kokiem. Darbnīcā „Latvijas dzīvnieki un putni” skolēniem pēc attēliem vajadzēja atpazīt putnus un meža dzīvnieku pēdas, kā arī bija iespēja apskatīt un atpazīt vairākas medību trofejas. Savukārt darbnīcā „Vai tu zini, kādas mūsu mežos aug ogas un sēnes?” skolēniem, ēdot pankūkas ar ievārījumu, bija jāatpazīst no kādām meža ogām ievārījumi gatavoti, kā arī jāveic uzdevums atpazīt ēdamās sēnes no neēdamajām. Ar aizrautību skolēni iesaistījās spēlē ”Meža augu BINGO”. Darbnīcā „Putnu mājas” skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem instrumentiem, kuri tiek izmantoti koku apkārtmēra un augstuma noteikšanai, kā arī atrašanās vietas noteikšanai mežā. Katra klase izgatavoja arī putnu būrīti, pēcāk uz tā uzrakstot kādu novēlējumu. Būrīši tiks izvietoti skolas parkā.

Lasīt tālāk ...

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies