Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Devītklasnieki domā savu par nākotni

Devitie   Vēl tikai pāris nedēļas palikušas līdz brīdim, kad devītās klases skolēni saņems apliecības par pamatizglītības iegūšanu un turpinās mācības, lai apgūtu iecerētās profesijas. Vairāku vidusskolu un tehnikumu pārstāji šogad, viesojoties Dzērves pamatskolā, ir stāstījuši  par dažādām iespējām. Devītklasnieki ir apmeklējuši Aizputes vidusskolu, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību, izstādi „Skola skolā  2017” Raiņa  Liepājas 6. vidusskolā. Spilgti iespaidi audzēkņiem palikuši pēc Liepājas Valsts tehnikumā redzētā. Viņiem patika jaunie, moderni iekārtotie mācību kabineti un darbnīcas, gaišā un mājīgā dienesta viesnīca, atsaucīgie pasniedzēji un audzēkņi. Apmeklējot informatīvos pasākumus dažādās mācību iestādēs, mūsu skolas devītklasnieki tajos ir saskatījuši gan pozitīvas, gan  vēl pilnveidojamas lietas. Viņi atzinīgi novērtēja to, ka varēja ne tikai aplūkot   telpas un klausīties stāstījumu, bet arī paši izmēģināt savus spēkus praktisku uzdevumu veikšanā, patika iejušanās kafejnīcas apmeklētāja lomā Liepājas Valsts tehnikumā.  Taču audzēkņi arī atzīst, ka dažās stundās lielam interesentu pulkam visu apskatīt  un uzzināt nav iespējams, jo katram ir palicis kāds neuzdots jautājums, ar kādu pasniedzēju būtu gribējies parunāt ilgāk. Individuālām konsultācijām piemērotākas ir Ēnu dienas.

-= galerija =-

Vēsturi var mācīties arī tā

Vesture   Gatavojoties eksāmeniem, mūsu skolas devītklasniekiem ir notikušas vairākas netradicionālas vēstures stundas. Pirmā no tām noritēja Cīravas pagasta bibliotēkas zālē, kur bija izvietota Tukuma novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde par Lestenes baznīcu. Bibliotekāre Anita Tuleiko pastāstīja par šī dievnama traģisko likteni Otrā pasaules kara laikā un padomju varas gados. Pēc izstādes apskates skolēni noskatījās filmu par baznīcas atjaunošanas darbu norisi mūsdienās. Vēstures skolotāja Aija Brūna jauniešiem sniedza informāciju par Lestenes Brāļu kapiem, kuros guldīti karavīri, kas Otrā pasaules kara laikā krituši, cīnoties Latviešu leģiona rindās.
   Jau otro gadu vēstures skolotāja Aija Brūna un latviešu valodas skolotāja Vita Valdmane devītās klases skolēniem organizēja starpdisciplināru stundu par cilvēku dzīvi Latvijā padomju varas gados. Devītklasnieki vispirms izlasīja Laimas Muktupāvelas stāsta „Krusttēvs un brāļi, dūmi un zelts”, kas ievietots krājumā „Mēs, XX gadsimts”, pirmo daļu. Mācību stundā, ko vadīja abas pedagoģes, audzēkņi strādāja grupās, veicot ar literāro darbu saistītus uzdevumus vēsturē un literatūrā. Viņi vērtēja stāsta valodas savdabību, meklēja faktus, kas liecina par dažādiem ierobežojumiem cilvēku brīvībai 20. gadsimta astoņdesmitajos gados, stāstīja, kā ļaudis iemanījās pretoties striktajai kārtībai. Literārā darba sižeta , tēlu un detaļu pārzināšana tika pārbaudīta, aicinot skolēnus ar dažādu attēlu un norāžu palīdzību „iekārtot” stāstā aprakstīto komunālo dzīvokli. Jaunieši tika rosināti par šo laika posmu izlasīt plašāku prozas darbu – Laimas Kotas jauno romānu „Istaba”.
   Devītklasnieki atzina, ka šāda veida stundas viņiem patīk un palīdz labāk apgūt zināšanas.

Skolotājas Vita Valdmane un Aija Brūna

-= galerija =-

Divas mācību stundas pozitīvās emocijās

Suni   Dzērves pamatskolā 27. aprīlī pie 4. un 5. klašu skolēniem viesojās Liepājas kanisterapijas komanda. Šoreiz skolā ar saviem saimniekiem ciemojās Astrālijas ganu suns Alfjs, kollijs Ringa, labradors Odrija un Vilku spics Greisa.
   Pasaulē kanisterapija guvusi lielu atsaucību dažādu bērnu un arī pieaugušo cilvēku slimību ārstēšanā un rehabilitācijā. Kanisterapija tiek definēta kā rehabilitācijas veids, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu suni. Darbojoties kopā ar suni, bērniem rodas pozitīvas emocijas, tiek stimulētas kognitīvās un uztveres spējas, un notiek pozitīva iedarbība uz bērna psihoemocinālo stāvokli - celta pašapziņa, motivācija un mazināts stress. Minētās iezīmes varēja manīt arī 4. - 5.klašu skolēniem pēc divu mācību stundu nodarbībām, kuras skolēni pavadīja kopā darbojoties ar suņiem. Nodarbību laikā bija dzirdami smiekli, skolēnu acīs bija vērojams prieks un sajūsma.
   Apmācītie suņi savu saimnieku pavadībā izpildīja dažādus vingrinājumus, kuros piedalījās arī skolēni. Skolēni varēja suņus apmīļot un un pacienāt ar speciāliem ROYAL CANIN gardumiem.
   Katrs skolēns saņēma atstarojošas uzlīmes, balonus un bukletiņu „Droša draudzība”, kurā pastāstīts par noteikumiem, lai suņa un bērna attiecības būtu drošas un prieku nesošas.

Skolotāja I. Roģe

-= galerija =-

APRĪLIS – PRĀTA SPĒĻU MĒNESIS

PS 04.2017   Skolā aprīlis sākās ar prāta spēlēm, kuras kā katru gadu rīko dambretes pulciņš. Nu jau tradicionālais Riču – raču turnīrs piektdienas pēcpusdienā matemātikas klasē pulcēja 9.klases un skolotāju komandas . 8.klasi pārstāvēja Ieva. Dalībnieki izlozēja komandas un cīņa sākās! Visatraktīvākais spēlētājs izrādījās direktors. Bija prieka spiedzieni un zaudējuma vaidi... Visilgāk cīnījās latviešu valodas skolotājas Vita un Ināra. Visi jau bija spēli beiguši, tikai viņas vēl nevarēja atjēgties no Klāva un Ievas trakās kaušanas. Uzvaru atkal guva 9.klase!
   Vislielākie kāvēji bija Ieva Braže (nokāva 10 reizes) un Klāvs Vīgriezis (nokāva 7 reizes), visvairāk kauliņus nokāva Ancei Dobelei (7 reizes) un skolotājai Vitai Valdmanei (10 reizes).
   Balva uzvarētājiem un mierinājums zaudētājiem – saldās vafeļu tortes. Paldies komandām par piedalīšanos!
   Otrā Prāta spēļu tūre norisinājās tieši pirms Lieldienām – 13.aprīlī. Skolēni piedalījās Prāta spēļu četrcīņā – pelnīja punktus dambretē, domino spēlē, krustvārdu mīklu minēšanā un puzles likšanā. Par punktiem cīnījās gan individuāli, gan klase kopā. Sacensībās dalījās divās vecuma grupās – 1.-4.klase un 5.-7.klase. 

Lasīt tālāk ...

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze