Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

DABAS PULCIŅA AKTIVITĀTES

dabas pulc   Mazo dabas pētnieku pulciņš Dzērves skolā darbojas pirmo gadu, un jau pirmajās nodarbībās guva lielu atsaucību. Šī mācību gada laikā esam piedalījušies dažādās aktivitātēs gan skolā, gan ārpusskolas.
   Mācību gada sākumā ļoti interesanta bija ekskursija Dunikas purvā un Kalētu „Priedienā”. Rudenī kopā ar vecāko klašu dabas pulciņa dalībniekiem devāmies pētīt sikspārņus kopā ar pētnieku, LiePu pasniedzēju Jurģi Šubu.
   Ziemā gatavojām barību putniem, kā arī devāmies skolas parkā pētīt tur atstātās dzīvnieku pēdas. Lai papildinātu savas zināšanas par putniem, piedalījāmies Latvijas Ornitologu biedrības organizētajā konkursā „Iepazīsti Latvijas putnus!”.
   Lai palīdzētu savam organismam rast papildus enerģiju un uzņemt vitamīnus, kas gada tumšākajos gadalaikos katram ir ļoti vajadzīgs, izlēmām izveidot savus „palodžu dārziņus”, diedzējot dažādas sēkliņas – redīsus, lucernu, kressalātus un citas. Pēc pāris nedēļām visu ar gardu muti varējām notiesāt. Un kā jau vienmēr – pašu audzēts garšo ļoti labi!
   Papildināt savas zināšanas par tuvākajā apkārtnē sastopamajiem putniem un dzīvniekiem mums palīdzēja LiePu „Dabas vēstniecības” pasniedzēja Ludmila Karule. Savukārt bērnu zinātnes centrā ZINOO iepazīstot interaktīvo, pulciņa dalībnieki izmēģināja dažādas tehnoloģijas un pārbaudīja dabas likumus: mācījās matemātiku lēkājot, redzēja skaņu un zibeni zibeni, meklēja atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un baudīja izziņas prieku. 
   Skolas parkā devāmies arī agrā pavasarī, lai meklētu un fotografētu pirmās pavasara pazīmes – pirmos zaļos asniņus un pumpurus, pirmos ziediņus. Turpinot putnu iepazīšanu, sadarbībā ar Cīravas pagasta bibliotēku organizējām un piedalījāmies putnu dienu aktivitātēs. Direktors kopā ar vecāko klašu puišiem devās uz Cīravas Mežaparku, lai izliktu tur putnu būrīšus, savukārt mēs – dabas pulciņa dalībnieki – piedalījāmies bibliotēkas darbinieču Anitas un Maijas, muzeja vadītājas Sarmītes un skolotājas Lāsmas organizētajā konkursā un pildījām dažādus uzdevumus par putniem un putnu dzīvi.
   Mūsu pirmais gads ir bijis interesants un aizraujošs. Ir daudz ideju jaunajam mācību gadam. Centīsimies visi kopā tās īstenot!

Skolotāja Lāsma

-= galerija =-

CETURTIE JAU LIELI.....

4   Ik gadu maija beigās Dzērves skolas jauno klašu skolēni svin savus svētkus – 4.klases „izlaidumu”. Par šo pasākumu atbildīgie ir trešā klase, kuri ir galvenie pārbaudījumu organizētāji ceturtajiem, jo ir taču svarīgi zināt, vai viņi jau pietiekami gudri, attapīgi un apzinīgi, lai dotos uz piekto klasi. Arī pārējie sākumskolēni sagatavo pa kādam pārbaudījumam. Savukārt ceturtie iepriecina svētku dalībniekus ar priekšnesumiem un saka paldies savai pirmajai audzinātājai – šogad – skolotājai Mairai Skabulei.
   Vēlam veiksmi ceturtajiem piektajā klasē!

-= galerija =-

MĀCĀMIES UN ATPŪŠAMIES VECĀKU DIENĀ

VD   Nu jau par tradīciju mūsu skolā kļuvusi vecāku diena mācību gada noslēgumā. Šo pasākumu ikreiz rīkojam saskaņā ar Ekoskolas gada tēmu.
   Šogad pasākumam bija divas daļas – pirmā – izglītojošā, kur vecāki un skolēni tika iepazīstināti ar klašu pētījumiem – prezentācijām par 2 tēmām – „Atkritumi” un „Garšīgie likumi”.
1.-6.klašu skolēni pētīja tēmas, saistībā ar atkritumu šķirošanu, pārstrādi utt.:
    1.klase – „Papīrs, tā otrreizēja izmantošana”.
    2.klase – „Metāla iepakojums, tā otrreizēja izmantošana”.
    3.klase – „Stikls un tā otrreizēja izmantošana’.
    4.klase – „Plastmasas iepakojumu veidi, otrreizējas izmantošanas iespējas”.
    5.klase - „Atkritumu šķirošanas iespējas.”
    6.klase – „Iepakojumu veidi. Marķējumi uz iepakojuma”.

   Domājot par pārtikas un veselīga uztura tēmas aktualizēšanu, esam iesaistījušies Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā projektā „Garšīgie likumi”, kas aicināja izzināt un "pagatavot" ES lēmumus par trim tēmām: alergēni, ģenētiski modificēti organismi un jaunā pārtika. Projekta rezultāta skolēni noskaidroja, kas ir ģenētiski modificēta pārtika un vai tā ir sastopama Latvijā; guva priekšstatu, kā Eiropas Parlamenta lēmumi uzlabo alerģisku cilvēku dzīves kvalitāti; uzzināja, kas ir jaunā pārtika, kā arī guva izpratni par Eiropas lēmējinstitūciju, valsts, pašvaldību un ēdināšanas lomu rūpēs par drošu pārtiku Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem. Šīs tēmas pētīja mūsu skolas 7.-9.klašu skolēni un iepazīstināja pasākumu dalībniekus ar sagatavotajām prezentācijām.

   Pasākuma otrajā daļā ikvienam bija iespēja aktīvi darboties, izkustēties, pārbaudīt savas iemaņas - veiklību, precizitāti, spēku, sadarbības prasmes - dažādu netradicionālu aktivitāšu veikšanā. Par līdzdalību aktivitāšu organizēšanā sakām arī SIA „Ūdensputni” un 9.klases skolnieces Vendijas vecākiem – Jānim un Dainai Gulbjiem.

-= galerija =-

VĀCAM MAKULATŪRU, BATERIJAS UN NOLIETOTĀS ELEKTROIERĪCES

Makulatuta   Šajā mācību gadā Ekoskolas programmas ietvaros Dzērves pamatskola strādā pie tēmas „atkritumi”. Domājot par to, mācāmies šķirot atkritumus, pārrunājam dažādas iespējas samazināt atkritumu daudzumu savā ikdienā, kā arī iesaistāmies dažādās akcijās un konkursos. Tikko ir noslēgušās bateriju un makulatūras vākšanas akcijas, kā arī Liepājas RAS organizētajā nolietoto elektroierīču vākšanas akcija „Štepseles ceļojums”. Ļoti priecājamies un sakām paldies pagasta iedzīvotājiem, kuri kopā ar mums jau vairākus gadus iesaistās šajās akcijās.
   Šajā mācību gadā esam savākuši 9276 kg makulatūras, 75 kg izlietoto bateriju, kā arī 340 vienības nolietoto elektroierīču, iegūstot 3.vietu un naudas balvu akcijā „Štepseles ceļojums”.
   Savukārt 1.klases skolniece Elīza Muste un 6.klases skolnieks Rolands Musts kopā ar vecākiem devās uz akcijas „Tīrai Latvijai!’ noslēgumu Tērvetē, lai saņemtu balvas kā aktīvākie individuālie makulatūras vācēji.
   Mēs lepojamies ar padarīto un priecājamies par to, ka visi kopā Latviju padarām tīrāku un sakoptāku.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze