Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

MĀCĀMIES RŪPĒTIES PAR SAVU VESELĪBU

Zobi    Viena no vissvarīgākajām lietām, par ko mums katram jārūpējas savas dzīves laikā, esam mēs paši un mūsu veselība. Tādēļ ir labi, ka ir zinoši cilvēki, kuri mums var palīdzēt to darīt, dodot padomus un atbildot uz neskaidrajiem jautājumiem.

   Šajā mācību gadā sākumskolas klašu skolēniem bija iespēja tikties ar zobu higiēnistu, kurš atgādināja svarīgāko par mutes dobuma un zobu veselību un kopšanu ikdienā. Nodarbībās bērni apguva pareizu zobu tīrīšanas tehniku, noskaidroja, cik bieži jāmaina zobu suka un kas uzlabo zobu veselību, atbildēja uz jautājumiem, veica dažādus uzdevumus, noskatījās izglītojošo animācijas filmu „Man ir tīri zobi!”, kā arī saņēma krāsojamās grāmatas un citus materiālus iegūto zināšanu nostiprināšanai. Visiem skolas skolēniem tika dota iespēja apmeklēt higiēnistu Zobu busiņā.
   Savukārt vecāko klašu skolēni un pedagogi ļoti daudz jaunas informācijas ieguva Sarkanā Krusta brīvprātīgās Marionas Baltkalnes vadītajā lekcijā par asins ziedošanu un donoru kustību Latvijā. Mācību gada nogalē vairāki pedagogi izmantoja iespēju nodot asinis, piedaloties Donoru dienā, kas tika organizēta Cīravas arodskolā.

Devītklasnieki domā savu par nākotni

Devitie   Vēl tikai pāris nedēļas palikušas līdz brīdim, kad devītās klases skolēni saņems apliecības par pamatizglītības iegūšanu un turpinās mācības, lai apgūtu iecerētās profesijas. Vairāku vidusskolu un tehnikumu pārstāji šogad, viesojoties Dzērves pamatskolā, ir stāstījuši  par dažādām iespējām. Devītklasnieki ir apmeklējuši Aizputes vidusskolu, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību, izstādi „Skola skolā  2017” Raiņa  Liepājas 6. vidusskolā. Spilgti iespaidi audzēkņiem palikuši pēc Liepājas Valsts tehnikumā redzētā. Viņiem patika jaunie, moderni iekārtotie mācību kabineti un darbnīcas, gaišā un mājīgā dienesta viesnīca, atsaucīgie pasniedzēji un audzēkņi. Apmeklējot informatīvos pasākumus dažādās mācību iestādēs, mūsu skolas devītklasnieki tajos ir saskatījuši gan pozitīvas, gan  vēl pilnveidojamas lietas. Viņi atzinīgi novērtēja to, ka varēja ne tikai aplūkot   telpas un klausīties stāstījumu, bet arī paši izmēģināt savus spēkus praktisku uzdevumu veikšanā, patika iejušanās kafejnīcas apmeklētāja lomā Liepājas Valsts tehnikumā.  Taču audzēkņi arī atzīst, ka dažās stundās lielam interesentu pulkam visu apskatīt  un uzzināt nav iespējams, jo katram ir palicis kāds neuzdots jautājums, ar kādu pasniedzēju būtu gribējies parunāt ilgāk. Individuālām konsultācijām piemērotākas ir Ēnu dienas.

-= galerija =-

Vēsturi var mācīties arī tā

Vesture   Gatavojoties eksāmeniem, mūsu skolas devītklasniekiem ir notikušas vairākas netradicionālas vēstures stundas. Pirmā no tām noritēja Cīravas pagasta bibliotēkas zālē, kur bija izvietota Tukuma novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde par Lestenes baznīcu. Bibliotekāre Anita Tuleiko pastāstīja par šī dievnama traģisko likteni Otrā pasaules kara laikā un padomju varas gados. Pēc izstādes apskates skolēni noskatījās filmu par baznīcas atjaunošanas darbu norisi mūsdienās. Vēstures skolotāja Aija Brūna jauniešiem sniedza informāciju par Lestenes Brāļu kapiem, kuros guldīti karavīri, kas Otrā pasaules kara laikā krituši, cīnoties Latviešu leģiona rindās.
   Jau otro gadu vēstures skolotāja Aija Brūna un latviešu valodas skolotāja Vita Valdmane devītās klases skolēniem organizēja starpdisciplināru stundu par cilvēku dzīvi Latvijā padomju varas gados. Devītklasnieki vispirms izlasīja Laimas Muktupāvelas stāsta „Krusttēvs un brāļi, dūmi un zelts”, kas ievietots krājumā „Mēs, XX gadsimts”, pirmo daļu. Mācību stundā, ko vadīja abas pedagoģes, audzēkņi strādāja grupās, veicot ar literāro darbu saistītus uzdevumus vēsturē un literatūrā. Viņi vērtēja stāsta valodas savdabību, meklēja faktus, kas liecina par dažādiem ierobežojumiem cilvēku brīvībai 20. gadsimta astoņdesmitajos gados, stāstīja, kā ļaudis iemanījās pretoties striktajai kārtībai. Literārā darba sižeta , tēlu un detaļu pārzināšana tika pārbaudīta, aicinot skolēnus ar dažādu attēlu un norāžu palīdzību „iekārtot” stāstā aprakstīto komunālo dzīvokli. Jaunieši tika rosināti par šo laika posmu izlasīt plašāku prozas darbu – Laimas Kotas jauno romānu „Istaba”.
   Devītklasnieki atzina, ka šāda veida stundas viņiem patīk un palīdz labāk apgūt zināšanas.

Skolotājas Vita Valdmane un Aija Brūna

-= galerija =-

Divas mācību stundas pozitīvās emocijās

Suni   Dzērves pamatskolā 27. aprīlī pie 4. un 5. klašu skolēniem viesojās Liepājas kanisterapijas komanda. Šoreiz skolā ar saviem saimniekiem ciemojās Astrālijas ganu suns Alfjs, kollijs Ringa, labradors Odrija un Vilku spics Greisa.
   Pasaulē kanisterapija guvusi lielu atsaucību dažādu bērnu un arī pieaugušo cilvēku slimību ārstēšanā un rehabilitācijā. Kanisterapija tiek definēta kā rehabilitācijas veids, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu suni. Darbojoties kopā ar suni, bērniem rodas pozitīvas emocijas, tiek stimulētas kognitīvās un uztveres spējas, un notiek pozitīva iedarbība uz bērna psihoemocinālo stāvokli - celta pašapziņa, motivācija un mazināts stress. Minētās iezīmes varēja manīt arī 4. - 5.klašu skolēniem pēc divu mācību stundu nodarbībām, kuras skolēni pavadīja kopā darbojoties ar suņiem. Nodarbību laikā bija dzirdami smiekli, skolēnu acīs bija vērojams prieks un sajūsma.
   Apmācītie suņi savu saimnieku pavadībā izpildīja dažādus vingrinājumus, kuros piedalījās arī skolēni. Skolēni varēja suņus apmīļot un un pacienāt ar speciāliem ROYAL CANIN gardumiem.
   Katrs skolēns saņēma atstarojošas uzlīmes, balonus un bukletiņu „Droša draudzība”, kurā pastāstīts par noteikumiem, lai suņa un bērna attiecības būtu drošas un prieku nesošas.

Skolotāja I. Roģe

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze