Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

APRĪLIS – PRĀTA SPĒĻU MĒNESIS

PS 04.2017   Skolā aprīlis sākās ar prāta spēlēm, kuras kā katru gadu rīko dambretes pulciņš. Nu jau tradicionālais Riču – raču turnīrs piektdienas pēcpusdienā matemātikas klasē pulcēja 9.klases un skolotāju komandas . 8.klasi pārstāvēja Ieva. Dalībnieki izlozēja komandas un cīņa sākās! Visatraktīvākais spēlētājs izrādījās direktors. Bija prieka spiedzieni un zaudējuma vaidi... Visilgāk cīnījās latviešu valodas skolotājas Vita un Ināra. Visi jau bija spēli beiguši, tikai viņas vēl nevarēja atjēgties no Klāva un Ievas trakās kaušanas. Uzvaru atkal guva 9.klase!
   Vislielākie kāvēji bija Ieva Braže (nokāva 10 reizes) un Klāvs Vīgriezis (nokāva 7 reizes), visvairāk kauliņus nokāva Ancei Dobelei (7 reizes) un skolotājai Vitai Valdmanei (10 reizes).
   Balva uzvarētājiem un mierinājums zaudētājiem – saldās vafeļu tortes. Paldies komandām par piedalīšanos!
   Otrā Prāta spēļu tūre norisinājās tieši pirms Lieldienām – 13.aprīlī. Skolēni piedalījās Prāta spēļu četrcīņā – pelnīja punktus dambretē, domino spēlē, krustvārdu mīklu minēšanā un puzles likšanā. Par punktiem cīnījās gan individuāli, gan klase kopā. Sacensībās dalījās divās vecuma grupās – 1.-4.klase un 5.-7.klase. 

Lasīt tālāk ...

Frizūru konkurss – šovs „Kad vējš iepūš...”

Frizuru konkurss   Pagājušajā trešdienā, 19. aprīlī, Aizputes kultūras namā norisinājās frizūru konkurss - šovs „Kad vējš iepūš...”. Konkursu organizēja Aizputes novada skolēnu jaunrades centrs un Aizputes vidusskola. Konkursā piedalījās arī Dzērves pamatskolas skolnieces – Alma Andersone (6.kl.), Ieva Braže, Anna Regīna Eglīte (8. kl.), Madara Vītola un Anete Ance Dobele (9. kl.).
   Meitenēm tika dots uzdevums kā komandai sagatavot priekšnesumu,šovu, lai demonstrētu pašu veidotas frizūras pēc konkursa galvenās tēmas „Vējš”. Iepriekš gatavojoties konkursam, meitenēm bija ne tikai jādomā, kā izveidot tēmai atbilstošas frizūras, bet arī rūpīgi jāizveido viss tēls. Vējš katrā gadalaikā matos var iepūst kaut ko citu – vasarā- ziedus, rudenī -zelta lapas, ziemā- sniegpārslas, bet pavasarī - nebēdnīgi var ielidot putni. Līdz ar to ,pēc idejas par 4 gadalaikiem un vēju , meitenēm atbilstoši tika veidotas frizūras un pieskaņoti tērpi.
   Konkursam meitenes bija gatavojušās ļoti rūpīgi. Iepriekš tika batikoti un šūti svārki, kā arī gatavoti aksesuāri. Meiteņu frizūras un to demonstrējumu novērtēja arī žūrija, kura lēma piešķirt komandai 1. vietu.

Dzērves pamatskolas skolotāja
Kristīne Elerte

-= galerija =-

Velosipēdu apliecības iegūšanas eksāmens

Velo ex   Jau tradicionāli, kā ik katru pavasari, Dzērves skolas skolēni, kuri vēlas iegūt velosipēda vadītāja apliecību, datorizēti kārtoja CSDD Liepājas nodaļas organizēto eksāmenu Aizputes vidusskolā. Skolēni pirms eksāmena cītīgi tam gatavojās gan teorētiski no Satiksmes noteikumu grāmatiņām, gan CSDD interneta vietnē, gan konsultācijās  Aizputes Skolēnu jaunrades centrā  velo pulciņa vadītāja Jāņa Oskara Šalma vadībā. Vēlmi kārtot eksāmenu bija izteikuši 13 skolēni, taču eksāmena dienā tam gatavi bija 11skolēni. Velo apliecības ieguva 7 skolēni.

-= galerija =-

Dzērves pamatskolas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Saldus novadu

Saldus   Skolēnu pavasara brīvdienu laiks skolotājiem parasti ir pārpilns ar dažādiem darbiem, kas saistīti gan ar skolu pedagoģiskās padomes sēdēm,novada mācību priekšmetu MA organizētajām apspriedēm par valsts pārbaudes darbiem, eksāmeniem, kursu nodarbībām, lekcijām.Katru gadu rodam laiku, lai dotos kādā jau iepriekš izplānotā pieredzes apmaiņas braucienā.Šoreiz mērojām ceļu uz Saldus novadu, lai paciemotos Zirņu un Striķu pamatskolās.
   Zirņu pamatskolā mūs sagaidīja skolas direktore,kura iepazīstināja ar skolas dzīvi,izrādīja gan klašu telpas, labiekārtotos kabinetus un jaunizbūvēto sporta laukumu.Šobrīd aktuālais jautājums ir par to, kā spēj sevi pierādīt maza lauku skola samērā lielas pilsētas pievārtē. Zirņu pamatskolā skolēnu skaits ir tuvu simtam, liela daļa skolēnu brauc no Saldus pilsētas,Skrundas novada, jo skola sevi ir pierādījusi kā konkurētspējīgu mācību iestādi.Tā piedāvā arī divas jaunas licencētas izglītības programmas(skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un atbilstoša programma audzēkņiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem), kā arī saistošus interešu izglītības pulciņus, ārpusstundu nodarbības(Saldus pilsētas peldbaseina apmeklējumi, „Talantu skola” Druvas vidusskolā), iesaistās projektos( „Mamma Daba”).Skolai ir savs psihologs, kurš pacietīgi strādā ar skolēniem, viņu vecākiem, risinot aktuālas problēmas.Skola atrodas pagasta administratīvajā centrā līdzās bērnudārzam, pagasta pārvaldei.Lielā skolas sporta zāle ir kļuvusi ne tikai par sporta dzīves centru, bet arī par visu lielo pasākumu norises vietu,jo pagastam nav sava kultūras nama. Vērā ņemams ir pašvaldības atbalsts un rūpes ,lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu, veidotu sakoptu vidi.Patīkami pārsteidza sporta laukums ar lielisko skrejceļu.

Lasīt tālāk ...

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze