Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Mana pasaule + Tava pasaule = Brīnums

MP   10. februārī Ideju mājā notika Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājuma „Mana pasaule + Tava pasaule = Brīnums” atvēršanas svētki. Izdevums ir Latviešu valodas pedagogu MA (vadītāja Vita Valdmane) un Mākslas un mājturības pedagogu MA (vadītāja Agrita Fausta) kopdarbs un šādā formātā nāk klajā jau otro reizi. Krājuma veidošanā ar saviem zīmējumiem , dzejoļiem , tēlojumiem šogad piedalījušies 53 mūsu novada skolēni, viņus konsultējuši 19 skolotāji. Īpaši būtiski ir tas, ka šī izdevuma lasītājiem tiek dota iespēja kļūt par tā līdzautoriem, papildinot literāros tekstus vai pabeidzot vizuālos darbus.
   Par krājuma moto izvēlētas dzejnieka Imanta Ziedoņa atziņas: „ Es vēroju robežu. Tur, kur vilnis izskrien liedagā, paliek līnija. Tā ir mākslinieka līnija, viņa mainās. ..Robežai ir mūžsena, bet nezūdoša pievilkšanas spēja. Vai tas vien neliecina, ka robeža ir lielo iespējamību līnija?” Tikai pārkāpjot vispārpieņemto priekšstatu robežas, rodas oriģināli un savdabīgi mākslas darbi, kas ļauj ieraudzīt pasauli pavisam citādāk.

Lasīt tālāk ...

Kas ir Latvijas 100gades spots?

Turiba   Biznesa augstskolas „Turība” sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju pagājušā gada nogalē rīkoja konkursu Latvijas skolu 5. - 12. klašu skolēniem „Latvijas 100gades spots”. Dalībnieku uzdevums bija aprakstīt kādu vēl nezināmu vai jaunizveidotu tūrisma objektu, apskates vietu jeb spotu, kas būtu interesants tieši jauniešu auditorijai.
  Savu pieteikumu konkursam aizsūtīja arī Dzērves pamatskolas 9. klases skolēni. Viņi izveidoja informatīvu materiālu par Cīravas mežaparka Bebru taku, kas tapusi pirms pāris gadiem un par kuru atzinīgus vārdus saka ne tikai cīravnieki, bet arī ekskursanti. Lai savu konkursa darbu papildinātu ar fotoattēliem, devītklasnieki sniegotā ziemas dienā devās uz parku fotosesijā, un tas visiem izvērtās par jautru piedzīvojumu.
   Bija prieks, ka Dzērves skolēnu paveikto žūrijas komisija augstu novērtēja un ka tika saņemts ielūgums uz labāko dalībnieku apbalvošanas pasākumu izstādē „Skola 2017”. Diemžēl uz Rīgu varēja doties tikai četri klases pārstāvji, pārējiem slimības dēļ bija jāpaliek mājās. Devītklasnieki saņēma atzinības rakstu, dažādas ceļojumos noderīgas lietas un brīvbiļetes rakstnieku memoriālo muzeju apmeklējumam. Savu simpātiju balvu mums pasniedza Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāve, kurai Dzērves jauniešu darbs bija paticis vislabāk. Augstskolas „Turība” pasniedzēji un studenti visus konkursam iesūtītos 100gades spotus bija apkopojuši skaistā izdevumā, kuru saņēma katra apbalvotā klase un kuru viņi prezentēja arī starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū „Balttour 2017” . Var teikt, ka tagad par Cīravas Bebru taku zina visā Latvijā.
   Pēc apbalvošanas ceremonijas devītklasnieki ar interesi apskatīja gan „Latvijas Grāmatu izstādi”, gan izstādi „Skola 2017” un ieguva plašu informāciju par dažādām profesijām. Noteikti atmiņā paliks arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja apmeklējums. Šeit jaunieši nofotografējās pie Edgara Iltnera gleznas „Zemes saimnieki”, jo mākslinieks ir mūsu novadnieks - viņa bērnība aizritējusi Cīravas pagastā.

9. klases audzinātāja
Vita Valdmane

Jaunieši domā par nākamo profesiju

KN 03.2017   Dzērves pamatskolas 8.-9. klases skolēni aktīvi piedalījās Karjeras nedēļas pasākumos. Jauniešiem patika nodarbība Aizputes vidusskolā, kurā viņi ne tikai uzzināja, ko dara programmētājs, bet varēja arī paši nedaudz izmēģināt spēkus šajā profesijā.
   Ļoti pozitīvas bija jauniešu atsauksmes pēc izstādes „Skola skolā 2017”apmeklējuma Raiņa Liepājas 6. vidusskolā, kur par daudzveidīgam izglītības iespējām varēja saņemt informāciju 22 mācību iestāžu stendos , ka arī piedalīties šo skolu rīkotajās radošajās darbnīcās. Zēnus ieinteresēja Liepājas Valsts tehnikuma piedāvājums : robotu cīņas, 3D printeris, iespēja pašiem salodēt metāla konstrukcijas un strādāt ar dažādām kokapstrādes iekārtām. Savukārt meitenes aizrautīgi darbojās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas darbnīcā, viņas pavisam neilga laikā izgatavoja veselu rotu komplektu un guva ieskatu dažādās grafikas tehnikās. Rīgas Stradiņa universitātes darbnīcā katrs jaunietis varēja uzzināt savus veselības radītājus – asinsspiedienu, pulsu, svaru, muskuļu spēku - un praktiski apgūt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas iemaņas. Izstādes laikā notika arī ļoti dārgās paplašinātās realitātes iekārtas „zSpace” daudzveidīgo iespēju paraugdemonstrējumi. Ar šīs iekārtas palīdzību skolēni var apgūt zināšanas inovatīva veidā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sasniegumus.
   Dzērves pamatskolas vecāko klašu skolēni piedalījās arī Ēnu dienā, viņus interesēja farmaceita, pedagoga, loģistikas darbinieka, lauksaimnieka, mediķa u.c. profesijas. Jaunieši atzina, ka tā ir laba iespēja novērtēt kāda aroda plusus un mīnusus.

Vita Valdmane

Vislatvijas skatuves runas konkurss „Valodiņa 2017” ir klāt!

val   Laiks steidzas uz pavasara pusi, un velti ziema vēl untumaini aušojas, vējo, ar dažām sniega vērpetēm ietin zemi un sajauc gaisu. Tepat, pavisam tuvu, nenovēršami ar Meteni un Pelnu dienu vērsies vārti uz pavasari... Bet mēs domājam, gatavojamies un pošamies uz netālo Lažas speciālo internātpamatskolu, kur jau piecpadsmito gadu notiek skatuves runas konkurss „Valodiņa ”. Ar katru gadu gūstam pieredzi, iespēju salīdzināt un vērtēt sevi, cik lielas ir mūsu iespējas izaugsmei. Tādēļ esam aktīvi gan kā dalībnieki, gan kā vērotāji.
   Šī tradīcija turpina pulcināt speciālo skolu audzēkņus no tuvākām un attālākām Latvijas vietām. Vistālāko ceļu uz Kurzemi mērojuši Kokneses un Rīgas speciālo skolu audzēkņi un viņu skolotāji. Aizputes novada skolēni ir kaimiņi, kas labprāt atsaucas draudzīgajam aicinājumam. Tādēļ 17.februāra rītā devāmies ciemos, lai atbalstītu šo pasākumu un parādītu savas skatuves runas prasmes. Mūsu skolu šoreiz pārstāvēja 6.klases skolēni- Alma Andersone un Aldis Karaļus.

Lasīt tālāk ...

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze