Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SVĒTKI SKOLOTĀJIEM - 2021

   Starptautiskā skolotāju diena jeb Pasaules skolotāju diena ir svētki, kurus dažādās valstīs svin dažādos laikos. Latvijā Skolotāju diena tiek atzīmēta oktobra otrajā svētdienā, citviet tieši 5.oktobrī, daļā pasaules valstu šos svētkus atzīmē citos gada mēnešos. Svētku dienas laiks dažviet atšķirīgs, tomēr mērķis viens – pateikt paldies saviem skolotājiem!
   Dzērves skolā ik gadu par šo svētku norisi rūpējas 9.klases skolēni. Lai gan epidemioloģiskā situācija liek mums svētkus organizēt savādāk, tomēr cenšamies nepazaudēt svētku sajūtu un svētkus svinēt arī šajā laikā.
   Skolotāju dienu 9.klases skolēni vienmēr gaida ar satraukumu, jo tā ir iespēja kaut nedaudz iejusties skolotāju ādā, dodoties vadīt stundas saviem skolasbiedriem. Lai gan jānovada tikai pāris stundas, tas tomēr ir pārbaudījums – stundai jābūt izplānotai, bet pašam jaunajam skolotājam – drosmīgam, pašpārliecinātam, disciplinētam un radošam. Šķiet, ka devītie šogad šo pārbaudījumu izturēja teicami!
   Īsais atpūtas mirklis ar sarunām pie kafijas tases, iespēja ļauties azartam, lai laikā nospiestu pareizo “pogu” un atbildētu uz 9.klases skolēnu sagatavotajiem viktorīnas jautājumiem, sirsnīgie klašu sagatavotie apsveikumi skolotājiem – tas viss skolotājiem radīja svētku sajūtu!
   Paldies 9.klasei un audzinātājai G.Petrovicai par jauko svētku dienu!

-= galerija =-

Karjeras nedēļa 11.-15.oktobris


   No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.
   “Pēdējo 10 gadu laikā nodarbināto skaits Latvijā IKT uzņēmumos audzis vairāk nekā 2 reizes, un mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas teju ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā. IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni,” uzsver VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters.
   Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notiks vairāki centrālie pasākumi: 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas, bet 12. oktobra jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Paralēli tam visu Karjeras nedēļu skolotājiem būs pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosinās izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā.
   Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai”  notiks kopā ar pasākuma organizatoriem reģionos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs, un, kā ik gadu, izglītības iestādes organizēs ar tēmas izpēti saistītus izzinošus pasākumus  - diskusijas, tematiskas mācību stundas, radošas darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem, skolēnu vecākiem un nozares pārstāvjiem.
   Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv, kā arī sociālajos tīklos facebook un twitter.

ĀRA AKTIVITĀŠU DIENA

   Jauno mācību gadu ik septembri iesākam ar dažādām saliedējošām aktivitātēm. Tā arī šogad... 2.septembrī visas klases devās īsākos vai garākos pārgājienos, lai iepazītu savu pagastu, kā arī neformālā gaisotnē dalītos ar spilgtākajiem iespaidiem no vasaras brīvlaikā piedzīvotā.
   1.un 2.klases skolēni dienu pavadīja skolas apkārtnē. Pirmklasnieki kopā ar audzinātāju Agnitu iepazina skolas parku, izstaigājot dižkoku taku, pie katra no dižkokiem izpildot kādu zināšanu pārbaudes vai veiklības uzdevumu. Savukārt 2.klases skolēniem bija jābūt ļoti vērīgiem, lai izpildītu audzinātājas Lāsmas sagatavoto uzdevumu – atrast skolas apkārtnē 30 fotoorientēšanās kartes attēlos “paslēptos” objektus un noslēgumā atšifrēt kādu no Vinnija Pūka aforismiem.
   3.klase un audzinātāja Kristīne rudenīgi saulaino dienu aktīvi pavadīja Cīravas mežaparkā, bet 4.klase, pirms došanās uz parku, ieklausījās audzinātājas Lienes stāstos par Cīravas centrā sastopamajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, kā arī visi kopā pasapņoja par pēc daudziem gadiem krāšņi atjaunoto Cīravas pili. Cerams, ka šie sapņi piepildīsies!
   Lielu paldies Mārča vecākiem, kuri laipni visus uzņēma un iepazīstināja ar savu saimniecību, saka 5.klase un audzinātāja Maira. Visi bija sajūsmā gan par iespēju tikt izvizinātiem ar dažādajiem transporta līdzekļiem, gan iepazīstot lielo govju ganāmpulku.
   “Zudusī Cīrava” – tā savu šīs dienas maršrutu nodēvēja 6.klase un audzinātāja Inga. Sestklasnieki, klausoties audzinātājas stāstītajā, uzzināja, ka Cīravā bijusi šautuve, baseins, putnu fabrika, Meža skola un citi vēsturiski nozīmīgi objekti. Visu interesantāku padarīja tas, ka vēsturiski izzinošos faktus papildināja audzinātājas bērnības un jaunības dienu stāsti.
  7. un 8. klases audzēkņi kopā ar audzinātāju Vitu apmeklēja Cīravas Senlietu krātuvi, kur uzzināja daudz jauna par pagasta vēsturi. Skolēniem bija iespēja apskatīt dažādas lietas, kas kādreiz bija atradušās cīravnieku mājās: darbarīkus, apģērbu, medību piederumus un vecas fotogrāfijas. Īpašu interesi izraisīja tāfelklavieres, mājas telefona aparāts un iekārta, ar kuru kādreiz Cīravas kultūras namā demonstrēja filmas. Senlietu krātuves vadītāja Sarmīte Braša pastāstīja par saviem skolas gadiem Dzērves pamatskolā pagājušā gadsimta 80. gados, viņa parādīja pionieru bungas un taures, kas tika izmantotas tolaik populārajās ierindas skatēs. Visiem jautrību izraisīja iespēja dažus aksesuārus un apģērbus, piemēram, miliča formas tērpu, pielaikot.
  Savukārt  9.klase kopā ar audzinātāju Gitu dienu pavadīja, piedaloties dažādās saliedējošās aktivitātēs, kā arī pie ugunskura sarunās atceroties pagājušo vasaru un plānojot nākamo mācību gadu, kurš īpaši nozīmīgs būs 9.klasei, jo priekšā daudz darba, lai sagatavotos pamatskolas beigšanas eksāmeniem.
   Cerams, ka vasarā visi kārtīgi atpūtušies, lai ar jaunu sparu mestos iekšā jaunā mācību gada izaicinājumos!

-= galerija =-

Karjeras atbalsts Dzērves pamatskolas jauniešiem

   Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
   Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Dienvidkurzemes novada pašvaldība Dzērves pamatskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-9. klašu skolēniem.
   Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022. mācību gadā:
   • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
   • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
   • darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.
Pedagogs karjeras skolotājs skolā:
   • konsultē, informē un izglīto skolēnus,
   • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
   • organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,
   • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām,
   • līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu.


Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833