Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

MĀCĪBU VIZĪTE STARPTAUTISKAJĀ LIDOSTĀ „RĪGA”

   Jau vairākus gadus Latvijas skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek piedāvātas dažāda aktivitātes profesiju pasaules iepazīšanai.
   Pavasara brīvlaika Dzērves pamatskolas skolēniem pasākuma Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana “Es iepazīstu profesiju!” (14) ietvaros tika dota iespēja viesoties Starptautiskajā lidostā „Rīga”, lai iepazītu tās darbības pamatprincipus, specifiku, darba apstākļus, kā arī ar karjeras iespējas.
   Ekskursijas sākumā uzzinājām, kādēļ un kā tiek svērta bagāža pirms lidojuma, arī par atļautajiem un neatļautajiem priekšmetiem un lietām lidojumā līdzi ņemamajā bagāžā. Ieklausoties gides stāstījumā secinājām, ka nezinām vēl citu iestādi vai uzņēmumu, kurā strādāti tik daudz dažādu profesiju pārstāvju, kā lidostā – dārznieki, apkopēji, mehāniķi, tehniķi, mediķi, ugunsdzēsēji, ornitologi, dispečeri, piloti, stjuarti, IT speciālisti utt. Katrā no profesijām iespējamas karjeras izaugsme. Uzzinājām, ka, lai strādātu lidostā „Rīga” nepiecienāma vismaz vidējā izglītība, kā arī jāprot vismaz divas svešvalodas un jābūt ļoti komunikablam.
   Ekskursijas turpinājumā noskaidrojām, kā un kādēļ tiek veiktas drošības pārbaudes, kā arī paši to izbaudījām pirms došanās uz autobusu, kas izvizināja mūs apkārt lidlaukam.
   Pēc ekskursijas secinājām, ka darbs lidostā ir ļoti atbildīgs un sarežģīts. Te strādājot jāievēro daudz noteikumu, kas palīdz nodrošināt, lai viss notiktu precīzi un droši. Par piemiņu no ekskursijas Starptautiskajā lidostā „Rīga” katram paliks atslēgas piekariņš un interesantie iespaidi par darbu un daudzveidīgajām un plašajām karjeras iespējām lidostā.

-= galerija =-

MĀCĪBU VIZĪTE SALASPILS BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ

   Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros Dzērves pamatskolas 5.-9.klašu skolēni pavasara brīvlaikā devās mācību vizītē uz Nacionālo Botānisko dārzu Salaspilī.
   Nodarbības laikā 5.-7.klašu skolēni gida vadībā iepazina Botāniskā dārzā augošo un ziedošo ziedu un ziedkopu daudzveidību, padziļinot arī savas zināšanas par augu daudzveidību dažādās siltuma joslās. Patstāvīgajā darbā strādājot grupās preparēja ziedus, apgūstot ziedu un ziedkopu uzbūvi. Savukārt 8.-9.klašu skolēni iepazinās ar daudzveidīgo un dažādo ēdamo augu pasauli, nodarbības otrajā pārbaudot un arī nostiprinot jaunās zināšanas, piedaloties aizraujošā augu fotoorientēšanās spēlē.
   Paldies Nacionālā botāniskā dārza speciālistēm par interesantajām nodarbībām, īpaši 8.-9.klašu grupas gidei Dacei par aizraujošo stāstījumu un atraktīvo nodarbības vadīšanu.

-= galerija =-

PAVASARIS RĪGAS ZOOLOĢISKAJĀ DĀRZĀ

   Pavasara brīvlaikā, Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) aktivitāšu plāna ietvaros, Dzērves pamatskolas 1.-4.klašu skolēni devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai noskaidrotu, kas Zoodārzā notiek pavasarī, kā arī lai ZOO Skolas nodarbībās apgūtu tēmu „Dzīves vide – sauszeme, ūdens, gaiss”. Interesanti skolēniem likās praktiskie uzdevumi un iepazīšanās klātienē ar mazajiem dzīvnieciņiem, kā arī mācību klases galveno iemītnieku – papagaili Leo. Aizraujoša vienmēr ir arī  pastaiga pa Zooloģisko dārzu - gan iepazīstot pastāvīgās ekspozīcijas, gan mēģinot noskaidrot, kuri dzīvnieki ziemīgajā pavasara rītā jau modušies no ziemas miega.
   Mājupceļā izmantojām izdevību apskatīt Brīvības pieminekli, kā arī apmeklēt Kara muzeju. Ja uzzinot par šo iespēju kādiem tas nelikās īpaši aizraujoši, tad pēc Kara muzeja apmeklējuma daudzi bija pārsteigti par interesantajām muzeja ekspozīcijām.

-= galerija =-

BĒRNU ŽŪRIJAS NOSLĒGUMS RĪGĀ

   Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, kas Latvijā darbojas kopš 2001.gada. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Cīravas pagasta bibliotēka, iesaistot Dzērves pamatskolas skolēnus un pedagogus, lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” darbojas jau 17 gadus.
   
Programmas mērķis ir piedāvāt bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem iespēju iesaistīties nacionāla mēroga lasīšanas kampaņā. Žūrijas eksperti iemācās vērtēt grāmatas saturu un dizainu, iesaista draugus un ģimeni sarunās par lasīto.
   Programmai sadalīta vairākos posmos. Vasaras beigās Bibliotēkās, kas pieteikušās dalībai programmā, nonāk aktuālāko grāmatu kolekcija, kurā iekļautas pieredzējušu un profesionālu bērnu un jauniešu literatūras ekspertu ieteiktas grāmatas. Līdz janvāra beigām dalībnieki izlasa sešas izvēlētās vecuma grupas grāmatas un aizpilda elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu, noslēgumā saņemot nelielu balviņu, kas šogad bija čaklā lasītāja lineāls. Aizpildīto anketu rezultāti tiek apkopoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā un paziņoti Lielo lasīšanas svētku laikā.

Lasīt tālāk ...

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833