Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Sīkfailu izmantošana

Sīkfaili un to lietošana

Šajā politikā noteikts, kā mūsu tīmekļa vietnē tiek lietoti sīkfaili. Ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un jūsu tīmekļa programmas iestatījumi pieņem sīkfailus, mēs uzskatām to par jūsu piekrišanu mūsu politikai sīkfailu lietošanas jomā.

Kas ir sīkfaili un kā tie darbojas?

Sīkfaili ir nelieli faili, ko uz jūsu datoru nosūta un tajā saglabā tīmekļa vietnes, ko apmeklējat. Sīkfaili tiek saglabāti pārlūkprogrammas failu direktorijā. Nākamajā reizē, kad apmeklējat attiecīgo vietni, pārlūkprogramma lasa sīkfailu un nodod informāciju atpakaļ tīmekļa vietnei, kas sākotnēji iestatīja sīkfailu. Lai uzzinātu vairāk par šīm tehnoloģijām un to, kā tās darbojas, lūdzu, apmeklējiet, piemēram, vietni allaboutcookies.org.

Kā mēs izmantojam sīkfailus?

Mēs  izmantojam sīkfailus, lai jums nodrošinātu ērtāku tīmekļa vietnes lietošanu. Sīkfaili tiek izmantoti šādiem nolūkiem:

Pamatfunkciju nodrošināšanai
Šiem sīkfailiem ir būtiska loma, nodrošinot mūsu tīmekļa vietnes darbību, un tie ir svarīgs faktors, lai nodrošinātu jums ērtu mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Piemēram, jūs nepārtrauks nepieciešamība izvēlēties to, kas jau iepriekš izvēlēts, jo sīkfaili atceras jūsu izdarītās valodas izvēles, kā arī drošās domēna vietās saglabā autentifikācijas datus. Šie sīkfaili arī atceras mapes, kuras esat augšuplādējis, un ļauj jums ar tām darboties ar papildus tiesībām.

Vietnes uzlabošana
Šie sīkfaili mums ļauj uzlabot mūsu tīmekļa vietnes darbību, iegūstot informāciju par to, kā tā tiek lietota. Mēs veicam analītisku izpēti, lai izprastu, kā lietotāji izmanto mūsu tīmekļa vietni, piemēram, uz kurām pogām vai saitēm klikšķina.

Reklāma
Reklāmas sistēmas izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu dinamisku un jums piemērotu reklāmu parādīšanu. Pašlaik reklāmu personalizēšanu nodrošina serviss Google AdSense (vairāk varat lasīt šeit).

Kā var pārvaldīt sīkfailus?

Sīkfailu pārvaldības opcijas varat pārvaldīt pārlūkprogrammā. Dažādās pārlūkprogrammās ir pieejami dažādi veidi, kā atspējot sīkfailus, tomēr parasti šīs darbības var veikt izvēlnēs "Tools" vai "Options". Varat arī skatīt pārlūkprogrammas palīdzības izvēlni.

Cik ilgi mēs paturam informāciju?

Tas ir atkarīgs no sīkfailu veida. Sesijas sīkfailu derīguma termiņš beidzas, kad aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgo sīkfailu derīguma termiņš parasti ir no diviem mēnešiem līdz gadam.

Mēs mācījāmies Dzērves skolā

   "Mēs mācījāmies Dzērves pamatskolā, septiņgadīgajā, astoņgadīgajā, deviņgadīgajā vai vidusskolā. Mēs šeit pavadītajā laikā pamatīgi izpētījam ne tikai visu klašu telpas, bet mēs bijām arī skolas bēniņos, skolotāju garderobē, pie Bergmaņa ozola, karuseļos, parkā, noliktavā, veļas mazgātavā, zem meiteņu gultām internātā , skolas siltumnīcā naktī, bioloģijas kabineta galda kastē, pionieru istabā, garderobes skapī, zem skolotāju galda, ābolu pagrabā, izmēģinājumu lauciņos, uz balkona kāpnēm, internetā …un direktora kabinetā, " tā savus skolas gadus ar prieku atceras plašais absolventu pulks.
   Daļa no šīm atmiņām un skolas vēstures, apkopotas mapēs, tiek kārtotas plauktos jaunajā skolas vēstures telpā. Šeit var uzzināt, kā laika gaitā mainījies skolēnu skaits, pusdienu izmaksas, kolhozā un putnu fabrikā nostrādāto dienu skaitu, apskatīt pārgājienu aprakstus, pulciņu hronikas, dežūrklades, atmiņu klades, simts gadus vecus pedagoģisko sēžu protokolus un, protams, fotogrāfijas. Te iespējams aplūkot arī atjaunotas planšetes, kas kādreiz atradās vecajā, Martas Rātas veidotajā skolas muzejā.
   
Tiek plānots, ka līdz Latvijas valsts simtgades datumam skolas vēstures telpas iekārtošana tiks pabeigta un tā tiks atvērta apmeklētājiem. Lai ekspozīcija būtu pēc iespējas bagātīgāka un vispusīgāka, vēršamies ar lūgumu pie skolas absolventiem, bijušajiem skolotājiem un darbiniekiem. Ja jums ir saglabājušās kādas lietas vai fotogrāfijas no jūsu skolas laikiem un jūs esat gatavi tajās dalīties ar mums, lūdzu, dariet to zināmu.
   
Mazu daļiņu no šīs vēstures nododam jums. Tas ir Dzērves pamatskolas absolventu sarakstu no 1955. gada. Ja jūsu vai kāda jūsu klases biedra vārda nav šajā sarakstā, lūdzu, dodiet mums ziņu. Mēs vēlamies uzzskaitīt ne tikai absolventus, bet visus, kuri šajā laikā ir mācījušies Dzērves skolā.

Lai mums kopā izdodas izzināt un saglabāt skolas vēsturi!

Sarakstu skatīt šeit

Par skolu

Skola 800px

 • Dzērves skola savu darbību uzsākusi 1833.gada jūnijā. Tā dibināta ar Cīravas draudzes mācītāja Kristofa Voltēra gādību un Dzērves muižas īpašnieka barona Georga fon Manteifeļa atbalstu. Skolai barons ierāda savas “kungu mājas” vienu galu – 3 istabas, kur sākumā tā darbojas gan kā Dzērves un Cīravas zemnieku bērnu skola, gan kā skolotāju sagatavošanas iestāde. Tajā laikā katru gadu skolā sanāk ap 100 skolēnu, tikpat konfirmandu un 3 – 4, pat 9 topošie skolotāji.  1921.gadā skola tiek izvietota atbrīvotajā Dzērves pilī. 1954.gadā skolu pārveido par vidusskolu. Tā pastāv nepilnus desmit gadus. No 1964.gada tā darbojas kā Dzērves pamatskola (astoņgadīgā, deviņgadīgā skola). 1976. gadā skolai tiek piebūvēta un 2006. gadā pārbūvēta sporta zāle. Skolas kopējā teritorija ir apmēram 10 ha, ir parks ar tajā esošu sporta  laukumu un ābeļdārzu, dekoratīvie stādījumi, zālāji, pagalmi un celiņi. Skola atrodas 3 km no pagasta administratīvā centra – Cīravas, bērnu nokļūšanu skolā nodrošina pagasta pārvaldes autobuss. Skolas atrašanās ģeogrāfiskais novietojums, telpas, apkārtne ir ļoti piemērotas dažādu nometņu organizēšanai.
Dzērves pamatskola realizē
 • Vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods: 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611)
 • Skolā mācās 74skolēni, kas veido 9 klašu komplektus
 • Strādā 17 skolotāji un 10 tehniskie darbinieki, kā arī atbalsta personāls - bibliotekāre, medmāsa, logopēde, notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības, skolā ir iespēja saņemt psihologa konsultācijas
 • Lai sekmētu pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību un sekmīgāk organizētu skolas dzīvi, skolā darbojas Skolas padome, kuras satāvā ir vecāku pārstāvji no katras klases, skolas administrācija, nepieciešamības gadījumā arī skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji
 • Skolā sekmju un mācību darba analīze tiek veikta ar e-klases palīdzību;

 Brīvā laika pavadīšanai skolēniem tiek piedāvātas sekojošas INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

 • Tautu dejas 3.-6.kl.
 • Tautu dejas 6.-9. kl.
 • Dambrete
 • Koris 1.-4.kl.
 • Koris 5.-9.kl.
 • Dabas pētnieki
 • “Esi vesels” – sporta programma
 • Rokdarbu māksla
 • Vides izglītības pulciņš 1.-9.kl
 • “Mazie dabas pētnieki” 1.-4.kl.
 • Jaunāko klašu ansamblis
 • Mūsdienu deju grupa “Odziņas”
 • Darbojas jaunsargi

Skolā tiek rīkoti dažādi skolas pasākumi, daudzi no tiem kļuvuši par skolas tradīcijām:

 • 1.SEPTEMBRIS – Zinību diena
 • Dzejas dienas
 • Skolotāju diena
 • Mārtiņdienas tirdziņš
 • Valsts svētku pasākumi
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Sporta dienas
 • Labdarības koncerti Rokaižu pansionātā
 • „Pēdējais zvans”
 • Izlaidums
 • Pēc stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu un skolas bibliotēku, pagasta pārvaldes autobuss nodrošina nokļūšanu mājās.
 • Skola ir iesaistījusies Ekoskolu programmā, kas ir atvērta un demokrātiska programma un sniedz iespēju skolēniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. Skolēni aktīvi piedalās makulatūras un bateriju vākšanas akcijās.
 • Skolā visi skolēni tiek nodrošināti ar nelielām brokastīm un siltām pusdienām. Skola ir iesaistījusies Eiropas Komisijas programmā skolēnu veselīgam dzīvesveidam  "Skolas auglis", „Skolas piens”.

Darbinieki

Zigurds Meiers - saimniecības daļas vadītājs

Vīgrieze Ruta - lietvede

Normunds Zeniņš - informātikas speciālists

Liene Druskina - pavāre

Anita Trenmore - pavāra palīgs

Jānis Trenmors - remontstrādnieks

Indra Daiļidjonoka - apkopēja

Gunta Freimane - medicīnas māsa

Inta Dunaiska - apkopēja

DSC_1740
DSC_1740

Darbinieki 16 17

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833