Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Atbalsta personāls

Gunta Freimane – medmāsa 

Rebeka Skuja - logopēde 

    

AP_2014 - 3    AP_2014 - 2  

ekoskola

2011/ 2012

Esiet sveicināti skolas jaunajā lapā!

Skolai atvērta jauna mājas lapa no 10.08.2011. Sekojiet informācijai skolas lapā - skolas aktualitātes, informācija gan audzēkņiem gan vecākiem.

 

Eko skola - gada noslēgums

Ir noslēdzies pirmais mācību gads, kopš Dzērves pamatskola iesaistījās ekoskolu programmā. Tā ir vides izglītības programma, kas  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību. Visa mācību gada garumā aktīvi darbojāmies, lai dzīvotu dabai draudzīgāk. Gada sākumā skolā tika izveidota ekopadome. Tā ir skolēnu, skolotāju, skolas tehnisko darbinieku, vecāku un pašvaldības pārstāvju vides pārvaldības institūcija, kuras uzdevums ir koordinēt ar vides jautājumiem saistītas darbības un pasākumus skolā. Veicām vides novērtējumu, izstrādājām gada darbības plānu, pieņēmām skolas vides kodeksu, izvēlējāmies veselīga dzīves veida tēmu, pie kuras šogad vairāk piestrādājām. Vienlaicīgi iesaistījāmies vairākās ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās akcijās. Gada garumā skolēni pētīja, kas ir veselīgs uzturs, kā fiziskas nodarbības ietekmē veselību, kāda ir smēķēšanas kaitīgā ietekme, kā skolas somas svars ietekmē stāju, kādas krāsvielas liek pie pārtikas produktiem u.c. Bija arī vairāki ar veselīgu dzīves veidu saistīti pasākumi: „Burkānu ballīte”, Raibā nedēļa, Tīrības nedēļa, konkurss „Veselā miesā vesels gars” un virkne sporta pasākumi. 5. un 6. klases skolēni iesaistījās Liepājas RAS konkursā „Viss ir noderīgs”, gatavojot dažādas interesantas figūras  no sadzīves atkritumiem un balvā saņēma iespēju apmeklēt uzņēmumu „Liepājas RAS”, kur klātienē uzzināja, kas notiek ar mūsu atkritumiem, kā tie var pārtapt par vērtīgam izejvielām. 3. klases skolēni piedalījās Mamma Daba meistarklasē un saņēma mācekļa diplomu. Ar lielu entuziasmu, iesaistot savas ģimenes, skolēni piedalījās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā. Bateriju vākšanā valstī iesaistījās 208 izglītības iestādes. Šinī nopietnajā konkurencē mēs ierindojāmies 12. vietā, kopā savācot 204,8 kg izlietoto bateriju. Lai būtu lielāks stimuls, skolā paši izsludinājām savu konkursu starp klasēm. Labākā klase bateriju un makulatūras vākšanā saņēma bezmaksas ekskursiju uz Rīgu. Tās bija 3. klase (audzinātāja L. Jūrmale) bateriju vākšanā un 5. klase (audzinātāja G. Petrovica) makulatūras vākšanā. Negaidīti labus rezultātus sasniedzām makulatūras vākšanā. Makulatūras vākšanas konkursā “Tu vari izglābt...” piedalījās 279 izglītības iestādes no dažādiem Latvijas novadiem, kopā savācot 908,719 tonnas makulatūras. Dzērves  skola, ar savāktajām 13,5 t (116,4 kg uz 1 skolēnu), ieguva godpilno 3. vietu valstī. 21.maijā bijām uzaicināti uz konkursa noslēguma Lielajiem svētkiem Mežaparkā. Dalībniekus uzrunāt un sveikt bija ieradies LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, kā arī īpašie viesi – mūziķi: Aija Andrejeva, Jānis Stībelis un grupa “Triānas parks” un “Zaļā josta” palīgs visos darbos Ezītis Jostiņš. Aktīvākās skolas, skolotāji un individuālie audzēkņi saņēma vērtīgas balvas no konkursu rīkotājiem un atbalstītājiem: “Zaļā josta”, A/S “Latvijas valsts meži”, SIA Papīrfabrika “Līgatne”, A/S “BAO”, SIA “Latvijas Elektrotehnikas Apsaimniekošana”, Dabas vides estētikas studija “Dabas Vēstniecība”, Rīgas Zooloģiskais dārzs, ūdenssporta un aktīvas atpūtas parks “Mežaparks Marina” un piedzīvojumu parka “Mežakaķis”. Mūsu skola balvā saņēma bezmaksas ekskursiju uz Tērvetes dabas parku un žurnāla Vides Vēstis abonementu līdz gada beigām, kā arī 65 kg zīmēšanas papīra. Labākais mūsu skolas makulatūras vācējs 5. klases skolnieks Kārlis Baumanis bija arī astotais labākais valstī un saņēma īpašu balvu. Esam patiesi gandarīti par sasniegto. Paldies skolēniem par tiešām lielo atsaucību. Paldies skolas saimniekam Zigurdam Meieram par cītīgo uzskaiti un vēl lielāks paldies vecākiem, bez kuru atbalsta mums nebūtu izdevies sasniegt tik labus rezultātus. Tieši iesaistīšanās ekoskolu programmā palīdzēja mobilizēties visam skolas kolektīvam. Tagad, panākumu spārnoti, esam gatavi uz vēl lielākiem darbiem un jau kaļam grandiozus nākotnes plānus.

Skolas vides koordinatore Aija Brūna

Atkal jauns sākums

Gaiša un mājīga 1. septembrī savus 108 audzēkņus sagaidīja Dzērves pamatskola. Izremontētas klašu telpas un ēdamistabas, nomainīta siltumtrase, acis priecē sakoptā mācību iestādes apkārtne. Rūpīgi un atbildīgi strādājuši dažādi speciālisti, skolas tehniskie darbinieki un pedagogi, t.s. „simtlatnieki”, kā arī skolēni, kuriem tādejādi tika dota iespēja nopelnīt brīvpusdienas. Jādomā, ka sakārtotā vide palīdzēs audzēkņiem arī sekmīgāk apgūt zināšanas. Lai diferencētu mācību procesu, šogad skolā licencēta jauna speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Ikdienas darbu organizēt ikvienam skolēnam palīdzēs vienotās skolas dienasgrāmatas. Šogad Dzērves pamatskolas saimi papildināja 10 pirmklasnieki, savukārt skolas absolventus vēlme turpināt izglītību aizvedusi uz Liepājas Valsts tehnikumu un Liepājas Valsts 1. ģimnāziju, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu, Liepājas Jūrniecības koledžu un Cīravas arodvidusskolu. Pagājušajā mācību gadā skolas kolektīvs iesaistījās Ekoskolu programmā. Tika paveikti daudzi labi darbi un gūta atzinība visas valsts mērogā – 3. vieta makulatūras vākšanā. Veselīgas ēšanas paradumus skolēniem palīdzēja veidot programmas „Skolas piens” un „Skolas auglis”, tajās skola piedalīsies arī šogad. Siltajās septembra dienās bērnus atkal gaida Zaļā klase, krāšņi zied absolventu dāvātas rozes un garumā stiepjas eglīte, kas pavisam drīz kļūs par īstu Ziemassvētku koku. Arī mazie pirmklasnieki 1. septembrī tūlīt pēc ābeces saņemšanas devās iestādīt savus kociņus, lai kopā ar tiem augtu visus deviņus gadus. Ticam, ka mūsu visu kopīgo veikumu atzinīgi novērtēs ne tikai tuvāki un tālāki ciemiņi, bet arī eksperti, un Dzērves pamatskolai tiks oficiāli piešķirts Latvijas ekoskolas nosaukums un sertifikāts.

Vita Valdmane

Skol#U0113ni 2011

 

Latvija aug

Mūsu skolas tagadējā 2.klase tika izvēlēta projektam “Latvija aug”,kura mērķis ir veidot izpratni par meža vērtību skolu jaunatnes vidū, kā arī plašākā sabiedrībā. Projekts tapis sadarbībā ar “Latvijas avīzi” un VAS “Latvijas valsts meži”. Tātad, par projekta būtību – 1.klasītes bērnus aizved uz mežaudzi (viņu vecumā t.i. 7 g.)un katru nofotografē. Pēc tam katru pavasari brauc uz mežu fotogrāfēties tajā pašā vietā un to  dara līdz pat devītajai klasei, kad skolas izlaidumā katrs absolvents kā dāvanu saņem albūmiņu ar fotogrāfijām, kurās var redzēt, kā pa šiem gadiem audzis mežs un kā stiepies viņš pats. 10.maija rītā devāmies uz mežu fotosesijā. Brauciens bija tikpat brīnišķīgs kā laiks, jo redzējām alni, briedi, zaķi un dzirdējām dzeguzi. Un vēl mūs cienāja ar končām!

audzinātāja A.Vaitkus

galerija

Zinātnieku nakts 2011

,,Zinātnieku nakts 2011” Rīgā 23. septembrī plkst. 1400 tie Dzērves pamatskolas un Aizputes vidusskolas skolēni, kuri vēlējās, brauca ekskursijā uz „Zinātnieku nakti 2011” Rīgā. Brauciens bija garš, bet jāsaka, tas bija tā vērts. Pirmā iestāde, ko apmeklējām, bija zinātnes centrs „BIOR”. Šeit mums izstāstīja par E-vielām pārtikas produktos, parazītu meklēšanu pārtikas un dzīvnieku paraugos, aizsargtērpu un aizsarglīdzekļu izmantošanu, garšas un smaržas analīzi, par UV starojuma mērīšanu un tā ietekmi uz cilvēku. Nākamais apmeklējums tika veltīts LU fizikas institūtam, kas mūs iepazīstināja ar enerģijas laukiem un optiskajām ilūzijām. Bet fizikas institūtā visiemīļotākā „zinātniskā atrakcija” bija sausā ledus burbuļi, kurus ekskursantiem „uzpūta” uz rokām un, kad tie pārsprāga, tie visiem par apbrīnu izdvesa mazu dūmu mutulīti. Pēc tam braucām uz Medicīnas muzeju, kur mums izstāstīja par seno laiku zālītēm un par to, kā kādreiz ārstējās. Vēl gribējām paspēt uz Zinātņu akadēmiju, bet tur ieradāmies par vēlu, un viss jau bija slēgts. Pulkstenis tuvojās 23.00. Pēc garās dienas ar kūpošu galvu no informācijas daudzuma, mēs braucām mājās. Ātri vien puse autobusa bija iegrimusi miegā. Cīravā bijām 200. Labi, ka rīt sestdiena...

Dāvis Petrovics, 7.klase

galerija

5. klases ekskursija

Nolēmām iesaistīties Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā „Mans mazais pārgājiens”. Konkursa nolikums noteica, ka dalībniekiem  jāizpēta meža nozares devums savā pagastā vai novadā, kā arī jāizpēta meža bagātības. Lai mūsu ekskursija būtu saturīga, un mēs pēc iespējas vairāk un precīzāk uzzinātu visu par meža lietām, nolēmām iesaistīt mūsu klases meža nozarē strādājošos vecākus – Ivaru un Andu Ozolus. 19. septembra rītā devāmies uz stādaudzētavu „Īve”, kur mums stādaudzētavas darbinieki pastāstīja kā no sēkliņas izaug meža stādāmais materiāls – eglītes un priedītes. Šeit tiek audzētas arī koku un krūmu dekoratīvās formas. Atpakaļceļā devāmies uz Cīravas mežiem, lai paši iestādītu šādus siltumnīcā audzētus stādus. Mūsu uzdevums bija ar speciālu stādīšanas ierīci – stādāmo stobru – iestādīt izcirtumā izkritušās eglītes. Iemācījāmies kā pareizi iestādīt eglītes, un kā noteikt vai apmežotā platība ir ar eglītēm apstādīta pietiekošā daudzumā. Uzzinājām arī par meža kaitēkļiem, kuri traucē jaunajām eglītēm ieaugt. Uzzinājām par „Latvijas valsts meži ” veiktajiem darbiem Cīravas pagasta teritorijā esošajos mežos. Kad bijām dūšigi pastrādājuši, laiks bija vārīt pusdienas. Uz lielā katla tika vārīti makaroni ar meža gaļu, ko pagādājis bija Vēsmas tētis. Kamēr pusdienas vārījās, devāmies brūkleņot. Brūklenes tika lasītas gan mutē, gan līdzpaņemtajā spainītī. Pēc pusdienām lasījām sēnes un mēģinājām noteikt tās pēc sēņu noteicēja. Iepazināmies ar dažādām koku jaunaudzēm- priežu un bērzu. Iemācījāmies noteikt augošas priedes vecumu, uzzinājām, kāpēc dažām priedēm ir zari un kāpēc dažām to nav. Bērzu jaunaudze, ko apskatījām bija īpaša ar to ,ka tā stādīta tad, kad mēs beidzām bērnu dārzu. Noslēgumā visi nofotografējāmies uz Gobziņu kalna. Aiz muguras mums pavērās ieleja, kur kādreiz bijusi Baltijas jūra. Ceturtdienā visi kopā mājturības kabinetā vārījām brūkleņu ievārījumu un cepām pankūkas, izvērtējām, kas patika, kas nepatika, un, ko mēs gribētu darīt tālāk. Uzrakstītais  ekskursijas apraksts, papildināts ar fotogrāfijām, tika nosūtīts uz Rīgu izvērtēšanai.

-= galerija =-

Sajūtot rudeni

20. novembrī Aizputes pagasta saieta namā notika Aizputes novada skolu 1. Netradicionālās mākslas konkurss „Sajūtot rudeni”. Konkursā piedalījās arī Dzērves pamatskolas 7.klases skolēni, Madara Gulbe, Valdis Prūsis, Gundega Vaitkus. Skolēni pārstāvēja vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģijas mācību priekšmetus. Katram skolēnam bija uzdots savs uzdevums. Madara  gleznoja divas gleznas ar dabīgajām krāsām, Valdis  no ķirbja veidoja svečturi un Gundega  gatavoja salātus. Visi dalībnieki saņēma diplomus un balvas, arī skolotāji Daina Jaunzeme, Mairolds Blūms un Ligita Norenberga saņēma pateicības balvas. Balvas bija sarūpējuši sponsori. Konkursu organizēja, rūpējās par sponsoru piesaisti vizuālās mākslas mājturības pedagogu metodiskās apvienības vadītāja un Aizputes vidusskolas skolotāja  Agrita Fausta.

Dzērves pamatskolas skolotāja Ligita Norenberga

-= galerija =-

Mācību rezultāti 21.10.2011.

Pirms brīvdienām skolā tika apkopoti mācību rezultāti septembrī un oktobrī. 5.-9.klašu grupā vidējā atzīme ir 6.45 balles. Priecājamies, ka, salīdzinot ar pagājušā mācību gada sākumu, šogad ir mazāk skolēnu ar zemu zināšanu līmeni ( 3 skolēni, kuriem vidējā atzīme zemāka par 4 ballēm). 21.oktobrī pateicību par labām un teicamām sekmēm saņēma 9 skolēni- Madara Gulbe, Elvis Ašmanis, Renāte Rozentāle, Kitija Švītiņa Lauris Norenbergs, Annija Ivanovska, Vēsma Ozola, Sandris Norenbergs un Krista Vīgrieze. Klašu grupā visaugstākā vidējā atzīme ir 6.klasei- 7.27 balles, seko 5. klase- 6.89 balles un 8.klase- 6.35 balles. Aizputes novadā  šogad reizi mēnesī ir iespēja apmeklēt jauno matemātiķu un dabaszinātņu skoliņas nodarbības. Aicinām vecākus atbalstīt savu bērnu intereses un aizvest uz tām.

Ziemassvētki – dāvanu un labdarības laiks

Aizputes novadā Adventes laikā jau vairākus gadus norisinās labdarības akcija „No sirds uz sirdi”. Tas ir daudzveidīgu bezmaksas pasākumu un  koncertu cikls. Sarīkojumu apmeklētāji tiek aicināti līdzi ņemt vai uz vietas izgatavot kādu dāvaniņu, kā arī ar savu artavu papildināt naudas ziedojumu lādīti. Viss mēneša laikā sarūpētais gada nogalē nonāk pie novada mazturīgajām ģimenēm, lai palīdzētu šiem cilvēkiem uzlabot veselību un sadzīves apstākļus, lai sagādātu svētku prieku bērniem. Akcijā „No sirds uz sirdi”  otro gadu piedalās arī Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, novada vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Viņi sagatavo skaistu koncertu, kurā skan Ziemassvētku dziesmas un instrumentāli skaņdarbi, skolēnu literārās jaunrades darbi. Šogad koncerts notika 6. decembrī Aizputes kultūras namā. Savus radošos darbus „Mana Ziemassvētku dāvana” un „Ziemassvētku dāvanas stāsts” tajā lasīja arī Dzērves pamatskolas audzēknes Kristīne Vaitkus (8.kl..), Renāte Rozentāle (8.kl.), Dina Jūdre (9.kl.), Krista Vīgrieze (9.kl.), Laura Letīcija Miezīte (5. kl.), Andželika Zarupska (6. kl.). Priekšnesumus skolēniem palīdzēja sagatavot skolotājas Vita Valdmane, Gita Petrovica, Ināra Bunka. Koncerta izskaņā tā dalībnieki un skatītāji kopā ar Aizputes Mūzikas skolas pedagogu Andri Ērgli nodziedāja populāro Ziemassvētku dziesmu „Zvaniņš skan”.

Vita Valdmane

>>> galerija <<<

Izglītojas Dzērves pamatskolas skolotāji.

Mežs ir viens no galvenajiem Latvijas dabas resursiem, kura ilgtspējīgai apsaimniekošanai ir būtiska loma valsts dzīvē. Meža apsaimniekošanai pēdējo gadu laikā tiek pievērsta arvien pastiprinātāka mediju un sabiedrības uzmanība, kā rezultātā aktualizējas jautājumi arī par vides izglītību šajā jomā. Vides izglītība ir cieši saistīta ar aktualitātēm   globālā, nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī. Dzērves pamatskolai  ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu ir piešķirts Ekoskolas nosaukums. Viens no vairākiem Ekoskolas darbības veidiem - katru gadu izvēlēties kādu no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Dzērves pamatskola 2011./2012.mācību gadā kā savu galveno izzināmo un izpētāmo ir izvēlējusies tēmu Meži. Tieši tāpēc  skolēnu  ziemas brīvdienu  laikā lielākā daļa skolotāji piedalījās tālākizglītības kursos „ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu (A).Tie pedagogi kuri kursiem netika apstiprināti ziemā, kursu programmu apgūs pavasara brīvdienās.  Mācību materiālus, lektorus  un tehnisko nodrošinājumu programmas īstenošanai nodrošināja Mežzinātnes institūts „Silava” , SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” un AS „Latvijas valsts meži”. Norises vieta Jelgava un tās apkārtnes meži.  Kursi sniedza  iespēju pedagogiem vispusīgi padziļināt savas zināšanas tieši meža apsaimniekošanas jomā. Viedokļi  par notiekošo mežā (izciršana, atjaunošana, medības utt.) ir ļoti dažādi. Skolotāji savu pedagoģisko izglītību ir ieguvuši augstskolā un dažādos kursos, taču  plašāks skatījums par norisēm sabiedrībā, valstī, dabā visbiežāk tiek iegūts no masu medijiem, kuros tomēr dominē sensāciju kāre, ne objektivitāte. Tāpēc ir tikai apsveicami, ka ar Latvijas mežu apsaimniekotāju finansiālu atbalstu tiek izglītoti skolotāji – skolēni – sabiedrība. Kā kursos tika uzsvērts – mežs ir Latvijas zaļais zelts. Mežs ir mūsu valsts lielākā vērtība, nekā cita jau mums nav. Tāpēc par šo  vērtību apsaimniekošanu, peļņas sadali un citiem darbības pamatprincipiem sabiedrībai būtu jābūt informētai. Rīts sākās ar mācību filmas „Laika jautājums” noskatīšanos, tālāk sekoja Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta „Silava” direktora Jurģia Jansona lekcija Meža resursi Latvijā un to dinamika, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa vadīja nodarbību Ilgtspējīga meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā, “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta” direktors Andrejs Domkins  prezentēja Koksnes loma ilgtspējīgā attīstībā, pievienotā vērtība un inovācija koksnes apstrādē. Pēcpusdienā sekoja iepazīšanās ar meža apsaimniekošanu praksē, piedaloties āra nodarbībā AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajā mežā, kas noslēdzās ar AS „Latvijas valsts meži” vides izglītības programmas „Izzini mežu” vadītājas organizēto darbu grupās Meža tēmas integrācijas iespējas mācību saturā vispārējā izglītībā.Skolotājiem jāveic mājasdarbs – patstāvīgi jāiesaista skolēni  ar programmas saturu saistīta uzdevuma risināšanā – darba lapas aizpildīšanā pēc prezentācijas noskatīšanās. Rezultāti jāapkopo un jāizvērtē ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, kuri tos iesniegs kursu organizētajiem pirms kursu apliecības saņemšanas. Kursu darba kārtība bija ļoti intensīva un pārdomāta. Organizētāji tiešām bija padomājuši, kā veicināt vides izglītībā iesaistīto pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar skolēniem par mežu, meža vērtībām un apkārtējās vides jautājumiem. Diena pagāja ļoti interesanti un saistoši! Paldies tālākizglītības kursu organizatoriem!

>>> galerija <<<

 

 

2011./ 2012.m.g. 1.semestra rezultāti

,,...Vēl katram gadam ir savs svētvakars, savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:

pie loga putenis

tik tīru dvieli kar,

un egles apsnigušās

pilnas baltu vēdu.”

P.Jurciņš

Turpinot iesākto tradīciju, skolēni, kuriem ir vislabākās sekmes un sasniegumi ārpusstundu darbā, pie eglītes iededza svecītes. Šogad tie bija- Elvis Ašmanis (vid.atz.-9.06), Renāte Rozentāle (8.83), Madara Gulbe (8.82), Kitija Švītiņa (8.72), Lauris Norenbergs (8.5), Kristīne Vaitkus (8.43), Annija Ivanovska (8.22), Krista Vīgrieze (8.21), Gundega Vaitkus (8.2), Sandris Norenbergs (8.1), Kārlis Baumanis (8.05), Kristers Mucenieks (7.96) , Vēsma Ozola (7.91), Paula Benita Dobele (7.9), Vendija Gulbe (7.78), Elīna Karaļus (7.78), Eva Kalniņa (7.72),  Dāvis Petrovics (7.67), Baiba Kļava (7.62),Viktors Afoņkins,Madara Vītola, Madara Freimane, Uģis Eglītis, Laura Letīcija Miezīte, Līga Stone. Savu darbību turpinām EKO skolas programmā- šogad uzmanība klimata izmaiņām. Turpinām vākt makulatūru un baterijas. Aicinām vecākus un apkārtējo sabiedrību atbalstīt bērnus šajās aktivitātēs. Dzērves pamatskolas skolēni piedalījās Zinātnieku nakts pasākumos Rīgā, Lāpu gājienā Lāčplēša dienas atceres pasākumā Aizputē, Cīravas Ziemassvētku egles iedegšanā, novada koru sadziedāšanās pasākumā Cīravas baznīcā u.c. 4. un 5.klase darbojas MAMMADABA  projektos. Vienu reizi mēnesī ir iespējas apmeklēt matemātikas un dabaszinību papildnodarbības Aizputes vidusskolā. Klases ir devušās vairākās ekskursijās. Paldies vecākiem, kuri finansiāli atbalsta savu bērnu  kultūras pasākumu apmeklēšanu arī ,,spiedīgos” apstākļos.

Māc. pārz.- G.Petrovica

>>> galerija <<<

Vēsture

Dzērves skola savu darbību uzsākusi 1833.gada jūnijā. Tā dibināta ar Cīravas draudzes mācītāja Kristofa Voltēra gādību un Dzērves muižas īpašnieka barona Georga fon Manteifeļa atbalstu. Skolai barons ierāda savas “kungu mājas” vienu galu – 3 istabas, kur sākumā tā darbojas gan kā Dzērves un Cīravas zemnieku bērnu skola, gan kā skolotāju sagatavošanas iestāde. Tajā laikā katru gadu skolā sanāk ap 100 skolēnu, tikpat konfirmandu un 3 – 4, pat 9 topošie skolotāji. Dzērves skola iegūst īpašu nozīmi Kurzemes vēsturē, jo par tās vadītāju un skolotāju kļūst pirmais ārzemēs Prūsijā Kleindeksnes skolotāju seminārā sagatavotais skolotājs Andrejs Bergmanis, kā arī tā ir pirmā skolotāju sagatavošanas iestāde Kurzemē. Līdz 1847.gadam Dzērvē tiek sagatavoti vairāk kā 60 skolotāji. 1869.gadā Cīravas un Dzērves pagastos tiek uzceltas atsevišķas skolas. Dzērves pagastā skolas ēka atrodas 2,5 km no Dzērves muižas (tagad Pasta māja Dzērvē), tur darbu turpina Andreja Bergmaņa dēls Jānis. Viņš ir vienīgais no Andreja Bergmaņa dēliem, kas nopietni veic skolotāja darbu. Jānis Bergmanis nostrādā Dzērves skolā vairāk kā 30 gadus un ir cienīts skolotājs. Tomēr, kā atzīst viņa bijušie skolnieki, bijis bargāks par tēvu, un “kančuka” viņa laikā vairāk lietota. Pēc Jāņa Bergmaņa Dzērves skolā visilgāko laiku nostrādājis Jānis Pūpēdis ar Irlavas skolotāju semināra izglītību – no 1891.gada līdz 1901.gadam. Arī skolotājs Ļucis ar Baltijas skolotāja semināra izglītību nostrādājis no 1901.gada līdz 1912.gadam. Tikai pāris gadu Dzērves skolā strādā arī otrs skolotājs, lielāko daļu darbojas tikai viens skolotājs. Skolā darbojas 4 nodaļas, kas apvienotas 2.klasēs. Skolēnu skaits no 50 līdz 72. Vismazāk skolēnu šajā skolā mācās ap gadsimta miju – 1899./1900.mācību gadā tikai 29, bet par nākamo gadu nav nekādu ziņu. Skolā ir arī internāts. Tajā dzīvo ap 50 skolēnu. Skolā ir divas ēdamtelpas, viena mazgājamā telpa, divas virtuves telpas. Īpatnēji tas, ka pieprasījumi pēc atskaitēm rakstīti krievu valodā. Atskaites veidlapas – vācu valodā. Tās rakstījuši un parakstījuši nevis skolotāji, bet mācītāji. Mācību stundās tomēr lietotas latviešu mācību grāmatas Cīravas pagasta skola tiek uzcelta netālu no mācītāja muižas (“Rožlejās”), kur strādā otrs dēls Georgs. Šajā skolā darbojas pilna pamatskola ar četrām nodaļām. Tur parasti strādā divi skolotāji, dažus gadus pat trīs – ir strādājusi īpaša rokdarbu skolotāja. Vairāk pazīstami ir skolotāji Ernests Gruntmanis, Kārlis Spuriņš, Mārtiņš Neimanis, Ansis Janfelds. Visilgāk – 11 gadus nostrādājis Jēkabs Pūpēdis. 1919.gadā par Cīravas skolas pārzini sāk strādāt Anna Matisone, kas vēlāk apvienotajā Dzērves-Cīravas pamatskolā izceļas ar savu aktīvo un ļoti labo darbu. Cīravas skolā šai laikā mācās 80 – 100 skolēnu, kas strādā divās apvienotās klasēs. Internātā guļ ap 60 – 70 bērnu. Šim nolūkam izmantotas 4 telpas – divas meitenēm, divas zēniem. Arī Cīravas skolā ap gadsimta miju ir it kā pārrāvums, vismazāk skolēnu. Pat ir atzīmēts, ka skola nav darbojusies. Par palīgskolotājiem strādājuši Kārlis Švarcs, Johans Zoime, Ernests Lūks u.c. Tie bieži mainījušies un, kā atzīst Jēkabs Pūpēdis, bijuši slikti sava darba veicēji. 1921.gadā abas skolas tiek apvienotas vienā – Cīravas-Dzērves pilnā pamatskolā, kurai vēlāk piešķir Andreja Bergmaņa vārdu. Skola tiek izvietota atbrīvotajā Dzērves pilī. 1954.gadā skolu pārveido par vidusskolu. Tā pastāv nepilnus desmit gadus. No 1964.gada tā darbojas kā Dzērves pamatskola (astoņgadīgā, deviņgadīgā skola).

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833