Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

GAIDĀM CIEMOS VĒSTURISKO DĀRZU DIENĀS!

   Latvijas Piļu un muižu asociācija aicina uz pirmajām vēsturisko dārzu dienām. Jūlija pirmās nedēļas nogalē divdesmit četri asociācijas biedri piedāvās ikvienam interesentam kopā ar lietpratējiem no jauna vai pamatīgāk iepazīt muižu zaļo rotu un aizraujoši pavadīt laiku gan piļu un muižu dārzos un parkos, gan senatnīgajās iekštelpās.
   Vēsturiskie dārzi un parki ir bijuši visās Latvijas muižās un šodien to liktenis ir līdzīgs pašām muižām. Liela daļa no tiem nav atpazīstami, daļa zudusi, bet ir dārzi un parki, kas tiek pētīti,  ir jau izpēti  un tiek atjaunoti. Ir arī dārzi un parki, kas tiek kopti un uzturēti tādi, kādi tie ir.
   Vēsturisks dārzs un parks ir muižas kompleksa neatņemama sastāvdaļa, kas par muižas īpašniekiem, vēsturi un mūsdienām stāsta reizēm pat vairāk nekā dižās pilis un kungu mājas.
   Aizputes novadu Vēsturisko dārzu dienās pārstāvēs Kazdangas un Dzērves muižas.
   Dzērves muižas (Dzērves pamatskola) parkā interesentus gaidīsim 6.jūlijā no plkst.19.00
   Dzērves muižā jūs sagaida :
     • Orientēšanās muižas parkā. Dižkoku stāsti ar uzdevumiem.
     • Pastaiga pa muižas gaiteņiem un našķošanās muižas pagrabā.
     • Dr. biol. Jurģa Šubas lekcija par sikspārņu sugām Latvijā.
     • Praktiskā nodarbība – Dzērves muižas parka sikspārņu pētīšana.
   Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.26573105 vai 26305854

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833