Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SVĒTKI SKOLOTĀJIEM

   Kopš 1966.gada 5.oktobrī tiek atzīmēta Pasaules skolotāju diena. Latvijā Skolotāju dienu svinam oktobra pirmajā svētdienā. Latvijas skolās šie svētki visbiežāk tiek svinēti piektdienā pirms Skolotāju dienas.
   Dzērves skolā šos svētkus ik gadu organizē 9.klases skolēni. Šogad katrs skolotājs saņēma īpaši sagatavotus apsveikumus – ziedus, uz kuru ziedlapām izlasāmas, pēc skolēnu domām, katra skolotāja raksturīgākās īpašības, kā arī 9.klases audzinātājas Lienes sagādātās īpašās Skolotāju dienas medaļas (paldies arī L.Pavlovičai!).
   Svētku dienā priecājāmies ciemos sagaidīt arī pagasta pārvaldes vadītāju Arti Čanderu. Viņa atvestais svētku kliņģeris šoreiz skolotājiem bija jānopelna, izpildot Karlsona (S.Matvijčukas) un Brālīša (S.Brašas) sagatavotos uzdevumus.
   Dienas noslēgumā devāmies uz Kazdangu, kur notika svētku pasākums Aizputes novada pedagogiem. Ik gadu šajā pasākumā paldies par paveikto tiek teikts skolotājiem, skolu tehniskajam personālam. Aizputes novada domes Pateicību saņēma arī mūsu skolas  skolotājas Agnita Vaitkus, Gita Petrovica un remontstrādnieks Jānis Trenmors.
   Paldies 9.klasei un audzinātājai Lienei Bērziņai par skaistajiem svētkiem! Paldies skolēniem par ziediem un mīļajiem apsveikumiem! Paldies pagasta pārvaldei par svētku kliņģeri!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833