Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS AICINA CIEMOS

   Liepājā no 9. – 13.martam notika “Radošuma dienas - 2020”, kuru ietvaros Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums” 11.martā aicināja Liepājas pilsētas un apkārtējo novadu skolu skolēnus piedalīties konkursos “Kokdarbi – rokdarbi” un “Iepazīsties – koks!” Pasākumu apmaklēja arī Dzērves pamatskolas skolēni.   Konkursā “Kokdarbi – rokdarbi” piedalījās Dzērves pamatskolas komanda divu dalībnieku sastāvā – 7.klases skolnieks Matīss Baumanis un 9.klases skolnieks Harijs Pugulis (skolotājs M.Blūms).   Pasākuma mērķis - popularizēt kokapstrādes nozares profesijas, rosināt jauniešus kļūt veiksmīgiem savas karjeras vadītājiem, veicināt sadarbību starp Liepājas pilsētas un apkārtējo novadu izglītības iestādēm, pedagogiem un audzēkņiem, attīstīt jauniešos savstarpējās sadarbības prasmes un radošumu.

   Darba uzdevums komandām: krūzīšu paliktņa – telefona turētāja izgatavošana no masīvkoka pēc izsniegtā rasējuma, lietojot stūreni, lineālu, garenzāģi, šķērszāģi, vīli, smilšpapīru, kaltus, abrazīvos materiālus, rokas ēveli un āmuru, zīmējuma izfrēzēšana, izmantojot virsfrēzi, kā arī teorētisko zināšanu pārbaude par kokapstrādes nozari. Paliktņa materiālu varēja izvēlēties, tas varēja būt priedes, bērza vai ozola koka. Dzērves skolas komanda izvēlējas ozolu, neskatoties uz to, ka ozola koksni ir visgrūtāk apstrādāt, jo tā ir viscietākā, taču vienlaikus arī ir visdekoratīvākā. Zēniem bija iespēja iepazīties ar tehnikuma labi un moderni aprīkotām galdnieku darbnīcām, darboties ar rokas elektroinstrumentiem, tikties ar vienaudžiem no citām skolām, gūt pieredzi, saņemt veicināšanas balvas, izgatavot sev praktiski noderīgu suvenīru.
   Konkursā “Iepazīsties – koks!” piedalījās divas Dzērves pamatskolas 4.klases komandas (skolotāja L.Jūrmale). Pasākumā bija aicināti piedalīties 3.-5.klašu skolēni. Komandām tika piedāvātas interesantas aktivitātes, kas palīdzēja vairāk uzzināt par koku un kokdarbiem – krustvārdu mīklu minēšana, koka vecuma noteikšana pēc gadskārtām, koku sugu noteikšana pēc koksnes paraugiem, galdniecības darbarīku atpazīšana u.c. Interesanta bija RTU Tehnoloģiju un dizaina institūta zinātnisko asistenšu Ingas Zotovas un Ilzes Gūtmanes piedāvātā prezentācija un stāstījums par koku kā izteiksmes līdzekli dizainā.
   Skolēni ar aizrautību iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, tā paplašinot savu redzesloku un gūstot jaunas zināšanas un pieredzi par mājturības un tehnoloģiju stundu programmā iekļauto tēmu “Darbs ar koku”.Skolēni ar aizrautību iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, tā paplašinot savu redzesloku un gūstot jaunas zināšanas un pieredzi par mājturības un tehnoloģiju stundu programmā iekļauto tēmu “Darbs ar koku”.   Paldies PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” par uzaicinājumu!
   Sižets par pasākumu, kā arī intervija ar skolas direktoru M.Blūmu un 7.klases skolēnu M.Baumani RE TV “Latvijas ziņās” 11.03.2020. (15:49)

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833