Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

TEĀTRA MĀKSLA ZIEMASSVĒTKOS

  Ieviešot jauno mācību saturu, 5.un 7.klašu stundu sarakstā parādījies jauns mācību priekšmets – teātra māksla. Jaunāko klašu skolēni šī mācību priekšmeta saturu apgūst integrēti dažādos mācību priekšmetos.
  Teātra mākslas mācību priekšmeta mērķis  - ar teātra mākslai specifisko prasmju (ķermeņa plastikas un mutvārdu runas tehnikas, orientēšanās fiziskajā un skaniskajā telpā, sadarbība ar auditoriju un partnerība komunikācijā) apguvi veidot skolēna izpratni par teātri kā darbības mākslu, attīstīt komunikācijas prasmes sadarbībai dažādās auditorijās un piedzīvot mākslinieciska jaundarba radīšanas procesu.
  Semestra pēdējā mācību nedēļā 5.un 7.klases skolēni aicināja jaunāko klašu skolēnus, lai demonstrētu semestra laikā apgūtās prasmes, izrādot savus Ziemassvētku noskaņās sagatavotos uzvedumus.
  5.klases uzveduma stāsts, kuru veidoja paši skolēni, bija par Grinču, kurš, gatavojoties Ziemassvētku svinībām, izveidoja sarakstu ar lietām, kuras līdz svētkiem jāpaveic. Daudz jau bija paveikts, tomēr ar eglītes atrašanu radās nelieli pārpratumi, kuru risināšanā nācās iesaistīties pat policistam.
  Ziema, Ziemassvētki un dažādi interesanti pārpratumi caurvija ari 7.klases uzvedumu. Te galvenie varoņi – Vilks, Vāvera, Muša, Pingvīns, Ronis, Baltais lācis un Dinozaurs. Jau tikai ieraugot galvenos varoņus, rodas intriga, kādi sižeta pavērsieni sagaidāmi un kā veidosies kopējais stāsts.
  Paldies 5.un 7.klases skolēniem, un skolotājai Vitai Valdmanei par interesantajiem stāstiem un atraktīvajiem uzvedumiem!

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833