Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Kur mācīties tālāk?

  Tuvojoties mācību gada noslēgumam, 9. klases skolēnu prātus aizvien vairāk nodarbina ne tikai gatavošanās valsts pārbaudes darbiem, bet arī domas, kurā mācību iestādē turpināt izglītības apguvi pēc pamatskolas absolvēšanas, kādu profesiju nākotnē apgūt. Pareizo izvēli palīdz izdarīt gan  vecāki un skolotāji, gan daudzveidīgi informatīvie materiāli, gan izstādes un Atvērto durvju dienas dažādās skolās.
  17. februārī  8. un 9. klases skolēni apmeklēja  izglītības iespēju izstādi ”Kur mācīties tālāk?” Liepājas Latviešu biedrības namā.  Izstādē piedalījās 27 izglītības iestādes - 9 profesionālās un 18 pirmā līmeņa un augstākās izglītības iestādes. Ikviens interesents varēja saņemt ļoti plašu un daudzveidīgu informāciju par iespējām turpināt izglītību šajās mācību iestādēs.
  Skolēni atzinīgi novērtēja to, ka pie dažādu mācību iestāžu stendiem varēja uzdot jautājumus šo skolu audzēkņiem Viņi pastāstīja par mācību procesu, stipendijām,  ārpusstundu aktivitātēm, kā arī rosināja izpildīt praktiskus uzdevumus. Liepājas Jūrniecības koledžas stendā varēja izmēģināt prasmi mezglu siešanā, Ventspils Tehnikuma pārstāvji piedāvāja  pastrādāt ar metinātāja darbarīkiem un  ar VR briļļu palīdzību nokļūt virtuālās realitātes pasaulē. Īstu azartu un sacensību garu mūsu zēni Kevins, Markuss un Viktors  izjuta, atsaucoties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentu aicinājumam parādīt savu fizisko rūdījumu izturības vingrinājumos. Ilgāk mūsu skolēni uzkavējās pie Kandavas LT Cīravas teritoriālās struktūrvienības un Liepājas Valsts tehnikuma stendiem, jo tieši šajās mācību iestādēs viņi plāno turpināt mācības.   Jaunieši izmantoja arī vēl kādu izstādes piedāvājumu - saņemt profesionālu padomu no karjeras konsultantiem.
  Latviešu biedrības nama kamerzālē skolēni varēja iepazīties ar neformālās izglītības piedāvājumiem Liepājā.  Saistošas šķita “Jauniešu mājas” aktivitātes un  iespēja tur saturīgi pavadīt brīvo laiku vienaudžu sabiedrībā,  kā arī attīstīt savas muzikālās prasmes. Par brīvprātīgo darbu un mācībām Eiropā pastāstīja Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras “Eurodesk” pārstāvis. Viņš iesaistīja jauniešus aizraujošā viktorīnā par Eiropas valstīm, kur lieti noderēja gan zināšanas ģeogrāfijā  un ekonomikā, gan asprātība. Saskaitot iegūtos punktus, labākie izrādījās un pie balvām tika Marta un Kevins.
  1. martā  9. un 8. klases skolēni apmeklēja informācijas dienu Kandavas LT Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā. Prieks bija pie reģistrācijas galdiņa satikt bijušās skolasbiedres Rūtu un Kitiju – tagad jau tehnikuma audzēknes. Savukārt mūsu skolas pagājušā gada  absolvents Mariss kā skolēnu pašpārvaldes pārstāvis izrādīja mācību klases, laboratorijas, sporta zāli, bibliotēku un citas skolas telpas. 8. un 9. klases meitenēm vislabāk  patika jauno pavāru mācību virtuvē, kur varēja nogaršot pankūkas ar pašu  izvēlētu un sagatavotu pildījumu. Zēniem liela interese bija par lauksaimniecības tehnika demonstrējumiem. Par aktualitātēm mācību darbā un ārpusstundu aktivitātēm pastāstīja Cīravas TS vadītāja L.Norenberga, mācību darba vadītāja S.Pugule, ārpusstundu un audzināšanas darba organizatore M.Pētersone. Par skolas tradīcijās, sasniegumiem un apgūstamajām profesijām varēja uzzināt, noskatoties  prezentāciju.
  Lai iegūtu plašāku informāciju par savu nākotnes profesiju un ņemot vērā pagājušajā gadā gūto pozitīvo pieredzi, arī šogad 8. un 9. klases skolēni nolēmuši piedalīties Ēnu dienas aktivitātēs.

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833