Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

"Digitālā ražošana"

  Projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros Dzērves pamatskolas 6. un 7. klašu skolēni ir uzņemti izglītības programmā "Digitālā ražošana" Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (ZIIC).
  Projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC) ir iegādājies digitālās ražošanas iekārtas (finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma “Pētniecība un izglītība”), kā arī 2023. gada sākumā licencēta izglītības programma “Digitālā ražošana”, kuras mērķis ir paaugstināt Latvijas vispārizglītojošo skolu 11–18 gadu vecu skolēnu interesi un karjeras izvēli STEM jomās, sniedzot zināšanas un prasmes digitālo ražošanas iekārtu izmantošanā un praktisku projektu izstrādē.
  Skolēniem ir dota iespēja ne tikai praktiski izmēģināt dažādas digitālās ražošanas iekārtas, kā piemēram, lielizmēra un mazizmēra CNC frēzes, lāzergriezēju un vakuumformēšanas iekārtu, bet arī apgūt digitālu dizainu veidošanu tādās programmās kā Tinker Cad un Inkscape un arī apgūt lodēšanu un elektroniku. Tieši praktiskā darbošanās ir galvenais uzsvars izglītības programmas īstenošanā. Dalībniekiem tiks veicinātas tik nozīmīgās digitālās, jaunrades, sadarbības un uzņēmējspējas caurviju prasmes.
  Programma “Digitālā ražošana” ietver piecas nodarbības – “Praktisku projektu pārvaldība”, “2D datorizētā projektēšana”, “3D datorizētā projektēšana”, “Iespiedshēmas plates montāža” un “Iekārtu demonstrācijas”.
  1. odarbībā 10.februārī “Praktisku projektu pārvaldība” skolēnu darbība tika vērsta uz to, kā pārvaldīt un organizēt praktiskus projektus. Tika sniegtas praktiskas zināšanas par to, kā organizēt savu darbu, kā dokumentēt procesu un kā vadīt to, lai iesāktais tiktu veiksmīgi pabeigts. Šī nodarbība notika attālināti Cīravas TS datorklasē, un skolēni apguva tādas noderīgas digitālās prasmes, kā sava turpmākā projekta portfolio izveide tīmekļa vietnes formātā, procesa dokumentēšanu un pašrefleksiju, kuras noderēs arī tālākā izglītības procesā skolā. Tika apskatīta arī dizaina domāšanas būtība un iespējas praktisku projektu veidošanā un izstrādē.
  2. nodarbībā 8.martā “2D datorizētā projektēšana” uzsvars tika likts uz digitālo projektēšanu. Šīs nodarbības laikā tika veidoti divu dimensiju (2D) grafikas elementi, kurus  izmantoja, lai pēcāk radītu fizisku objektu ar kādu no iekārtām. Šajā nodarbībā tika radīts 2D dizains tekstilizstrādājuma (auduma maisiņš) apdrukai, kuru izgrieza ar vinila griezēju jeb ploteri un ar karstuma presi un to iestrādāja audumā, kā arī tika izveidots dekors ar lāzergriezēju. Skolēni apguva iemaņas darbam ar tādām datorizētas projektēšanas programmatūrām kā Inkscape un Roland CutStudio un izpratni par dažādu iekārtu darbību. Starpbrīžos lielu interesi izraisīja ZIIC telpās atrodošās demonstrācijas iekārtas.
  Ar nepacietību gaidīsim nākošās nodarbības!

Dizaina un tehnoloģiju skolotājs M.Blūms

-= galerija =-

  

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833