Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA KONCERTS

  Pavasara koncerts ir skaista mācību gada noslēguma tradīcija. Skatītājus, klausītājus iepriecināt un ar mācību gada laikā paveikto palepoties var mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – tautas un ritma deju dejotāji (skolotāja Inga Roģe), jaunāko klašu ansamblis (skolotāja Lāsma Jūrmale), jaunāko klašu koris un vecāko klašu ansamblis, solisti (skolotāja Megija Krieviņa).
  Šī gada mācību gada noslēgums pavisam īpašs, jo atzīmējam savas skolas 190.jubileju, tādēļ arī šis koncerts veltīts skolas dzimšanas dienai. Vienu no īpaši skolas dzimšanas dienai veltītajiem priekšnesumiem teātra mākslas stundās kopā ar skolotāju Vitu Valdmani sagatavojuši 7.klases skolēni, savā teātra uzvedumā pastāstot par to, kā tad gatavošanos jubilejai jūt skolas bēniņu iemītnieki.
  Koncerta noslēgumā pateicības rakstus un dāvanas saņēma skolēni, kuri apzinīgi  un uzcītīgi veikuši mācību darbu, guvuši sasniegumus konkursos, kā arī aktīvi iesaistījušies interešu izglītības programmās un dažādās skolas aktivitātēs, palīdzot arī tās organizēt un vadīt.
  Lepojamies, ka mūsu skolā mācās aktīvi un darboties griboši skolēni. Paldies ikvienam par dalību koncertā! Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu dažādo priekšnesumu sagatavošanā! Paldies vecākiem un ikvienam koncerta viesim par kopā būšanu! Paldies kultūras nama vadītājai Santai Matvijčukai par sadarbību!

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833