Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Dzejas dienu noskaņas

Dzejas d Jau vairāk nekā 50 gadus septembris Latvijā tiek saukts par Dzejas mēnesi. Dzejas dienu pasākumi ik gadus tiek rīkoti arī mūsu skolā.
Dzejnieks Rainis saka: „Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais – neatņemams”. Ar šiem vārdiem ceļasomā 10.septembrī mūsu skolas skolēni – konkursa „Plašais apvārsnis” dalībnieki - kopā ar skolotāju Lāsmu Jūrmali un Cīravas pagasta bibliotekāri Anitu Tuleiko devās uz Apriķu pamatskolu, lai pastāstītu par savu radošo veikumu, gatavojoties dzejnieku Raiņa un Aspazijas jubilejai.
Uzstāšanās svešas auditorijas priekšā nebūt nav viegls uzdevums, taču 4.klases skolnieks Toms Roģis, drosmīgi ar to tika galā, nolasot pasākuma dalībniekiem savu stāstiņu par vismīļāko bērnības rotaļlietu. Savukārt Marta Roģe un skolotāja Lāsma skandēja vairākus Raiņa un Aspazijas dzejoļus. Savus Rainim un Aspazijai veltītos karogus prezentēja un par gatavošanos konkursam iespaids dalījās konkursa „Plašais Apvārsnis” finālistes Alma Andersone un Marta Roģe.

Dzejnieces lomā (kā jau dzejas dienās tas pienākas) iejutās Regīna Kuciņa, lasot vairākus pašas sacerētos dzejoļus.
Pasākuma noslēgumā kopā ar Apriķu skolas direktori Velgu Ļaudamu devāmies uz Neredzīgā Indriķa atdusas vietu, lai pieminētu vienu no pirmajiem mūspuses dzejniekiem.
Esam ļoti priecīgi par jauno pieredzi un sakām paldies Apriķu pamatskolas kolektīvam par jauko un sirsnīgo uzņemšanu.
Savukārt oktobrī savā – Dzērves skolā – uzņēmām ļoti mīļu ciemiņu – dzejnieci IEVU SAMAUSKU. Uz tikšanos ar dzejnieci tika aicināti 1.-4.klašu skolēni.
I.Samauskas grāmatiņa „Ķiķināšanas gadalaiks” šogad ir iekļauta 9+ grupā projektā „Bērnu žūrija”, tādēļ arī 4.klase, kura ir projekta dalībnieki, bija sagatavojuši nelielu uzvedumu ar mīļākajiem šīs grāmatas dzejoļiem. Skanēja arī dziesmiņas 1.-2.un 4.klases ansamblīša izpildījumā.
Ieklausoties dzejnieces stāstījumā, uzzinājām, kā rodas ieceres jaunām grāmatām un kā pie viņas atnāk dzejolīši. Tiem, kas uzmanīgi ieklausījās dzejnieces lasītajos dzejolīšos un pareizi atbildēja uz viņas uzdotajiem āķīgajiem jautājumiem, bija iespēja nopelnīt pa balviņai – kartītei ar kādu mīļu dzejolīti un I.Samauskas autogrāfu.
Ieva Samauska sarakstījusi 15 grāmatas – gan prozā, gan dzejā. Paldies Cīravas pagasta bibliotekārei Anitai Tuleiko par iespēju vairākas no tām apskatīt nelielā grāmatu izstādē pasākuma laikā. Paldies arī par sadarbību šī pasākuma organizēšanā!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833