Pieejamības rīki

Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Ārpusstundu darbs

Brīvā laika pavadīšanai skolēniem tiek piedāvātas sekojošas INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

✓ Mīksto rotaļlietu šūšanas pulciņš (Aizputes SIC)
✓ Dambretes pulciņš - 1.-4.klase
✓ Rokdarbu māksla 1.-9.klase
✓ Mūsdienu deju grupa “Odziņas” -  1.-3.klase
✓ Sporta pulciņš 1.-4.klase
✓ Zīmēšanas , gleznošanas pulciņš 1.-9.klase
✓ Jaunie satiksmes dalībnieki - 1.-4.klase
✓ Vides eksperti - 3.-9.klase
✓ Koris 1.-4.klase, 5.-9.klase

Koris

   Dzērves pamatskolā ir senas kordziedāšanas tradīcijas.Dzērves pamatskolā ir senas kordziedāšanas tradīcijas.Skolā ir divi kora kolektīvi: 1.- 4.klašu koris, 5.- 9.klašu koris.
   5.-9. klašu skolēni dzied Aizputes novada izglītības iestāžu kopkorī „Melodija.Parasti kora mēģinājumi notiek skolā, bet reizi mēnesī dziedātāji dodas uz kora kopmēģinājumu Aizputē, kur satiekas visi Aizputes novada skolu dziedātāji.
   Skolas kori piedalās dažādos skolas, pagasta un novada rīkotajos pasākumos.5.-9.klašu koris ir piedalījies  XI Skolēnu dziesmu un deju svētkos.

ZS_2016 (56)
ZS_2016 (47)
ZS_2016 (24)
ZS_2016 (25)
Picture 085
Picture 081
 • ZS_2016 (56)
 • ZS_2016 (47)
 • ZS_2016 (24)
 • ZS_2016 (25)
 • Picture 085
 • Picture 081
 • 1.–9. klašu pulciņš „Rokdarbu māksla”

    Arī šogad skolēniem ir iespēja apmeklēt rokdarbu pulciņu. Skolēni darina darbus, iepazīstot arvien jaunas rokdarbu tehnikas, kā, piemēram, batikošanu, šūšanu, izšūšanu u.c.
  Darbošanās rokdarbu pasaulē attīsta skolēna domāšanu, pacietību, izpratni par darbu, attīsta sadarbību, draudzību.
  Skolēni iemācās gatavot dāvaniņas, pārsteigumus, noderīgas lietas savai garderobei vai interjeram, izmantojot savu izdomu, prasmes un pacietību. Tiek veidota izpratne par to, ka skaistais un vērtīgais nav tikai dārgs naudas izteiksmē. Skaistais un vērtīgais ir darbs, kuru skolēns ir ieguldījis, pacietība un mīlestība.
  Apmeklējot pulciņa nodarbības, audzēkņi paplašina savu redzesloku un padara dzīvi krāšņāku, kā arī gūst dzīvei noderīgas prasmes.

  SAM_2029
  SAM_2027
  SAM_2023
  SAM_2022
  SAM_2021
  SAM_2016
 • SAM_2029
 • SAM_2027
 • SAM_2023
 • SAM_2022
 • SAM_2021
 • SAM_2016
 • „Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien! Rīt tev taps dāvināts vēl.”
  /Paulu Koelju/

  Dabas izziņas skola 4.-9. klašu skolēniem

     Dabas izziņas skolas nodarbībās skolēni iepazīst dabas ekosistēmas un tajās notiekošos procesus un likumsakarības. Izzina apkārtējās vides dabas vērtības, praktiski darbojoties apgūst ikdienas dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas augu audzēšanā un kopšanā. Piedalās dažādos projektos un konkursos. Attīsta pētnieciskās prasmes.
     2018./2019. m.g. pulciņa dalībnieki piedalījās Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajā koknkursā „Iepazīsti putnu pasauli”, kur četru mēnešu garumā bija jāveic dažādi uzdevumi par putniem – jāgatavo barība putniem ziemā, jāvēro putni pie barotavām un dažādās ekosistēmās u.c.. Grūtais un atbildīgais darbs tika atalgots un iegūta 2. vieta.
     Pavasarī skolēni sēja, piķēja un aprūpēja tomātu, paprikas un arbūzu dēstus, kurus izstādīja savos piemājas dārziņos un rūpējās par tiem vasarā.
     Apkārtējās vides izpētē skolēni skolas apkārtnē mērīja kokus, noskaidrojot vai tiem piemērojams dižkoka statuss.
     Projektu ietvaros apskatījām purva ekosistēmu dažādos gadalaikos – pavasarī, vasarā un rudenī.
     Kā jau katru gadu pulciņa dalībnieki piedalījās Zinātnieku naktī, apmeklējot   Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru.

  IMG_20180928_220010
  IMG_20180821_111353
  IMG_20180729_100700
  IMG_20180721_181320
  IMG_20180614_144403
  IMG_20180614_133009
  IMG_20180503_123017
  IMG_20180418_134550
  IMG_20180117_133033_BURST019
  IMG_20180117_141033_BURST007
  IMG_20180124_125621
  IMG_20180126_141221
 • IMG_20180928_220010
 • IMG_20180821_111353
 • IMG_20180729_100700
 • IMG_20180721_181320
 • IMG_20180614_144403
 • IMG_20180614_133009
 • IMG_20180503_123017
 • IMG_20180418_134550
 • IMG_20180117_133033_BURST019
 • IMG_20180117_141033_BURST007
 • IMG_20180124_125621
 • IMG_20180126_141221
 •  

  Mūsdienu deju grupa „Odziņas’’

    Jau divpadsmito sezonu skolā darbojas mūsdienu deju pulciņš. Katru gadu veidotie priekšnesumi Show Dance stilā bagātina skolas koncertus un novada skolēnu pasākumus.  Šogad pulciņā deju mākslu apgūst 2. - 6. klašu meitenes. Nodarbību laikā meitenes apgūst ne tikai deju, bet arī baleta un akrobātikas elementus. Deju horogrāfiju veidošanā aktīvi iesaistās  pašas skolnieces.

  ZS_2016 (42)
  ZS_2016 (41)
  ZS_2016 (39)
  MGN_2015 (17)
  34776266366_7e2b2e0d27_h
  34776255266_1610695907_h
  34776253136_8a299fc452_h
  34429865040_5e5589417d_h
  33973042844_fa673eb84f_h
 • ZS_2016 (42)
 • ZS_2016 (41)
 • ZS_2016 (39)
 • MGN_2015 (17)
 • 34776266366_7e2b2e0d27_h
 • 34776255266_1610695907_h
 • 34776253136_8a299fc452_h
 • 34429865040_5e5589417d_h
 • 33973042844_fa673eb84f_h
 • Jaunāko klašu ansamblis

    Jaunāko klašu ansamblis ir interešu izglītības programma, kurā sākumskolas klašu bērniem tiek dota iespēja radoši izpausties, pilnveidojot savas vokālās iemaņas ansambļa dziedāšanā un apgūstot skatuves kultūras prasmes. Dalībnieku sastāvs daļēji nomainās katru mācību gadu. Skolēni regulāri apmeklē mēģinājumus, ar lielu entuziasmu apgūst jauno repertuāru un iesaistās koncertu programmu sagatavošanā. Ar saviem priekšnesumiem ansamblis piedalās skolas pasākumos – Latvijas dzimšanas dienas svinībās, Ziemassvētku un Pavasara koncertos. Labprāt piekrītam uzaicinājumiem dziedāt arī pasākumos Cīravas pagastā – Dzērves saieta nama, Cīravas bibliotēkas un kultūras nama organizētajās aktivitātēs. Papildinām arī Aizputes novada izglītības iestāžu sadziedāšanās koncertu programmu. Ik gadu gatavojamies Aizputes novada vokālās mūzikas konkursam „Balsis”.

  20181008_125152_001
  40651303490_c569affd3f_h
  36175533303_be41b3fe4d_h
  34816096615_5790aae1bd_h
  27549707769_a7394ff6b4_h
  18.nov.2016. (17)
 • 20181008_125152_001
 • 40651303490_c569affd3f_h
 • 36175533303_be41b3fe4d_h
 • 34816096615_5790aae1bd_h
 • 27549707769_a7394ff6b4_h
 • 18.nov.2016. (17)
 •  

  Tautu deju kolektīvi

    Jebkuram Dzērves pamatskolas skolēnam, kurš vēlas aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, apgūstot latviešu tautu deju pamatsoļus un mācoties izpaust savas emocijas dejā, ir iespēja apmeklēt tautu deju kolektīvus. Jebkuram Dzērves pamatskolas skolēnam, kurš vēlas aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, apgūstot latviešu tautu deju pamatsoļus un mācoties izpaust savas emocijas dejā, ir iespēja apmeklēt tautu deju kolektīvus. Skolā darbojas 3.-6.klašu un 7.-9.klašu tautu deju kolektīvi. To sastāva veidošanās atkarīga no dalībnieku iepriekšējās pieredzes. Jaunāko klašu skolēniem tiek organizētas atsevišķas nodarbības pirmo soļu un deju apguvei. Kolektīvi labprāt uzstājas dažādos koncertos gan Cīravas pagastā, gan Aizputes novadā. Ik gadu piedalāmies deju kolektīvu lielkoncertos Grobiņā. Jaunu pieredzi gūstam, piedaloties deju festivālos „Latvju bērni danci veda”. Vislielākais iepriekšējo gadu sasniegums – dalība X un XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

  Tautu_dejas (12)
  Tautu_dejas (11)
  Tautu_dejas (10)
  Tautu_dejas (9)
  Tautu_dejas (8)
  Tautu_dejas (7)
  Tautu_dejas (6)
  Tautu_dejas (5)
  Tautu_dejas (4)
  Tautu_dejas (3)
  Tautu_dejas (2)
  Tautu_dejas (1)
 • Tautu_dejas (12)
 • Tautu_dejas (11)
 • Tautu_dejas (10)
 • Tautu_dejas (9)
 • Tautu_dejas (8)
 • Tautu_dejas (7)
 • Tautu_dejas (6)
 • Tautu_dejas (5)
 • Tautu_dejas (4)
 • Tautu_dejas (3)
 • Tautu_dejas (2)
 • Tautu_dejas (1)
 • Dambretes pulciņš

    Katru trešdienu (sestajā un septītajā stundā) savus dalībniekus gaida dambretes pulciņš. 4.klases telpā gan jaunos, gan „vecos” spēlētājus apmāca un trenē meistarkandidāts dambretē Haralds Dobelis un Mudīte Dobele. Pulciņam jau ir izveidojušās savas tradīcijas. Tās ir dambretes turnīrs  Adventes laikā, Prāta spēles un Riču-raču pavasarī un Bērnu aizsardzības dienai veltītās sacensības dambretē maija beigās, uz kurām sabrauc dalībnieki no dažādiem Kurzemes novadiem. Mācību gada laikā pulciņa dalībnieki piedalās pagasta, novada un reģiona pasākumos.

  Dambrete3
  Dambrete2
  Dambrete1
 • Dambrete3
 • Dambrete2
 • Dambrete1
 •  

  Vides izglītības pulciņš

    Vides izglītības pulciņā darbojas skolas Ekopadome. Tā ir skolēnu līdzpārvalde, kas organizē ar vides izglītību saistītus pasākumus skolā. Ekopadomē darbojas skolēni no 3. – 9. klasei. Katru mācību gadu tiek padziļināti pētīta kāda no Ekoskolas 10 tēmām – atkritumi, enerģija, ūdens, transports, vide un veselīgs dzīvesveids, skolas apkārtne un vide, klimata izmaiņas, meži, pārtika, bioloģiskā daudzveidība. Šajā mācību gadā strādāsim pie tēmas „Bioloģiskā daudzveidība”.
     Ekopadome – Elīza Muste, Katrīna Jurkovska, Ance Balode, Elīza Stulpe, Matīss Baumanis, Marta Roģe, Toms Roģis, Rolands Musts, Alma Andersone, Lauma Eglīte, Emīls Balodis.

  Vides_pulcins
  Vides_pulcins

  Esi vesels

    Arī  2018./2019. mācību gadā, skolā darbojas koriģējošās vingrošanas pulciņš ESI VESELS  sākumskolas klasēm.Vecāki atbalsta, pēc garajām mācību stundām, pastaigas laukā, jebkuros laikapstākļos.Pastaigas pa skolas parku, un  apkārtni, beidzas ar kopīgām rotaļām, vingrošanu un  bumbu spēlēšanu. Izmantojot skaistās, krāsainās lapas skolas apkārtnē top bērnu pašu darināti lapu labirinti, krāšņāko lapu virtenes, lapu kaudzes, kurās katrs var izvārtīties un izlēkāties. Pēc laukā pavadītā laika, bērni, lai arī nedaudz saguruši, ir priecīgi par kopā [avadīto laiku!

  Esi_vesels6
  Esi_vesels5
  Esi_vesels4
  Esi_vesels3
  Esi_vesels2
  Esi_vesels1
 • Esi_vesels6
 • Esi_vesels5
 • Esi_vesels4
 • Esi_vesels3
 • Esi_vesels2
 • Esi_vesels1
 •  Mazie dabas pētnieki

    nterešu izglītības programmas „Mazie dabas pētnieki” mērķis ir, pilnveidojot skolēnu pētnieciskās prasmes, radīt iespēju skolēniem saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku, rezultātā gūstot jaunu, ikdienas dzīvē noderīgu vides izglītības pieredzi, iemaņas, zināšanas un izpratni par dabas un apkārtējās vides likumsakarībām.
     Mazo vides pētnieku pulciņā aktīvi darbojas jaunāko klašu skolēni. Šī ir programma, kurā ir iespējams iesaistīties jebkuram – bez īpašām priekšzināšanām un prasmēm. Galvenais – nepieciešama vēlme un interese darboties, pētīt, ieraudzīt, atklāt.
     Mācību gada laikā plānotas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Sadarbojoties ar vecāko klašu vides pētnieku pulciņu, nodarbību vadīšanai pēc iespējas plānots piesaistīt dažādu vides jomu speciālistus, kā arī doties pārgājienos, ekspedīcijās dabā un  jaunas zināšanas apgūt izbraukumu nodarbībās.
     Nodarbības var tikt organizētas reizi nedēļā nodarbību grafikā paredzētajā laikā, vai arī reizi mēnesī sestdienā vai darbadienas pēcpusdienā, ja plānots plašāks pasākums vai izbraukuma nodarbības. 

  Dabas_pulcins_1 (1)
  Dabas_pulcins_1 (2)
  Dabas_pulcins_1 (3)
  Dabas_pulcins_1 (4)
  Dabas_pulcins_1 (5)
  Dabas_pulcins_1 (12)
  Dabas_pulcins_1 (6)
  Dabas_pulcins_1 (7)
  Dabas_pulcins_1 (8)
  Dabas_pulcins_1 (9)
  Dabas_pulcins_1 (10)
  Dabas_pulcins_1 (11)
 • Dabas_pulcins_1 (1)
 • Dabas_pulcins_1 (2)
 • Dabas_pulcins_1 (3)
 • Dabas_pulcins_1 (4)
 • Dabas_pulcins_1 (5)
 • Dabas_pulcins_1 (12)
 • Dabas_pulcins_1 (6)
 • Dabas_pulcins_1 (7)
 • Dabas_pulcins_1 (8)
 • Dabas_pulcins_1 (9)
 • Dabas_pulcins_1 (10)
 • Dabas_pulcins_1 (11)
 •  

  Stundu saraksts

  Stundu sar

  Ekoskola

  Eko

  Autobusu saraksts

  Buss

  Lepojamies

  Lepojamies

  Afiša

  Afisa

  Rožu grāmata

  Roze

  Mēs mācījāmies

  1833