Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

SPORTA PULCIŅŠ JAUNĀKO KLAŠU SKOLĒNIEM

  Sporta pulciņš ir sporta interešu izglītības programma, kas vērsta uz skolēnu vispusīgu fizisko sagatavotību. Tajā darbojas sākumskolas skolēni. Ievērojot bērnu vecumposma īpatnības, tiek attīstītas un pilnveidotas tādas kustību pamatprasmes kā skriešana, lēkšana, mešana. Ar dažādiem vingrinājumiem tiek sekmēta skolēnu ķermeņa muskulatūras nostiprināšana un veicināta pareizas stājas veidošanās
  Rotaļās, stafetēs un spēlēs skolēni mācās sadarboties, ievērot noteikumus, plānot un analizēt savu un komandas biedru darbību, mācās pieņemt lēmumus.
  Jaunāko klašu skolēni ir aktīvi un viņus aizrauj dažādas fiziskās aktivitātes un pulciņa nodarbības vienmēr ir apmeklētas.

MŪSDIENU DEJAS PULCIŅŠ “ODZIŅAS”

  Mūsdienu deju pulciņš “Odziņas” Dzērves pamatskolā ir ar vēsturiskām tradīcijām, jo tas skolā darbojas jau 25 gadus. Deju nodarbībās skolēni apgūst dažādu deju stilu elementus, akrobātikas un klasiskās dejas elementus, attīsta ritma un telpas izjūtu, veicina iztēles spēju attīstību, aktiermākslu, izkopj kustību plastiskumu, attīsta dažādas fiziskās īpašības (izturību, lokanību, spēku), ritma izjūtu un kustību koordināciju. Nodarbojoties ar deju, tiek sekmēta skolēnu pareizas stājas attīstība.
  Deju apgūšana nav viegls process, tajā skolēni attīsta tādas personības rakstura iezīmes kā neatlaidība, mērķtiecība, pacietība, empātija.
  Katru gadu tiek izveidoti vairāki deju priekšnesumi, kuri tiek iekļauti skolas koncertos un Cīravas pagasta pasākumos

 
JAUNIE SATIKSMES DALĪBNIEKI

  Šajā mācību gadā Dzērves pamatskolas skolēniem tiek skolēniem tiek piedāvāta jauna interešu izglītības programma – Jaunie satiksmes dalībnieki.  Skolēniem jau vairākus gadus tiek dota iespēja skolā nokārtot velosipēda vadītāja eksāmenu, iegūstot velosipēda vadītāja apliecību. Līdz šim katrs eksāmenam gatavojās patstāvīgi vai kopā ar savu klases audzinātāju, kā arī sadarbībā ar Aizputes skolēnu interešu centra pedagogu. Iepriekšējā   mācību gadā jaunāko klašu skolēni izteica vēlmi mācīties satiksmes noteikumus kopā  - interešu izglītības pulciņā. Šajā mācību gadā šī ierosme tiek īstenota – kopā tiek apgūti satiksmes noteikumi, ceļa zīmes, kā arī risināti CSDD testi, lai gan sagatavotos velosipēda vadītāja eksāmenam, gan kļūtu par zinošiem un uzmanīgiem satiksmes dalībniekiem.

 
JAUNĀKO KLAŠU ANSAMBLIS

  Jaunāko klašu ansamblis ir interešu izglītības programma, kurā sākumskolas klašu bērniem tiek dota iespēja radoši izpausties, pilnveidojot savas vokālās iemaņas ansambļa dziedāšanā un apgūstot skatuves kultūras prasmes. Dalībnieku sastāvs daļēji nomainās katru mācību gadu. Skolēni regulāri apmeklē mēģinājumus, ar lielu entuziasmu apgūst jauno repertuāru un iesaistās koncertu programmu sagatavošanā. Ar saviem priekšnesumiem ansamblis piedalās skolas pasākumos – Latvijas dzimšanas dienas svinībās, Ziemassvētku un Pavasara koncertos. Labprāt piekrītam uzaicinājumiem dziedāt arī pasākumos Cīravas pagastā.


ZĪMĒŠANAS, GLEZNOŠANAS PULCIŅŠ

  Zīmēšanas – gleznošanas interešu izglītības programmas skolā darbojas jau vairākus gadus un ieguvuši daudzu skolēnu piekrišanu. Tie, kuri mācību gada sākumā uzsākuši darboties pulciņā, to nav pametuši, bet uzaicinājuši darboties arī savus klases biedrus. Iemesls tam ir iespēja apgūt daudz interesantu zīmēšanas - gleznošanas tehniku – gleznot ar kafiju, zīmēt apsveikumus dažādos svētkos, strādāt ar tušu utt. Pulciņa dalībnieki piedalās dažādos konkursos, gūstot labus rezultātus.

 
ROKDARBU MĀKSLAS PULCIŅŠ

  Rokdarbu pulciņā skolēni darina darbus, iepazīstot arvien jaunas rokdarbu tehnikas - batikošanu, šūšanu, izšūšanu un daudzas citas.
  Darbošanās rokdarbu pasaulē attīsta skolēna domāšanu, pacietību, izpratni par darbu, pilnveido sadarbības prasmes, draudzību.
  Skolēni iemācās savām rokām gatavot dāvaniņas, pārsteigumus, noderīgas lietas savai garderobei vai interjeram, izmantojot savu izdomu, prasmes un pacietību. Tiek veidota izpratne par to, ka skaistais un vērtīgais nav tikai dārgs naudas izteiksmē. Skaistais un vērtīgais ir darbs, kuru skolēns ir ieguldījis, pacietība un mīlestība.Apmeklējot pulciņa nodarbības, audzēkņi paplašina savu redzesloku un padara dzīvi krāšņāku, kā arī gūst dzīvei noderīgas prasmes.
  „Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien! Rīt tev taps dāvināts vēl.”/Paulu Koelju/

 

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833