Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Skolas padome

  Dzērves pamatskolas izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, izglītojamo likumisko pārstāvju un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
  
  Izglītības iestādes padomē 2022./2023.mācību gadā vecākus pārstāvēs:
   1. kl. - Solvita Būmeistere
   2. kl. - Līga Pavloviča
   3. kl. - Kristīne Stulpe
   4. kl. - Madara Kāpiņa
   5. kl. - Sintija Pētersone
   6. kl. - Inga Jansone
   7. kl. - Sandra Muste
   8. kl. - Dace Balode
   9. kl. - Marita Pole

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833