Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Vēsture

Dzērves skola savu darbību uzsākusi 1833.gada jūnijā. Tā dibināta ar Cīravas draudzes mācītāja Kristofa Voltēra gādību un Dzērves muižas īpašnieka barona Georga fon Manteifeļa atbalstu. Skolai barons ierāda savas “kungu mājas” vienu galu – 3 istabas, kur sākumā tā darbojas gan kā Dzērves un Cīravas zemnieku bērnu skola, gan kā skolotāju sagatavošanas iestāde. Tajā laikā katru gadu skolā sanāk ap 100 skolēnu, tikpat konfirmandu un 3 – 4, pat 9 topošie skolotāji. Dzērves skola iegūst īpašu nozīmi Kurzemes vēsturē, jo par tās vadītāju un skolotāju kļūst pirmais ārzemēs Prūsijā Kleindeksnes skolotāju seminārā sagatavotais skolotājs Andrejs Bergmanis, kā arī tā ir pirmā skolotāju sagatavošanas iestāde Kurzemē. Līdz 1847.gadam Dzērvē tiek sagatavoti vairāk kā 60 skolotāji. 1869.gadā Cīravas un Dzērves pagastos tiek uzceltas atsevišķas skolas. Dzērves pagastā skolas ēka atrodas 2,5 km no Dzērves muižas (tagad Pasta māja Dzērvē), tur darbu turpina Andreja Bergmaņa dēls Jānis. Viņš ir vienīgais no Andreja Bergmaņa dēliem, kas nopietni veic skolotāja darbu. Jānis Bergmanis nostrādā Dzērves skolā vairāk kā 30 gadus un ir cienīts skolotājs. Tomēr, kā atzīst viņa bijušie skolnieki, bijis bargāks par tēvu, un “kančuka” viņa laikā vairāk lietota. Pēc Jāņa Bergmaņa Dzērves skolā visilgāko laiku nostrādājis Jānis Pūpēdis ar Irlavas skolotāju semināra izglītību – no 1891.gada līdz 1901.gadam. Arī skolotājs Ļucis ar Baltijas skolotāja semināra izglītību nostrādājis no 1901.gada līdz 1912.gadam. Tikai pāris gadu Dzērves skolā strādā arī otrs skolotājs, lielāko daļu darbojas tikai viens skolotājs. Skolā darbojas 4 nodaļas, kas apvienotas 2.klasēs. Skolēnu skaits no 50 līdz 72. Vismazāk skolēnu šajā skolā mācās ap gadsimta miju – 1899./1900.mācību gadā tikai 29, bet par nākamo gadu nav nekādu ziņu. Skolā ir arī internāts. Tajā dzīvo ap 50 skolēnu. Skolā ir divas ēdamtelpas, viena mazgājamā telpa, divas virtuves telpas. Īpatnēji tas, ka pieprasījumi pēc atskaitēm rakstīti krievu valodā. Atskaites veidlapas – vācu valodā. Tās rakstījuši un parakstījuši nevis skolotāji, bet mācītāji. Mācību stundās tomēr lietotas latviešu mācību grāmatas Cīravas pagasta skola tiek uzcelta netālu no mācītāja muižas (“Rožlejās”), kur strādā otrs dēls Georgs. Šajā skolā darbojas pilna pamatskola ar četrām nodaļām. Tur parasti strādā divi skolotāji, dažus gadus pat trīs – ir strādājusi īpaša rokdarbu skolotāja. Vairāk pazīstami ir skolotāji Ernests Gruntmanis, Kārlis Spuriņš, Mārtiņš Neimanis, Ansis Janfelds. Visilgāk – 11 gadus nostrādājis Jēkabs Pūpēdis. 1919.gadā par Cīravas skolas pārzini sāk strādāt Anna Matisone, kas vēlāk apvienotajā Dzērves-Cīravas pamatskolā izceļas ar savu aktīvo un ļoti labo darbu. Cīravas skolā šai laikā mācās 80 – 100 skolēnu, kas strādā divās apvienotās klasēs. Internātā guļ ap 60 – 70 bērnu. Šim nolūkam izmantotas 4 telpas – divas meitenēm, divas zēniem. Arī Cīravas skolā ap gadsimta miju ir it kā pārrāvums, vismazāk skolēnu. Pat ir atzīmēts, ka skola nav darbojusies. Par palīgskolotājiem strādājuši Kārlis Švarcs, Johans Zoime, Ernests Lūks u.c. Tie bieži mainījušies un, kā atzīst Jēkabs Pūpēdis, bijuši slikti sava darba veicēji. 1921.gadā abas skolas tiek apvienotas vienā – Cīravas-Dzērves pilnā pamatskolā, kurai vēlāk piešķir Andreja Bergmaņa vārdu. Skola tiek izvietota atbrīvotajā Dzērves pilī. 1954.gadā skolu pārveido par vidusskolu. Tā pastāv nepilnus desmit gadus. No 1964.gada tā darbojas kā Dzērves pamatskola (astoņgadīgā, deviņgadīgā skola).

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833