Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

OLIMPISKĀ DIENA

  Laiks no 21.02. līdz 23.03. LOK kalendārā atzīmēts kā Olimpiskais mēnesis, kura noslēgumā visā Latvijā nu jau vairākus gadus tiem atzīmēta Olimpiskā diena. Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) Olimpisko dienu rīko apliecinot atbalstu olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīvesveidam un godīgas spēles principiem sportā.
  Dzērves skolā Olimpiskās dienas rīts iesākās ar vingrojumu kompleksu. Starpbrīžos ikvienam bija iespēja piedalīties 7.klases un sporta skolotājas Ingas sagatavotajās aktivitātēs. Vairākas klases tiešsaistē vēroja Olimpisko stundu, kuras ietvaros bija iespēja virtuāli tikties ar sportistiem, ieklausoties viņu veiksmes stāstos, piedalīties konkursos, kā arī uzzināt daudz jauna par Olimpisko spēļu vēsturi un attīstību līdz mūsdienām.
  Gleznošanas pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Kristīni E., gatavojoties Olimpiskajai dienai, sagatavoja un iesniedza darbus zīmējumu konkursam “Es soli pa solim sportiņā”.
  Nākamā mūsu kopīgā sportisko aktivitāšu diena notiks maija vidū!

-= galerija =-

CIEMOJAMIES AIZPUTES MŪZIKAS SKOLĀ

  17.aprīļa pēcpusdienā Dzērves skolas 1.-5.klašu skolēni devās uz Aizputi, lai paviesotos Aizputes mūzikas skolā.
  Klausoties skolas audzēkņu un pedagogu sagatavoto koncertu, klausītājiem bija iespēja iepazīt mūzikas instrumentus, kuru spēli iespējams apgūt Aizputes mūzikas skolā. Savukārt skolas direktores Artas Kangīzeres vadībā ciemiņiem bija iespēja iepazīt skolas telpas, iepazīties ar skolotājiem un arī pašiem iemēģināt roku dažu mūzikas instrumentu spēlē.
  Paldies Aizputes mūzikas skolas direktorei Artai Kangīzerei, audzēkņiem un pedagogiem par sirsnīgo uzņemšanu! Paldies arī Dzērves skolas skolēnam Mārcim Muceniekam, kurš nesakautrējās  un drosmīgi savas mūzikas instrumenta spēles prasmes izrādīja saviem skolas biedriem!

-= galerija =-

PIRMĀS PALĪDZĪBAS APMĀCĪBAS

  Lai mācītu citiem, jāmācās arī pašiem. Dzērves pamatskolas skolotāji pasniedzēja Andra Bišofa vadībā atkārtoja un pilnveidoja savas zināšanas un praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā.
  Pirmā palīdzība ir tā palīdzība, ko cietušajam vai saslimušajam dzīvībai, veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma. Prasmei sniegt pirmo palīdzību vajadzētu būt katra cilvēka interesēs. Cilvēka dzīvības glābšanai dažkārt vajag pavisam nedaudz elementāru zināšanu un rīcības. Diemžēl izšķirošos brīžos nereti to pietrūkst, tādēļ ir svarīgi.
  Lai arī iepriekšējās mācības šajā jomā notika salīdzinoši nesen – pirms 5 gadiem, tomēr nodarbības dalībnieki atzina, ka bija ļoti noderīgi visiem kopā atkārtot praktiskās rīcības un paņēmienus pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī uzzināt par  vairākām izmaiņām, kuras iekļautas Pirmās palīdzības vadlīnijās.

-= galerija =-

MĀCĀMIES ORGANIZĒT PASĀKUMUS

  Pirms vairākiem gadiem skolā ieviesām tradīciju, ka katra klase kopā ar savu audzinātāju organizē pasākumu pārējiem skolas skolēniem.
  4.klase var izvēlēties, kādu pasākumu organizēt. Galvenais nosacījums – tas jāorganizē agrā pavasarī. Tā nu šogad 4.klases skolēni un skolotāja Kristīne E. aicināja 1.-3. un 5.-9.klašu skolēnus uz “Pavasarīgām aktivitātēm Lieldienu noskaņās”.  Pasākuma gaitā dalībnieki gan minēja mīklas, pārbaudīja savas zināšanas par Lieldienām, risinot krustvārdu mīklu, kā arī piedalījās dažādās veiklības aktivitātēs.
  Savukārt 5.klases skolēni kopā ar audzinātāju Lieni aicināja 6.-9.klašu skolēnus uz pasākumu “Vai esi gudrāks par piektklasnieku”, kur vecāko klašu skolēniem brīžiem nācās krietni padomāt, lai atbildētu uz āķīgajiem jautājumiem par 5.klasē apgūtajām tēmām.
  Paldies 4.klasei un Kristīnei Elertei, 5.klasei un skolotājai Lienei Bērziņai par interesanto pasākumu organizēšanu!

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833