Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SVĒTKUS DZEJAI SVIN 1., 2.klašu skolēni

   Septembrī Latvijā nu jau 56.reizi tiek svinēti svētki dzejai. Ik gadu šos svētkus svin arī Dzērves pamatskolā. Septembra otrajā pusē Cīravas pagasta bibliotēkas ielūgumu uz Dzejas svētkiem saņēma 1.un 2.klases skolēni.
   Pasākuma pirmā daļa notika skolā.  Bibliotekāre Maija Upeniece iepazīstināja mazos lasītājus ar šī gada projekta “Bērnu žūrija” grāmatām, aicinot visus projektā iesaistīties. Savukārt bibliotekāre Anita Tuleiko skolēnus iepazīstināja ar vairākiem iemīļotiem latviešu dzejniekiem. Lai šo iepazīšanos padarītu aizraujošāku, kādu no mazajiem klausītājiem aicināja iejusties dzejnieka ādā, ietērpjoties kādam dzejniekam raksturīgā apģērbā (audzinātājas Kristīne un Lāsma šai tēlā atpazina dzejnieku Ojāru Vācieti), kā arī ikvienam bija iespēja izmēģināt spēkus kļūt par dzejnieku. Katra klase sacerēja dzejoli, iedvesmu rodot kādā  no bibliotekāres sagatavotajiem priekšmetiem. Lūk, kas sanāca 1.klasei:
     Ārā lietus līst
     un līst, un līst...
     Kā lai laukā tieku?
     Sameklēšu kambarī
     Savu lietussargu!
   Tikšanās noslēgumā 1.un 2.klases skolēni saņēma ielūgumu kļūt par dzejas detektīviem. Katrs skolēns izlozēja kartīti, kurā norādīts īss “meklējamā objekta” apraksts – fragments no grāmatas vāka, autora vārds, uzvārds, lappuses numurs. Dzejas detektīvu uzdevums – doties uz bibliotēku un grāmatu plauktos atrast īsto dzejoli. Kad dzejolis atrasts, fotogrāfijā iepazīts arī tā autors,  katrs varēja radoši izpausties, dzejoli noformējot, pēc tam ielaminējot un saņemot kā dāvanu.
   Nākamais pārsteigums skolēnus sagaidīja Cīravas “Alus dārzā”. Te estrādītes laukumiņā katrai klasei bija uzdevums uzrakstīt savus dzejoļus, kā sveicienu cīravniekiem Dzejas dienās. Par aktīvo iesaistīšanos Cīravas bibliotēkas piedāvātajās aktivitātēs, katrs dalībnieks saņēma Dzejas dienu medaļu un saldumus.
   Paldies Cīravas pagasta bibliotekārēm par interesanto pasākumu!

-= galerija =-


   

Atvērto durvju dienas Aizputes vidusskolā

 

Informācija par karjeras atbalsta resursu

   Dzērves pamatskolas mājas lapā ir izveidots karjeras atbalsta resurss, kurš regulāri tiks papildināts, un tas ir adresēts trīs mērķauditoriju grupām: 1.-6. klašu skolēniem, 7.-9. klašu skolēniem un vecākiem. Katrā no skolēnu mērķgrupām informācija ievietota atbilstoši vecumposma karjeras vadības prasmēm, bet vecākiem sniegti atbalsta resursi sava bērna karjeras veidošanā.
   Karjeras atbalsta resursu meklēt: Karjeras atbalsta resursu meklēt: Sadaļā "PAR SKOLU" apakšnodaļā "KARJERAS ATBALSTS"

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Monta Balode

Informācija par diagnosticējošajiem darbiem

   Informācija par diagnosticējošajiem darbiem 3. klasei (mācību valodā un matemātikā) un 6. klasei (mācību valodā, matemātikā un dabaszinībās) un Uzdevumi.lv iespējām.

-= papildus informāciju skatīt šeit =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833