Pieejamības rīki

Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SKOLĒNU UN VECĀKU AKTIVITĀŠU DIENA

  Piektdien, 23.septembrī, Dzērves pamatskolā notika skolēnu un vecāku aktivitāšu diena, kas tika veltīta septembra īpašajiem svētkiem – Tēvu dienai – un skolas 190 gadu jubilejai, kuru Dzērves skolā plāno atzīmēt nākamā gada pavasarī.
  Dzērves pamatskola 1833.gadā dibināta ar Cīravas draudzes mācītāja Kristofa Voltēra gādību un Dzērves muižas īpašnieka barona Georga fon Manteifeļa atbalstu, kurš skolas vajadzībām atvēl telpas savā “kungu mājā”.
  Pasākuma laikā skolēniem un viņu vecākiem bija iespēja mēģināt sajust vecās skolas noskaņu, vispirms kopā iepazīstot skolas vēsturi, pēc tam jautājumu atbilžu spēlē atklājot daudz jauna un interesanta par skolu no tās izveidošanas līdz mūsdienām. Katram bija iespēja gan apgūt glītrakstīšanu ar tušu un spalvu, gan boksterēt un lasīt veco druku, kādam gadījās izbaudīt arī veco laiku nepaklausības ārstēšanas metodi – tupēšanu uz zirņiem. Kopā tika apgūtas dabas zinības,  dziedāts un muzicēts, runāts vācu valodā, ceptas ābolmaizītes. Jautrību sagādāja  kustību aktivitātes un veco laiku rotaļas. Savas dienas laikā gūtās sajūtas pasākuma dalībnieki varēja izpaust, krāšņi nokrāsojot nodarbības laikā izgatavoto putnu būri, kā arī ieaužot pa košam dzīparam kopīgajā skolas jubilejas deķī, kura aušanā  būs iespēja iesaistīties līdz pat pavasarim.Pasākuma laikā skolēniem un viņu vecākiem bija iespēja mēģināt sajust vecās skolas noskaņu, vispirms kopā iepazīstot skolas vēsturi, pēc tam jautājumu atbilžu spēlē atklājot daudz jauna un interesanta par skolu no tās izveidošanas līdz mūsdienām. Katram bija iespēja gan apgūt glītrakstīšanu ar tušu un spalvu, gan boksterēt un lasīt veco druku, kādam gadījās izbaudīt arī veco laiku nepaklausības ārstēšanas metodi – tupēšanu uz zirņiem. Kopā tika apgūtas dabas zinības,  dziedāts un muzicēts, runāts vācu valodā, ceptas ābolmaizītes. Jautrību sagādāja  kustību aktivitātes un veco laiku rotaļas. Savas dienas laikā gūtās sajūtas pasākuma dalībnieki varēja izpaust, krāšņi nokrāsojot nodarbības laikā izgatavoto putnu būri, kā arī ieaužot pa košam dzīparam kopīgajā skolas jubilejas deķī, kura aušanā  būs iespēja iesaistīties līdz pat pavasarim.   Paldies ikvienam – vecākiem, skolēniem, pedagogiem – par aktīvo iesaistīšanos dienas aktivitātēs! Skolas jubilejai veltītie pasākumi turpināsies visa mācību gada garumā. Drīzumā jau nākamie…

-= galerija =-

EKSPEDĪCIJA MEŽĀ

  Ik gadu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI "Silava" un AS "Latvijas Finieris" aicina Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā - LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ! Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā: sapratīs, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē; apzināsies cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, veidos izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
  Dzērves pamatskolas skolēni vienmēr šo piedāvājumu ir izmantojuši – arī šogad, jo ir ļoti svarīgi zināšanas, kuras apgūtas skolas solā, nostiprināt praktiskā darbībā jomas speciālistu – LVM darbinieku vadībā.
  Paldies Dienvidkurzemes Meža apsaimniekošanas reģiona darbiniekiem!

-= galerija =-

ĀRA AKTIVITĀŠU DIENA

  Jauno mācību gadu ik gadu uzsākam, dodoties ārā sportot, spēlēt spēles, orientējoties… Šogad visas klases devās īsākos vai garākos pārgājienos.
  1.un 2.klases skolēni rītu iesāka ar savu “Pirmklasnieku kociņu” stādīšanu. Šoreiz skolas apkārtnes stādījumi tika papildināti ar ceriņiem.
  Pirmklasnieki kopā ar skolotāju Kristīni R. devās izpētīt skolas apkārtni – noskaidroja, kas ir dižkoki, uzzināja skolas īpašo noslēpumu, kur dzīvo groza rūķi un kas dzīvo dīķītī pie skolas. Bet 2.klase kopā ar audzinātāju Agnitu devās izpētīt skolai tuvāko ūdenskrātuvi. Pusdienlaikā, satiekoties ar pirmklasniekiem pie kopīga ugunskura, otrās klases skolēni varēja dalīties iespaidos par ceļā redzēto – gan pamanīto stirniņu, dzērvju baru un zivju gārni, gan “satikto” lietu un varavīksni…
  3.klases skolēniem šoreiz pašiem bija iespēja katram individuāli izvēlēties, kādās āra aktivitātēs šo dienu pavadīt, un plānot savu nākamās nedēļas izbraukumu uz Liepāju.3.klases skolēniem šoreiz pašiem bija iespēja katram individuāli izvēlēties, kādās āra aktivitātēs šo dienu pavadīt, un plānot savu nākamās nedēļas izbraukumu uz Liepāju.   Piektklasnieki un skolotāja Liene savus vasaras iespaidus pārrunāja un kopābūšanu baudīja Cīravas mežaparkā, bet 4.un 6.klases skolēni kopā ar audzinātājām – Kristīni E. un Megiju, šajā dienā kopā mēroja 7 km, dodoties noskaidrot, kas notiek atpūtas vietā “Dzērvenieki” pie Dzēkaiņa. Kopā kurinot ugunskuru , spēlējot spēles un daloties iespaidos par vasaras brīvlaikā piedzīvoto, laiks paskrēja ātri. Sestklasniekiem radās arī jauni plāni un idejas nākamajiem klases pasākumiem.
  Nedaudz tālāku maršrutu bija ieplānojuši pieveikt 7.klases skolēni kopā ar audzinātāju Ingu. Galamērķis - Cīravas akmens krāvumi, tādēļ ceļā devās ar velosipēdiem. Lielo lietus mākoni, kas visus pārsteidza rīta pusē, viņi pārlaida Cīravas senlietu krātuvē, iepazīstot tik dažādās un interesantās vēstures liecības.
  Vistālāko šīs dienas galamērķi bija izvēlējušies 8. un 9.klases skolēni un skolotāja Vita, kuri rīta agrumā kāpa satiksmes autobusā, lai dotos uz Aizputi. Pirmais apskates objekts – Aizputes ūdenstornis, kurā visi uzkāpa, lai paraudzītos uz labi zināmo pilsētu no 27 m augstuma. Aizputes Mākslas parkā skolēni apskatīja mākslinieka Ģirta Brumsona gleznas un vides dizaina objektus. Skolēniem ļoti patika jauniešu centrā “Ideju māja”, kur visi pabija pirmo reizi. Šeit viņi uzzināja par iespējām piedalīties dažādos pasākumos un projektos. Bija aizraujoši izmēģināt vairāku mūzikas instrumentu spēli “Ideju mājas” ierakstu studijā un izmantot citas šīs radošās vietas piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas.
  Interesanti un aktīvi aizvadīta otrā jaunā mācību gada diena! Pirmdien jau visi tiekamies mācību stundās, bet nākamie pasākumi - pavisam drīz!

-= galerija =-

ATKAL KLĀT SEPTEMBRIS…

  Liekas, pavisam nesen devāmies vasaras brīvlaikā, bet nu jau aizvadīts jaunā – 2022./2023. - mācību gada 1.septembris. Svinīgajā Zinību dienas pasākumā bija prieks redzēt kopā visu mūsu skolas saimi, kas pēc vasaras gatava jaunajam darba cēlienam.
  Vienmēr priecājamies uzņemt arī ciemiņus. Šajā svētku reizē pie mums viesojās Dienvidkurzemes domes pārstāvis Linards Tiļugs, kurš, sveicot visus klātesošos, īpaši – pirmklasniekus un viņu vecākus,  jaunajā mācību gadā, atcerējās arī savas sajūtas savā pirmajā skolas dienā pirms 55 gadiem.
  Šogad Dzērves pamatskola savā pulkā uzņēma 11 pirmklasniekus. Viņiem atbildes uz daudzajiem jautājumiem palīdzēs rast klases audzinātāja Kristīne Rozentāle.
  Katram mazam cilvēkbērnam pirmā skolas diena ir īpašs pārdzīvojums, īpašas gaidas un īpašas sajūtas, kas paliek atmiņā uz visu dzīvi. Tādēļ arī saviem pirmklasniekiem šo dienu centāmies padarīt īpašu. Svinīgajā pasākumā skolas direktors katram pasniedza “Ābeci”, bet mūsu ciemiņš L.Tiļugs – Dienvidkurzemes novada domes sarūpētos sporta maisiņus un ūdenspudelītes ar novada logo. Savukārt, pēc kopīgās fotografēšanās, pirmklasnieki kopā ar 8.un 9.klases skolēniem devās iepazīt skolas apkārtni, kur viņus sagaidīja dažādi pārsteigumi – gan īpaša fotosesija, gan lielā domino spēle.
  Apsveikumus saņēma arī skolas darbinieki, kuri šogad svin nozīmīgas darba jubilejas. Angļu valodas skolotāja Liene Bērziņa darbam Dzērves skolā veltījusi 30 gadus, logopēde Rebeka Skuja – 10, bet lietvede Ruta Vīgrieze – 30. Prieks, ka šajā mācību gadā mūsu kolektīvam pievienojušies arī vairāki jauni pedagogi – mūzikas skolotāja Megija Paula, Sociālo zinību un vēstures skolotājs Kristaps Kaktiņš, datorikas, fizikas un matemātikas skolotājs Matīss Ļaudams, ģeogrāfijas skolotāja Liene Cīpola. Savukārt, skolas tehnisko darbinieku pulkam  šovasar pievienojies remontstrādnieks Ainārs Kaibe un apkopēja Līga Paņēvica.
  Paldies 8.-9.klases skolēniem un audzinātājai Vitai Valdmanei par aktīvo iesaistīšanos Zinību dienas organizēšanā un vadīšanā!
  Lai mums visiem darbīgs, veiksmīgs un radošām idejām bagāts jaunais mācību gads!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833