Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Rīkojums par Dzērves pamatskolas darba organizēšanu

Karjeras atbalsts Dzērves pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ieguldijums tava nakotne

   Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Aizputes novada dome Dzērves pamatskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
   Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

   Pedagogs karjeras skolotājs skolā:
     * konsultē, informē un izglīto skolēnus,
     * konsultē, informē un izglīto skolēnus,
     * koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
     * organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,
     * vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

   Informāciju un individuālo karjeras konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta. Iepriekš sazinoties ir iespējamas arī attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

   Kontaktinformācija:
   Pedagogs karjeras konsultants – Monta Balode, tālrunis: 22077987
     * elektroniska iespēja skolēniem – e-klases pasts,
     * klātienē izglītības iestādē.

   Informācija par karjeras atbalsta pasākumiem Aizputes novadā:Informācija par karjeras atbalsta pasākumiem Aizputes novadā:
   http://www.aizputesnovads.lv/projekts-nr835016i001

Noderīgas saites:

   Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem
   Nacionālā izglītības iespēju datubāze: http://www.niid.lv/
   Iepazīsti profesiju dažādību!: http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
   Lielākais karjeras portāls Latvijā – piedāvā jaunākās prakses, darba, brīvprātīgā darba vakances: http://www.prakse.lv/
 
  Iepazīsti sevi ar http://www.profolio.lv/
   Filmas par karjeras veidošanu “Zaļais pipars”:
   https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
   https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
   https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4#t=45
   https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw
   Video par personību tipiem:
   https://www.dacebz.com/sakums37876582?fbclid=IwAR2I4wrdvRhTWRj7e4hycm5Im0pWKe4RK3Yz1HboUwpjkxZoiGe06lATYR8
   Tavai karjerai video lekcijas:
   http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833