Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Atvērto durvju dienas Aizputes vidusskolā

 

Informācija par karjeras atbalsta resursu

   Dzērves pamatskolas mājas lapā ir izveidots karjeras atbalsta resurss, kurš regulāri tiks papildināts, un tas ir adresēts trīs mērķauditoriju grupām: 1.-6. klašu skolēniem, 7.-9. klašu skolēniem un vecākiem. Katrā no skolēnu mērķgrupām informācija ievietota atbilstoši vecumposma karjeras vadības prasmēm, bet vecākiem sniegti atbalsta resursi sava bērna karjeras veidošanā.
   Karjeras atbalsta resursu meklēt: Karjeras atbalsta resursu meklēt: Sadaļā "PAR SKOLU" apakšnodaļā "KARJERAS ATBALSTS"

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante Monta Balode

Informācija par diagnosticējošajiem darbiem

   Informācija par diagnosticējošajiem darbiem 3. klasei (mācību valodā un matemātikā) un 6. klasei (mācību valodā, matemātikā un dabaszinībās) un Uzdevumi.lv iespējām.

-= papildus informāciju skatīt šeit =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833