Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Radošo darbu krājuma „Ziedu laiks” atvēršanas svētki

   29. janvārī Aizputes novadpētniecības muzejā notika  Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājuma „Ziedu laiks” atvēršanas svētki. Šajā izdevumā ievietoti zīmējumi un literārie darbi, kuru autori ir 46 mūsu novada izglītības iestāžu audzēkņi. Skolēnu radošo darbu apkopojums, pateicoties Aizputes domes finansiālajam atbalstam,  nāk klajā jau septīto gadu pēc kārtas, to veido latviešu valodas un vizuālās mākslas pedagogu metodiskās apvienības (apvienību vadītājas - Vita Valdmane un Agrita Fausta). Šogad krājuma lappusēs jaunie autori vārdos, krāsās un līnijās pauž emocijas un pārdomas, kas radušās, vērojot  dažādus ziedus.
   Svētkos izdevumu “Ziedu laiks”  simboliski atvēra Aizputes novada izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka, viņa atzinīgi novērtēja skolēnu un pedagogu kopīgi veikto darbu. Arī šogad radošo darbu krājums, kas  piesaista ar košu un krāsainu dizainu, tāpat kā iepriekšējie tapis Talsu tipogrāfijā, ar kuru izveidojusies ļoti laba sadarbība.
   Radošo darbu krājumā “Ziedu laiks” ievietoti Dzērves pamatskolas audzēkņu Martas Poles (6.kl.) un Sannijas Liebus (9.kl.) tēlojumi par rozēm un rudzupuķēm, Elīzas Mustes (4. kl.), Aksela Jansona (7. kl.), Gunas Paspārnes (9. kl.), Pētera Mūrnieka (7.kl.), Sannijas Liebus (9.kl.) zīmējumi, bet Evelīnas Pugules (7.kl.) zīmējums rotā izdevuma vāku. Skolēnus konsultēja  skolotājas Antra Muižarāja un Vita Valdmane.
   Atvēršanas svētku dalībnieki priecājās arī par iespēju apskatīt novadpētniecības muzeja jauno ekspozīciju un  fotogrāfu grupas “Liepājas pozitīvs” izstādi “Mans”. Sirsnīgs paldies muzeja darbiniecēm par atsaucību un viesmīlību.

-= galerija =-

PuMPuRS KURSI SKOLOTĀJIEM

   Otro semestri Dzērves pamatskolas skolotāji uzsāka ar kopējām mācībām.  Divas piektdienu pēcpusdienas (vakarus) – 30.01. un 07.02. -  pēc mācību stundām skolotāji kursu vadītāja Agņa Timermaņa vadībā apguva 16 h kursu programmu, kas Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta “PuMPuRS” ietvaros tika finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un tos nodrošina Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae" sadarbībā ar organizāciju „Radošuma pils”.
   Kursu mērķis - veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:
   - pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;
   - konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;
   - izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;
   - īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;
   - sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības       īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);
   - attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/pašaudzināšanai un sadarbībai         PMP risku mazināšanai.
   - integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.
   Apgūstot kursu tēmas, skolotājiem bija iespēja izvērtēt savu un savas skolas darbu – stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, dalīties savstarpējā pieredzē, kā arī gūt jaunas idejas gan darbā ar audzināmo klasi, gan konkrētā mācību priekšmeta mācīšanā.

-= galerija =-

IZAICINA 2.KLASE!

   Otrā semestra sākumā 2.klase kopā ar savu audzinātāju Agnitu izaicināja visus uz vairākām aktivitātēm.
   Pirmais izaicinājums veltīts Baltās Metāla Žurkas gadam, kurš šogad, saskaņā ar ķīniešu kalendāru,  nomainīja Dzeltenās Cūkas gadu. Ikviens tika aicināts ieskatīties savās rotaļlietu kastēs, suvenīru plauktos utt., lai atrastu kādu interesantu eksponātu “Peļu izstādei”.
   Nākamais izaicinājums aicināja iepazīt latviskās tradīcijas, atzīmējot Sveču dienu. Sākumskolas skolēni tika aicināti piedalīties vairākās darbnīcās. Skolotājas Agnitas vadītajā darbnīcā skolēni uzzināja gan par pirmajiem gaismekļiem, kuri sadzīvē tika izmantoti laikā, kad par elektrību katrā mājā varēja tikai sapņot, gan par Sveču dienas tradīcijām. Kopā ar skolotāju Maiju tika izdziedātas sveču dziesmas un veidotas sveču piramīdas. Skolotāja Kristīne pārbaudīja klašu sadarbības prasmes un zināšanas par Sveču dienu, komandām dodot aizpildīt krustvārdu mīklas un salikt sveču puzles. Savukārt kopā ar skolotājām Antru un Mairu katram bija iespēja izliet savu Sveču dienas sveci.
   Februārī tiek atzīmēta arī Valentīndiena – mīlestības un draudzības svētki, tādēļ trešais 2.klases izaicinājums skolasbiedriem – 14.februārī savos tērpos iekļaut sarkano krāsu, visai klasei kopā nofotografēties un foto nosūtīt 2.klases audzinātājai. Šajā izaicinājumā aktīvākie bija 3. un 8.klases skolēni. Balviņu par radošumu saņēma arī 3.klase.
   Paldies 2.klasei un skolotājai Agnitai!

-= galerija =-

SKOLAS SOMĀ TEĀTRA IZRĀDES

   Katru semestri skolēniem ir iespēja apmeklēt vismaz vienu kultūras pasākumu programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros. 2019./2020.mācību gada otrajā semestrī 1.-6.klašu skolēni devās uz Liepājas teātri.
   30.janvārī 2.-6.klašu skolēni apmeklēja Liepājas teātra izrādi “Polianna”. (režisors Dž.Dž.Džilindžers) Izrāde ir stāsts par vienpadsmit gadus vecu meiteni, kura arī sarežģītās situācijās prot atrast, par ko priecāties. Savu prieka spēli viņa centās iemācīt katram, ar kuru satikās. Izrāde uzrunāja gan bērnus, gan pieaugušos, jo prieks un mīlestība nevienu neatstāj vienaldzīgu.  Aizejot no izrādes katrs varēja paņemt līdzi Poliannas optimismu un aizrautību.
   Savukārt 12.februārī 1.klases skolēni apmeklēja Liepājas teātra izrādi “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Brāļu Grimmu pasaku zina ikviens. Režisors Dž.Dž.Džilindžers kopā ar aktieriem centies to parādīt  mūsdienīgā izpildījumā, taču nezaudējot pamatdomu par cilvēka dvēseles tīrības un skaistuma nozīmi. Izrāde asprātīga, muzikāla. Pirmklasnieki ar aizrautību sekoja līdzi pasakas notikumiem, salīdzinot ar pirms tam mācību stundās lasīto pasaku grāmatā.

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833