Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

3.klase „ēno” ĒNU DIENĀ

   Februāra otrajā nedēļā Latvijā ik gadu tiek organizēta „ĒNU DIENA”, kad 1.-12.klašu skolēniem tiek dota iespēja iepazīt sev interesējošo profesiju pārstāvju darba ikdienu.
   Šogad „Ēnu dienā” piedalījās arī trešās klases skolēni. Iepazītas tika ļoti dažādas profesijas – grāmatvedis PKS „Nadziņi – 1”, lopkopis ZS „Madaras”, kravas automobiļa vadītājs VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, veikala vadītājs SIA „Olimpija S”, komunālās saimniecības vadītājs KS „Cīrava”, sporta un bioloģijas skolotājs Dzērves pamatskolā, vetārsts A.Leimantes vetārsta privātpraksē, pavāra palīgs Dzērves pamatskolā.
   Skolēnu uzdevums bija noskaidrot, kādi ir šo profesiju pārstāvju galvenie darba pienākumi ikdienā, kā arī, ja iespējams, pašiem piedalīties kādu pienākumu veikšanā. No „Ēnu dienas” skolēni atgriezās ar interesantiem stāstiem un jauniem iespaidiem par redzēto un padarīto.
   Paldies skolēnu vecākiem par iesaistīšanos „Ēnu dienas” norisēs! Paldies Anitai Leimantei, Mārītei Dārziņai, Ingai Roģei, Anitai Trenmorei, Arnim Akotam, Sandrai Mustei, Valdim Sudaram, Ingai Liebus par skolēniem doto iespēju ielūkoties sava darba ikdienā!

-= galerija =-

Izteiksmīgās runas konkurss “Valodiņa”

   Jau 17 reizi   Lažas  speciālajā  internātpamatskolā  notika izteiksmīgās runas konkurss speciālo skolu skolēniem „Valodiņa”. Piedalīties konkursā tika aicināti arī Aizputes un citu novadu vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Dzērves pamatskolu pārstāvēja Mārcis Mucenieks (2. kl.) un Markuss Daniels Kalējs (5. kl.) Sagatavot priekšnesumus zēniem palīdzēja skolotājas Maira Skabule un Vita Valdmane.
   Konkursa rīkotāji katru gadu žūrijas darbā uzaicina piedalīties kādu populāru mūziķi, šogad dalībnieku sniegumu vērtēja Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs, kā arī  Aizputes novada  domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis. Viņi izteica atzinīgus un  uzmundrinošus  vārdus par  katra skolēna priekšnesumu, kā arī deva padomus, kā  pārvarēt satraukumu, uzstājoties lielas auditorijas priekšā. Dalībniekiem drošības sajūtu uz skatuves radīja arī atraktīvais konkursa vadītājs  - Lažas speciālās internātpamatskolas skolotājs Imants Ozols.
   Sarīkojuma noslēgumā Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs uzaicināja visus klātesošos uz kopīgu sadziedāšanos.

-= galerija =-

VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS „BALSIS - 2019”

   Ceturtdien, 28.februārī, Cīravas kultūras namā notika Aizputes novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Konkursā ar skanīgiem priekšnesumiem klausītājus iepriecināja Aizputes vidusskolas (skolotāja Liene Vēvere), Kazdangas pamatskolas (skolotāja Landra Valdmane), Aizputes pagasta pamatskolas (skolotāja Ērika Tiļuga) un Dzērves pamatskolas (skolotāja Lāsma Jūrmale) dziedātāji. Priekšnesumus vērtēja žūrija – Ausma Kirhnere, Aizputes novada interešu izglītības darba koordinatore, mūzikas pedagogi – Artis Ābele un Monta Balode, kā arī Dzērves pamatskolas mūzikas skolotāja un Aizputes novada mūzikas skolotāju MA vadītāja Maija Pētersone.
   Dzērves pamatskolu konkursā pārstāvēja 1.-3.klašu vokālais ansamblis. Ansambļa sastāvs ikdienā ir lielāks, taču, tā kā tas pārsniedz nolikumā noteikto dalībnieku skaitu, šoreiz bija iespēja uzstāties tikai daļai dziedātāju. Mūsu mērķis bija skaisti nodziedāt  - tā lai prieks pašiem un klausītājiem. Meitenēm tas pilnīgi noteikti izdevās! Paldies Annai Sarmītei Vanuškai, Gabrielai Kalējai, Sabīnei Pētersonei, Elīzai Mustei, Katrīnai Jurkovskai, Emīlijai Lūcijai Laiveniecei, Alisei Jansonei, Elizabetei Jurkovskai, Līvai Alfusei, Anetei Akvelīnai Vitkai. Vērojot meitenes likās, ka uzstāšanos košāku priecīgāku un skanīgāku padarīja arī skolotāju Lāsmas Jūrmales un Kristīnes Elertes sarūpētie jaunie tērpi.
   Prieks par skolēniem, kuri savu brīvo laiku izvēlas pavadīt darbojoties kādā no interešu izglītības pulciņiem un dara to ar prieku un aizrautību!

-= galerija =-

”Ēnu diena 2019” Dzērves pamatskolā

   Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
   Dzērves pamatskolas skolēni ir aktīvi ēnotāji katru gadu. Arī šogad, 13.februārī,  vairāk kā 40 skolēnu devās uz dažādām iestādēm un uzņēmumiem. Vispieprasītākās profesijas ēnotāju vidū bija bērnu dārzā “Pīlādzītis”, pedagoga profesijas Dzērves pamatskolā, Vitalitātes akadēmijā fitnesa trenera profesija, galdnieka un automehāniķa profesijas tehnikumos Cīravā un Liepājā, pavāra, bibliotekāra, grāmatveža, policista, lauksaimnieka, ceļa apkopes tehnikas un citas profesijas.
   5.klases skolēni Liepājā apmeklēja Olimpisko centru, kurā kultūras daļas vadītājs K. Embrekts parādīja savu darba vietu un pastāstīja par savas profesijas specifiku. Skolēni uzzināja, ka minētās profesijas plusi ir tikšanās ar slaveniem cilvēkiem un ka tā ir radoša profesija, bet pie mīnusiem – nenormēts darba laiks. Ēnu dienas turpinājumā 5.klases skolēni devās uz SIA “VIA –S houses”, kur iepazinās ar moduļu māju ražotnē iesaistītajām profesijām. Paldies klases audzinātājai V. Valdmanei par izrādīto iniciatīvu, aizvedot savus skolēnus uz minētajām iestādēm.

Dzērves pamatskolas PKK
Monta Balode

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833