Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Nometne „Ai, mana pasaulīte zaļā!”

zala    Brīvlaika nedēļā pulcējās sākumskolas klašu skolēni, lai piedalītos vasaras nometnē „Ai, mana pasaulīte zaļā!”. Projekta finansētājs – Latvijas vides aizsardzības fonds, līdzfinansētājs un projekta īstenotājs – Dzērves pamatskola.
Projekta ietvaros tika noorganizēta vasaras nometne 40 Dzērves pamatskolas skolēniem. Nometnes vadītāja – Lāsma Jūrmale, pedagogi – Maira Skabule, Inga Roģe, Agnita Vaitkus, Kristīne Rozentāle. Paldies sakām 7.klases skolniecei Vendijai Gulbei par aktīvo līdzdalību nometnes aktivitātēs.
Nometnes dalībniekiem tika dota iespēja saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku piedaloties dažādās aktivitātēs – iepazīstot vairākas ekosistēmas, piedaloties interaktīvās nodarbībās, darbojoties radošajās darbnīcās, kā arī praktiski veicot dažādus uzdevumus gan apkārtnes sakopšanā, gan krāšņumdobēs iekārtošanā. Rezultātā skolēni guvuši jaunu, ikdienas dzīvē noderīgu vides izglītības pieredzi, iemaņas, zināšanas un izpratni par dabas un apkārtējās vides likumsakarībām.
Nepiemērotu laika apstākļu dēļ pavisam nedaudz mainījās pirmās dienas plānojums. Tā kā laiks bija lietains, tad plānotās ārstniecības augu ekspedīcijas vietā nometnes dalībnieki apmeklēja Cīravas rododendru dārzu, bet pēc tam piedalījās interaktīvā pārgājienā Cīravas parkā. Par šo aizraujošo aktivitāti sakām lielu paldies Cīravas TIP vadītājai Sarmītei Brašai, bibliotekārei Maijai Upeniecei, Jauniešu centra „Draugi” vadītājai Inesei Freimanei un rotaļu centriņa „Gaismiņas” vadītājai  Silvai Grospiņai.
Nometnes laikā:

Lasīt tālāk ...

Meža ABC

1.,2. klase, 15.maijādevās uz pasākumu Kuldīgā Meža ABC. Ierodoties pasākuma norises viet, katra klase informācijas centrā saņēma uzdevumu lapas. Katrai klasei bija jāapmeklē 6 pieturas. 2.klasei bija jāapmeklē- Kukaiņi- smukaiņi, Z(in)oo, izstrādājumi no meža materiāliem, spēles, sēklas un stādi un meža selekcijamsajūtu pietura, lielais mārsila zilenītis. Katrā pieturā tika doti uzdevumi, izpildot tos, skolēni ieguva arī noderīgu informāciju. 1.klase apmeklēja spēļu un sajūtu pieturu, ar mežu sirdī, meklēja meža dārgumus, orientējās mežā un uzzināja, kur apgūt mežkopja profesiju. Vislabākā bija pastaiga pa koku galotnēm, kur bērni laidās no kokiem pa trosēm. Pasākuma noslēgumā, bija medību suņu parāde un apbalvošana. Katrs dalībnieks saņēma sertifikātu par gūtajām zināšanām meža nozares lielākajā Meža dienu 2015 pasākumā Meža ABC.

-= galerija =-

Sākumskolēnu pētniecisko darbu konkurss

14.maijā Kazdangas pamatskolā notika Aizputes novada 2.-4.klašu skolēnu pētniecisko darbu prezentācijas pasākums. Pasākumā piedalījās 14 skolēni no Aizputes vidusskolas, Dzērves, Kazdangas un Kalvenes pamatskolām. Skolēni prezentēja savus pētnieciskos darbus. To tēmas – ļoti dažādas un interesantas – ārstniecības augi, dzīvnieki, veselīgs uzturs, tomātu audzēšana un citas. Dzērves pamatskolu konkursā pārstāvēja 2.klases skolnieks Pēteris Mūrnieks (sk.Maira Skabule) un 3.klases skolniece Marta Roģe (sk.L.Jūrmale). Pēteris savā pētnieciskajā darbā izpētījis māllēpi un tās ārstnieciskās īpašības. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja nogaršot arī Pētera un viņa mammas gatavoto, ļoti veselīgo māllēpju sīrupu. Marta, gatavojoties „Plašā Apvāršņa” konkursam, ļoti daudz bija lasījusi un uzzinājusi par Raini un Aspaziju, tādēļ arī savu pētniecisko darbu izvēlējās rakstīt par šo tēmu. Sava darba prezentācijā Marta iekļāva arī stāstījumu par konkursam gatavotajiem Raiņa un Aspazijas karogiem. Noslēgumā dalībnieki saņēma diplomus un balviņas, kuras šim pasākumam vienmēr palīdz sagādāt AS Latvijas valsts meži. Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem- Pēteris no konkursa atgriezās ar 3.vietas diplomu 2.klašu grupā, savukārt Martai – 1.vieta trešo klašu grupā. Apsveicam!

-= galerija =-

Akcija „ŠTEPSELES CEĻOJUMS”

Aprīlī mūsu skolas komanda piedalījās Liepājas RAS organizētā nolietoto elektroierīču vākšanas akcijā „Štepseles ceļojums. Akcijas uzdevums – savākt pēc iespējas vairāk nolietoto elektroierīču. Katrai elektroierīcei tika piešķirts konkrēts punktu skaits, kurus summējot akcijas beigās tika noteikta uzvarētāja komanda. Šogad akcijā piedalījušās sešas komandas no Liepājas reģiona skolām – Kapsēdes pamatskolas, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas, Nīcas vidusskolas, Dzērves pamatskolas, Pampāļu pamatskolas un Vaiņodes vidusskolas. Šī gada akcijas uzvarētāji esam mēs – Dzērves pamatskolas komanda, balvā iegūstot 300 EUR. Akcijas mērķis - parādīt jauniešiem, ka savu mūžu nokalpojušas lietas var nebūt vienkārši atkritumi, bet atkārtoti izmantojami resursi, kas nevis nonāk kopējā atkritumu plūsmā, bet gan tiek pārstrādāti un izmantoti jaunu lietu ražošanā. Par iesaistīšanos akcijā sakām paldies ikvienam pagasta iedzīvotājam, tai skaitā arī Dzērves pamatskolas skolēnu ģimenēm, kam rūp tīra un sakārtota vide sev apkārt un kas izmantoja iespēju nolietotās elektroierīces nogādāt otrreizējai pārstrādei, tādējādi atbrīvojot dabu no nevajadzīga piesārņojuma. Kopā savācām vairāk kā 450 vienību. Pavisam precīzu uzskaiti nebija iespējams veikt, ik pa laikam manījām, ka mūsu nolietoto elektroierīču krātuvē radies papildinājums. Savākti 45 televizori, 42 stacionārie datori, 49 monitori, 25 ledusskapji, 6 saldētavas, 14 veļas mašīnas un vēl vesels lērums mājsaimniecībās savu laiku nokalpojušu elektroierīču. Par aktīvu līdzdalību akcijā skolas komanda un aktīvākie tās atbalstītāji saņems pārsteiguma balvu. Par to sīkāk gan uzzināsiet tikai skolas mācību gada noslēguma koncertā! Paldies ikvienam par ieguldīto darbu!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833