Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Zināšanu lavīna Ekoskolu vides forumā

Zināšanu lavīna Ekoskolu vides forumā Laikā no 20. līdz 22. februārim Vides izglītības fonds kopā ar Ulbrokas vidusskolu un Stopiņu novada domes atbalstu īstenoja jau otro Ekoskolu ziemas forumu, kas pulcēja 180 dalībniekus - skolotājus un skolēnus no vairāk kā 40 dažādām Latvijas izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā. Jau ceturto gadu šajā programmā iesaistījusies arī Dzērves pamatskola, tādēļ arī vairākiem mūsu skolas skolēniem un skolotājai bija iespēja piedalīties šajā pasākumā. Ekoskolu vides forums ir izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums ekoskolu pārstāvjiem.  Tā ietvaros notiek apmācības un praktiskas nodarbības, kas sniedz iespēju dalīties pieredzē par vides izglītības īstenošanu. Tāpat kā vasaras forums, kas nu jau kļuvis par tradīciju, arī Ekoskolu Ziemas Foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmu, tās saistītajiem jautājumiem un saprast, kā dažādas idejas iespējams īstenot praksē, lai tā kļūtu par ikdienas rīcību. Ekoskolu forums sniedz iespēju iepazīt vienam otru, gūt jaunas zināšanas, daloties pieredzē, kā arī rast papildus motivāciju un iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzīgi gan savā ekoskolā, gan ikdienā. Piektdien, foruma pirmajā dienā, dalībniekiem bija sarūpētas iepazīšanās spēles un izzinošā pārbaudījumu taka dabā, pieredzes apmaiņas un iedvesmojošo stāstu sesija skolotājiem, vakara sarunas ar vides žurnālisti Anitru Toomu, ekskursija uz SIA „EKO GETLIŅI”, dažādas darbnīcas – multimediju darbnīca, Fizmixs komanda iepazīstinājas ar savu skatījumu uz ekotēmām, bet ar Ulbrokas vidusskolas radošo komandu kopā tika veidoti vides objekti. Vakarā - muzikāls dienas noslēgums ar grupu New Age Travelers. Otrajā dienā dalībniekiem tika dota iespēja piedalīties dažādās nodarbībās un lekcijās, kas sasaistās ar visām astoņām Ekoskolu tēmām, kas ir: atkritumi,  enerģija,  ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, iestādes vide un apkārtne, mežs, klimata pārmaiņas. Par bioloģisko pārtiku Latvijā stāstīja Liene Brizga- Kalniņa, kampaņas BioLoģiski! koordinatore, (Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija), Baltijas jūras jautājumus aplūkoja Rita Šantare, (Pasaules Dabas Fonds), savukārt ar kampaņu Maisbergs un atkritumu samazināšanas nozīmi iepazīstināja biedrība Homo Ecos. Kritiskās domāšanas nozīmi vides aizsardzībā skaidroja Edmunds Cepurītis (Vides izglītības fonds), par aktīvismu apkaimēs stāstīja Alija Turlaja, (Sarkandaugavas attīstības biedrība), bet par to, kas ir partizānu dārzniecība, un kā veidot sūnu grafitti – Renāte Pablaka. Dzirdētajā un apgūtajā skolēni dalījās viens ar otru apmeklēto nodarbību prezentācijā – zināšanu galerijā. Pēc lekcijām Ekoskolu pārstāvjiem bija iespēja gūt jaunas iemaņas, kas noderēs turpmākā darbā un kopumā ikdienā. Šim nolūkam bija paredzētas vairākas prasmju darbnīcas - plakātu un trafaretu veidošana, Jauno vides reportieru un argumentācijas darbnīcas, bet kopā ar biedrības Otra elpa meitenēm bija iespēja darināt rotaslietas no nevajadzīgiem apģērbu gabaliem. Tikmēr skolotāji uzzināja daudz jauna par vides nodarbību plānošanu no Lienes Stikānes, (Iespējamās Misijas absolvente). Notikumiem bagātās dienas beigās bija iespēja baudīt īsfilmas un zaļo humoru ar improvizācijas teātri Improzoo. Jāsaka, ka šī aktivitāte nevienu neatstāja vienaldzīgu. Pirms došanās mājupceļā foruma trešajā dienā dalībnieki devās ekspedīcijā mežā, lai svaigā gaisā pārdomātu gūtās zināšanas un atcerētos visu piedzīvoto. Katra šāda tikšanās reize dod jaunas zināšanas, pieredzi un iedvesmu turpmākam darbam. Tā arī šoreiz atgriezāmies mājās gan ar jaunām idejām mūsu kopīgajam darbam Dzērves pamatskolā un apkārtējā sabiedrībā kopumā, gan guvām daudz noderīgas informācijas par to, kā dzīvot saudzīgi, taupīgi un sev un videi draudzīgi arī savās mājās. Esam gatavi dalīties savās zināšanās ar ikvienu, kuru šie jautājumi ir ieinteresējuši. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Sīkāka informācija par programmu Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.

Lāsma Jūrmale, Dzērves pamatskoles vides koordinatore

-= galerija =-

Lepojamies ar saviem dejotājiem!

Ļoti aktīvs un darbīgs šī mācību gada otrais semestris ir tautu deju kolektīvu dalībniekiem.

27.februārī mūsu skolas dejotāji piedalījās Liepājas apriņķa tautas deju kolektīvu koncertā „Zvaigznes atspīd Ālandē”. Koncerts notika Grobiņas sporta centrā. Jaunāko klašu kolektīvam šis pasākums bija kārtīgs pārbaudījums, jo lielākā daļa kolektīva dalībnieku pirmo reizi dejoja uz sveša deju laukuma. Un tas nepavisam nav viegli. Taču 5.-9.klašu dejotāji, kuriem jau daudz lielāka pieredze, parādīja, ka dejas spars, kurš reizēm mēģinājumos nav pamanāms, nekur nav pazudis. It īpaši ja visapkārt tik daudz sparīgu dejotāju.

Savukārt 12.martā uz koncertu Aizputes kultūras namā bija sapulcējušies visi Aizputes novada skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi - tautas deju kolektīvi, Aizputes novada skolu apvienotais koris „Melodija”, Aizputes modes deju dejotāji, Kalvenes folkloras kopa, kā arī mūsu skolas 3.klases ansamblis. Īpaši svarīgs šis koncerts bija dejotājiem, jo viņus vēroja Liepājas apriņķa tautu deju kolektīvu virsvadītāja Inga Papirte, kura pēc koncerta kolektīvu vadītājiem deva vēl pēdējos norādījumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties skatei.

Visnopietnākais un svarīgākais šī semestra pasākums, kuram kolektīvi gatavojās jau vairākus gadus, bija Liepājas apriņķa tautas deju kolektīvu skate, kas notika 28.martā Liepājas Olimpiskajā centrā. Šīs skates rezultāti noteiks to, vai dejotājiem būs iespēja piedalīties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri šajā vasarā notiks Rīgā. Dzērves pamatskolas dejotāji skatē parādīja ļoti augstus rezultātus. Abi kolektīvi ieguva 1.pakāpes diplomu – 1.-4.klašu kolektīvs ar 43,7 punktiem, savukārt 5.-9.klašu kolektīvs – ar 43,0 punktiem. Mūsu dejotāji kļuva par žūrijas favorītiem gan ar labi apgūtajiem deju soļiem, gan ar stalto stāju un prasmi uzstāties. Šķiet, ka 5.-9.klašu kolektīvam labos rezultātus sasniegt palīdzēja arī jaunie tērpi, kurus no izgatavotājiem saņēmām tikai iepriekšējā vakarā pirms skates.

Mēs ļoti lepojamies ar saviem dejotājiem. Vispirms jau tāpēc, ka mūsu skolā ir divi ļoti labi tautas deju kolektīvi, kuros dejo puse Dzērves pamatskolas skolēnu. Lepojamies arī tādēļ, ka mēģinājumos ieguldītais darbs vainagojies ar panākumiem, un mūsu dejotāji saņēmuši augstāko vērtējumu starp Aizputes novada kolektīviem, kā arī abi kolektīvi šobrīd atrodas pirmajā desmitniekā Latvijas skolu kolektīvu kopvērtējumā (5.-9.klašu grupā – ap 70 kolektīviem, 1.-4.klašu grupā – vairāk, kā 100 kolektīvu). Par labajiem rezultātiem varam priecāties arī tādēļ, ka mums ir vislabākās skolotājas, kuras ar visiem iespējamiem līdzekļiem gatavas cīnīties par to, lai kolektīvs parādītu sevi no vislabākās puses. Vislielākais paldies kolektīva vadītājai Dainai Jaunzemei par prasmi iemācīt deju soļus arī tajos brīžos, kad dejotājiem to nepavisam negribas. Savukārt skolotāja Lāsma Jūrmale seko līdzi tam, lai neviens neaizmirstu apmeklēt kārtējo mēģinājumu, lai koncertos visiem izmazgātas un izgludinātas blūzes, meitām sapītas bizes un visiem tērpi kārtībā. Šis semestris bija ļoti saspringts laiks, jo projekta ietvaros tika pasūtīti jauni tērpi 5.-9.klašu kolektīvam. Tad nu skolotājai bija jārūpējas arī par to, lai viss laikā tiktu izgatavots un saņemts. Par aktīvu līdzi jušanu un atbalstu paldies arī skolotājai Mairai Skabulei, kura arī ir klāt visos svarīgākajos kolektīva izbraukuma pasākumos, lai palīdzētu sagatavoties koncertiem. Paldies klašu audzinātājām, kuras sadarbojas ar kolektīva vadītāju, pamudinot kādus dejotājus, kurus pārņēmis slinkums, kā dēļ gadījies neaiziet uz vairākiem mēģinājumiem. Par atbalstu un sadarbību liels paldies arī dejotāju vecākiem!

Lai arī skatē jau nodejots, tas nebūt nenozīmē, ka viss jau padarīts. Mācību gada noslēgumā vēl paredzēti vairāki pasākumi. 17.maijā dejotājiem jāpiedalās Ģimeņu dienas koncertā Aizputē, savukārt 22.maijā – Dzērves pamatskolas mācību gada noslēguma koncertā. 27.jūnijā Liepājas apriņķa tautas deju kolektīvi aicināti piedalīties deju svētkos Pāvilostā. Bet no 6. – 12.jūlijam – Skolēnu Dziesmu un deju svētki Rīgā. Ļoti gribētos cerēt, ka šajos svētkos piedalīsies arī mūsu dejotāji. Dalībnieki tiks paziņoti maijā, kad būs noslēgušās deju kolektīvu skates visos Latvijas novados!

Dejas (2)

Konkurss „DĀRZNĪCA” - 2015

Jau ceturto gadu Dzērves pamatskolas skolēni piedalās stādu audzēšanas konkursā „Dārznīca”. Konkursu organizē stādu audzētāju biedrība. Pasākums finansēts ar Eiropas Savienības un LR Zemkopības ministrijas atbalstu. Konkursā, kurā bija aicināti piedalīties 1.-6.klašu skolēni, piedalās Dzērves pamatskolas 1. (sk.A.Vaitkus), 2. (sk.M.Skabule) un 3.klase(sk.L.Jūrmale). Konkursa ietvaros skolēniem ir iespēja izmēģināt spēkus stādu audzēšanā, izaudzējot trīs augus – pīlādzi, ciedru priedi un piparmētru, aizpildot „Auga dienasgrāmatu”, kā arī daloties savos sasniegumos un atklājumos ar citiem konkursa dalībniekiem, izmantojot interaktīvu aplikāciju. Konkursa mērķis ir motivēt skolēnus padziļināti interesēties par dabā notiekošajiem procesiem un dabas nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī gūt praktiskas iemaņas augu kopšanā. Lai dotu iespēju iesaistīties stādu audzēšanā lielākam interesentu skaitam, šogad projektam tika piedāvāti jau 2000 stādu audzēšanas komplekti. Tajos iekļauti trīs dažādu augu – ciedru priedes, piparmētras un pīlādža stādmateriāli, kā arī viss nepieciešamais audzēšanai – augsne, podiņi, mēslojums un „Augu dienasgrāmata”, kurā skolēniem jāfiksē visas veiktās darbības, savi novērojumi un secinājumi par stādu audzēšanas procesa gaitu projekta laikā. Konkursa norises laiks – 1.marts – 31.maijs. Pēc konkursa noslēguma, protams, jāturpina augus kopt, lai tad, kad tie jau būs pietiekoši stipri, tos no podiņiem izstādītu brīvā dabā. Šobrīd mūsu skolas konkursa dalībniekiem vislabāk veicas ar ciedru priedes un piparmētras audzēšanu. Pīlādzis vēl nav uzdīdzis nevienā podiņā. Regulāri tiek aizpildīta augu dienasgrāmata, kurā tiek atzīmēts viss, kas tiek darīts – laistīšana, mēslošana, mērīšana. Dienasgrāmatā jāizpilda arī vairāki uzdevumi un pētījumi par konkursa augiem. Darbiņš nav grūts, bet ļoti atbildīgs un interesants. Lai jaunajiem dārzniekiem veicas izaudzēt spēcīgus un veselīgus augus!

-= galerija =-

Skatuves runas konkurss

Ik gadu 2.semestra pirmajā pusē Latvijas novados notiek skatuves runas konkursi. Šogad tie tika organizēti februāra beigās – marta sākumā. Aizputes novadā konkurss notika 10.martā. Skatuves runas konkursos ar labiem rezultātiem katru gadu piedalās arī Dzērves pamatskolas skolēni. Tā kā sākumskolas klašu skolēniem patīk runāt dzejoļus un starp vairākiem kandidātiem bija grūti izšķirties, tad februāra beigās skatuves runas konkurss vispirms tika organizēts skolā. Te bija iespēja piedalīties visiem 1.-4.klašu skolēniem. Ņemot vērā skatītāju balsojumu un skolotāju vērtējumu, šajā mācību gadā Aizputes novada skolu konkursā mūsu skolu 2.-3.klašu grupā pārstāvēja 2.klases skolēns Matīss Baumanis (sk.M.Skabule) un 3.klases skolēni – Marta Roģe un Toms Roģis (sk.L.Jūrmale). 4.-6.klašu grupā – 4.klases skolniece Alma Andersone un 6.klases skolniece Jana Arāja (sk.I.Bunka), savukārt 7.-9.klašu grupā – 8.klases skolnieces Kitija Švītiņa un Līga Stone (sk.V.Valdmane). Šogad Aizputes novada konkursā ieguvām divas godalgotas vietas – 3.klases skolniecei Martai Roģei (sk.L.Jūrmale) 2.vieta 2.-3.klašu grupā, bet 8.klases skolniecei Līgai Stonei (sk.V.Valdmane) 3.vieta 7.-9.klašu grupā.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833