Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Dzērves skolas sporta laukums šaja rudenī izturējis kartējo mežacūku apmeklējumu!

-= galerija =-

Profesiju darbnīcas - MULTENKULTEN

Animaacija_okt_2018 (12)
Animaacija_okt_2018 (12)
   Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 10.oktobrī Dzērves pamatskolas 1.-5.klašu skolēniem tika organizēts pasākums „Es iepazīstu profesiju!”, kura laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt profesijas, kuras iesaistītas animācijas filmu veidošanā, kā arī pašiem izveidot savu filmiņu.
   Bērniem un jauniešiem interesē dažādas jaunās tehnoloģijas, arī kino. Šo jomu tuvāk iepazīt piedāvāja animācijas studijas MULTENKULTEN darbnīcas. Pasākuma pirmajā daļā skolēni noklausījās lekciju par animāciju – kā tā top, kas notiek Latvijā, jaunumi pasaulē, dažādas animācijas izpausmes. Pārsteidzošs mazajiem klausītājiem likās stāsts gan par to, cik daudz dažādu profesiju pārstāvju iesaistīti vienas nelielas animācijas filmiņas veidošanā, gan arī par to, cik daudz laika un pacietības nepieciešams, līdz filmiņa nonāk līdz skatītājam.
   Otrajā daļā pasākuma dalībniekiem bija iespēja veidot savu animācijas filmiņu. Tās veidošana notiek uz filmēšanas galdiem, pie katra no kuriem var strādāt 5 cilvēki. Piecatā ir optimālais skaits, lai katrs no skolēniem pats praktiski izmēģinātu, kā tas darbojas. Animācijas filmas tiek veidotas ar gataviem nodarbības vadītāju sagatavotiem tēliem.
   Animācijas filmiņu veidošanas process likās interesents ikvienam pasākuma dalībniekam. Īpaši aizrautīgi strādāja 3-5.klases skolēni, kuri pie filmēšanas galdiem būtu gatavi pavadīt visu dienu, kas diemžēl šoreiz nebija iespējams! Paldies animācijas studijas MULTENKULTEN nodarbību vadītājiem!

-= FOTO =-            -= VIDEO =-

LEĢENDU NAKTS DZĒRVES SKOLĀ

Jubileja
Jubileja
   Jau piekto gadu oktobra pēdējā sestdienā  – šogad 27.oktobrī -  visā Latvijā norisinājās biedrības “Latvijas Piļu un muižu asociācija” organizētā un tās biedru rīkotā Leģendu nakts. Interesentiem pasākuma ietvaros bija lieliska iespēja iepazīt muižas īpašā noskaņā, kad vēstures stāsti aizraujošā veidā savijās ar mūsdienu dzīvi un aktivitātēm.
   Otro gadu Leģendu naktī savas durvis vēra arī Dzērves muiža, kuras telpās atrodas Dzērves pamatskola. Šī Leģendu nakts bija īpaša – tā bija veltījums Dzērves skolas 185 gadu jubilejai. Tādēļ uz pasākumu īpaši aicināti bija skolas absolventi, bijušie darbinieki un pedagogi, lai apskatītu skolu un -  kā senāk - kopā piedalītos Dzērves muižas un skolas vēstures izzināšanas darbnīcās un jautros mācību pārbaudījumos. Dažādos laikos ir bijuši dažādi mācību priekšmeti, dažādas mācīšanas metodes, dažādas mācību programmas, taču izrādījās, ka ir viena lieta, kas vienoja daudzo paaudžu skolēnus – katram savulaik ir gribējies redzēt, kas notiek noslēpumainajos skolas bēniņos (starp citu – šajā jautājumā nekas nav mainījies arī šodien...). Tad nu šī bija tā reize, kad katram bija dota iespēja tur pabūt.
   Mums pašiem šķiet, ka mūsu skolas himna ir visskaistākā un skanīgākā, tādēļ cenšamies to dziedāt visos svarīgajos skolas pasākumos. Vēl jo skanīgāka tā šķita, atklājot Dzērves skolas jubilejas absolventu salidojumam veltīto atpūtas pasākumu Cīravas kultūras namā, kur direktors Mairolds Blūms un skolotāji iepazīstināja absolventus arī ar šodienas skolu un tās aktualitātēm.
   Priecājamies par lielo atsaucību. Dzērves skolas jubilejai veltītajos pasākumos  piedalījās vairāk kā 150 absolventu, viņu draugu un ģimenes locekļu. Skolas salidojums kopā pulcējis dažādu paaudžu absolventus – gan tos, kuri skolu beiguši pirms 53 gadiem, gan tos, kuri savu izlaidumu svinēja pirms trim gadiem. Paldies visiem par sirsnību un atzinīgajiem vārdiem, ko saņēmām! Ja iesākumā nedaudz šaubījāmies, vai vispār organizēt šo pasākumu, tad redzot to, ar kādu sajūsmu un prieku mūsu svētku viesi iesaistās piedāvātajās aktivitātēs,  sapratām, ka esam izdarījuši pareizo izvēli. Paldies Leģendu nakts un salidojuma iniciatorei – skolotājai Agnitai Vaitkus un ikvienam, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā!
   Katram jau reiz izaug spārni,
   Katram jau reiz izaug spārni,
   Katrs putnēns pamet ligzdu, 
   Tā tas bijis, ir un būs – 
   Ka skola vienmēr vienos mūs.
   (G.Leja)

Uz tikšanos skolas 190.gadu jubilejā!

-= galerija =-

SKOLĒNU BRĪVLAIKĀ MĀCĀS SKOLOTĀJI

LVM
LVM
   Lai prasmīgi vadītu mācīšanās procesu, kā arī piedāvātu skolēnam dažādas zināšanu apguves metodes, skolotājam pašam regulāri nepieciešams veicināt savu personīgo izaugsmi, paplašinot savas profesionālās iemaņas un apgūstot jaunas prasmes. Īpaši svarīgi tas ir šobrīd, kad izglītības joma valstī ir lielu pārmaiņu priekšā.
   Dzērves pamatskolas pedagogi ik gadu skolēnu rudens brīvlaikā dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz kādu no tuvējo novadu skolām. Šogad tikko pagājušajā skolēnu brīvlaikā izmantojām iespēju savu pieredzi paplašināt dažādos kursos un semināros.
   Jaunas zināšanas un interesantas idejas darbam guvām AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta tālākizglītības centru, Latvijas Mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas vides aizsardzības fondu organizētajos kursos, kas notika Tērvetē. Praktiski darbojoties iepazinām gan Rīgas 49.vidusskolas un Rīgas Teikas vidusskolas pieredzi vides izglītībā, gan jauno metodisko līdzekli „Bioekonomika skolās”, kas palīdzēs dažādot vides tēmu apguvi klases stundās, sociālajās zinībās, dabaszinību jomas un citos mācību priekšmetos. Teorētiskās nodarbības veiksmīgi papildināja bioekonomikas darbnīcas un domnīcas Latvijas mežu dabas parkā Tērvetē. Šī kursu daļa tika organizēta kā orientēšanās mežā ar praktiskiem uzdevumiem. Lai saņemtu kursu apliecību, pedagogiem vēl jāieplāno un jānovada mācību stunda skolēniem par tēmu „Mežs Latvijai. Nākamie 100”. „Latvijas valsts mežu” organizētie semināri, nometnes un citas aktivitātes vienmēr noorganizēti ļoti kvalitatīvi un pārdomāti, kā dēļ dalībnieki  ikreiz tos novērtē atzinīgi.

Lasīt tālāk ...

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833