Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Sākumskolēnu pētniecisko darbu konkurss

14.maijā Kazdangas pamatskolā notika Aizputes novada 2.-4.klašu skolēnu pētniecisko darbu prezentācijas pasākums. Pasākumā piedalījās 14 skolēni no Aizputes vidusskolas, Dzērves, Kazdangas un Kalvenes pamatskolām. Skolēni prezentēja savus pētnieciskos darbus. To tēmas – ļoti dažādas un interesantas – ārstniecības augi, dzīvnieki, veselīgs uzturs, tomātu audzēšana un citas. Dzērves pamatskolu konkursā pārstāvēja 2.klases skolnieks Pēteris Mūrnieks (sk.Maira Skabule) un 3.klases skolniece Marta Roģe (sk.L.Jūrmale). Pēteris savā pētnieciskajā darbā izpētījis māllēpi un tās ārstnieciskās īpašības. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja nogaršot arī Pētera un viņa mammas gatavoto, ļoti veselīgo māllēpju sīrupu. Marta, gatavojoties „Plašā Apvāršņa” konkursam, ļoti daudz bija lasījusi un uzzinājusi par Raini un Aspaziju, tādēļ arī savu pētniecisko darbu izvēlējās rakstīt par šo tēmu. Sava darba prezentācijā Marta iekļāva arī stāstījumu par konkursam gatavotajiem Raiņa un Aspazijas karogiem. Noslēgumā dalībnieki saņēma diplomus un balviņas, kuras šim pasākumam vienmēr palīdz sagādāt AS Latvijas valsts meži. Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem- Pēteris no konkursa atgriezās ar 3.vietas diplomu 2.klašu grupā, savukārt Martai – 1.vieta trešo klašu grupā. Apsveicam!

-= galerija =-

Akcija „ŠTEPSELES CEĻOJUMS”

Aprīlī mūsu skolas komanda piedalījās Liepājas RAS organizētā nolietoto elektroierīču vākšanas akcijā „Štepseles ceļojums. Akcijas uzdevums – savākt pēc iespējas vairāk nolietoto elektroierīču. Katrai elektroierīcei tika piešķirts konkrēts punktu skaits, kurus summējot akcijas beigās tika noteikta uzvarētāja komanda. Šogad akcijā piedalījušās sešas komandas no Liepājas reģiona skolām – Kapsēdes pamatskolas, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas, Nīcas vidusskolas, Dzērves pamatskolas, Pampāļu pamatskolas un Vaiņodes vidusskolas. Šī gada akcijas uzvarētāji esam mēs – Dzērves pamatskolas komanda, balvā iegūstot 300 EUR. Akcijas mērķis - parādīt jauniešiem, ka savu mūžu nokalpojušas lietas var nebūt vienkārši atkritumi, bet atkārtoti izmantojami resursi, kas nevis nonāk kopējā atkritumu plūsmā, bet gan tiek pārstrādāti un izmantoti jaunu lietu ražošanā. Par iesaistīšanos akcijā sakām paldies ikvienam pagasta iedzīvotājam, tai skaitā arī Dzērves pamatskolas skolēnu ģimenēm, kam rūp tīra un sakārtota vide sev apkārt un kas izmantoja iespēju nolietotās elektroierīces nogādāt otrreizējai pārstrādei, tādējādi atbrīvojot dabu no nevajadzīga piesārņojuma. Kopā savācām vairāk kā 450 vienību. Pavisam precīzu uzskaiti nebija iespējams veikt, ik pa laikam manījām, ka mūsu nolietoto elektroierīču krātuvē radies papildinājums. Savākti 45 televizori, 42 stacionārie datori, 49 monitori, 25 ledusskapji, 6 saldētavas, 14 veļas mašīnas un vēl vesels lērums mājsaimniecībās savu laiku nokalpojušu elektroierīču. Par aktīvu līdzdalību akcijā skolas komanda un aktīvākie tās atbalstītāji saņems pārsteiguma balvu. Par to sīkāk gan uzzināsiet tikai skolas mācību gada noslēguma koncertā! Paldies ikvienam par ieguldīto darbu!

-= galerija =-

„Saulesdzirksts”

„Saulesdzirksts” uzmirdz jau ceturto reizi Aizputes novada Tūrisma informācijas un mūžizglītības centrā notika skolēnu jaunrades pēcpusdiena „Saulesdzirksts”. Jau ceturto gadu šo sarīkojumu organizē latviešu valodas pedagogu metodiskā apvienība (vadītāja Vita Valdmane) sadarbībā ar Mākslas un mājturības pedagogu metodisko apvienību (vadītāja Agrita Fausta). 2015. gads ir divu izcilu rakstnieku – Raiņa un Aspazijas – 150. jubilejas gads, tādēļ sarīkojumā vairākkārt skanēja Raiņa dzejas rindas par sauli. Aizputes vidusskolas skolotājas Inese Krauze un Ilze Spīre bija rosinājušas savus audzēkņus zīmējumos attēlot sajūtas, kas viņiem radušās, lasot Aspazijas daiļdarbus. Rezultātā ir tapusi brīnišķīga izstāde, ko varēja apskatīt sarīkojuma dalībnieki. Klausītāji atzinīgi novērtēja jauno literātu sniegumu. Ir prieks par to, ka ar katru gadu aug skolēnu vārda mākslas meistarība un uzstāšanās prasme. „Saulesdzirkstī” savus dzejoļus lasīja arī Dzērves pamatskolas 6. klases skolniece Jana Arāja. Paldies skolotājai Inārai Bunkai par padomiem un atbalstu. Jaunrades pēcpusdienā „Saulesdzirksts” netiek dalītas vietas un skaitīti punkti, šī sarīkojuma mērķis ir rosināt jauniešus izmēģināt savus spēkus dažādās radošuma izpausmes formās, darīt to ar prieku un iepriecināt citus ar savu veikumu. Dzērves pamatskolas kolektīvam ir izveidojusies laba sadarbība a/s „Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecību. Ik pavasari mežsaimnieki aicina skolēnus palīgā sakopt mežu. Arī šogad dienu pirms Lielās talkas 7. klases audzēkņi devās uz Akmensraga meža iecirkni. Trīs zēni kopā ar Milzerāju izlika kokos 35 putnu būrīšus, kuros dzīvos un par koku veselību rūpēsies mušķērāji. Pārējie skolēni kopā ar Māri Kupcu nogāja apmēram 8. kilometrus un uzlasīja meža ceļu malās nomestos atkritumus. Protams, visvairāk bija dažādas pudeles, bet gadījās arī daži neparastāki atradumi – viens zābaks, maisi ar izlietotiem pamperiem, santehnikas atlūzas u.c. Tas viss rosināja pārdomāt katram savu attieksmi pret apkārtējo vidi, kaut gan meža darbinieki paši esot ievērojuši, ka cilvēki ar katru gadu kļūstot apzinīgāki un līdz ar to mežs – tīrāks. Pēc labi padarītā darba bija patīkami pasēdēt pie ugunskura, baudīt meža darbinieku sarūpēto cienastu un priecāties par „Latvijas Valsts mežu” dāvātajiem dabai draudzīgajiem suvenīriem. Liels darbs tika paveikts arī, lai sakoptu un padarītu skaistāku Dzērves pamatskolas apkārtni. Skolēni grāba pērnās lapas, pieveda melnzemi puķu dobēm, slaucīja celiņus. Par skaistu tradīciju katru pavasari ir kļuvusi koku stādīšana, kas šogad tika uzticēta 9. klases audzēkņiem. Dažādiem kokiem bagāta skolas apkārtnē tagad papildināta ar 30 melnalkšņiem un 10 sarkanajiem ozoliem.

-= galerija =-

UZVARA Konkursa „PLAŠAIS APVĀRSNIS” PUSFINĀLĀ!!

Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi organizē radošu konkursu jaunajiem lasītājiem „PLAŠAIS APVĀRSNIS”. Konkurss iekļauts Raiņa un Aspazijas gada programmā “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, un to finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija. Konkursā tika aicinātas piedalīties bibliotēkas un skolas visā Latvijā, lai, atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubileju, aktualizētu abu rakstnieku darbus, idejas un dzīvesstāstus mūsdienu jauno lasītāju pieredzē. Konkursa galvenā balva - iespēja piedalīties jauno lasītāju vasaras nometnē „Plašā Apvāršņa Pilsēta”. Tā būs vienu nedēļu ilga bezmaksas nometne Jūrmalā, kuras programmā līdztekus veselīgai atpūtai dabā būs grāmatām veltītas spēles un konkursi, muzeju apmeklējumi, ekskursijas, radošas nodarbības un tikšanās ar dažādu kultūras nozaru interesantām personībām. Aizrautīgajiem lasītājiem tā dos iespēju atrast jaunus draugus ar līdzīgām interesēm. Konkursā piedalījās arī Dzērves pamatskolas skolēni. Visi 3.klases skolēni konkursam pieteicās kā Dzērves pamatskolas komanda. Kopā ar skolotāju L.Jūrmali stundās tika lasīti, pētīti un pārrunāti Raiņa un Aspazijas populārākie dzejoļi, lai pēc tam izpildītu konkursa 1.kārtas uzdevumus. Viens no uzdevumiem, kuru pildīja katrs trešās klases skolēns pēc Raiņa dzejoļu krājuma „Lellīte Lollīte” izlasīšanas – domraksts par savas lelles vai mīļākās rotaļlietas piedzīvojumiem. Savukārt otro uzdevumu veica visa klase kopā, veidojot Raiņa un Aspazijas karogus. Uzdevums bija diezgan grūts, jo karogos jāataino abiem dzejniekiem raksturīgākais. Savukārt 2.klases skolniece Evelīna Pugule un 4.klases skolnieces – Alma Andersone un Regīna Kuciņa konkursam gatavojās kopā ar bibliotekāri Anitu Tuleiko un pārstāvēja Cīravas pagasta bibliotēku. Meitenes izvēlējās nerakstīt domrakstus, bet ilustrēt kādu no Raiņa un Aspazijas dzejoļiem. 1.kārtas konkursi skolās un bibliotēkās bija jāsarīko martā. Šo konkursa kārtu vērtēt tika uzticēts bibliotekāriem un skolotājiem. izmantojot projekta darba grupas sagatavotos konkursa uzdevumus, materiālus un vērtēšanas kritērijus. 1.kārtas žūrijai uzdevums bija ļoti grūts, jo bērnu sagatavotie domraksti bija ļoti interesanti . Izvērtējot visus darbiņus tika nolemts, ka konkursa nākošajā kārtā – pusfinālā Talsos - tiks dota iespēja piedalīties 3.klases skolniecei MARTAI ROĢEI un 4.klases skolniecei ALMAI ANDERSONEI. 1.kārtas konkursa noslēgumā, kurš 21.04. notika Cīravas pagasta bibliotēkā, visi konkursa dalībnieki saņēma pateicības diplomus par veiksmīgu dalību konkursā, kā arī varēja novērtēt to, kā Marta un Alma sagatavojušās nākošajai konkursa kārtai – pusfinālam. Kopumā trīs klašu grupās (1.–4. klase, 5.–7. klase, 8.–9. klase) no Rīgas, Pierīgas, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Vidzemes reģioniem konkursa pirmajā kārtā piedalījās 6 604 skolēni no 101 skolas un 38 bibliotēkām. 23.aprīlī reģionālajā konkursā Talsos piedalījās 28 skolēni – pirmās kārtas uzvarētāji no Kurzemes skolām un publiskajām bibliotēkām. Reģionālajā kārtā konkursu vērtēja dzejniece Inese Zandere, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, mākslinieks, Mākslas akadēmijas profesors Juris Petraškevičs un Latvijas Radioteātra vadītāja Māra Eglīte, Dr. Ilze Stikāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova. Konkursa pirmajā daļā katrs dalībnieks 2 minūšu laika limitā prezentēja savu mājas darbu – Raiņa un Aspazijas karogu. Marta un Alma par šo uzdevumu saņēma augstāko novērtējumu. Gan Marta, gan Alma saņēma arī četru žūrijas pārstāvju piešķirtos papildpunktus, kas arī bija vislielākais papildpunktu skaits, kurš piešķirts kādam no skolēniem 1.-4.klašu grupā. Otrais uzdevums – testi un dažādi uzdevumi par Raiņa un Aspazijas dzīvi un daiļradi. Konkursa dalībniekiem bija jāparāda plašas zināšanas gan par lasītajiem dzejoļiem, gan dažādiem faktiem rakstnieku biogrāfijā. Lai mazinātu konkursa dalībnieku un līdzjutēju satraukumu, gaidot rezultātu apkopojumu, klātesošos izklaidēja atraktīvais dzejnieks Kārlis Vērdiņš un daudzu bērnu dzejoļu autore –dzejniece Inese Zandere, kura arī konkursa uzdevumu veidotāja. Kā vienmēr – rezultātu paziņošanas process satraukuma pilns, jo uz nākošo kārtu – finālu Rīgā – tiek tikai4 paši labākie un zinošākie no katras grupas. Lepojamies, ka no gandrīz 20 skolēniem – 1.-4.klašu pārstāvjiem – uzvarētāju vidū ir arī mūsu meitenes – Marta un Alma. Maija beigās Marta Roģe un Alma Andersone kopā ar skolotāju Lāsmu Jūrmali un bibliotekāri Anitu Tuleiko dosies uz Rīgu, lai piedalītos konkursa finālā, kurš notiks Nacionālajā teātrī un kurā piedalīsies 60 skolēni no visas Latvijas. Finālā tiks noskaidroti uzvarētāji, kas 2015.gada augustā pavadīs nedēļu Jūrmalā radošā vasaras nometnē “Plašā Apvāršņa pilsēta” Lai sagatavotos konkursa finālam, priekšā vēl grūts un atbildīgs darbs. Turēsim īkšķus, lai meitenēm veicas!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833