Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Stādām kokus un sakopjam apkārtni

Dzērves pamatskolas kolektīvam ir izveidojusies laba sadarbība ar AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecību. Ik pavasari mežsaimnieki aicina skolēnus palīgā sakopt mežu. Arī šogad dienu pirms Lielās talkas 7. klases audzēkņi devās uz Akmensraga meža iecirkni. Daži zēni kopā ar Dienvidkurzemes mežsaimniecības Akmensraga meža iecirkņa vadītāju Armandu Milzarāju izlika kokos 35 putnu būrīšus, kuros dzīvos un par koku veselību rūpēsies mušķērāji. Pārējie skolēni kopā ar Akmensraga meža iecirkņa vadītāja vietnieku Māri Kupcu nogāja apmēram 8 kilometrus un uzlasīja meža ceļu malās nomestos atkritumus. Protams, visvairāk bija dažādu pudeļu, bet gadījās arī daži neparastāki atradumi – viens zābaks, maisi ar izlietotiem pamperiem, santehnikas atlūzas u.c. Tas viss rosināja pārdomāt katram savu attieksmi pret apkārtējo vidi, kaut gan meža darbinieki stāstīja, ka esot ievērojuši - cilvēki ar katru gadu kļūstot apzinīgāki un, līdz ar to, mežs – tīrāks. Pēc labi padarītā darba bija patīkami pasēdēt pie ugunskura, baudīt meža saimnieku sarūpēto cienastu un priecāties par „Latvijas Valsts mežu” dāvātajiem dabai draudzīgajiem suvenīriem.

Šajā dienā liels darbs tika paveikts arī, lai sakoptu un padarītu skaistāku Dzērves pamatskolas apkārtni. Skolēni grāba pērnās lapas, pieveda melnzemi puķu dobēm, slaucīja celiņus.

Pirms vairākiem gadiem starptautiskā Ekoskolu programma aizsāka koku stādīšanas kampaņu, kuru, sadarbojoties ar AS „Latvijas Valsts meži” (LVM), īsteno arī Latvijas Ekoskolas. Šī ir viena no sadarbības kampaņām starp Vides izglītības fonda Ekoskolu un „Izzini mežu” programmām.

Šogad savu dalību kampaņā ir reģistrējušas 79 izglītības iestādes Latvijā, kuras stādīs kokus visu pavasari. Kampaņā iesaistījusies arī Dzērves pamatskola. Noslēdzoties mācību gadam, tiks apkopoti paveiktie darbi, saskaitīti iestādītie koki, un Ekoskolu jaunieši varēs lepoties ar savu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā! Koku stādīšana Dzērves pamatskolā jau kļuvusi par skaistu tradīciju. Šopavasar šis darbs tika uzticēts 9. klases audzēkņiem. Ap Dzērves pamatskolu jau aug daudz dažādu koku, tagad šeit vietu raduši arī 30 melnalkšņi un 10 sarkanie ozoli. Melnalkšņu stādi izaudzēti Talsu novada kokaudzētavā „Mazsili”.

Ekoskolu koku stādīšanas iniciatīva ir būtiska vides izglītības sastāvdaļa – svarīgi, lai skolēni ne tikai iestādītu pa kociņam, bet arī izzinātu dabas procesus, gūtu priekšstatu par meža ekosistēmu un dabas vērtībām, tostarp koku nozīmi CO2 regulēšanā, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā, kā arī palīdzētu uzzināt vairāk par mežu aizsardzību.

-= galerija =-

 

VASARAS NOMETNE SĀKUMSKOLAS SKOLĒNIEM

Pirmajā jūnija nedēļā Dzērves pamatskolas sākumskolas klašu skolēniem būs iespēja piedalīties vasaras nometnē „Ai, mana pasaulīte zaļā!”. Nometne ieguvusi finansējumu Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”.

Nometnes laikā skolēni piedalīsies dažādās vides izglītības aktivitātēs – izpētīs tuvākās ekosistēmas, iepazīs ārstniecības augus, piedalīsies dažādās vides izziņas un radošajās darbnīcās.

` Nometnes plānojumā iekļauta arī ekskursija uz Ķemeru nacionālā parka un Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošo Dabas izglītības centru „Meža māja” . Šeit skolēniem tiks piedāvātas vairākas nodarbības purva un kāpu ekosistēmu izzināšanā, savukārt „Baskāju takā” Tukuma novadā nometnes dalībnieki mācīsies dabu izprast sajūtās.

Nometne

22.aprīlis – ZEMES DIENA

Lai atgādinātu, cik trausla ir Zeme un aicinātu saglabāt tās dabisko vidi, katru gadu 22. aprīlī pasaulē tiek atzīmē starptautiskā Zemes Diena. Šogad Zemes Dienai ir pienākusi 45. gadadiena - kopš pirmās akcijas 1970.gadā tās aktivitātēs piedalījušies ap 500 miljoni cilvēku 180 valstīs visā pasaulē! Zemes Dienas koordinatori ir bezpeļņas organizācija Earth Day Network. Earth Day Network 2010.gadā aizsāka kampaņu A Billion Acts of Green® (jeb Miljards Zaļu Rīcību), kas aicina gan atsevišķus indivīdus, gan organizācijas samazināt oglekļa emisijas un veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu. Ikviens tika aicināts reģistrēt savu jebkādu rīcību vides aizsardzības labā - tā var būt riteņa izvēlēšanās mašīnas vietā, dārza iekopšana, vai piedalīšanās lielākās organizētās akcijās. Mērķis - sasniegt vienu miljardu reģistrētas rīcības! Zemes dienas aktivitātes atbalstīja arī Dzērves pamatskolas 3.klases skolēni, kuri Zemes dienas aktivitāšu ietvaros sakopa mazu stūrīti skolas apkārtnē, iestādīja spirālveida vītolus, bet podiņos iesēja viengadīgo puķu sēkliņas, cerībā, ka pēc mēneša būs izauguši stādiņi, kurus iestādīt krāšņumdobē pie skolas. Stādiņus puķu dobei audzēs arī 1., 2. un 4.klases skolēni.

-= galerija =-

Dzērves - Kapsēdes EKOSKOLU DRAUDZĪBAS PASĀKUMS

Marta beigās saņēmām ziņu, ka Kapsēdes pamatskolas ekopadome vēlas sarīkot Dzērves un Kapsēdes skolu draudzības pasākumu. Mēs šo ielūgumu labprāt pieņēmām. Pirms krietna laika kapsēdnieki ciemojās mūsu skolā, tādēļ šoreiz bijām priecīgi, ka klātienē varēsim iepazīt Kapsēdes pamatskolu. Piektdienas, 17.aprīļa, pēcpusdienu 11 Dzērves pamatskolas 5.-9.klašu skolēni un skolotāja L.Jūrmale pavadīja Kapsēdes pamatskolā, aktīvi iesaistoties ekopadomes sagatavotajos pārbaudījumos. Pasākuma pirmajā daļā abu skolu skolēni iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar savas skolas pieredzi, darbojoties Ekoskolu programmā un iesaistoties dažādās vides aktivitātēs. „Zaļajā konkursā” skolu komandas varēja pārbaudīt zināšanas gan atpazīstot dažādus Ekoskolu simbolus un atbildot uz āķīgiem jautājumiem, gan atpazīstot putnus pēc attēla vai dziesmas. Šajā konkursā, protams, uzvarēja draudzība, jo vienlīdz zinoši bija abu skolu skolēni. Pēc dokumentālās filmas „Laimes ekonomika” fragmenta noskatīšanās, Kapsēdes vides koordinatore Sandra Ostele pievērsa skolēnu uzmanību tam, kā un no kurienes pie mums nokļūst pārtika, cik daudz un kādi enerģijas resursi tiek patērēti, lai dažāda veida pārtika nokļūtu uz mūsu galda. Lai skolēni mācītos izprast šīs problēmas aktualitāti, sekoja nākamais konkurss – „Izvēlies tuvāko!”. Komandām divi uzdevumi – sagatavot sviestmaizes un izveidot plakātu, pēc tam savu kopdarbu prezentējot. Prieks par mūsu skolēniem, kuri parādīja ļoti labas zināšanas un prezentēšanas prasmes. Nelielas ekskursijas laikā Kapsēdes pamatskolas ekopadomes aktīvākās meitenes iepazīstināja mūs ar Kapsēdes centru un aizveda līdz pagasta lepnumam – lielajam akmenim, kurš ir visaugstākais laukakmens Latvijā. Akmens sašķelts vairākās daļās, līdz mūsdienām saglabājušās tikai divas daļas. Daļa akmens 20. gadsimtā izmantota šķembu ražošanai. Kā vienmēr – pēc kārtīga darba pienākas arī neliela atpūta. Arī šoreiz mūzikas ritmos parādot savu dejotprasmi, izpildot sarežģītākus un mazāk sarežģītus uzdevumus, skolēni neformālā gaisotnē varēja iepazīt viens otru. Dzērves skolas skolēnus pārsteidza kapsēdnieku dejotprasmes. Izrādījās, ka te deju stunda katrā klasē ir obligāta un rezultāti tiek vērtēti ar atzīmi, jo izstrādāta īpaša apmācības programma. Katra jauna tikšanās ir jauna pieredze, jauni draugi, jaunas atziņas turpmākam darbam. Paldies Kapsēdes pamatskolas skolēniem par jauko pasākumu, kura noslēgumā dalībnieki izteica vēlēšanos šādas tikšanās turpināt. Tagad mūsu kārta gatavot pasākumu un aicināt ciemiņus.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833