Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

PODNIEKA DARBNĪCA Dzērves pamatskolā

17.februārī Dzērves pamatskolā viesojās podnieks Leontīns Cīrulis. Meistars sākumskolas skolēnus iepazīstināja ar podnieka darba noslēpumiem, pastāstot par izstrādājuma tapšanas gaitu sākot no māla pikuča līdz pat gatavā izstrādājuma izņemšanai no cepļa. Turpmākajā nodarbības gaitā katrs skolēns varēja izmēģināt roku darbā ar mālu un podnieka virpu. Secinājums – darbs nav viegls, bet ir interesants un aizraujošs. Nodarbībā gatavotos trauciņus meistars veda uz savu podnieka darbnīcu, lai glazētu un ceplī apdedzinātu. Tagad mājās katrs sākumskolas klašu skolēns var lepoties ar pirmo paša gatavoto māla trauciņu. Iepriecina, ka ir entuziasti – sava darba meistari, kuri vēlas doties uz skolām, lai darbotos ar bērniem, iepazīstinātu ar sava amata noslēpumiem un ieinteresētu podnieka amatā. Paldies meistaram Leontīnam Cīrulim par nodarbību, kā arī paldies vecākiem par bērniem doto iespēju nodarbībā piedalīties!

-= galerija =-

Valentīndiena skolā

14.februārī arī Dzērves pamatskolā skolēni varēja piedalīties dažādās Sirsniņdienai veltītās aktivitātēs. Sākumskolas skolēniem bija iespēja līdzdarboties apsveikuma kartīšu gatavošanas un seju apgleznošanas darbnīcās. Starpbrīžos gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēni tika dota iespēja piedalīties dažādās skolotāju sagatavotās jautrās atrakcijās un sacensībās. Vislielāko atsaucību izpelnījās fotostūrītis. Par jaukajām fotogrāfijām paldies 7.klases skolniecei Vendijai Gulbei, kurai fotografēšana kļuvusi par aizraujošu un interesantu vaļasprieku.

-= galerija =-

Auto modeļu ātrumsacīkstes

Trešdien, 4.martā, Aizputes novada skolēnu jaunrades centrā notika Aizputes un Durbes novadu skolu koka auto modeļu ātrumsacīkstes un auto modeļu dizainēšana. Arī Dzērves skolas skolēni Kristers un Elans piedalījās ar saviem auto modeļiem ātruma sacensībās, bet Annija un Laura dizainēja no saplākšņa izgatavotos auto modeļus. Pasākumu Aizputē ievadīja Lažas skolas mūzikas skolotājs ar pāris zēniem, atskaņojot vairākus šādam pasākumam atbilstošus skaņdarbus, uzrunu teica arī jaunrades centra direktore. Pēc sacensībām nelielu ieskatu krosa motociklos un moto braucēju ikdienā sniedza Aizputes vidusskolas motobraucējs A.Reķēns ar tēvu. Pasākums bija interesants un pārdomāts, īpaši prieks par Annijas iegūto 2.vietu auto modeļu dizainēšanā.

M.Blūms

-= galerija =-

Skatuves runas konkurss „Valodiņa 2015”

Pagājušajā gadā dotais solījums par satikšanos, atkalredzēšanos februārī piepildījās! Mēs atkal devāmies ciemos uz Lažas internātpamatskolu, lai piedalītos šajā pasākumā- Vislatvijas speciālo skolu skatuves runas konkursā. Vienkop piektdienā,13.februārī(bez māņticības un aizspriedumiem), pulcējās no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem un pilsētām atbraukušie dažāda vecuma bērni un jaunieši, lai izteiktu dzejas skanējumā gan dzejnieku, gan savas izjūtas par pasaules iepazīšanu, saklausīšanu ,tās daudzkrāsainību. Pasākumu saistoši un interesanti vadīja I.Ozols, kuru atpazīstam gan kā skolotāju,mākslinieku,dzejnieku un bitenieku ar lielu stāžu.Atklāšanas brīdī labus vārdus sacīja Aizputes novada izglītības darba vadītāja E.Malovka,vēlot visiem veiksmi,izjust prieku un gandarījumu par pasākumu.Klātesošos uzrunāja un uzslavēja visus par neatlaidību Lažas internātpamatskolas direktors L.Tiļugs. Kā tradīcija ir viesu un mājinieku muzikāls priekšnesums. Dziedātāja I.Akurātere,Lažas skolas skolotāji un audzēkņi mūs priecēja ar sirsnīgām,mīļām, kopā dziedamām dziesmām par kādu labu ceļasomu,par savādo begemotu,par zilo putniņu un pārdomām par baltu lapu… Šī konkursa īpatnība ir tā, ka vairāk nekā piecdesmit dalībnieku uzstāšanos žūrija(šogad dziedātāja I.Akurātere, V.Brūvelis un Aizputes „Beķerejas” īpašnieks,uzņēmējs S.Štāls)vērtē nevis ar punktiem un vietām,bet ar labvēlīgu ,pozitīvu uzslavu,ar sārtām sirsniņām, jo šajā laikā apkārt valda Valentīndienas noskaņas. Pēc konkursa žūrija dāsni sveica visus runātājus ar skolu,sponsoru sarūpētajām dāvanām. Mūsu skolu pārstāvēja 4.klases skolniece Alma Andersone un 6.klases skolniece Jana Arāja. Jana saņēma novada izglītības darba vadītājas E.Malovkas dāvāto balvu par radošumu, jo meitene runāja vienu no saviem dzejoļiem. Man gribētos dziesmai par nesatikšanos rast citus vārdus,jo šī sanāca atkalsatikšanās,atkal prieka un pārdzīvojumu uzvirmojums. Ne jau dāvanas spēj aizstāt uzmanību, labu vārdu un patiesu gādību,rūpes.Paldies visiem tiem darbīgajiem cilvēkiem,kas sagatavoja, organizēja šo pasākumu! Smelsimies sirsnībā un vienkāršībā, pieņemsim un sapratīsim,cik dažādi un atšķirīgi esam. Uz brīdi aizmirsīsim ikdienas rūpes un ticēsim, ka pasaulei jākļūst gaišākai, labākai, sirdsskaidrākai…

I.Bunka

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833