Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SPKC nodarbība “TRAUMATISMA PROFILAKSE”

   Slimību profilakses un kontroles centrs šajā mācību gadā ir uzsācis izglītojošu pasākumu īstenošanu vispārējās izglītības iestāžu 4. un 5. klašu skolēniem par traumatisma profilaksi. Otrdien, 8.oktobrī, šāda nodarbība notika Dzērves pamatskolā. Pasākumu mērķis ir izglītot skolēnus par traumu profilaksi, iespējamām traumu, jo īpaši galvas traumu, sekām un nepieciešamību lietot atbilstošu aizsargekipējumu aktīvās atpūtas un sporta laikā.
   Pasākuma ietvaros, izmantojot diskusijas, smadzeņu maketa demonstrāciju un spēles, skolēniem tika skaidroti pusaudžu traumu, jo īpaši galvas traumu,  gūšanas riski, sekas un to likumsakarības. Tāpat skolēniem bija iespēja izmēģināt savas zināšanas pareizā aizsargekipējuma vilkšanā un noskatīties video ar mērķauditorijas viedokļa līderiem, kuri pauž savas zināšanas un viedokli par nepieciešamu lietot aizsargekipējumu.
   Lai nodrošinātu pasākuma ilgtspēju un zināšanu nostiprināšanos, pēc pasākuma klasēm ir iespēja piedalīties video konkursā. Lai sevi pasargātu un reizē atcerētos par iegūtajām zināšanām par traumatisma profilaksi, katrs pasākuma dalībnieks saņēma kādu no trim atstarojošām uzlīmēm.
   Paldies nodarbības vadītājai par interesanto un kvalitatīvi noorganizēto mācību nodarbību!
   Līdz 2019. gada 13. decembrim kopā tiks īstenoti vismaz 350 izglītojošie pasākumi. Izglītojošie pasākumi primāri tiek organizēti Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla izglītības iestādēs. Veselību veicinošo skolu programmā ir iesaistījusies arī Dzērves pamatskola.
   Materiāla sagatavošanai izmantota informācija no SPKC interneta vietnes www.spkc.gov.lv

-= galerija =-

Dzērves pamatskolas skolēni gūst panākumus KROSA STAFETĒS

  18. septembrī Cīravas parkā norisinājās Aizputes novada skolēnu sacensības krosa stafetēs. Sacensības notika četrās vecuma grupās, un komandā startēja 2 zēni un 2 meitenes.  Rezultāti:
B grupa (8. - 9. klase) – II vieta (M.Roģe, R.Stūrīte, K.Jansons, K.Vaitkus)
C grupa (6. – 7. klase) – I vieta (S.Lagzdiņa, D.Rijkure, M.Gulbis, A.Jansons)
C grupa (6. – 7. klase) – 5. vieta (E.Stulpe, M.Pole, K.Petrovs, A.Pujats)
D grupa (4. – 5. klase) – I vieta (A.Balode, D.Jansone, D. Jansons, K.Ķipsts)
E grupa (2. - 3. klase) – 4. vieta ( M.Jansone, E.Jurkovska, A.Bražis, J.Cvetkovs)

-= galerija =-

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJI DZĒRVES SKOLĀ

   1.oktobra saulaini vējainajā pēcpusdienā Dzērves pamatskolā priecājāmies uzņemt Aizputes novada skolu jaunāko klašu skolotājus.
   Tā kā ikdienā sākumskolas skolotāji māca visus mācību priekšmetus savās audzināmajās klasēs, tad ir diezgan neiespējami visiem vienlaikus doties uz kādu semināru vai kursu nodarbībām. Tomēr ik pa laikam visiem nepieciešams satikties, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kā arī dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas darbam. Tieši šī iemesla dēļ aicinājām novada skolotājus ciemos.
    Iepazīstot jauno  - kompetenču pieeju mācību satura apguvē, esam secinājuši, ka līdzīgi, kā līdz šim, sākumskolas klasēs tiks pievērsta zināšanu apguvei praktiski darbojoties. Liela nozīme tiks pievērsta arī dažāda veida āra nodarbībām, tādēļ šī semināra ietvaros piedāvājām sākumskolas skolotājām iespēju piedalīties vienā no šādām nodarbībām. Kaimiņu skolu kolēģes tika sadalītas vairākās komandās un ar orientēšanās karti rokās devās iepazīt Dzērves skolas parku un ieklausīties tajā augošo dižkoku stāstos. Katrs dižkoks ciemiņus sagaidīja arī ar uzdevumu. Bija iespēja gan dažādas gudrības apgūt – nomērīt dižkoku, atpazīt skuju kokus, izskaidrot vecvārdus, ieklausīties skolas vēstures stāstos, gan arī nedaudz atpūsties un izklaidēties, izpildot kādus veiklības uzdevumus.
   Pēc vējainās pastaigas parkā noderēja karstā tēja skolas kamīnzālē, Gintas Brasliņas svaigi ceptā saldskābmaize ar skolotājas Ingas bišu dravā ievākto medu, skolotājas Agnitas sagādāto “īsto” pienu, kā arī citiem gardumiem, ko kopā bijām sarūpējušas.  Neformālā gaisotnē pārrunātās darba lietas un āra nodarbībā gūtie iespaidi deva pozitīvas emocijas un jaunas ierosmes mūsu turpmākajam darbam.Pēc vējainās pastaigas parkā noderēja karstā tēja skolas kamīnzālē, Gintas Brasliņas svaigi ceptā saldskābmaize ar skolotājas Ingas bišu dravā ievākto medu, skolotājas Agnitas sagādāto “īsto” pienu, kā arī citiem gardumiem, ko kopā bijām sarūpējušas.  Neformālā gaisotnē pārrunātās darba lietas un āra nodarbībā gūtie iespaidi deva pozitīvas emocijas un jaunas ierosmes mūsu turpmākajam darbam.  Priecājamies, ka mums izdevās noorganizēt šo jauko kopā būšanu! Paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā un lielāku un mazāku darbiņu paveikšanā!

-= galerija =-

JAUNĀKO KLAŠU SKOLĒNI SVIN SVĒTKUS DZEJAI

   Dzejas dienu tradīciju Latvijas Rakstnieku savienība aizsāka pirms 54 gadiem, atzīmējot Raiņa 100.dzimšanas dienu. Arī Dzērves  pamatskolā ik gadu septembrī svinam svētkus dzejai.
   Šogad Cīravas pagasta bibliotēka izsludināja Dzejas dienu akciju “Tur kaut kam ir jābūt!” Katram sākumskolas klašu skolēnam tika dota iespēja no lielās dzejoļu pārsteiguma kastes izvilkt savu īpašo dzejoli. Pēc tā izlasīšanas katram bija jāizlemj – iemācīties dzejoli no galvas vai skaisti nolasīt, izveidot zīmējumu vai kā citādi prezentēt. Ceturtajai klasei tika dots īpašs uzdevums – izveidot bikibuku.  Bikibuks ir maza bilžu grāmatiņa, kas veltīta vienam dzejolim.
   Septembra pēdējā nedēļā skolā ciemojās Cīravas pagasta bibliotekāres, lai iepazītos ar sagatavotajiem mājas darbiem. Viņas un visus pasākuma dalībniekus iepriecināja tie, kuri bija īpaši gatavojušies šim pasākumam, padomājot, kā interesantāk ar savu dzejoli iepazīstināt skolasbiedrus – bija gan skaisti zīmējumi, gan muzikāls priekšnesums 2.klases izpildījumā. Īpašu uzslavu pelnījuši pirmklasnieki, kuri pirmo reizi uzstājās savu skolas biedru priekšā un visi bija iemācījušies dzejoļus no galvas skaisti norunāt. Savukārt 4.klases skolēnu sagatavotie “Bikibuki” apskatāmi un izlasāmi Cīravas pagasta bibliotēkā.
   Nu jau vairākus gadus Dzejas dienu noslēgumā par tradīciju kļuvusi ikgadējā “iestāšanās” projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Bibliotekāru Anitas un Maijas aicinājumam atsaucās visi 1.-4.klašu skolēni un audzinātājas. Vairāki jau pirmās projekta grāmatas izlasījuši. Katram jāizlasa 6 grāmatas, kuras jānovērtē, līdz janvāra beigām aizpildot elektronisko anketu.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833