Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SKATUVES RUNAS KONKURSS LIEPĀJĀ

   27.martā Liepājā notika Latvijas izglītības iestāžu Kurzemes reģiona skatuves runas konkurss. Pavisam konkursā piedalījās 20 1.-4.klašu skolēni no Skrundas, Brocēniem, Aizputes, Nīcas, Pāvilostas, Bārtas , Liepājas, Sikšņiem, Kazdangas, Kalvenes, Grobiņasm Krotes.
   Dzērves pamatskolu Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā pārstāvēja Katrīna Jurkovska (skolotāja Lāsma Jūrmale), iegūstot 1.pakāpes diplomu.

Skaļas lasīšanas sacensības Liepājā

   5. aprīlī mēs, 5. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un Cīravas pagasta bibilotēkas vadītāju Anitu Tuleiko, devāmies uz Liepāju – uz bērnu bibliotēku “Vecliepājas rūķis”. Tur notika Nacionālās skaļās lasīšanas konkursa reģionālās sacensības. Piedalījās 17 piekto un sesto  klašu skolēni, kuri pārstāvēja Liepājas un tās apkārtnes bibliotēkas. Cīravas pārstāve bija mūsu klasesbiedrene Marta Pole. Katrs dalībnieks 3 minūtes lasīja fragmentu no kādas grāmatas un pastāstīja, kāpēc to  izvēlējies. Marta lasīja fragmentu no Maijas Laukmanes romāna jauniešiem “Nekādas pupu mizas”.  Skolēnu priekšnesumu izteiksmību un prasmi lietot dažādas balss intonācijas vērtēja  žūrija – Liepājas Universitātes pasniedzēja Sandra Okuņeva, dramaturģe Rasa Bugavičute–Pēce, radio dīdžejs un mūziķis Emīls Dreiblats.  Pasākuma noslēgumā visus dalībniekus apbalvoja, bet vienu izvirzīja uz finālsacensībām Rīgā. Ar nelielu koncertu uzstājās Liepājas POP/ROK  skolas audzēkņi, mums vislabāk patika, kā dziedāja soliste.
   Šis sarīkojums bija ļoti interesants. Mēs domājam, ka šādas lasīšanas sacensības vajadzētu rīkot arī jaunāko klašu skolēniem. Paldies bibliotēkārei Anitai Tuleiko, kura piedāvāja mums piedalīties konkursā. Priecājamies, ka uz Rīgu cīnīties par valsts lasīšanas čempiona titulu dosies mūsu novada pārstāvis – Aizputes vidusskolas audzēknis Kārlis Lanka. Vēlam viņam veiksmi!

5. klases skolēni Marta, Diāna, Elīza, Kevins, Markuss
un audzinātāja Vita Valdmane

-= galerija =-

MĀCĪBU VIZĪTE STARPTAUTISKAJĀ LIDOSTĀ „RĪGA”

   Jau vairākus gadus Latvijas skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek piedāvātas dažāda aktivitātes profesiju pasaules iepazīšanai.
   Pavasara brīvlaika Dzērves pamatskolas skolēniem pasākuma Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana “Es iepazīstu profesiju!” (14) ietvaros tika dota iespēja viesoties Starptautiskajā lidostā „Rīga”, lai iepazītu tās darbības pamatprincipus, specifiku, darba apstākļus, kā arī ar karjeras iespējas.
   Ekskursijas sākumā uzzinājām, kādēļ un kā tiek svērta bagāža pirms lidojuma, arī par atļautajiem un neatļautajiem priekšmetiem un lietām lidojumā līdzi ņemamajā bagāžā. Ieklausoties gides stāstījumā secinājām, ka nezinām vēl citu iestādi vai uzņēmumu, kurā strādāti tik daudz dažādu profesiju pārstāvju, kā lidostā – dārznieki, apkopēji, mehāniķi, tehniķi, mediķi, ugunsdzēsēji, ornitologi, dispečeri, piloti, stjuarti, IT speciālisti utt. Katrā no profesijām iespējamas karjeras izaugsme. Uzzinājām, ka, lai strādātu lidostā „Rīga” nepiecienāma vismaz vidējā izglītība, kā arī jāprot vismaz divas svešvalodas un jābūt ļoti komunikablam.
   Ekskursijas turpinājumā noskaidrojām, kā un kādēļ tiek veiktas drošības pārbaudes, kā arī paši to izbaudījām pirms došanās uz autobusu, kas izvizināja mūs apkārt lidlaukam.
   Pēc ekskursijas secinājām, ka darbs lidostā ir ļoti atbildīgs un sarežģīts. Te strādājot jāievēro daudz noteikumu, kas palīdz nodrošināt, lai viss notiktu precīzi un droši. Par piemiņu no ekskursijas Starptautiskajā lidostā „Rīga” katram paliks atslēgas piekariņš un interesantie iespaidi par darbu un daudzveidīgajām un plašajām karjeras iespējām lidostā.

-= galerija =-

MĀCĪBU VIZĪTE SALASPILS BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ

   Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros Dzērves pamatskolas 5.-9.klašu skolēni pavasara brīvlaikā devās mācību vizītē uz Nacionālo Botānisko dārzu Salaspilī.
   Nodarbības laikā 5.-7.klašu skolēni gida vadībā iepazina Botāniskā dārzā augošo un ziedošo ziedu un ziedkopu daudzveidību, padziļinot arī savas zināšanas par augu daudzveidību dažādās siltuma joslās. Patstāvīgajā darbā strādājot grupās preparēja ziedus, apgūstot ziedu un ziedkopu uzbūvi. Savukārt 8.-9.klašu skolēni iepazinās ar daudzveidīgo un dažādo ēdamo augu pasauli, nodarbības otrajā pārbaudot un arī nostiprinot jaunās zināšanas, piedaloties aizraujošā augu fotoorientēšanās spēlē.
   Paldies Nacionālā botāniskā dārza speciālistēm par interesantajām nodarbībām, īpaši 8.-9.klašu grupas gidei Dacei par aizraujošo stāstījumu un atraktīvo nodarbības vadīšanu.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833