Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SVĒTKU SAJŪTĀS

  Katru gadu Ziemassvētku sajūtas cenšamies ienest skolā, rotājot gan savas klases, gan gaiteņus. Arī šogad visi centušies, lai skola izskatītos īpaši skaisti. Rotāšanai izmantoti gan dabas materiāli, gan rotājumi, kas jau gadu gaitā iekrājušies.
  Paldies ikvienam, kas parūpējās par svētku sajūtas radīšanu skolā!

-= galerija =-

IZSTĀDE “MĒS SKOLĀ. SAVĀ SKOLĀ”

  Šis mācību gads ir mūsu skolas jubilejas gads. Pavasarī atzīmēsim Dzērves pamatskolas 190 dzimšanas dienu. Izstāde “MĒS SKOLĀ. SAVĀ SKOLĀ” ir viena no aktivitātēm, kas veltīta skolas jubilejai.
  Izstāde jau no novembra beigām apskatāma skolas mazajā zālītē. Te visu drīkst aiztikt, šķirstīt, lasīt, pētīt, jo...visi izvietotie materiāli stāsta par skolu dažādos laika posmos. Te apskatāmas gan gandrīz 80 gadus senas mācību grāmatas, fotogrāfijas, skolēnu liecības, gan jaunāku laiku skolas aktivitāšu Gadagrāmatas, albūmi, fotogrāfijas, liecības, dienasgrāmatas, diplomi, skolēnu pētnieciskie darbi, "Skolas avīzīte, "Ābeces" u.c.
  Paldies skolotājiem, skolēnu vecākiem - bijušajiem Dzērves pamatskolas skolēniem, kuri iesaistījās izstādes veidošanā, daloties ar lietām, kas stāsta par skolas laiku Dzērves pamatskolā.

-= galerija =-

MĀCĪBU EKSKURSIJA LIEPĀJĀ

  15. decembrī Dzērves pamatskolas 4. un 5. klases skolēni devās ekskursijā uz Liepāju, kur programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Liepājas teātri. Te gides - bijušās  Liepājas teātra aktrises Ainas Kareles vadībā  ekskursijas dalībniekiem bija iespēja ielūkoties teātra aizkulisēs. Skolēni  pabija grimētavā, zem skatuves un Mālderu zālē - tā ir vieta, kur top dažādas dekorācijas. Pašiem iejusties dažādās lomās ļāva parūkas, kuras ikvienam bija iespēja uzlaikot. Teātrī valdīja īpaši rosīga noskaņa, jo mūsu viesošanās notika laikā, kad teātra darbinieki gatavojās Ziemassvētku koncerta mēģinājumam.
  Liepājas Dabas māja ir vides un dabas izglītības centrs ar interaktīvu vides zinātņu ekspozīciju. Te vislielāko skolēnu uzmanību piesaistīja iespēja sajust vēja stiprumu vētras laikā un turēt rokās Madagaskaras šņācējprusakus. Dabas mājā būs interesanti gan pieaugušajiem, gan bērniem. Iesakām!

-= galerija =-

DAUDZ LAIMES, LATVIJA!

  Latvijas dzimšanas dienas atzīmēšana vienmēr ir īpašs notikums gan lieliem gan maziem. Šogad atzīmējam Latvijas 104.gadadienu.
  Jau no paša rīta svētku noskaņu skolā radīja dziesmas par Latviju. Skolas direktors, uzrunājot pasākuma dalībniekus, atgādināja svarīgākos vēstures faktus, kā arī vēlēja ar savu attieksmi un rīcībām būt īsteniem savas dzimtās vietas, skolas un  Latvijas patriotiem.  Pēc kopīgi dziedātās Latvijas himnas ieklausījāmies dažādu latviešu dzejnieku un rakstnieku tekstos par Latviju 3.un 7.klašu skolēnu izpildījumā.  Savukārt jaunāko klašu ansamblis dziesmās pauda  savu mīlestību pret Latviju, tas tradīcijām un skaistumu visos četros gadalaikos.
  Paldies 7.klases skolēniem un skolotājai Vitai, kā arī 3.klases skolēniem, jaunāko klašu ansamblim un skolotājai Lāsmai par sagatavotajiem priekšnesumiem! Paldies skolas pavārei Lienei par skaisti noformēto svētku cienasta galdu!
  Jaunāko klašu ansamblim ar saviem priekšnesumiem bija iespēja piedalīties arī Cīravas pagasta kultūras nama rīkotajā svētku pasākumā. Paldies kultūras nama vadītājai Santai Kļavai par aicinājumu!

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833