Pieejamības rīki

Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

GLEZNOŠANAS UN ROKDARBU PULCIŅU AKTIVITĀTES 2021./2022.mācību gadā

  Zīmēšanas – gleznošanas un rokdarbu interešu izglītības programmas skolā darbojas jau vairākus gadus un ieguvuši daudzu skolēnu piekrišanu. Tie, kuri mācību gada sākumā uzsākuši darboties pulciņā, to nav pametuši, bet uzaicinājuši darboties arī savus klases biedrus. Iemesls tam ir iespēja apgūt daudz interesantu zīmēšanas un rokdarbu tehniku – gleznot ar kafiju, zīmēt apsveikumus dažādos svētkos, gatavot telpu rotājumus, batikot, šūt spilvenus, iepirkumu maisiņus utt. Gatavojoties valsts svētku pasākumam, pulciņa dalībnieki gatavojuši latviskas piespraudes, savukārt Skolotāju dienai cepti gardi cepumi dāvaniņām.
  Zīmēšanas – gleznošanas pulciņa dalībnieki skolotājas Kristīnes Elertes vadībā sagatavojuši un iesnieguši darbus arī vairākiem konkursiem:
    Ķekavas novadpētniecības muzeja rīkotā karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa - smejies!” (Konkursā iegūtas 7 skolēnu pateicības).
    Ķekavas novadpētniecības muzeja rīkotā karikatūru zīmēšanas konkurss „Pa - smejies!” (Konkursā iegūtas 7 skolēnu pateicības).
    Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas jaunrades konkurss „Svētki Dienvidkurzemē” (4. klases skolniece ar darbu „Mammas dzimšanas diena” ieguvusi 1. vietu).
    Latvijas Biškopības biedrības rīkotā vizuālās mākslas konkurss “Apsveic biti!”; Fonda “Sibīrijas bērni” rīkotajā zīmējumu konkurss “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”.
    Zīmējumu konkurss skolā “Košākā Lieldienu ola” (Lieldienu pasākums Dzērves pamatskolā 1. – 3. klasei)
Prieks, ka skolēni regulāri apmeklē nodarbības un ar aizrautību tajās iesaistās, apgūstot daudz jauna un interesanta.

-= galerija =-

KONCERTS MĀMIŅĀM

  Piektdienas, 6.maija pievakarē kultūras nams bija bērnu čalu un smieklu piepildīts. Iemesls – kultūras nama organizētais MĀMIŅDIENAS koncerts. Koncerts bija īpašs vairāku iemeslu dēļ. Pats galvenais protams, ka visi priekšnesumi veltīti mīļajām māmiņām. Bet vēl īpaši tas, ka šis bija pirmais koncerts pēc ilgāka pārtraukuma.
  Koncertā ar saviem priekšnesumiem piedalījās PII “Pīlādzītis” “Sprīdīšu” un “Rūķīšu” grupas  bērni, Cīravas kultūras nama floristikas pulciņa dalībnieki, Cīravas kultūras nama tautas deju dejotāji, kā arī Dzērves pamatskolas ritma deju grupa “Odziņas” un jaunāko klašu ansamblis. Lielākajai daļai koncerta dalībnieku šī bija jauna pieredze un pirmā publiskā uzstāšanās skatītāju piepildītā zālē  uz plašās kultūras nama skatuves.
  Koncerts noritēja ļoti mājīgā un sirsnīgā gaisotnē. Prieks par bērniem, kuri regulāri apmeklēja mēģinājumus, tādēļ kolektīviem diezgan īsā laikā izdevās sagatavot skanīgus, atraktīvus un kustīgus priekšnesumus. Jāatzīst, ka šai pavasarīgi saulainajā noskaņā bija iekritis arī mazs darvas pilieniņš – izrādās, ka ierobežojumu laikā gan daļa pieaugušo, gan bērni nedaudz piemirsuši, kā jāuzvedas koncertos. Cerams, ka mums visiem kopā būs iespēja to iemācīties citos koncertos.
  Paldies kultūras nama vadītājai Santai Kļavai par koncerta organizēšanu un vadīšanu, paldies skolotājām – Ingai Roģei, Lāsmai Jūrmalei un Dainuvītei Zagorskai par ieguldīto darbu koncerta sagatavošanā.

-= galerija =-

SVĒTKI LATVIJAI

  1990.gada 4.maijs bija ļoti nozīmīgs brīdis mūsu valsts dzīvē un pielīdzināms Latvijas otrajai dzimšanas dienai, jo Latvijas PSR Augstākā Padome 1990. gada 4. maijā pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tika atjaunota Latvijas Republika. Izcilais latviešu zinātnieks , akadēmiķis, profesors Jānis Stradiņš savulaik rakstīja: “Latvijas vēstures kalendārā ir visai daudz sērās iekrāsotu atceres dienu, bet pavisam maz oficiāli svinamu uzvaru un līksmības dienu. … nākotnes kalendārā varētu būt vairāk prieka, lepnuma un gandarījuma dienu, kādas mūsu tauta ir pelnījusi. Pie šādām dienām neapšaubāmi pieder arī 4.maijs – Latvijas neatkarības atjaunošanas diena!”
  Pirms 6 gadiem Latvijas valsts simtgades birojs iedibināja jaunu tradīciju – Baltā galdauta svētkus, lai atgādinātu cilvēkiem, ka Latvijas valsts neatkarība patiesi ir svinama. Latvijas iedzīvotāji šajā svētku dienā tika aicināti uzklāt baltu galdautu kā simbolu iespējai svinēt, kā simbolu brīvībai, kas mums katram ir dota, un aicināt pie galda savu ģimeni, draugus, kaimiņus. Svētku galds mūsu tradīcijās un dainās ir simbols saticībai, došanai, laimībai un kopā būšanai. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus 4.maijā pulcēties pie viena galda kopā ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem, klases biedriem.
  4.maija - Latvijas neatkarības dienas svētkus ik gadu atzīmējam arī Dzērves skolā. Šogad, pēc pāris gadu ierobežojumiem, šos svētkus atkal bija iespēja svinēt, visiem kopā pulcējoties svētku pasākumā, kura iesākumā skolas direktors dalījās savās atmiņās par šo Latvijai tik nozīmīgo dienu, kā arī uzaicināja visus nodziedāt Latvijas Republikas himnu.  7.un 8.klases skolēni, lasot fragmentus no skolas bijušo skolēnu radošajiem darbiem, kas iekļauti Aizputes novada skolēnu radošo darbu krājumā “Mana pasaule” (2016), mums atgādināja, cik īpaša mums katram ir mūsu dzimtā vieta, mūsu mājas, dzimtais pagasts, Latvija.
  Pasākuma noslēgumā kopā izdziedot Latvijas skaistākās dziesmas, saņēmām atgādinājumu, ka Latvija – tie esam mēs. Mūsu uzdevums – ar saviem vārdiem, ar savu rīcību un darbiem rūpēties par skaistu un stipru Latviju.

-= galerija =-

LIELĀ TALKA DZĒRVES SKOLĀ

  2022. gadā Lielā Talka atzīmē savu piecpadsmito jubilejas gadu un aicināja talkotājus pievienoties tradicionālajai pavasara talkošanai 30. aprīlī! Lielās Talkas jubilejas gads tika atzīmēts ar plašu pasākumu klāstu, veicinot arvien lielāku sabiedrības iesaisti vides sakopšanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas aktivitātēs.
  Dzērves pamatskolas skolēni uz Lielo Talku pulcējās piektdienas, 30.aprīļa pusdienlaikā, lai piedalītos skolas apkārtnes uzpošanā. Jaunāko klašu skolēni ravēja celiņus, grāba lapas un vāca zarus skolas zaļajā zonā, kamēr vecāko klašu skolēni rosījās skolas parkā. Kopā  padarīts tika daudz.
  Paldies visiem čaklajiem talkotājiem!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833