Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

PAVASARA AKTIVITĀŠU DIENA

   Mācību gada noslēgumā par tradīciju ir kļuvis pasākums  - Vecāku un skolēnu aktivitāšu diena. Šogad aktivitātes bija saistītas ar Ekoskolas gada tēmu „Bioloģiskā daudzveidība”, kā arī ar drošību vasaras brīvlaikā.
   Pēc skolotājas Ingas R. vadītās rīta rosmes, skolēni un vecāki tika sadalīti komandās. Vecāki – lai piedalītos aktivitātē „Dižkokiem pa pēdām” un iepazītu skolas parkā un tuvākajā apkārtnē augošos dižkokus, kā arī lai pārbaudītu savas zināšanas par daudzveidīgo dzīvnieku u augu pasauli. Savukārt skolēniem Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komitejas pārstāvju vadībā bija iespēja papildināt jau esošās zināšanas un prasmes, kā arī apgūt jaunas par drošību un pirmās palīdzības sniegšanu  nelaimes gadījumos.
   Pasākuma noslēgumā skolēni uzmanīgi sekoja līdzi aktivitātei, kur savas zināšanas par drošību un pirmās palīdzības sniegšanu parādīja arī skolēnu vecāki.
   Paldies visiem dalībniekiem par aktīvo līdzdalību piedāvātajās aktivitātēs! Īpašs paldies skolēnu vecākiem! Priecājamies, ka katru gadu vecākiem, kuri pasākumu apmeklē regulāri, piepulcējas daudz tādu, kuri pasākumu apmeklē pirmo reizi. Paldies par ieinteresētību, azartu un aizrautību! Uz tikšanos nākamā gada pasākumos!

-= galerija =-

CETURTIE JAU LIELI

   Maija beigās Dzērves skolā svētkus svin jaunāko klašu skolēni. Par tradīciju ir kļuvis pasākums „CETURTIE JAU LIELI” jeb 4.klases mazais izlaidums. Tā plānošana un organizēšana katru gadu  uzticēta 3.klases skolēniem.
   Šogad 3.klase uzdevumu uztvēra ļoti nopietni un pasākuma plānošanai ķērās klāt jau laikus, kopā ar audzinātāju sagatavojot 4.klases skolēniem dažādus pārbaudījumus.
   28.maija rītā 4.klases skolēnus sagaidīja pirmais uzdevums – pārdomāt pirmos četrus kopā pavadītos gadus un uzrakstīt savu klasesbiedru labākās īpašības. Vēlāk pie 4.klases ieradās fotokompānija „Dzērves foto”, piedāvājot atraktīvu fotosesiju.. Pusdienlaikā  - svētku pasākums. Te, klātesot visiem jaunāko klašu skolēniem, ceturtie ar dažādu uzdevumu palīdzību tika pārbaudīti, lai pārliecinātos par viņu zināšanām, atraktivitāti un to, cik labi viņi pazīst viens otru un savu klases audzinātāju. Uzdevumi tika izpildīti izcili un pasākuma dalībnieki apstiprināja, ka 4.klases skolēni – Dārta, Viktors, Gunda Aleksandra un Ance -  ir gatavi doties uz 5.klasi, savukārt skolotājai Kristīnei R. atļauts 1.septembrī sagaidīt skolā savu jauno 1.klasi.
   Paldies Dārtas mammai par apsveikumiem 4.klases audzinātājai un skolēniem! Paldies 3.klases audzinātājai Lāsmai un  skolēniem – Katrīnai, Nellijai, Elīzai, Artai, Emīlijai Lūcijai, Ingmāram, Andrim Elmāram, Dāvim, Dāvidam un Sandim par aktīvo iesaistīšanos pasākuma organizēšanā un vadīšanā. 3.klases skolēniem šī bija pirmā pieredze gandrīz patstāvīgi vadot izplānotās aktivitātes un svētku pasākumu. Viss izdevās lieliski!

-= galerija =-

IEPAZĪSTAM PROFESIJAS KOPĀ AR K – KOMANDU

   Mācību gada noslēgumā sākumskolas klašu skolēniem kopā ar improvizācijas teātra aktieru „K” KOMANDU bija iespēja iepazīt dažādas profesijas. Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalsta aktivitāšu plāna ietvaros.
   Improvizācijas aktieru "K" komanda kopā ar skolēniem pārrunāja un atraktīvā veidā atklāja prasmes, kādas būtu nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Profesiju attēlošanā iesaistījās arī paši skolēni. Otrās klases skolēnam Mārtiņam B. savā priekšnesumā izcili izdevās attēlot vislabāko un laipnāko autobusa šoferi. Arī pārējiem skolēniem bija iespējas atklāt ciemiņiem savas sapņu profesijas un kopā noskaidrot, kādām īpašībām un prasmēm šo profesiju pārstāvjiem būtu jāpiemīt, lai varētu teikt, ka tas tiešām ir labs savas jomas speciālists.
   Projekts turpināsies arī nākamajā mācību gadā, līdz ar to skolēniem gan skolā ar klātienes tikšanos un sarunu, gan mācību vizīšu un citu aktivitāšu palīdzību būs iespēja iepazīt dažādas profesijas.

-= galerija =-

SKOLAS SOMĀ - IEPAZĪŠANĀS AR SUITU NOVADA VĒSTURI UN TRADĪCIJĀM ALSUNGĀ

   Maija nogalē vairākas Dzērves pamatskolas jaunāko un vecāko klašu skolēnu grupas devās ekskursijā uz Alsungu, lai nodarbībās „Ielūdz suitu sievas!” tuvāk iepazītos ar suitu novada savdabīgajām tradīcijām un bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Izbraukumi tika organizēti programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros.
   Viens no Kurzemes puses tradicionālajiem ēdieniem ir sklandrausis  - apaļš plācenis,  kas gatavots no stingras rudzu miltu mīklas un pildīts kārtās ar vārītiem kartupeļiem un burkāniem. Kopš 2013. gada tas kā pirmais lauksaimniecības produkts no Latvijas ir reģistrēts sarakstā "Garantēta tradicionālā īpatnība", kas nozīmē to, ka sklandrausis tiek novērtēts un aizsargāts ES līmenī. Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka ciemošanās Alsungā sākas tieši ar šī ēdiena gatavošanas prasmju apgūšanu. Skolēni paši mīcīja mīklu, veidoja slandraušu pamatu jeb žogu, mācījās pareizi sagatavot pildījumu. Darba procesu vadīja enerģiskā un asprātīgā suitu saimniece, kuras valodā skanējā Alsungas izloksnei raksturīgi vārdi  un izteicieni.
   Jautrības pilna bija tikšanās ar slavenā etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” dalībniecēm. Puiši un meitas ne tikai tika apdziedāti un izdancināti, bet viņi  arī varēja tuvāk aplūkot dažādas tautastērpa sastāvdaļas un uzzināt par tā valkāšanas  tradīcijām.  Izrādās, ka tikt pie košā suitu sievu apģērba nemaz nav lēts prieks – tas var izmaksāt pat vairāk nekā pusotru tūkstoti eiro. Skolēnus ieinteresēja stāstījums par I. Kolmanes filmas “Ručs un Norie” uzņemšanu un praktiskā nodarbība, kurā zēni varēja izmēģināt pa suitu modei sasiet kakla lakatiņu, bet meitenes  - lakatu ar “ragiem”.
   Alsungā atrodas arī vairākas nozīmīgas kultūrvēsturiskas celtnes, viena no tām ir senā ordeņa pils, kura  ir  viena  no retajām viduslaiku pilīm Latvijā, kas daļēji saglabājusies līdz mūsdienām savā vēsturiskajā veidolā. Skolēniem ļoti patika realitātē apskatīt to, ko viņi par piļu plānojumu un iekārtojumu bija mācījušies vēstures stundās, interesanti bija izbaudīt dažādus akustiskos efektus. Savukārt Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcā visiem pozitīvas emocijas izraisīja neliels ērģeļmūzikas koncerts Daces Nastevičas izpildījumā. Alsungas novadpētniecības muzejā  skolēni daudz uzzināja par senajām  kāzu tradīcijām: kam bija jābūt meitas pūrā, ko līgava un līgavainis viens otram dāvināja u.c. Noderīgi bija aplūkot dažādus senus priekšmetus un darbarīkus, kas kādreiz atradās katrā zemnieka mājā un bieži tiek pieminēti latviešu klasiskās literatūras darbos.
   Skolēni, novērtējot ekskursiju uz Alsungu, atzina, ka tā bija interesanta, viņi varēja izmantot latviešu valodas un literatūras, vēstures, mājturības, mūzikas stundas iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī uzzināt daudz ko jaunu.

Skolotāja Vita Valdmane

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833