Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SKOLĒNI IEPAZĪST PROFESIJAS – LEĻĻU TEĀTRA AKTIERIS, KANISTERAPEITS

   No 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisinās Karjeras nedēļa, kuras šī gada tēma  - “Nākotnes profesijas”, bet sauklis – “Ielogojies nākotnē!”.
   Dzērves pamatskolas skolēniem tiek piedāvāti vairāki pasākumi gan Karjeras nedēļas ietvaros, gan skolēnu rudens brīvlaikā.
   Pirmdien, 14.oktobrī, Dzērves pamatskolas skolēniem, bija iespēja iepazīties ar leļļu teātra un kanisterapeita profesijām. Leļļu teātra aktieris un kanisterapeits Ingars Gudermanis pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar leļļu teātra darba specifiku, padaloties arī dažos aktiera noslēpumos, kā arī palīdzēja saprast, ko nozīmē svešvārds “kanisterapeits”. Skolēni uzzināja, ka kanisterapija ir īpaša terapija ar apmācītiem suņiem, kas palīdz gan fizisku, gan psiholoģisku problēmu ārstēšanā. Nevienu neatstāja vienaldzīgu Ingara labākais draugs un darbabiedrs – sunītis Alfijs, kurš kopā ar savu saimnieku nokārtojis vairākus eksāmenus, lai kļūtu par suni – terapeitu. Viņa īpašās prasmes bija iespēja izbaudīt katram pasākuma dalībniekam.
   Otrdien, 15.oktobrī, uz Aizputes vidusskolu devās 9.klases skolēni, lai piedalītos pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC”. Te skolēni uzzināja par prasībām, tendencēm un nepieciešamajiem talantiem nākotnes darba tirgū.
   Abi minētie pasākumi tika finansēti no ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

-= galerija =-

SVĒTKI SKOLOTĀJIEM

   Kopš 1966.gada 5.oktobrī tiek atzīmēta Pasaules skolotāju diena. Latvijā Skolotāju dienu svinam oktobra pirmajā svētdienā. Latvijas skolās šie svētki visbiežāk tiek svinēti piektdienā pirms Skolotāju dienas.
   Dzērves skolā šos svētkus ik gadu organizē 9.klases skolēni. Šogad katrs skolotājs saņēma īpaši sagatavotus apsveikumus – ziedus, uz kuru ziedlapām izlasāmas, pēc skolēnu domām, katra skolotāja raksturīgākās īpašības, kā arī 9.klases audzinātājas Lienes sagādātās īpašās Skolotāju dienas medaļas (paldies arī L.Pavlovičai!).
   Svētku dienā priecājāmies ciemos sagaidīt arī pagasta pārvaldes vadītāju Arti Čanderu. Viņa atvestais svētku kliņģeris šoreiz skolotājiem bija jānopelna, izpildot Karlsona (S.Matvijčukas) un Brālīša (S.Brašas) sagatavotos uzdevumus.
   Dienas noslēgumā devāmies uz Kazdangu, kur notika svētku pasākums Aizputes novada pedagogiem. Ik gadu šajā pasākumā paldies par paveikto tiek teikts skolotājiem, skolu tehniskajam personālam. Aizputes novada domes Pateicību saņēma arī mūsu skolas  skolotājas Agnita Vaitkus, Gita Petrovica un remontstrādnieks Jānis Trenmors.
   Paldies 9.klasei un audzinātājai Lienei Bērziņai par skaistajiem svētkiem! Paldies skolēniem par ziediem un mīļajiem apsveikumiem! Paldies pagasta pārvaldei par svētku kliņģeri!

-= galerija =-

SKOLOTĀJI APGŪST PRASMES KOMPETENČU IZGLĪTĪBĀ

   Septembra beigās vairāki Dzērves pamatskolas skolotāji piedalījās STEM jomas mācību priekšmetu skolotāji piedalījās Latvijas valsts mežu rīkotos tālākizglītības kursos, apgūstot starpdisciplināru tematu 8.un 9.klašu skolēniem “Pētījums mežā”, kas izstrādāts projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ekspertiem.
   LR Izglītības ministrija tematu “Pētījums mežā” jau izcēlusi kā vienu no veiksmīgākajiem starpdisciplināras mācību prakses piemēriem izglītības reformas kontekstā. Temata ietvaros skolēni var autentiskā kontekstā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža apsaimniekošanas iespējām. Temats veidots kā mežkopja ikdienas darba simulācija, kura laikā nepieciešams noteikt un salīdzināt divos blakus esošos meža nogabalos augošās koksnes krājas apjomus, analizēt to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmums par turpmāko mežaudžu kopšanas gaitu. Skolēniem, iejūtoties mežziņa lomā un risinot uzdevumus, nepieciešams, izmantot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas, ķīmijas un tehnoloģiju priekšmetu zināšanās un prasmes.
   Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēniem, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai.

-= galerija =-

Dzejas radīšanas darbnīca kopā ar dzejnieci Lindu Skrandu

   Dzērves pamatskolas pedagogiem un audzēkņiem gadu gaitā ir  izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Cīravas bibliotēkas darbiniecēm. Kopīgi tiek rīkoti dažādi pasākumi un tiek domāts par to,  kurus literātus aicināt tikties  ar jauniešiem. Šogad Dzejas dienās   skolā viesojās dzejniece Linda Skranda ( īstajā vārdā  - Linda Ulāne), kura 7.-9. klases skolēniem vadīja radošo darbnīcu.
   Vispirms Linda Skranda pastāstīja par to, kas viņu pamudināja pievērsties rakstniecībai. Taču literatūra nebūt nav vienīgā joma, kurā dzejniece sevi izpauž. Viņa ne tikai ir  ieguvusi balvas par savu radošo veikumu, bet arī apmeklē bērnus slimnīcā kā dakteris Klauns, vada nodarbības ieslodzītajiem cietumā,  ir izveidojusi lasītāju klubiņu  “Grāmatēži”, bet viņas pamatdarbs ir biedrībā “RadiVidiPats”,  kur kopā ar Liepājas jauniešiem tiek realizētas labas idejas. Latvijas Kultūras akadēmijā Linda Skranda apguvusi kultūras socioloģiju un menedžmentu, viņa dzīvojusi  un strādājusi   Lietuvā, Lielbritānijā, Bosnijā un Hercogovinā.
   Pēc savu dzejoļu lasījuma latviešu un angļu valodā Linda Skranda atklāja, ka viņai patīk piedalīties dzejas slamos, kas ir tādas kā dzejnieku sacensības auditorijas priekšā, kad uzvarētāju nosaka pēc klausītāju balsojuma. Literāte iedrošināja jauniešus pamēģināt arī pašiem sacerēt kādu dzejoli un, izmantojot dažādas vārdu spēles, parādīja, ka tas nav nemaz tik sarežģīti, tikai jāņem talkā iztēle un fantāzija. Īpaši saistošs bija uzdevums, kurā bija jāuzzīmē sava dzīve kā upe, kuras krastos ir gan tas, kas traucē ūdens plūdumam, gan tas, kas palīdz un virza straumi uz priekšu, bet noslēgumā vajadzēja atrast pašus trāpīgākos vārdus, lai raksturotu šo ainu.
   Skolēni  pēc dzejas radīšanas darbnīcas atzina, ka paticis tas, ka rakstīšanas process bijis jautrs un ka Linda Skranda ir jauns un mūsdienīgs cilvēks, kuras sacītajā ir vērts ieklausīties.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833