Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Meža ABC

1.,2. klase, 15.maijādevās uz pasākumu Kuldīgā Meža ABC. Ierodoties pasākuma norises viet, katra klase informācijas centrā saņēma uzdevumu lapas. Katrai klasei bija jāapmeklē 6 pieturas. 2.klasei bija jāapmeklē- Kukaiņi- smukaiņi, Z(in)oo, izstrādājumi no meža materiāliem, spēles, sēklas un stādi un meža selekcijamsajūtu pietura, lielais mārsila zilenītis. Katrā pieturā tika doti uzdevumi, izpildot tos, skolēni ieguva arī noderīgu informāciju. 1.klase apmeklēja spēļu un sajūtu pieturu, ar mežu sirdī, meklēja meža dārgumus, orientējās mežā un uzzināja, kur apgūt mežkopja profesiju. Vislabākā bija pastaiga pa koku galotnēm, kur bērni laidās no kokiem pa trosēm. Pasākuma noslēgumā, bija medību suņu parāde un apbalvošana. Katrs dalībnieks saņēma sertifikātu par gūtajām zināšanām meža nozares lielākajā Meža dienu 2015 pasākumā Meža ABC.

-= galerija =-

Sākumskolēnu pētniecisko darbu konkurss

14.maijā Kazdangas pamatskolā notika Aizputes novada 2.-4.klašu skolēnu pētniecisko darbu prezentācijas pasākums. Pasākumā piedalījās 14 skolēni no Aizputes vidusskolas, Dzērves, Kazdangas un Kalvenes pamatskolām. Skolēni prezentēja savus pētnieciskos darbus. To tēmas – ļoti dažādas un interesantas – ārstniecības augi, dzīvnieki, veselīgs uzturs, tomātu audzēšana un citas. Dzērves pamatskolu konkursā pārstāvēja 2.klases skolnieks Pēteris Mūrnieks (sk.Maira Skabule) un 3.klases skolniece Marta Roģe (sk.L.Jūrmale). Pēteris savā pētnieciskajā darbā izpētījis māllēpi un tās ārstnieciskās īpašības. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja nogaršot arī Pētera un viņa mammas gatavoto, ļoti veselīgo māllēpju sīrupu. Marta, gatavojoties „Plašā Apvāršņa” konkursam, ļoti daudz bija lasījusi un uzzinājusi par Raini un Aspaziju, tādēļ arī savu pētniecisko darbu izvēlējās rakstīt par šo tēmu. Sava darba prezentācijā Marta iekļāva arī stāstījumu par konkursam gatavotajiem Raiņa un Aspazijas karogiem. Noslēgumā dalībnieki saņēma diplomus un balviņas, kuras šim pasākumam vienmēr palīdz sagādāt AS Latvijas valsts meži. Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem- Pēteris no konkursa atgriezās ar 3.vietas diplomu 2.klašu grupā, savukārt Martai – 1.vieta trešo klašu grupā. Apsveicam!

-= galerija =-

Akcija „ŠTEPSELES CEĻOJUMS”

Aprīlī mūsu skolas komanda piedalījās Liepājas RAS organizētā nolietoto elektroierīču vākšanas akcijā „Štepseles ceļojums. Akcijas uzdevums – savākt pēc iespējas vairāk nolietoto elektroierīču. Katrai elektroierīcei tika piešķirts konkrēts punktu skaits, kurus summējot akcijas beigās tika noteikta uzvarētāja komanda. Šogad akcijā piedalījušās sešas komandas no Liepājas reģiona skolām – Kapsēdes pamatskolas, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas, Nīcas vidusskolas, Dzērves pamatskolas, Pampāļu pamatskolas un Vaiņodes vidusskolas. Šī gada akcijas uzvarētāji esam mēs – Dzērves pamatskolas komanda, balvā iegūstot 300 EUR. Akcijas mērķis - parādīt jauniešiem, ka savu mūžu nokalpojušas lietas var nebūt vienkārši atkritumi, bet atkārtoti izmantojami resursi, kas nevis nonāk kopējā atkritumu plūsmā, bet gan tiek pārstrādāti un izmantoti jaunu lietu ražošanā. Par iesaistīšanos akcijā sakām paldies ikvienam pagasta iedzīvotājam, tai skaitā arī Dzērves pamatskolas skolēnu ģimenēm, kam rūp tīra un sakārtota vide sev apkārt un kas izmantoja iespēju nolietotās elektroierīces nogādāt otrreizējai pārstrādei, tādējādi atbrīvojot dabu no nevajadzīga piesārņojuma. Kopā savācām vairāk kā 450 vienību. Pavisam precīzu uzskaiti nebija iespējams veikt, ik pa laikam manījām, ka mūsu nolietoto elektroierīču krātuvē radies papildinājums. Savākti 45 televizori, 42 stacionārie datori, 49 monitori, 25 ledusskapji, 6 saldētavas, 14 veļas mašīnas un vēl vesels lērums mājsaimniecībās savu laiku nokalpojušu elektroierīču. Par aktīvu līdzdalību akcijā skolas komanda un aktīvākie tās atbalstītāji saņems pārsteiguma balvu. Par to sīkāk gan uzzināsiet tikai skolas mācību gada noslēguma koncertā! Paldies ikvienam par ieguldīto darbu!

-= galerija =-

„Saulesdzirksts”

„Saulesdzirksts” uzmirdz jau ceturto reizi Aizputes novada Tūrisma informācijas un mūžizglītības centrā notika skolēnu jaunrades pēcpusdiena „Saulesdzirksts”. Jau ceturto gadu šo sarīkojumu organizē latviešu valodas pedagogu metodiskā apvienība (vadītāja Vita Valdmane) sadarbībā ar Mākslas un mājturības pedagogu metodisko apvienību (vadītāja Agrita Fausta). 2015. gads ir divu izcilu rakstnieku – Raiņa un Aspazijas – 150. jubilejas gads, tādēļ sarīkojumā vairākkārt skanēja Raiņa dzejas rindas par sauli. Aizputes vidusskolas skolotājas Inese Krauze un Ilze Spīre bija rosinājušas savus audzēkņus zīmējumos attēlot sajūtas, kas viņiem radušās, lasot Aspazijas daiļdarbus. Rezultātā ir tapusi brīnišķīga izstāde, ko varēja apskatīt sarīkojuma dalībnieki. Klausītāji atzinīgi novērtēja jauno literātu sniegumu. Ir prieks par to, ka ar katru gadu aug skolēnu vārda mākslas meistarība un uzstāšanās prasme. „Saulesdzirkstī” savus dzejoļus lasīja arī Dzērves pamatskolas 6. klases skolniece Jana Arāja. Paldies skolotājai Inārai Bunkai par padomiem un atbalstu. Jaunrades pēcpusdienā „Saulesdzirksts” netiek dalītas vietas un skaitīti punkti, šī sarīkojuma mērķis ir rosināt jauniešus izmēģināt savus spēkus dažādās radošuma izpausmes formās, darīt to ar prieku un iepriecināt citus ar savu veikumu. Dzērves pamatskolas kolektīvam ir izveidojusies laba sadarbība a/s „Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecību. Ik pavasari mežsaimnieki aicina skolēnus palīgā sakopt mežu. Arī šogad dienu pirms Lielās talkas 7. klases audzēkņi devās uz Akmensraga meža iecirkni. Trīs zēni kopā ar Milzerāju izlika kokos 35 putnu būrīšus, kuros dzīvos un par koku veselību rūpēsies mušķērāji. Pārējie skolēni kopā ar Māri Kupcu nogāja apmēram 8. kilometrus un uzlasīja meža ceļu malās nomestos atkritumus. Protams, visvairāk bija dažādas pudeles, bet gadījās arī daži neparastāki atradumi – viens zābaks, maisi ar izlietotiem pamperiem, santehnikas atlūzas u.c. Tas viss rosināja pārdomāt katram savu attieksmi pret apkārtējo vidi, kaut gan meža darbinieki paši esot ievērojuši, ka cilvēki ar katru gadu kļūstot apzinīgāki un līdz ar to mežs – tīrāks. Pēc labi padarītā darba bija patīkami pasēdēt pie ugunskura, baudīt meža darbinieku sarūpēto cienastu un priecāties par „Latvijas Valsts mežu” dāvātajiem dabai draudzīgajiem suvenīriem. Liels darbs tika paveikts arī, lai sakoptu un padarītu skaistāku Dzērves pamatskolas apkārtni. Skolēni grāba pērnās lapas, pieveda melnzemi puķu dobēm, slaucīja celiņus. Par skaistu tradīciju katru pavasari ir kļuvusi koku stādīšana, kas šogad tika uzticēta 9. klases audzēkņiem. Dažādiem kokiem bagāta skolas apkārtnē tagad papildināta ar 30 melnalkšņiem un 10 sarkanajiem ozoliem.

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833