Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

UZVARA Konkursa „PLAŠAIS APVĀRSNIS” PUSFINĀLĀ!!

Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi organizē radošu konkursu jaunajiem lasītājiem „PLAŠAIS APVĀRSNIS”. Konkurss iekļauts Raiņa un Aspazijas gada programmā “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, un to finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija. Konkursā tika aicinātas piedalīties bibliotēkas un skolas visā Latvijā, lai, atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubileju, aktualizētu abu rakstnieku darbus, idejas un dzīvesstāstus mūsdienu jauno lasītāju pieredzē. Konkursa galvenā balva - iespēja piedalīties jauno lasītāju vasaras nometnē „Plašā Apvāršņa Pilsēta”. Tā būs vienu nedēļu ilga bezmaksas nometne Jūrmalā, kuras programmā līdztekus veselīgai atpūtai dabā būs grāmatām veltītas spēles un konkursi, muzeju apmeklējumi, ekskursijas, radošas nodarbības un tikšanās ar dažādu kultūras nozaru interesantām personībām. Aizrautīgajiem lasītājiem tā dos iespēju atrast jaunus draugus ar līdzīgām interesēm. Konkursā piedalījās arī Dzērves pamatskolas skolēni. Visi 3.klases skolēni konkursam pieteicās kā Dzērves pamatskolas komanda. Kopā ar skolotāju L.Jūrmali stundās tika lasīti, pētīti un pārrunāti Raiņa un Aspazijas populārākie dzejoļi, lai pēc tam izpildītu konkursa 1.kārtas uzdevumus. Viens no uzdevumiem, kuru pildīja katrs trešās klases skolēns pēc Raiņa dzejoļu krājuma „Lellīte Lollīte” izlasīšanas – domraksts par savas lelles vai mīļākās rotaļlietas piedzīvojumiem. Savukārt otro uzdevumu veica visa klase kopā, veidojot Raiņa un Aspazijas karogus. Uzdevums bija diezgan grūts, jo karogos jāataino abiem dzejniekiem raksturīgākais. Savukārt 2.klases skolniece Evelīna Pugule un 4.klases skolnieces – Alma Andersone un Regīna Kuciņa konkursam gatavojās kopā ar bibliotekāri Anitu Tuleiko un pārstāvēja Cīravas pagasta bibliotēku. Meitenes izvēlējās nerakstīt domrakstus, bet ilustrēt kādu no Raiņa un Aspazijas dzejoļiem. 1.kārtas konkursi skolās un bibliotēkās bija jāsarīko martā. Šo konkursa kārtu vērtēt tika uzticēts bibliotekāriem un skolotājiem. izmantojot projekta darba grupas sagatavotos konkursa uzdevumus, materiālus un vērtēšanas kritērijus. 1.kārtas žūrijai uzdevums bija ļoti grūts, jo bērnu sagatavotie domraksti bija ļoti interesanti . Izvērtējot visus darbiņus tika nolemts, ka konkursa nākošajā kārtā – pusfinālā Talsos - tiks dota iespēja piedalīties 3.klases skolniecei MARTAI ROĢEI un 4.klases skolniecei ALMAI ANDERSONEI. 1.kārtas konkursa noslēgumā, kurš 21.04. notika Cīravas pagasta bibliotēkā, visi konkursa dalībnieki saņēma pateicības diplomus par veiksmīgu dalību konkursā, kā arī varēja novērtēt to, kā Marta un Alma sagatavojušās nākošajai konkursa kārtai – pusfinālam. Kopumā trīs klašu grupās (1.–4. klase, 5.–7. klase, 8.–9. klase) no Rīgas, Pierīgas, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Vidzemes reģioniem konkursa pirmajā kārtā piedalījās 6 604 skolēni no 101 skolas un 38 bibliotēkām. 23.aprīlī reģionālajā konkursā Talsos piedalījās 28 skolēni – pirmās kārtas uzvarētāji no Kurzemes skolām un publiskajām bibliotēkām. Reģionālajā kārtā konkursu vērtēja dzejniece Inese Zandere, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, mākslinieks, Mākslas akadēmijas profesors Juris Petraškevičs un Latvijas Radioteātra vadītāja Māra Eglīte, Dr. Ilze Stikāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova. Konkursa pirmajā daļā katrs dalībnieks 2 minūšu laika limitā prezentēja savu mājas darbu – Raiņa un Aspazijas karogu. Marta un Alma par šo uzdevumu saņēma augstāko novērtējumu. Gan Marta, gan Alma saņēma arī četru žūrijas pārstāvju piešķirtos papildpunktus, kas arī bija vislielākais papildpunktu skaits, kurš piešķirts kādam no skolēniem 1.-4.klašu grupā. Otrais uzdevums – testi un dažādi uzdevumi par Raiņa un Aspazijas dzīvi un daiļradi. Konkursa dalībniekiem bija jāparāda plašas zināšanas gan par lasītajiem dzejoļiem, gan dažādiem faktiem rakstnieku biogrāfijā. Lai mazinātu konkursa dalībnieku un līdzjutēju satraukumu, gaidot rezultātu apkopojumu, klātesošos izklaidēja atraktīvais dzejnieks Kārlis Vērdiņš un daudzu bērnu dzejoļu autore –dzejniece Inese Zandere, kura arī konkursa uzdevumu veidotāja. Kā vienmēr – rezultātu paziņošanas process satraukuma pilns, jo uz nākošo kārtu – finālu Rīgā – tiek tikai4 paši labākie un zinošākie no katras grupas. Lepojamies, ka no gandrīz 20 skolēniem – 1.-4.klašu pārstāvjiem – uzvarētāju vidū ir arī mūsu meitenes – Marta un Alma. Maija beigās Marta Roģe un Alma Andersone kopā ar skolotāju Lāsmu Jūrmali un bibliotekāri Anitu Tuleiko dosies uz Rīgu, lai piedalītos konkursa finālā, kurš notiks Nacionālajā teātrī un kurā piedalīsies 60 skolēni no visas Latvijas. Finālā tiks noskaidroti uzvarētāji, kas 2015.gada augustā pavadīs nedēļu Jūrmalā radošā vasaras nometnē “Plašā Apvāršņa pilsēta” Lai sagatavotos konkursa finālam, priekšā vēl grūts un atbildīgs darbs. Turēsim īkšķus, lai meitenēm veicas!

-= galerija =-

Stādām kokus un sakopjam apkārtni

Dzērves pamatskolas kolektīvam ir izveidojusies laba sadarbība ar AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecību. Ik pavasari mežsaimnieki aicina skolēnus palīgā sakopt mežu. Arī šogad dienu pirms Lielās talkas 7. klases audzēkņi devās uz Akmensraga meža iecirkni. Daži zēni kopā ar Dienvidkurzemes mežsaimniecības Akmensraga meža iecirkņa vadītāju Armandu Milzarāju izlika kokos 35 putnu būrīšus, kuros dzīvos un par koku veselību rūpēsies mušķērāji. Pārējie skolēni kopā ar Akmensraga meža iecirkņa vadītāja vietnieku Māri Kupcu nogāja apmēram 8 kilometrus un uzlasīja meža ceļu malās nomestos atkritumus. Protams, visvairāk bija dažādu pudeļu, bet gadījās arī daži neparastāki atradumi – viens zābaks, maisi ar izlietotiem pamperiem, santehnikas atlūzas u.c. Tas viss rosināja pārdomāt katram savu attieksmi pret apkārtējo vidi, kaut gan meža darbinieki stāstīja, ka esot ievērojuši - cilvēki ar katru gadu kļūstot apzinīgāki un, līdz ar to, mežs – tīrāks. Pēc labi padarītā darba bija patīkami pasēdēt pie ugunskura, baudīt meža saimnieku sarūpēto cienastu un priecāties par „Latvijas Valsts mežu” dāvātajiem dabai draudzīgajiem suvenīriem.

Šajā dienā liels darbs tika paveikts arī, lai sakoptu un padarītu skaistāku Dzērves pamatskolas apkārtni. Skolēni grāba pērnās lapas, pieveda melnzemi puķu dobēm, slaucīja celiņus.

Pirms vairākiem gadiem starptautiskā Ekoskolu programma aizsāka koku stādīšanas kampaņu, kuru, sadarbojoties ar AS „Latvijas Valsts meži” (LVM), īsteno arī Latvijas Ekoskolas. Šī ir viena no sadarbības kampaņām starp Vides izglītības fonda Ekoskolu un „Izzini mežu” programmām.

Šogad savu dalību kampaņā ir reģistrējušas 79 izglītības iestādes Latvijā, kuras stādīs kokus visu pavasari. Kampaņā iesaistījusies arī Dzērves pamatskola. Noslēdzoties mācību gadam, tiks apkopoti paveiktie darbi, saskaitīti iestādītie koki, un Ekoskolu jaunieši varēs lepoties ar savu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā! Koku stādīšana Dzērves pamatskolā jau kļuvusi par skaistu tradīciju. Šopavasar šis darbs tika uzticēts 9. klases audzēkņiem. Ap Dzērves pamatskolu jau aug daudz dažādu koku, tagad šeit vietu raduši arī 30 melnalkšņi un 10 sarkanie ozoli. Melnalkšņu stādi izaudzēti Talsu novada kokaudzētavā „Mazsili”.

Ekoskolu koku stādīšanas iniciatīva ir būtiska vides izglītības sastāvdaļa – svarīgi, lai skolēni ne tikai iestādītu pa kociņam, bet arī izzinātu dabas procesus, gūtu priekšstatu par meža ekosistēmu un dabas vērtībām, tostarp koku nozīmi CO2 regulēšanā, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā, kā arī palīdzētu uzzināt vairāk par mežu aizsardzību.

-= galerija =-

 

VASARAS NOMETNE SĀKUMSKOLAS SKOLĒNIEM

Pirmajā jūnija nedēļā Dzērves pamatskolas sākumskolas klašu skolēniem būs iespēja piedalīties vasaras nometnē „Ai, mana pasaulīte zaļā!”. Nometne ieguvusi finansējumu Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem”.

Nometnes laikā skolēni piedalīsies dažādās vides izglītības aktivitātēs – izpētīs tuvākās ekosistēmas, iepazīs ārstniecības augus, piedalīsies dažādās vides izziņas un radošajās darbnīcās.

` Nometnes plānojumā iekļauta arī ekskursija uz Ķemeru nacionālā parka un Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošo Dabas izglītības centru „Meža māja” . Šeit skolēniem tiks piedāvātas vairākas nodarbības purva un kāpu ekosistēmu izzināšanā, savukārt „Baskāju takā” Tukuma novadā nometnes dalībnieki mācīsies dabu izprast sajūtās.

Nometne

22.aprīlis – ZEMES DIENA

Lai atgādinātu, cik trausla ir Zeme un aicinātu saglabāt tās dabisko vidi, katru gadu 22. aprīlī pasaulē tiek atzīmē starptautiskā Zemes Diena. Šogad Zemes Dienai ir pienākusi 45. gadadiena - kopš pirmās akcijas 1970.gadā tās aktivitātēs piedalījušies ap 500 miljoni cilvēku 180 valstīs visā pasaulē! Zemes Dienas koordinatori ir bezpeļņas organizācija Earth Day Network. Earth Day Network 2010.gadā aizsāka kampaņu A Billion Acts of Green® (jeb Miljards Zaļu Rīcību), kas aicina gan atsevišķus indivīdus, gan organizācijas samazināt oglekļa emisijas un veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu. Ikviens tika aicināts reģistrēt savu jebkādu rīcību vides aizsardzības labā - tā var būt riteņa izvēlēšanās mašīnas vietā, dārza iekopšana, vai piedalīšanās lielākās organizētās akcijās. Mērķis - sasniegt vienu miljardu reģistrētas rīcības! Zemes dienas aktivitātes atbalstīja arī Dzērves pamatskolas 3.klases skolēni, kuri Zemes dienas aktivitāšu ietvaros sakopa mazu stūrīti skolas apkārtnē, iestādīja spirālveida vītolus, bet podiņos iesēja viengadīgo puķu sēkliņas, cerībā, ka pēc mēneša būs izauguši stādiņi, kurus iestādīt krāšņumdobē pie skolas. Stādiņus puķu dobei audzēs arī 1., 2. un 4.klases skolēni.

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833