Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Dzērves - Kapsēdes EKOSKOLU DRAUDZĪBAS PASĀKUMS

Marta beigās saņēmām ziņu, ka Kapsēdes pamatskolas ekopadome vēlas sarīkot Dzērves un Kapsēdes skolu draudzības pasākumu. Mēs šo ielūgumu labprāt pieņēmām. Pirms krietna laika kapsēdnieki ciemojās mūsu skolā, tādēļ šoreiz bijām priecīgi, ka klātienē varēsim iepazīt Kapsēdes pamatskolu. Piektdienas, 17.aprīļa, pēcpusdienu 11 Dzērves pamatskolas 5.-9.klašu skolēni un skolotāja L.Jūrmale pavadīja Kapsēdes pamatskolā, aktīvi iesaistoties ekopadomes sagatavotajos pārbaudījumos. Pasākuma pirmajā daļā abu skolu skolēni iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar savas skolas pieredzi, darbojoties Ekoskolu programmā un iesaistoties dažādās vides aktivitātēs. „Zaļajā konkursā” skolu komandas varēja pārbaudīt zināšanas gan atpazīstot dažādus Ekoskolu simbolus un atbildot uz āķīgiem jautājumiem, gan atpazīstot putnus pēc attēla vai dziesmas. Šajā konkursā, protams, uzvarēja draudzība, jo vienlīdz zinoši bija abu skolu skolēni. Pēc dokumentālās filmas „Laimes ekonomika” fragmenta noskatīšanās, Kapsēdes vides koordinatore Sandra Ostele pievērsa skolēnu uzmanību tam, kā un no kurienes pie mums nokļūst pārtika, cik daudz un kādi enerģijas resursi tiek patērēti, lai dažāda veida pārtika nokļūtu uz mūsu galda. Lai skolēni mācītos izprast šīs problēmas aktualitāti, sekoja nākamais konkurss – „Izvēlies tuvāko!”. Komandām divi uzdevumi – sagatavot sviestmaizes un izveidot plakātu, pēc tam savu kopdarbu prezentējot. Prieks par mūsu skolēniem, kuri parādīja ļoti labas zināšanas un prezentēšanas prasmes. Nelielas ekskursijas laikā Kapsēdes pamatskolas ekopadomes aktīvākās meitenes iepazīstināja mūs ar Kapsēdes centru un aizveda līdz pagasta lepnumam – lielajam akmenim, kurš ir visaugstākais laukakmens Latvijā. Akmens sašķelts vairākās daļās, līdz mūsdienām saglabājušās tikai divas daļas. Daļa akmens 20. gadsimtā izmantota šķembu ražošanai. Kā vienmēr – pēc kārtīga darba pienākas arī neliela atpūta. Arī šoreiz mūzikas ritmos parādot savu dejotprasmi, izpildot sarežģītākus un mazāk sarežģītus uzdevumus, skolēni neformālā gaisotnē varēja iepazīt viens otru. Dzērves skolas skolēnus pārsteidza kapsēdnieku dejotprasmes. Izrādījās, ka te deju stunda katrā klasē ir obligāta un rezultāti tiek vērtēti ar atzīmi, jo izstrādāta īpaša apmācības programma. Katra jauna tikšanās ir jauna pieredze, jauni draugi, jaunas atziņas turpmākam darbam. Paldies Kapsēdes pamatskolas skolēniem par jauko pasākumu, kura noslēgumā dalībnieki izteica vēlēšanos šādas tikšanās turpināt. Tagad mūsu kārta gatavot pasākumu un aicināt ciemiņus.

-= galerija =-

Pavasara vides aktivitātes Dzērves pamatskolā

Darbojoties ekoskolu programmā ikdienā aizvien vairāk cenšamies mācīties dzīvot tā, lai saudzētu gan savu apkārtējo vidi, sakopjot to un padarot skaistāku, gan arī domājot par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Lai šo mācīšanās procesu padarītu interesantāku, izmantojam iespēju piedalīties dažādos konkursos, akcijās un kampaņās. Martā 3.klase piedalījās konkursā „Veselīgs dzīvesveids. Uzturs.Tu.” Skolēni noskatījās mācību video par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem. Pēc redzētā pārrunāšanas gan skolēniem, gan skolotājai bija jāaizpilda anketa par redzēto un apgūto, kā arī jāizsaka vērtējums par savām prasmēm dzīvot aktīvi un veselīgi. Savukārt aprīļa sākumā trešklasnieki nosūtīja savu mājas darbu konkursam „Es gribu – es šķiroju! Stiklu!”. Konkursu organizēja AS ”Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar Valsts izglītības un satura eksaminācijas centru. Konkursa mērķis - sekmēt skolēnu izpratni par nepieciešamību šķirot atkritumus, kā arī veicināt videi draudzīgas rīcības apguvi un paradumus, ikdienā šķirojot stikla iepakojumu. 9.aprīlī vides koordinatore Lāsma Jūrmale Aizputes novada nevalstisko organizāciju aktīvistus un citus interesentus iepazīstināja ar Dzērves pamatskolu – skolas darba prioritātēm, līdzdalību projektos un dažādajām vides aktivitātēm. Iepriecina, ka semināra dalībnieki ar interesi ieklausījās mūsu prezentācijā, atzinīgi novērtējot gan skolas līdzdalību ekoskolu programmā, gan aktīvo darbību kopumā. Esam pieteikušies arī ekoskolu koku stādīšanas akcijai. Akcijas ietvaros kokus skolas apkārtnē stādīsim piektdien, 24.aprīlī.

-= prezentācija =-

Velosipēdu vadītāju apliecības eksāmens

Jau tradicionāli, kā ik katru pavasari, tie Dzērves skolas skolēni, kuri vēlas iegūt velosipēda vadītāja apliecību, kārtoja CSDD Liepājas nodaļas organizēto eksāmenu Aizputes vidusskolā. Šogad eksāmens bija jākārto datorizēti. Skolēni pirms eksāmena cītīgi tam gatavojās gan teorētiski no Satiksmes noteikumu grāmatiņām, gan CSDD interneta vietnē, gan konsultācijā ar Aizputes Jaunrades centra velo pulciņa vadītāju Jāni Oskaru Šalmu. Vēlmi kārtot eksāmenu bija ieradušies 19 skolēni. Velo apliecības ieguva 10 skolēni. Rezultāti bija sliktāki nekā tas bija citus gadus. Ne visi skolēni, diemžēl, ir sapratuši, ka bez cītīgām mācībām sasniegt neko nevarēs. Bet tiem skolēniem, kas eksāmenu nokārtoja, atliek tikai novēlēt – lai raiti ripo!

M.Blūms

-= galerija =-

Zināšanu lavīna Ekoskolu vides forumā

Zināšanu lavīna Ekoskolu vides forumā Laikā no 20. līdz 22. februārim Vides izglītības fonds kopā ar Ulbrokas vidusskolu un Stopiņu novada domes atbalstu īstenoja jau otro Ekoskolu ziemas forumu, kas pulcēja 180 dalībniekus - skolotājus un skolēnus no vairāk kā 40 dažādām Latvijas izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā. Jau ceturto gadu šajā programmā iesaistījusies arī Dzērves pamatskola, tādēļ arī vairākiem mūsu skolas skolēniem un skolotājai bija iespēja piedalīties šajā pasākumā. Ekoskolu vides forums ir izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums ekoskolu pārstāvjiem.  Tā ietvaros notiek apmācības un praktiskas nodarbības, kas sniedz iespēju dalīties pieredzē par vides izglītības īstenošanu. Tāpat kā vasaras forums, kas nu jau kļuvis par tradīciju, arī Ekoskolu Ziemas Foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmu, tās saistītajiem jautājumiem un saprast, kā dažādas idejas iespējams īstenot praksē, lai tā kļūtu par ikdienas rīcību. Ekoskolu forums sniedz iespēju iepazīt vienam otru, gūt jaunas zināšanas, daloties pieredzē, kā arī rast papildus motivāciju un iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzīgi gan savā ekoskolā, gan ikdienā. Piektdien, foruma pirmajā dienā, dalībniekiem bija sarūpētas iepazīšanās spēles un izzinošā pārbaudījumu taka dabā, pieredzes apmaiņas un iedvesmojošo stāstu sesija skolotājiem, vakara sarunas ar vides žurnālisti Anitru Toomu, ekskursija uz SIA „EKO GETLIŅI”, dažādas darbnīcas – multimediju darbnīca, Fizmixs komanda iepazīstinājas ar savu skatījumu uz ekotēmām, bet ar Ulbrokas vidusskolas radošo komandu kopā tika veidoti vides objekti. Vakarā - muzikāls dienas noslēgums ar grupu New Age Travelers. Otrajā dienā dalībniekiem tika dota iespēja piedalīties dažādās nodarbībās un lekcijās, kas sasaistās ar visām astoņām Ekoskolu tēmām, kas ir: atkritumi,  enerģija,  ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, iestādes vide un apkārtne, mežs, klimata pārmaiņas. Par bioloģisko pārtiku Latvijā stāstīja Liene Brizga- Kalniņa, kampaņas BioLoģiski! koordinatore, (Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija), Baltijas jūras jautājumus aplūkoja Rita Šantare, (Pasaules Dabas Fonds), savukārt ar kampaņu Maisbergs un atkritumu samazināšanas nozīmi iepazīstināja biedrība Homo Ecos. Kritiskās domāšanas nozīmi vides aizsardzībā skaidroja Edmunds Cepurītis (Vides izglītības fonds), par aktīvismu apkaimēs stāstīja Alija Turlaja, (Sarkandaugavas attīstības biedrība), bet par to, kas ir partizānu dārzniecība, un kā veidot sūnu grafitti – Renāte Pablaka. Dzirdētajā un apgūtajā skolēni dalījās viens ar otru apmeklēto nodarbību prezentācijā – zināšanu galerijā. Pēc lekcijām Ekoskolu pārstāvjiem bija iespēja gūt jaunas iemaņas, kas noderēs turpmākā darbā un kopumā ikdienā. Šim nolūkam bija paredzētas vairākas prasmju darbnīcas - plakātu un trafaretu veidošana, Jauno vides reportieru un argumentācijas darbnīcas, bet kopā ar biedrības Otra elpa meitenēm bija iespēja darināt rotaslietas no nevajadzīgiem apģērbu gabaliem. Tikmēr skolotāji uzzināja daudz jauna par vides nodarbību plānošanu no Lienes Stikānes, (Iespējamās Misijas absolvente). Notikumiem bagātās dienas beigās bija iespēja baudīt īsfilmas un zaļo humoru ar improvizācijas teātri Improzoo. Jāsaka, ka šī aktivitāte nevienu neatstāja vienaldzīgu. Pirms došanās mājupceļā foruma trešajā dienā dalībnieki devās ekspedīcijā mežā, lai svaigā gaisā pārdomātu gūtās zināšanas un atcerētos visu piedzīvoto. Katra šāda tikšanās reize dod jaunas zināšanas, pieredzi un iedvesmu turpmākam darbam. Tā arī šoreiz atgriezāmies mājās gan ar jaunām idejām mūsu kopīgajam darbam Dzērves pamatskolā un apkārtējā sabiedrībā kopumā, gan guvām daudz noderīgas informācijas par to, kā dzīvot saudzīgi, taupīgi un sev un videi draudzīgi arī savās mājās. Esam gatavi dalīties savās zināšanās ar ikvienu, kuru šie jautājumi ir ieinteresējuši. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Sīkāka informācija par programmu Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.

Lāsma Jūrmale, Dzērves pamatskoles vides koordinatore

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833