Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

Lepojamies ar saviem dejotājiem!

Ļoti aktīvs un darbīgs šī mācību gada otrais semestris ir tautu deju kolektīvu dalībniekiem.

27.februārī mūsu skolas dejotāji piedalījās Liepājas apriņķa tautas deju kolektīvu koncertā „Zvaigznes atspīd Ālandē”. Koncerts notika Grobiņas sporta centrā. Jaunāko klašu kolektīvam šis pasākums bija kārtīgs pārbaudījums, jo lielākā daļa kolektīva dalībnieku pirmo reizi dejoja uz sveša deju laukuma. Un tas nepavisam nav viegli. Taču 5.-9.klašu dejotāji, kuriem jau daudz lielāka pieredze, parādīja, ka dejas spars, kurš reizēm mēģinājumos nav pamanāms, nekur nav pazudis. It īpaši ja visapkārt tik daudz sparīgu dejotāju.

Savukārt 12.martā uz koncertu Aizputes kultūras namā bija sapulcējušies visi Aizputes novada skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi - tautas deju kolektīvi, Aizputes novada skolu apvienotais koris „Melodija”, Aizputes modes deju dejotāji, Kalvenes folkloras kopa, kā arī mūsu skolas 3.klases ansamblis. Īpaši svarīgs šis koncerts bija dejotājiem, jo viņus vēroja Liepājas apriņķa tautu deju kolektīvu virsvadītāja Inga Papirte, kura pēc koncerta kolektīvu vadītājiem deva vēl pēdējos norādījumus, kas palīdzētu labāk sagatavoties skatei.

Visnopietnākais un svarīgākais šī semestra pasākums, kuram kolektīvi gatavojās jau vairākus gadus, bija Liepājas apriņķa tautas deju kolektīvu skate, kas notika 28.martā Liepājas Olimpiskajā centrā. Šīs skates rezultāti noteiks to, vai dejotājiem būs iespēja piedalīties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri šajā vasarā notiks Rīgā. Dzērves pamatskolas dejotāji skatē parādīja ļoti augstus rezultātus. Abi kolektīvi ieguva 1.pakāpes diplomu – 1.-4.klašu kolektīvs ar 43,7 punktiem, savukārt 5.-9.klašu kolektīvs – ar 43,0 punktiem. Mūsu dejotāji kļuva par žūrijas favorītiem gan ar labi apgūtajiem deju soļiem, gan ar stalto stāju un prasmi uzstāties. Šķiet, ka 5.-9.klašu kolektīvam labos rezultātus sasniegt palīdzēja arī jaunie tērpi, kurus no izgatavotājiem saņēmām tikai iepriekšējā vakarā pirms skates.

Mēs ļoti lepojamies ar saviem dejotājiem. Vispirms jau tāpēc, ka mūsu skolā ir divi ļoti labi tautas deju kolektīvi, kuros dejo puse Dzērves pamatskolas skolēnu. Lepojamies arī tādēļ, ka mēģinājumos ieguldītais darbs vainagojies ar panākumiem, un mūsu dejotāji saņēmuši augstāko vērtējumu starp Aizputes novada kolektīviem, kā arī abi kolektīvi šobrīd atrodas pirmajā desmitniekā Latvijas skolu kolektīvu kopvērtējumā (5.-9.klašu grupā – ap 70 kolektīviem, 1.-4.klašu grupā – vairāk, kā 100 kolektīvu). Par labajiem rezultātiem varam priecāties arī tādēļ, ka mums ir vislabākās skolotājas, kuras ar visiem iespējamiem līdzekļiem gatavas cīnīties par to, lai kolektīvs parādītu sevi no vislabākās puses. Vislielākais paldies kolektīva vadītājai Dainai Jaunzemei par prasmi iemācīt deju soļus arī tajos brīžos, kad dejotājiem to nepavisam negribas. Savukārt skolotāja Lāsma Jūrmale seko līdzi tam, lai neviens neaizmirstu apmeklēt kārtējo mēģinājumu, lai koncertos visiem izmazgātas un izgludinātas blūzes, meitām sapītas bizes un visiem tērpi kārtībā. Šis semestris bija ļoti saspringts laiks, jo projekta ietvaros tika pasūtīti jauni tērpi 5.-9.klašu kolektīvam. Tad nu skolotājai bija jārūpējas arī par to, lai viss laikā tiktu izgatavots un saņemts. Par aktīvu līdzi jušanu un atbalstu paldies arī skolotājai Mairai Skabulei, kura arī ir klāt visos svarīgākajos kolektīva izbraukuma pasākumos, lai palīdzētu sagatavoties koncertiem. Paldies klašu audzinātājām, kuras sadarbojas ar kolektīva vadītāju, pamudinot kādus dejotājus, kurus pārņēmis slinkums, kā dēļ gadījies neaiziet uz vairākiem mēģinājumiem. Par atbalstu un sadarbību liels paldies arī dejotāju vecākiem!

Lai arī skatē jau nodejots, tas nebūt nenozīmē, ka viss jau padarīts. Mācību gada noslēgumā vēl paredzēti vairāki pasākumi. 17.maijā dejotājiem jāpiedalās Ģimeņu dienas koncertā Aizputē, savukārt 22.maijā – Dzērves pamatskolas mācību gada noslēguma koncertā. 27.jūnijā Liepājas apriņķa tautas deju kolektīvi aicināti piedalīties deju svētkos Pāvilostā. Bet no 6. – 12.jūlijam – Skolēnu Dziesmu un deju svētki Rīgā. Ļoti gribētos cerēt, ka šajos svētkos piedalīsies arī mūsu dejotāji. Dalībnieki tiks paziņoti maijā, kad būs noslēgušās deju kolektīvu skates visos Latvijas novados!

Dejas (2)

Konkurss „DĀRZNĪCA” - 2015

Jau ceturto gadu Dzērves pamatskolas skolēni piedalās stādu audzēšanas konkursā „Dārznīca”. Konkursu organizē stādu audzētāju biedrība. Pasākums finansēts ar Eiropas Savienības un LR Zemkopības ministrijas atbalstu. Konkursā, kurā bija aicināti piedalīties 1.-6.klašu skolēni, piedalās Dzērves pamatskolas 1. (sk.A.Vaitkus), 2. (sk.M.Skabule) un 3.klase(sk.L.Jūrmale). Konkursa ietvaros skolēniem ir iespēja izmēģināt spēkus stādu audzēšanā, izaudzējot trīs augus – pīlādzi, ciedru priedi un piparmētru, aizpildot „Auga dienasgrāmatu”, kā arī daloties savos sasniegumos un atklājumos ar citiem konkursa dalībniekiem, izmantojot interaktīvu aplikāciju. Konkursa mērķis ir motivēt skolēnus padziļināti interesēties par dabā notiekošajiem procesiem un dabas nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī gūt praktiskas iemaņas augu kopšanā. Lai dotu iespēju iesaistīties stādu audzēšanā lielākam interesentu skaitam, šogad projektam tika piedāvāti jau 2000 stādu audzēšanas komplekti. Tajos iekļauti trīs dažādu augu – ciedru priedes, piparmētras un pīlādža stādmateriāli, kā arī viss nepieciešamais audzēšanai – augsne, podiņi, mēslojums un „Augu dienasgrāmata”, kurā skolēniem jāfiksē visas veiktās darbības, savi novērojumi un secinājumi par stādu audzēšanas procesa gaitu projekta laikā. Konkursa norises laiks – 1.marts – 31.maijs. Pēc konkursa noslēguma, protams, jāturpina augus kopt, lai tad, kad tie jau būs pietiekoši stipri, tos no podiņiem izstādītu brīvā dabā. Šobrīd mūsu skolas konkursa dalībniekiem vislabāk veicas ar ciedru priedes un piparmētras audzēšanu. Pīlādzis vēl nav uzdīdzis nevienā podiņā. Regulāri tiek aizpildīta augu dienasgrāmata, kurā tiek atzīmēts viss, kas tiek darīts – laistīšana, mēslošana, mērīšana. Dienasgrāmatā jāizpilda arī vairāki uzdevumi un pētījumi par konkursa augiem. Darbiņš nav grūts, bet ļoti atbildīgs un interesants. Lai jaunajiem dārzniekiem veicas izaudzēt spēcīgus un veselīgus augus!

-= galerija =-

Skatuves runas konkurss

Ik gadu 2.semestra pirmajā pusē Latvijas novados notiek skatuves runas konkursi. Šogad tie tika organizēti februāra beigās – marta sākumā. Aizputes novadā konkurss notika 10.martā. Skatuves runas konkursos ar labiem rezultātiem katru gadu piedalās arī Dzērves pamatskolas skolēni. Tā kā sākumskolas klašu skolēniem patīk runāt dzejoļus un starp vairākiem kandidātiem bija grūti izšķirties, tad februāra beigās skatuves runas konkurss vispirms tika organizēts skolā. Te bija iespēja piedalīties visiem 1.-4.klašu skolēniem. Ņemot vērā skatītāju balsojumu un skolotāju vērtējumu, šajā mācību gadā Aizputes novada skolu konkursā mūsu skolu 2.-3.klašu grupā pārstāvēja 2.klases skolēns Matīss Baumanis (sk.M.Skabule) un 3.klases skolēni – Marta Roģe un Toms Roģis (sk.L.Jūrmale). 4.-6.klašu grupā – 4.klases skolniece Alma Andersone un 6.klases skolniece Jana Arāja (sk.I.Bunka), savukārt 7.-9.klašu grupā – 8.klases skolnieces Kitija Švītiņa un Līga Stone (sk.V.Valdmane). Šogad Aizputes novada konkursā ieguvām divas godalgotas vietas – 3.klases skolniecei Martai Roģei (sk.L.Jūrmale) 2.vieta 2.-3.klašu grupā, bet 8.klases skolniecei Līgai Stonei (sk.V.Valdmane) 3.vieta 7.-9.klašu grupā.

-= galerija =-

PRĀTA SPĒĻU SACENSĪBAS

Jo ku dienu – 1.aprīli – Dzērves pamatskolas 1.-5.klašu skolēni pavadīja pavisam nopietnās un svarīgās nodarbēs. Afiša vēstija, ka 1.aprīlī aiz durvīm Nr.221 notiks PRĀTA SPĒĻU SACENSĪBAS. Interesentu pulciņš bija diezgan prāvs, jo punktus savai klasei un individuālajam vērtējumam vēlējās nopelnīt kartrs skolēns. Sacensības notika divās grupās - 1.-2.klašu un 3.-5.klašu grupā. Sacensību dalībnieki sacentās dambretes spēlē, puzles likšanā (ar dažādu kauliņu skaitu – sākot no 15 līdz pat 105), krustvārdu mīklu minēšanā, domino spēlē. Kopvērtējumā starp klasēm augstāko punktu skaitu ieguva 2.klase. Individuāli uzvarētāja kausu 1.-2.klašu grupā kļuva 2.klases skolnieks Pēteris Mūrnieks, 2.-vietā -otrklasnieks Matīss Baumanis, bet 3.vietā – 2.klases skolniece Evelīna Pugule. Evelīnai arī labākais rezultāts puzles likšanā. Speciālbalvu par labāko rezultātu dambretes spēlē ieguva pirmklasnieks Markuss Kalējs, savukārt pirmklasniece Elīza Stulpe parādīja vislabākās zināšanas krustvārdu mīklu minēšanā. 3.-5.klašu grupā uzvaru un kausu izcīnija 5.klases skolnieks Rendijs Baidins Buinovskis (viņam arī labākais rezultāts krustvārdu mīklu minēšanā un puzles likšanā), 2.vietā – 5.klases skolnieks Niks Jansons, kurš savā grupā ieguva arī visaugstāko rezultātu dambretes spēlē, bet 3.vietā – 5.klases skolniece Sanija Bžežinska. Speciālbalva par iegūto lielāko punktu skaitu domino spēlē 3.-5.klašu grupā – 5.klases skolniecei Helēnai Ermansonei. Savu pirmo kausu mūžā 1.aprīļa sacensībās izcīnīja arī 3.klases audzinātāja Lāsma Jūrmale. Jāsaka gan, ka dambretes spēlē viņai vēl jāpatrenējas, jo dambretes pulciņa dalībniekus uzveikt neizdevās. Arī puzles likšanā neizdevās pārspēt visātrāko šīs spēles pratēju mūsu skolā – otrklasnieci Evelīnu Puguli. Taču krustvārdu mīklu minēšanā gan izdevās visus pārspēt. Izskatās, ka 1.-6.klašu skolēni ir ļoti nopietni prāta spēļu sacensību pretinieki, tādēļ nākošajām sacensībām vajadzēs nopietni sagatavoties. J Prāta spēles ikvienam mazam un lielam gudriniekam ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas, savu prasmi domāt divus soļus uz priekšu , kā arī trenēt savu uzmanību un vērīgumu. Tādēļ paldies dambretes pulciņa vadītājai Mudītei Dobelei un skolotājai Agnitai Vaitkus par šo sacensību noorganizēšanu Dzērves pamatskolā!

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833