Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

DIŽKOKIEM PA PĒDĀM

   26.aprīļa saulainajā rītā Dzērves pamatskolas apkārtnē bija manāma rosība – skolēni un pedagogi aktīvi rosījās, lai sakoptu savas skolas apkārtni – vāca zarus, grāba pērnās lapas, ravēja rožu un citu krāšņumaugu dobes, kā arī iekārtoja jaunu rožu dobi.
   Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta skolas apkārtnē esošajiem dižkokiem. Vienu, kurš atrodas teritorijā, kas robežojas ar skolas parku, skolēni atbrīvoja no drazām, kas tur krājušās jau no padomju laikiem.
   Dienas otrajā pusē skolēni un pedagogi pulcējās uz pasākumu „Dižkokiem pa pēdām”. Vispirms Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas Liepājas biroja pārstāve - vecākā valsts vides inspektore Sniedze Više iepazīstināja visus ar noteikumiem, kādi jāievēro, lai pareizi izmērītu koka apkārtmēru, kā arī pastāstīja par to, cik dažāds var būt atšķirīgu koku sugu apkārtmērs, lai konkrētās sugas koku noteiktu par dižkoku, piemēram, parastā ogu īves apkārtmēram jābūt 0,6 m, taču parastais ozols dižkoka godā tiek celts, sasniedzot 4 m apkārtmēru.
   Lai visiem būtu iespēja jaunapgūtās zināšanas pielietot praksē, kā arī lai iepazītu visus skolas apkārtnē augošos dižkokus, skolēni saņēma kartes ar norādēm par dižkoka atrašanās vietām. Pavisam skolas apkārtnē atrodami 8 dižkoki, no tiem 6 aug skolas parkā – saldais ķirsis, parastais osis, parastā zirgkastaņa, Eiropas baltegle, kalnu kļava, parastais ozols (Bergmaņa ozols), bet divi baltie vītoli atrodami teritorijā, kas robežojas ar skolas parku. Katras klases uzdevums bija atrast visus astoņus dižkokus, pie katra no tiem izpildot kādu uzdevumu  - atpazīstot kukaiņus, zivis, putnus un putnu balsis, koku zarus pēc pumpuriem un tikko izplaukušajām lapiņām, koku sugas pēc nozāģētām ripām, veidojot sakarības starp dzīvnieku un augu attēliem utt. Tomēr visatbildīgākais uzdevums bija pirmajā kontrolpunktā, kur katrai klasei tika uzticēts nomērīt savu koku, lai pārliecinātos, vai tam piemērojams dižkoka statuss, kā arī pielikt savam kokam dižkoka simbolu – zaļo ozollapiņu.
   Diena bija darbīga, jaunām zināšanām, prasmēm un emocijām piepildīta. Mūsu darbošanās pievērsa arī laikraksta „Kursas Laiks” un Aizputes TV žurnālistu uzmanību. Informācija par pasākumiem lasāma rekurzeme.lv, savukārt  skatāms TV sižets.

-= galerija =-

SKATUVES RUNAS KONKURSS LIEPĀJĀ

   27.martā Liepājā notika Latvijas izglītības iestāžu Kurzemes reģiona skatuves runas konkurss. Pavisam konkursā piedalījās 20 1.-4.klašu skolēni no Skrundas, Brocēniem, Aizputes, Nīcas, Pāvilostas, Bārtas , Liepājas, Sikšņiem, Kazdangas, Kalvenes, Grobiņasm Krotes.
   Dzērves pamatskolu Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā pārstāvēja Katrīna Jurkovska (skolotāja Lāsma Jūrmale), iegūstot 1.pakāpes diplomu.

Skaļas lasīšanas sacensības Liepājā

   5. aprīlī mēs, 5. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un Cīravas pagasta bibilotēkas vadītāju Anitu Tuleiko, devāmies uz Liepāju – uz bērnu bibliotēku “Vecliepājas rūķis”. Tur notika Nacionālās skaļās lasīšanas konkursa reģionālās sacensības. Piedalījās 17 piekto un sesto  klašu skolēni, kuri pārstāvēja Liepājas un tās apkārtnes bibliotēkas. Cīravas pārstāve bija mūsu klasesbiedrene Marta Pole. Katrs dalībnieks 3 minūtes lasīja fragmentu no kādas grāmatas un pastāstīja, kāpēc to  izvēlējies. Marta lasīja fragmentu no Maijas Laukmanes romāna jauniešiem “Nekādas pupu mizas”.  Skolēnu priekšnesumu izteiksmību un prasmi lietot dažādas balss intonācijas vērtēja  žūrija – Liepājas Universitātes pasniedzēja Sandra Okuņeva, dramaturģe Rasa Bugavičute–Pēce, radio dīdžejs un mūziķis Emīls Dreiblats.  Pasākuma noslēgumā visus dalībniekus apbalvoja, bet vienu izvirzīja uz finālsacensībām Rīgā. Ar nelielu koncertu uzstājās Liepājas POP/ROK  skolas audzēkņi, mums vislabāk patika, kā dziedāja soliste.
   Šis sarīkojums bija ļoti interesants. Mēs domājam, ka šādas lasīšanas sacensības vajadzētu rīkot arī jaunāko klašu skolēniem. Paldies bibliotēkārei Anitai Tuleiko, kura piedāvāja mums piedalīties konkursā. Priecājamies, ka uz Rīgu cīnīties par valsts lasīšanas čempiona titulu dosies mūsu novada pārstāvis – Aizputes vidusskolas audzēknis Kārlis Lanka. Vēlam viņam veiksmi!

5. klases skolēni Marta, Diāna, Elīza, Kevins, Markuss
un audzinātāja Vita Valdmane

-= galerija =-

MĀCĪBU VIZĪTE STARPTAUTISKAJĀ LIDOSTĀ „RĪGA”

   Jau vairākus gadus Latvijas skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek piedāvātas dažāda aktivitātes profesiju pasaules iepazīšanai.
   Pavasara brīvlaika Dzērves pamatskolas skolēniem pasākuma Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana “Es iepazīstu profesiju!” (14) ietvaros tika dota iespēja viesoties Starptautiskajā lidostā „Rīga”, lai iepazītu tās darbības pamatprincipus, specifiku, darba apstākļus, kā arī ar karjeras iespējas.
   Ekskursijas sākumā uzzinājām, kādēļ un kā tiek svērta bagāža pirms lidojuma, arī par atļautajiem un neatļautajiem priekšmetiem un lietām lidojumā līdzi ņemamajā bagāžā. Ieklausoties gides stāstījumā secinājām, ka nezinām vēl citu iestādi vai uzņēmumu, kurā strādāti tik daudz dažādu profesiju pārstāvju, kā lidostā – dārznieki, apkopēji, mehāniķi, tehniķi, mediķi, ugunsdzēsēji, ornitologi, dispečeri, piloti, stjuarti, IT speciālisti utt. Katrā no profesijām iespējamas karjeras izaugsme. Uzzinājām, ka, lai strādātu lidostā „Rīga” nepiecienāma vismaz vidējā izglītība, kā arī jāprot vismaz divas svešvalodas un jābūt ļoti komunikablam.
   Ekskursijas turpinājumā noskaidrojām, kā un kādēļ tiek veiktas drošības pārbaudes, kā arī paši to izbaudījām pirms došanās uz autobusu, kas izvizināja mūs apkārt lidlaukam.
   Pēc ekskursijas secinājām, ka darbs lidostā ir ļoti atbildīgs un sarežģīts. Te strādājot jāievēro daudz noteikumu, kas palīdz nodrošināt, lai viss notiktu precīzi un droši. Par piemiņu no ekskursijas Starptautiskajā lidostā „Rīga” katram paliks atslēgas piekariņš un interesantie iespaidi par darbu un daudzveidīgajām un plašajām karjeras iespējām lidostā.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833