Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SKOLOTĀJI APGŪST PRASMES KOMPETENČU IZGLĪTĪBĀ

   Septembra beigās vairāki Dzērves pamatskolas skolotāji piedalījās STEM jomas mācību priekšmetu skolotāji piedalījās Latvijas valsts mežu rīkotos tālākizglītības kursos, apgūstot starpdisciplināru tematu 8.un 9.klašu skolēniem “Pētījums mežā”, kas izstrādāts projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ekspertiem.
   LR Izglītības ministrija tematu “Pētījums mežā” jau izcēlusi kā vienu no veiksmīgākajiem starpdisciplināras mācību prakses piemēriem izglītības reformas kontekstā. Temata ietvaros skolēni var autentiskā kontekstā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža apsaimniekošanas iespējām. Temats veidots kā mežkopja ikdienas darba simulācija, kura laikā nepieciešams noteikt un salīdzināt divos blakus esošos meža nogabalos augošās koksnes krājas apjomus, analizēt to iespējamo atšķirību iemeslus un pieņemt lēmums par turpmāko mežaudžu kopšanas gaitu. Skolēniem, iejūtoties mežziņa lomā un risinot uzdevumus, nepieciešams, izmantot ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas, ķīmijas un tehnoloģiju priekšmetu zināšanās un prasmes.
   Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēniem, ka, regulāri rūpējoties un kopjot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Kopšanas rezultātā mainoties apstākļiem, veidojas labvēlīgāka vide koku augšanai.

-= galerija =-

Dzejas radīšanas darbnīca kopā ar dzejnieci Lindu Skrandu

   Dzērves pamatskolas pedagogiem un audzēkņiem gadu gaitā ir  izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Cīravas bibliotēkas darbiniecēm. Kopīgi tiek rīkoti dažādi pasākumi un tiek domāts par to,  kurus literātus aicināt tikties  ar jauniešiem. Šogad Dzejas dienās   skolā viesojās dzejniece Linda Skranda ( īstajā vārdā  - Linda Ulāne), kura 7.-9. klases skolēniem vadīja radošo darbnīcu.
   Vispirms Linda Skranda pastāstīja par to, kas viņu pamudināja pievērsties rakstniecībai. Taču literatūra nebūt nav vienīgā joma, kurā dzejniece sevi izpauž. Viņa ne tikai ir  ieguvusi balvas par savu radošo veikumu, bet arī apmeklē bērnus slimnīcā kā dakteris Klauns, vada nodarbības ieslodzītajiem cietumā,  ir izveidojusi lasītāju klubiņu  “Grāmatēži”, bet viņas pamatdarbs ir biedrībā “RadiVidiPats”,  kur kopā ar Liepājas jauniešiem tiek realizētas labas idejas. Latvijas Kultūras akadēmijā Linda Skranda apguvusi kultūras socioloģiju un menedžmentu, viņa dzīvojusi  un strādājusi   Lietuvā, Lielbritānijā, Bosnijā un Hercogovinā.
   Pēc savu dzejoļu lasījuma latviešu un angļu valodā Linda Skranda atklāja, ka viņai patīk piedalīties dzejas slamos, kas ir tādas kā dzejnieku sacensības auditorijas priekšā, kad uzvarētāju nosaka pēc klausītāju balsojuma. Literāte iedrošināja jauniešus pamēģināt arī pašiem sacerēt kādu dzejoli un, izmantojot dažādas vārdu spēles, parādīja, ka tas nav nemaz tik sarežģīti, tikai jāņem talkā iztēle un fantāzija. Īpaši saistošs bija uzdevums, kurā bija jāuzzīmē sava dzīve kā upe, kuras krastos ir gan tas, kas traucē ūdens plūdumam, gan tas, kas palīdz un virza straumi uz priekšu, bet noslēgumā vajadzēja atrast pašus trāpīgākos vārdus, lai raksturotu šo ainu.
   Skolēni  pēc dzejas radīšanas darbnīcas atzina, ka paticis tas, ka rakstīšanas process bijis jautrs un ka Linda Skranda ir jauns un mūsdienīgs cilvēks, kuras sacītajā ir vērts ieklausīties.

-= galerija =-

SPKC nodarbība “TRAUMATISMA PROFILAKSE”

   Slimību profilakses un kontroles centrs šajā mācību gadā ir uzsācis izglītojošu pasākumu īstenošanu vispārējās izglītības iestāžu 4. un 5. klašu skolēniem par traumatisma profilaksi. Otrdien, 8.oktobrī, šāda nodarbība notika Dzērves pamatskolā. Pasākumu mērķis ir izglītot skolēnus par traumu profilaksi, iespējamām traumu, jo īpaši galvas traumu, sekām un nepieciešamību lietot atbilstošu aizsargekipējumu aktīvās atpūtas un sporta laikā.
   Pasākuma ietvaros, izmantojot diskusijas, smadzeņu maketa demonstrāciju un spēles, skolēniem tika skaidroti pusaudžu traumu, jo īpaši galvas traumu,  gūšanas riski, sekas un to likumsakarības. Tāpat skolēniem bija iespēja izmēģināt savas zināšanas pareizā aizsargekipējuma vilkšanā un noskatīties video ar mērķauditorijas viedokļa līderiem, kuri pauž savas zināšanas un viedokli par nepieciešamu lietot aizsargekipējumu.
   Lai nodrošinātu pasākuma ilgtspēju un zināšanu nostiprināšanos, pēc pasākuma klasēm ir iespēja piedalīties video konkursā. Lai sevi pasargātu un reizē atcerētos par iegūtajām zināšanām par traumatisma profilaksi, katrs pasākuma dalībnieks saņēma kādu no trim atstarojošām uzlīmēm.
   Paldies nodarbības vadītājai par interesanto un kvalitatīvi noorganizēto mācību nodarbību!
   Līdz 2019. gada 13. decembrim kopā tiks īstenoti vismaz 350 izglītojošie pasākumi. Izglītojošie pasākumi primāri tiek organizēti Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla izglītības iestādēs. Veselību veicinošo skolu programmā ir iesaistījusies arī Dzērves pamatskola.
   Materiāla sagatavošanai izmantota informācija no SPKC interneta vietnes www.spkc.gov.lv

-= galerija =-

Dzērves pamatskolas skolēni gūst panākumus KROSA STAFETĒS

  18. septembrī Cīravas parkā norisinājās Aizputes novada skolēnu sacensības krosa stafetēs. Sacensības notika četrās vecuma grupās, un komandā startēja 2 zēni un 2 meitenes.  Rezultāti:
B grupa (8. - 9. klase) – II vieta (M.Roģe, R.Stūrīte, K.Jansons, K.Vaitkus)
C grupa (6. – 7. klase) – I vieta (S.Lagzdiņa, D.Rijkure, M.Gulbis, A.Jansons)
C grupa (6. – 7. klase) – 5. vieta (E.Stulpe, M.Pole, K.Petrovs, A.Pujats)
D grupa (4. – 5. klase) – I vieta (A.Balode, D.Jansone, D. Jansons, K.Ķipsts)
E grupa (2. - 3. klase) – 4. vieta ( M.Jansone, E.Jurkovska, A.Bražis, J.Cvetkovs)

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833