Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

GAIDĀM CIEMOS VĒSTURISKO DĀRZU DIENĀS!

   Latvijas Piļu un muižu asociācija aicina uz pirmajām vēsturisko dārzu dienām. Jūlija pirmās nedēļas nogalē divdesmit četri asociācijas biedri piedāvās ikvienam interesentam kopā ar lietpratējiem no jauna vai pamatīgāk iepazīt muižu zaļo rotu un aizraujoši pavadīt laiku gan piļu un muižu dārzos un parkos, gan senatnīgajās iekštelpās.
   Vēsturiskie dārzi un parki ir bijuši visās Latvijas muižās un šodien to liktenis ir līdzīgs pašām muižām. Liela daļa no tiem nav atpazīstami, daļa zudusi, bet ir dārzi un parki, kas tiek pētīti,  ir jau izpēti  un tiek atjaunoti. Ir arī dārzi un parki, kas tiek kopti un uzturēti tādi, kādi tie ir.
   Vēsturisks dārzs un parks ir muižas kompleksa neatņemama sastāvdaļa, kas par muižas īpašniekiem, vēsturi un mūsdienām stāsta reizēm pat vairāk nekā dižās pilis un kungu mājas.
   Aizputes novadu Vēsturisko dārzu dienās pārstāvēs Kazdangas un Dzērves muižas.
   Dzērves muižas (Dzērves pamatskola) parkā interesentus gaidīsim 6.jūlijā no plkst.19.00
   Dzērves muižā jūs sagaida :
     • Orientēšanās muižas parkā. Dižkoku stāsti ar uzdevumiem.
     • Pastaiga pa muižas gaiteņiem un našķošanās muižas pagrabā.
     • Dr. biol. Jurģa Šubas lekcija par sikspārņu sugām Latvijā.
     • Praktiskā nodarbība – Dzērves muižas parka sikspārņu pētīšana.
   Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.26573105 vai 26305854

PAVASARA AKTIVITĀŠU DIENA

   Mācību gada noslēgumā par tradīciju ir kļuvis pasākums  - Vecāku un skolēnu aktivitāšu diena. Šogad aktivitātes bija saistītas ar Ekoskolas gada tēmu „Bioloģiskā daudzveidība”, kā arī ar drošību vasaras brīvlaikā.
   Pēc skolotājas Ingas R. vadītās rīta rosmes, skolēni un vecāki tika sadalīti komandās. Vecāki – lai piedalītos aktivitātē „Dižkokiem pa pēdām” un iepazītu skolas parkā un tuvākajā apkārtnē augošos dižkokus, kā arī lai pārbaudītu savas zināšanas par daudzveidīgo dzīvnieku u augu pasauli. Savukārt skolēniem Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komitejas pārstāvju vadībā bija iespēja papildināt jau esošās zināšanas un prasmes, kā arī apgūt jaunas par drošību un pirmās palīdzības sniegšanu  nelaimes gadījumos.
   Pasākuma noslēgumā skolēni uzmanīgi sekoja līdzi aktivitātei, kur savas zināšanas par drošību un pirmās palīdzības sniegšanu parādīja arī skolēnu vecāki.
   Paldies visiem dalībniekiem par aktīvo līdzdalību piedāvātajās aktivitātēs! Īpašs paldies skolēnu vecākiem! Priecājamies, ka katru gadu vecākiem, kuri pasākumu apmeklē regulāri, piepulcējas daudz tādu, kuri pasākumu apmeklē pirmo reizi. Paldies par ieinteresētību, azartu un aizrautību! Uz tikšanos nākamā gada pasākumos!

-= galerija =-

CETURTIE JAU LIELI

   Maija beigās Dzērves skolā svētkus svin jaunāko klašu skolēni. Par tradīciju ir kļuvis pasākums „CETURTIE JAU LIELI” jeb 4.klases mazais izlaidums. Tā plānošana un organizēšana katru gadu  uzticēta 3.klases skolēniem.
   Šogad 3.klase uzdevumu uztvēra ļoti nopietni un pasākuma plānošanai ķērās klāt jau laikus, kopā ar audzinātāju sagatavojot 4.klases skolēniem dažādus pārbaudījumus.
   28.maija rītā 4.klases skolēnus sagaidīja pirmais uzdevums – pārdomāt pirmos četrus kopā pavadītos gadus un uzrakstīt savu klasesbiedru labākās īpašības. Vēlāk pie 4.klases ieradās fotokompānija „Dzērves foto”, piedāvājot atraktīvu fotosesiju.. Pusdienlaikā  - svētku pasākums. Te, klātesot visiem jaunāko klašu skolēniem, ceturtie ar dažādu uzdevumu palīdzību tika pārbaudīti, lai pārliecinātos par viņu zināšanām, atraktivitāti un to, cik labi viņi pazīst viens otru un savu klases audzinātāju. Uzdevumi tika izpildīti izcili un pasākuma dalībnieki apstiprināja, ka 4.klases skolēni – Dārta, Viktors, Gunda Aleksandra un Ance -  ir gatavi doties uz 5.klasi, savukārt skolotājai Kristīnei R. atļauts 1.septembrī sagaidīt skolā savu jauno 1.klasi.
   Paldies Dārtas mammai par apsveikumiem 4.klases audzinātājai un skolēniem! Paldies 3.klases audzinātājai Lāsmai un  skolēniem – Katrīnai, Nellijai, Elīzai, Artai, Emīlijai Lūcijai, Ingmāram, Andrim Elmāram, Dāvim, Dāvidam un Sandim par aktīvo iesaistīšanos pasākuma organizēšanā un vadīšanā. 3.klases skolēniem šī bija pirmā pieredze gandrīz patstāvīgi vadot izplānotās aktivitātes un svētku pasākumu. Viss izdevās lieliski!

-= galerija =-

IEPAZĪSTAM PROFESIJAS KOPĀ AR K – KOMANDU

   Mācību gada noslēgumā sākumskolas klašu skolēniem kopā ar improvizācijas teātra aktieru „K” KOMANDU bija iespēja iepazīt dažādas profesijas. Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalsta aktivitāšu plāna ietvaros.
   Improvizācijas aktieru "K" komanda kopā ar skolēniem pārrunāja un atraktīvā veidā atklāja prasmes, kādas būtu nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Profesiju attēlošanā iesaistījās arī paši skolēni. Otrās klases skolēnam Mārtiņam B. savā priekšnesumā izcili izdevās attēlot vislabāko un laipnāko autobusa šoferi. Arī pārējiem skolēniem bija iespējas atklāt ciemiņiem savas sapņu profesijas un kopā noskaidrot, kādām īpašībām un prasmēm šo profesiju pārstāvjiem būtu jāpiemīt, lai varētu teikt, ka tas tiešām ir labs savas jomas speciālists.
   Projekts turpināsies arī nākamajā mācību gadā, līdz ar to skolēniem gan skolā ar klātienes tikšanos un sarunu, gan mācību vizīšu un citu aktivitāšu palīdzību būs iespēja iepazīt dažādas profesijas.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833