Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJI DZĒRVES SKOLĀ

   1.oktobra saulaini vējainajā pēcpusdienā Dzērves pamatskolā priecājāmies uzņemt Aizputes novada skolu jaunāko klašu skolotājus.
   Tā kā ikdienā sākumskolas skolotāji māca visus mācību priekšmetus savās audzināmajās klasēs, tad ir diezgan neiespējami visiem vienlaikus doties uz kādu semināru vai kursu nodarbībām. Tomēr ik pa laikam visiem nepieciešams satikties, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kā arī dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas darbam. Tieši šī iemesla dēļ aicinājām novada skolotājus ciemos.
    Iepazīstot jauno  - kompetenču pieeju mācību satura apguvē, esam secinājuši, ka līdzīgi, kā līdz šim, sākumskolas klasēs tiks pievērsta zināšanu apguvei praktiski darbojoties. Liela nozīme tiks pievērsta arī dažāda veida āra nodarbībām, tādēļ šī semināra ietvaros piedāvājām sākumskolas skolotājām iespēju piedalīties vienā no šādām nodarbībām. Kaimiņu skolu kolēģes tika sadalītas vairākās komandās un ar orientēšanās karti rokās devās iepazīt Dzērves skolas parku un ieklausīties tajā augošo dižkoku stāstos. Katrs dižkoks ciemiņus sagaidīja arī ar uzdevumu. Bija iespēja gan dažādas gudrības apgūt – nomērīt dižkoku, atpazīt skuju kokus, izskaidrot vecvārdus, ieklausīties skolas vēstures stāstos, gan arī nedaudz atpūsties un izklaidēties, izpildot kādus veiklības uzdevumus.
   Pēc vējainās pastaigas parkā noderēja karstā tēja skolas kamīnzālē, Gintas Brasliņas svaigi ceptā saldskābmaize ar skolotājas Ingas bišu dravā ievākto medu, skolotājas Agnitas sagādāto “īsto” pienu, kā arī citiem gardumiem, ko kopā bijām sarūpējušas.  Neformālā gaisotnē pārrunātās darba lietas un āra nodarbībā gūtie iespaidi deva pozitīvas emocijas un jaunas ierosmes mūsu turpmākajam darbam.Pēc vējainās pastaigas parkā noderēja karstā tēja skolas kamīnzālē, Gintas Brasliņas svaigi ceptā saldskābmaize ar skolotājas Ingas bišu dravā ievākto medu, skolotājas Agnitas sagādāto “īsto” pienu, kā arī citiem gardumiem, ko kopā bijām sarūpējušas.  Neformālā gaisotnē pārrunātās darba lietas un āra nodarbībā gūtie iespaidi deva pozitīvas emocijas un jaunas ierosmes mūsu turpmākajam darbam.  Priecājamies, ka mums izdevās noorganizēt šo jauko kopā būšanu! Paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā un lielāku un mazāku darbiņu paveikšanā!

-= galerija =-

JAUNĀKO KLAŠU SKOLĒNI SVIN SVĒTKUS DZEJAI

   Dzejas dienu tradīciju Latvijas Rakstnieku savienība aizsāka pirms 54 gadiem, atzīmējot Raiņa 100.dzimšanas dienu. Arī Dzērves  pamatskolā ik gadu septembrī svinam svētkus dzejai.
   Šogad Cīravas pagasta bibliotēka izsludināja Dzejas dienu akciju “Tur kaut kam ir jābūt!” Katram sākumskolas klašu skolēnam tika dota iespēja no lielās dzejoļu pārsteiguma kastes izvilkt savu īpašo dzejoli. Pēc tā izlasīšanas katram bija jāizlemj – iemācīties dzejoli no galvas vai skaisti nolasīt, izveidot zīmējumu vai kā citādi prezentēt. Ceturtajai klasei tika dots īpašs uzdevums – izveidot bikibuku.  Bikibuks ir maza bilžu grāmatiņa, kas veltīta vienam dzejolim.
   Septembra pēdējā nedēļā skolā ciemojās Cīravas pagasta bibliotekāres, lai iepazītos ar sagatavotajiem mājas darbiem. Viņas un visus pasākuma dalībniekus iepriecināja tie, kuri bija īpaši gatavojušies šim pasākumam, padomājot, kā interesantāk ar savu dzejoli iepazīstināt skolasbiedrus – bija gan skaisti zīmējumi, gan muzikāls priekšnesums 2.klases izpildījumā. Īpašu uzslavu pelnījuši pirmklasnieki, kuri pirmo reizi uzstājās savu skolas biedru priekšā un visi bija iemācījušies dzejoļus no galvas skaisti norunāt. Savukārt 4.klases skolēnu sagatavotie “Bikibuki” apskatāmi un izlasāmi Cīravas pagasta bibliotēkā.
   Nu jau vairākus gadus Dzejas dienu noslēgumā par tradīciju kļuvusi ikgadējā “iestāšanās” projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Bibliotekāru Anitas un Maijas aicinājumam atsaucās visi 1.-4.klašu skolēni un audzinātājas. Vairāki jau pirmās projekta grāmatas izlasījuši. Katram jāizlasa 6 grāmatas, kuras jānovērtē, līdz janvāra beigām aizpildot elektronisko anketu.

-= galerija =-

DABASZINĪBU KONKURSS “ĀBOLS”

   2. oktobrī mūsu skolas skolēni Ance Balode, Dārta Jansone, Kristers Ķipsts, Elīza Stulpe, Jana Kļava un Matīss Baumanis piedalījās Aizputes novadaskolu dabaszinību konkursā “Ābols”.
   Šogad konkursa uzdevumi tika veidoti ievērojot kompetenču izglītības principus – savīti dažādi praktiski un teorētiski uzdevumi, kas prasīja gan atjautību, gan zināšanas,  gan praktiskās dzīves iemaņas. Piemēram, nomizot ābolu, lai izveidotos pēc iespējas garāka miza, izspiest ābola sulu, pazīt ābeļu šķirnes, slimības un vēl citi uzdevumi.
   Mūsu skolēni konkursā sevi parādīja no vislabākās puses, jutās brīvi, darbojās aktīvi un pārliecinoši. Matīss konkursā piedalās jau trešo gadu, Jana otro. Abi pieredzējušie konkursanti novēlēja jaunākajiem kolēģiem noturēt mūsu skolas labo vārdu arī turpmāk, jo Dzērves pamatskolas skolēni ieguva 1. vietu jau trešo gadu pēc kārtas! Lielu paldies sakām skolotājai Lienei par palīdzību mājasdarba sagatavošanā, skolotājai Ingai par teorētisko zināšanu sniegšanu. Vienbalsīgs skolēnu un skolotājas Kristīnes atzinums – šis bija labs, jautrs un vērtīgs pasākums!

-= galerija =-

“SKOLAS SOMĀ” - VALODAS BAGĀTĪBAS

   2.oktobrī Dzērves pamatskolā viesojās tautas tradīciju zinātāja un stāstniece Līga Reitere. Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 1.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta nodarbība “Valodas bagātības”.
   Tā kā dažādu vecumu skolēnu uztveres, attīstības un zināšanu līmenis atšķiras, skolēni tika dalīti grupās. Ar atbilstoši katrai vecuma grupai izvēlētu aktivitāšu palīdzību L.Reitere pievērsa uzmanību latviešu valodas bagātībai, atgādinot lielākiem un mazākiem klausītājiem, ka bagāta valoda ir daudzveidīga valoda. Kāda ir tava valoda, tāds esi tu pats!
   Sākumskolas skolēni tika aicināti dzīves gudrību un tās izpausmes saskatīt rokrakstā, disciplīnā, pieklājībā, savstarpējās attiecībās, apģērbā. Kā atgādināja stāstniece, ja tavas domas būs kārtībā, tava stāja stalta, darba vieta sakārtota, tad arī tavs rokraksts būs glīts un valoda veidosies skaista. Svarīgi atcerēties, ka visam ir sava kārtība, sava vieta, savs smukums. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar rakstāmrīku vēsturi un rokraksta vērtību mūsdienās. Bērni ar interesi apguva “karalisko glītrakstīšanu”, jo izkopjot rokrakstu un burtu pareizrakstību, cilvēks reizē izkopj savu raksturu un tā bagātina personību. Pēc krietni padarīta darba ar pāris veiklām roku kustībām varējām paši sev pasniegt iztēles kronīti kā prinčiem un princesēm.  Nu tas katram pašam jāmācās noturēt. Vai izdosies?
   Vecāko klašu skolēnus L.Reitere rosināja aizdomāties par dzimtās valodas bagātību – tās dialektiem, izloksnēm, tautasdziesmu zemtekstiem, koši demonstrējot arī tāmnieku izloksni. Skolēni uzzināja, ka svarīgs pareizas un skaistas runas valodas priekšnoteikums ir prasme saziņā izmantot balsi tās visdažādākajās intonācijās. Savu stāstu Līga Reitere lieliski papildināja ar sena latviešu mūzikas instrumenta - vargana skanējumu, kas mācību telpā radīja īpašu teiksmainas senatnes atmosfēru.
   Nodarbību mērķis bija gūt priekšstatu par vērtībām latviskajā dzīvesziņā un pārliecināties par to izmantošanu mūsdienu modernajā 21. gadsimta ikdienā. Līga Reitere nenoliedzami ir liela personība un latviešu tautas kultūras, sevišķi valodas, popularizētāja. Priecājamies, ka arī mūsu skolas skolēniem un pedagogiem bija iespēja iepazīt stāstnieci Līgu, viņas dzīves filozofiju, attieksmi pret mūsu tautas vērtībām un mīlestību uz latviešu valodu.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833