Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

MĀCĪBU VIZĪTE SALASPILS BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ

   Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros Dzērves pamatskolas 5.-9.klašu skolēni pavasara brīvlaikā devās mācību vizītē uz Nacionālo Botānisko dārzu Salaspilī.
   Nodarbības laikā 5.-7.klašu skolēni gida vadībā iepazina Botāniskā dārzā augošo un ziedošo ziedu un ziedkopu daudzveidību, padziļinot arī savas zināšanas par augu daudzveidību dažādās siltuma joslās. Patstāvīgajā darbā strādājot grupās preparēja ziedus, apgūstot ziedu un ziedkopu uzbūvi. Savukārt 8.-9.klašu skolēni iepazinās ar daudzveidīgo un dažādo ēdamo augu pasauli, nodarbības otrajā pārbaudot un arī nostiprinot jaunās zināšanas, piedaloties aizraujošā augu fotoorientēšanās spēlē.
   Paldies Nacionālā botāniskā dārza speciālistēm par interesantajām nodarbībām, īpaši 8.-9.klašu grupas gidei Dacei par aizraujošo stāstījumu un atraktīvo nodarbības vadīšanu.

-= galerija =-

PAVASARIS RĪGAS ZOOLOĢISKAJĀ DĀRZĀ

   Pavasara brīvlaikā, Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) aktivitāšu plāna ietvaros, Dzērves pamatskolas 1.-4.klašu skolēni devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai noskaidrotu, kas Zoodārzā notiek pavasarī, kā arī lai ZOO Skolas nodarbībās apgūtu tēmu „Dzīves vide – sauszeme, ūdens, gaiss”. Interesanti skolēniem likās praktiskie uzdevumi un iepazīšanās klātienē ar mazajiem dzīvnieciņiem, kā arī mācību klases galveno iemītnieku – papagaili Leo. Aizraujoša vienmēr ir arī  pastaiga pa Zooloģisko dārzu - gan iepazīstot pastāvīgās ekspozīcijas, gan mēģinot noskaidrot, kuri dzīvnieki ziemīgajā pavasara rītā jau modušies no ziemas miega.
   Mājupceļā izmantojām izdevību apskatīt Brīvības pieminekli, kā arī apmeklēt Kara muzeju. Ja uzzinot par šo iespēju kādiem tas nelikās īpaši aizraujoši, tad pēc Kara muzeja apmeklējuma daudzi bija pārsteigti par interesantajām muzeja ekspozīcijām.

-= galerija =-

BĒRNU ŽŪRIJAS NOSLĒGUMS RĪGĀ

   Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, kas Latvijā darbojas kopš 2001.gada. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Cīravas pagasta bibliotēka, iesaistot Dzērves pamatskolas skolēnus un pedagogus, lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” darbojas jau 17 gadus.
   
Programmas mērķis ir piedāvāt bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem iespēju iesaistīties nacionāla mēroga lasīšanas kampaņā. Žūrijas eksperti iemācās vērtēt grāmatas saturu un dizainu, iesaista draugus un ģimeni sarunās par lasīto.
   Programmai sadalīta vairākos posmos. Vasaras beigās Bibliotēkās, kas pieteikušās dalībai programmā, nonāk aktuālāko grāmatu kolekcija, kurā iekļautas pieredzējušu un profesionālu bērnu un jauniešu literatūras ekspertu ieteiktas grāmatas. Līdz janvāra beigām dalībnieki izlasa sešas izvēlētās vecuma grupas grāmatas un aizpilda elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu, noslēgumā saņemot nelielu balviņu, kas šogad bija čaklā lasītāja lineāls. Aizpildīto anketu rezultāti tiek apkopoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā un paziņoti Lielo lasīšanas svētku laikā.

Lasīt tālāk ...

BĒRNU ŽŪRIJAS NOSLĒGUMS DZĒRVES SKOLĀ

   2018./2019.mācību gadā projekta „Bērnu un jauniešu žūrija” iesaistījās 41 Dzērves pamatskolas skolēns. 1., 2.un 3.klase piedalījās pilnā sastāvā, kopā ar audzinātājām A.Vaitkus, M.Skabuli un L.Jūrmali izlasot 6 savai vecuma grupai atbilstošās grāmatas un projekta noslēgumā par tām nobalsojot ar elektronisko balsošanas anketu palīdzību.
   Februāra beigās Dzērves skolā ciemojās Cīravas pagasta bibliotekāres Maija un Anita. Cīravas pagasta bibliotēka projektā „Bērnu žūrija” iesaistās jau no tā pirmsākumiem, ik gadu aicinot piedalīties arī Dzērves skolas skolēnus. Šīs tikšanās iemesls – gada rezultātu apkopojums. Skolēni tika iepazīstināti ar balsojuma rezultātiem katrā klašu grupā. Lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par izlasītajām grāmatām, bibliotekāres bija sagatavojuša arī dažus āķīgus jautājumus un uzdevumus.
   Kā pateicību par dalību „Bērnu žūrijā” katrs skolēns un audzinātājas saņēma diplomu un mazu našķīti, bet aktīvākie un čaklākie lasītāji – arī iespēju piedalīties projekta „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā 9.martā.
   Paldies par sadarbību Cīravas pagasta bibliotekārēm Anitai Tuleiko un Maijai Upeniecei!

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833