Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA KONCERTS

  Pavasara koncerts ir skaista mācību gada noslēguma tradīcija. Skatītājus, klausītājus iepriecināt un ar mācību gada laikā paveikto palepoties var mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – tautas un ritma deju dejotāji (skolotāja Inga Roģe), jaunāko klašu ansamblis (skolotāja Lāsma Jūrmale), jaunāko klašu koris un vecāko klašu ansamblis, solisti (skolotāja Megija Krieviņa).
  Šī gada mācību gada noslēgums pavisam īpašs, jo atzīmējam savas skolas 190.jubileju, tādēļ arī šis koncerts veltīts skolas dzimšanas dienai. Vienu no īpaši skolas dzimšanas dienai veltītajiem priekšnesumiem teātra mākslas stundās kopā ar skolotāju Vitu Valdmani sagatavojuši 7.klases skolēni, savā teātra uzvedumā pastāstot par to, kā tad gatavošanos jubilejai jūt skolas bēniņu iemītnieki.
  Koncerta noslēgumā pateicības rakstus un dāvanas saņēma skolēni, kuri apzinīgi  un uzcītīgi veikuši mācību darbu, guvuši sasniegumus konkursos, kā arī aktīvi iesaistījušies interešu izglītības programmās un dažādās skolas aktivitātēs, palīdzot arī tās organizēt un vadīt.
  Lepojamies, ka mūsu skolā mācās aktīvi un darboties griboši skolēni. Paldies ikvienam par dalību koncertā! Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu dažādo priekšnesumu sagatavošanā! Paldies vecākiem un ikvienam koncerta viesim par kopā būšanu! Paldies kultūras nama vadītājai Santai Matvijčukai par sadarbību!

-= galerija =-

Iekārtu demonstrācijas - 5. nodarbība

  Nodarbība “Iekārtu demonstrācijas” ietvēra vairāku digitālās ražošanas iekārtu demonstrāciju un izmantošanu. Līdztekus digitālām prasmēm un datorizētu projektēšanas projektu izstrādei, ir svarīgi prast arī izmantot attiecīgās iekārtas, kuras tiek izmantotas digitālās ražošanas procesā. Skolēnos tika veidota izpratne, ka mainīt savu pozīciju pasaulē – no patērētāja uz ražotāju. Skolēniem tika dota iespēja pašiem izmēģināt vakuuma formēšanas iekārtu, kā arī lāzergriezēju, 3D printeri, lielformāta CNC frēzi un mazizmēra CNC frēzi. Nodarbības noslēgumā skolēni apmeklēja kokapstrādes uzņēmumu WDCRAFTS, kur īpašnieks pastāstīja par savu biznesu ar CNC frēzi ražojot dažādus izstrādājumus.

-= galerija =-

“PĒDĒJĀ ZVANA” SVĒTKI DEVĪTAJIEM

  Nemanot paskrējis kārtējais mācību gads. Pagājušajā piektdienā, 19.05., 9.klasi skolas zvans uz mācību stundām sauca pēdējo reizi. Turpmāk – konsultācijas, eksāmeni…
  Visas dienas garumā dažādas aktivitātes 9.klasei bija sagatavojuši 7.un 8.klases skolēni kopā ar skolotāju Ingu. Audzinātāja Vita un sākumskolas klašu audzinātāja Agnita aicināja devītos pakavēties fotoatmiņās par deviņiem Dzērves skolā pavadītajiem gadiem Savukārt svinīgajā “Pēdējā zvana” pasākumā dažādus pārbaudījumus un veiksmes vēlējumus nākamajiem skolas absolventiem bija sagatavojuši skolas biedri no pārējām klasēm.
  Vēlam mūsu 9.klases skolēniem – Markusam, Samantai, Kevinam, Martai un Elīzai – veiksmi eksāmenos!

-= galerija =-

“MEŽA ABC” – 10

  “Meža ABC” šogad norisinājās desmito reizi. Tā rīkotāji -  meža īpašnieku biedrība “Meža konsultants”.
  Pirmais pasākums “Meža ABC” notika 2005. gadā. Šo gadu laikā tas kļuvis par  meža nozares lielāko izglītojošo pasākumu Latvijā.
  Priecājamies, ka arī mums – Dzērves pamatskolas 1.-3.klašu skolēniem – bija iespēja būt tur – Kuldīgas novada “Struņķukrogā”, lai piedalītos šajā lielajā meža mācībstundā. Te dalībniekiem tika piedāvātas vairāk kā 55 meža pieturas, kurās  caur aktīvu iesaistīšanu praktiskās nodarbēs bija iespēja iepazīties ar meža audzēšanas ciklu un procesiem, kas norisinās mežā.

-= galerija =-

S002 “BSR Food Coalition”

  2023.g. 12.aprīlī “BSR Food Coalition” projektā Zentas Mauriņas vidusskolā Grobiņā uz pirmo tikšanos sanāca 10 skolu pārstāvji no Tukuma, Ventspils, Saldus un Dienvidkurzemes novadiem, kas turpmākā gada laikā piedalīsies skolu ēdināšanas pilotprojektā, īstenojot daudzveidīgas, interesantas aktivitātes skolu maltīšu uzlabošanai - meistarklases pavāriem, pieredzes apmaiņas, vietējo lauksaimnieku ražotās produkcijas degustācijas, ēdienkaršu dažādošanu u.c. Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola šogad uzvarējusi skolu ēdinātāju konkursā un atzīta par labāko skolu ēdinātāju Latvijā. Pirmā pilotaktivitāte jau 10.maijā, kur skolu pārstāvjus uzņems Ugāles vidusskola. Skolu ēdināšanas projekts tiek īstenots ar Interreg Baltic Sea Region programmas un Kurzemes plānošanas reģiona atbalstu.
  Pirmā meistarklase ar šefpavāru Žani Raivo Behmani (biedrības “Jauno pavāru kustība” dibinātājs) notika restorānā “Meisons” Ventspilī, kurš parādīja, kā pagatavot vairākus ēdienus, iekļaujoties valsts noteiktajā 2,15 EUR atbalsta summā. Meistarklasē piedalījās arī projekta partneri no Lietuvas un Igaunijas un paralēli ēdiena gatavošanai bija iespēja padiskutēt un apmainīties ar pieredzi.

-= galerija =-

LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENA

  Pirms 33 gadiem 4.maijā Augstākā Padome pieņēma vēsturisko deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.
  Vairākus gadus atpakaļ, lai popularizētu 4.maija svinēšanu skolās, ģimenēs, radu, draugu, kaimiņu pulciņos, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas atzīmēšanas svētkus nodēvēja par “Baltā galdauta svētkiem”. Jā, ir jauki svinēt svētkus pie balti saklāta galda. Taču, kā saka dzejniece Maija Laukmane, “ to var darīt arī BEZ apklāta galda, jo KOPĀ BŪŠANAS SAJŪTU taču rada NE TIKAI galds!... Var zem balti ziedošām ievām. Zem baltiem mākoņiem. AR ATTIEKSMI, ar labu gribu, ar sirdī siltumu, ar nepārejošu mīlestību. Un  noteikti AR BALTU CERĪBU. Lai mums katram skaisti šie svētki! Lai pāri galdauta baltumam ir tīras domas, attieksme, mīlestība un nebeidzama vajadzība turēt savu tēvzemi cieši pie sirds. Savu tēvzemi sargāt tik cieši, cik zina sirds, nevis vārdi.”
  Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu jeb, kā to sauc jaunāko klašu skolēni – Latvijas otro dzimšanas dienu – atzīmējām arī Dzērves skolā. Paldies 7.klases skolēniem un audzinātājai Ingai par svētku pasākuma organizēšanu!

-= galerija =-

4. nodarbībā Liepājas ZIIC

  Dzērves pamatskolas 6. un 7. klašu skolēni piedalījās 4. nodarbībā Liepājas ZIIC “Iespiedshēmas plates montāža”. Nodarbībā tika apskatīti vairāki apjomīgi jautājumi, piemēram, kāpēc mūsdienās cilvēka dzīve bez elektronikas nav iedomājama, kur mēs varam to sastapt ikdienā un kā tiek veidota elektronika un shēmas, kuras redzam elektronikas ierīcēs mums apkārt. Nodarbībā tika veidots dizains iespiedshēmas platei darbam ar mazizmēra CNC frēzi, kā arī tika izveidota pašam sava elektronikas shēma, to salodējot, izmantojot dažādas elektronikas komponentes. Nodarbībā tika pastāstīts par elektronikas pamata komponentēm un kur tās visbiežāk pielieto, kā arī attīstītas gan praktiskās, gan teorētiskās iemaņas elektronikas pasaulē.  Noslēgumā tika papildināta un uzlabota katra skolēna personīgā wix.com mājaslapa.

-= galerija =-

LAI SKAISTI VISAPKĀRT

  22.aprīlī ikvienam bija iespēja piedalīties Lielajā Talkā. Latvijā tā notiek 16.reizi.
  Lielā Talka notika arī pie mums – Dzērves skolā. Priecājamies, ka mums nav jāsacenšas par to, kurš savāks vairāk atkritumu, bet varam visi kopā uzpost savas klases un skolas apkārtni, lai Dzērves pamatskola visā savā krāšņumā varētu sagaidīt savu 190.jubileju!
  Paldies par darbu visiem talkas dalībniekiem!

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833