Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

SKOLAS SOMĀ - IEPAZĪŠANĀS AR SUITU NOVADA VĒSTURI UN TRADĪCIJĀM ALSUNGĀ

   Maija nogalē vairākas Dzērves pamatskolas jaunāko un vecāko klašu skolēnu grupas devās ekskursijā uz Alsungu, lai nodarbībās „Ielūdz suitu sievas!” tuvāk iepazītos ar suitu novada savdabīgajām tradīcijām un bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Izbraukumi tika organizēti programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros.
   Viens no Kurzemes puses tradicionālajiem ēdieniem ir sklandrausis  - apaļš plācenis,  kas gatavots no stingras rudzu miltu mīklas un pildīts kārtās ar vārītiem kartupeļiem un burkāniem. Kopš 2013. gada tas kā pirmais lauksaimniecības produkts no Latvijas ir reģistrēts sarakstā "Garantēta tradicionālā īpatnība", kas nozīmē to, ka sklandrausis tiek novērtēts un aizsargāts ES līmenī. Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka ciemošanās Alsungā sākas tieši ar šī ēdiena gatavošanas prasmju apgūšanu. Skolēni paši mīcīja mīklu, veidoja slandraušu pamatu jeb žogu, mācījās pareizi sagatavot pildījumu. Darba procesu vadīja enerģiskā un asprātīgā suitu saimniece, kuras valodā skanējā Alsungas izloksnei raksturīgi vārdi  un izteicieni.
   Jautrības pilna bija tikšanās ar slavenā etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” dalībniecēm. Puiši un meitas ne tikai tika apdziedāti un izdancināti, bet viņi  arī varēja tuvāk aplūkot dažādas tautastērpa sastāvdaļas un uzzināt par tā valkāšanas  tradīcijām.  Izrādās, ka tikt pie košā suitu sievu apģērba nemaz nav lēts prieks – tas var izmaksāt pat vairāk nekā pusotru tūkstoti eiro. Skolēnus ieinteresēja stāstījums par I. Kolmanes filmas “Ručs un Norie” uzņemšanu un praktiskā nodarbība, kurā zēni varēja izmēģināt pa suitu modei sasiet kakla lakatiņu, bet meitenes  - lakatu ar “ragiem”.
   Alsungā atrodas arī vairākas nozīmīgas kultūrvēsturiskas celtnes, viena no tām ir senā ordeņa pils, kura  ir  viena  no retajām viduslaiku pilīm Latvijā, kas daļēji saglabājusies līdz mūsdienām savā vēsturiskajā veidolā. Skolēniem ļoti patika realitātē apskatīt to, ko viņi par piļu plānojumu un iekārtojumu bija mācījušies vēstures stundās, interesanti bija izbaudīt dažādus akustiskos efektus. Savukārt Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcā visiem pozitīvas emocijas izraisīja neliels ērģeļmūzikas koncerts Daces Nastevičas izpildījumā. Alsungas novadpētniecības muzejā  skolēni daudz uzzināja par senajām  kāzu tradīcijām: kam bija jābūt meitas pūrā, ko līgava un līgavainis viens otram dāvināja u.c. Noderīgi bija aplūkot dažādus senus priekšmetus un darbarīkus, kas kādreiz atradās katrā zemnieka mājā un bieži tiek pieminēti latviešu klasiskās literatūras darbos.
   Skolēni, novērtējot ekskursiju uz Alsungu, atzina, ka tā bija interesanta, viņi varēja izmantot latviešu valodas un literatūras, vēstures, mājturības, mūzikas stundas iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī uzzināt daudz ko jaunu.

Skolotāja Vita Valdmane

-= galerija =-

STARPTAUTISKAIS MATEMĀTIKAS KONKURSS „ĶENGURS” 2019

   Jau otro gadu Dzērves pamatskolas skolēni izmēģina spēkus starptautiskajā matemātikas konkursā „Ķengurs”.  Paši organizētāji skaidro, ka miljoniem bērnu daudzās valstīs vairs nav jāskaidro, kas ir  „Ķengurs” – tā ir milzīga starptautiska matemātikas spēle – konkurss ar devīzi „Matemātika visiem”.
   Šajā gadā konkursā piedalījās 16 500 skolēnu no 250 Latvijas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja 8 skolēni.: 3 klase skolēni - Sandis Ašmanis, Ingmārs Liebus, Katrīna Jurkovska, Arta Pugule; Kevins Petrovs, Marta Pole un Diāna Prūse no 5.klases, kā arī 7.klases skolniece Sannija Liebus. 3.un 5.klases skolēni konkursā piedalījās jau arī iepriekšējā mācību gadā, Sannijai šī bija jauna pieredze. Lai atrisinātu uzdevumus, bija nepieciešamas spēcīgi attīstītas spriešanas un loģiskās domāšanas prasmes un atjautība, kā arī prasmes precīzi izlasīt uzdevuma nosacījumus. Skolēniem  bija jāizpilda  no 24 (jaunāko klašu grupā) līdz 30 (vecāko klašu grupā) uzdevumiem.
   Kopumā lepojamies ar mūsu skolēnu sniegumu konkursā.  Pavisam Latvijas konkursā piedalījās 2585 3.klašu skolēni, 2018 5.klašu skolēni, 1476 7.klašu skolēni.
   Mūsu skolēnu sniegumā vislabākie rezultāti  3.klases skolniekam Sandim Ašmanim, kurš ieguva 4.vietu Latvijā 3.klašu grupā, Ierindojot Dzērves skolu labāko skolu TOP 10 šajā konkursā. Arī pārējo dalībnieku sniegums konkursā ļoti labs – 3.klases skolniekam Ingmāram Liebus – 23 vieta Latvijā, Katrīnai Jurkovskai – 156, Artai Pugulei – 243 vieta Latvijā. 5.klašu grupā Kevinam Petrovam  40 vieta Latvijā, Diānai Prūsei  - 58, Martai Polei – 89 vieta Latvijā. 7..klases skolniece Sannija Liebus ieguva 42 vietu Latvijā.
   Paldies skolotājām Ingai Tontegodei un Lāsmai Jūrmale par skolēnu motivēšanu un konkursa organizēšanu skolā! Paldies skolēniem par interesi un vēlmi piedalīties! Ceram, ka nākamajā mācību gadā būs vairāk skolēnu, kuri vēlēsies pārbaudīt savas zināšanas netradicionālu uzdevumu risināšanā un dalībnieki skaits pieaugs.

VIEDO TEHNOLOĢIJU IZGLĪTĪBAS CENTRĀ

   16.maija pēcpusdienā Dzērves pamatskolas 1.-4.klašu skolēni devās uz Liepāju, lai apmeklētu „Viedo tehnoloģiju izglītības centru”. Izbraukums tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 atbalsta aktivitāšu plāna ietvaros.
   Iepazīstot „Viedo tehnoloģiju izglītības centrā” pieejamos eksponātus, skolēniem bija iespēja iepazīt dažādus fizikālus procesus interaktīvā veidā, piemēram, redzēt skaņas vilni, saprast, kādēļ ar velosipēdu braucot iespējams noturēties līdzsvarā utt.
   Praktiskajā nodarbībā „Gudrā plastilīna darbnīca” skolēni praktiskā un vienkāršā veidā iepazina ķīmijas pasauli, pārbaudot ķīmisko vielu reakcijas. Rezultātā katrs pagatavoja gudro plastilīnu, kuru pēc nodarbības bija iespējams paturēt sev.
   Zinātkāres centrā ZINOO ar skolēniem esam bijuši arī iepriekš. Šobrīd Liepājas zinātkāres centrs ir pārmaiņu priekšā un pārtop par „Viedo tehnoloģiju izglītības centru”. Novērtējam darbinieku pozitīvo un ieinteresēto attieksmi pret mazajiem apmeklētājiem. Iepriecināja, ka nodarbības vadītājs ne tikai vienkārši novadīja nodarbību, bet bija sagatavojis prezentācijas materiālu, ar kura palīdzību gan mācīja skolēniem saskatīt un saprast, kā un kur ķīmiskās vielas tiek izmantotas mums apkārt mūsu ikdienā, gan iepazīstināja ar ķīmisko rūpniecību.
   Esam pārliecināti, ka interaktīvie eksponāti un piedāvātā nodarbība rosinās skolēnus eksperimentēt, pētīt, izgudrot un iemācīties kaut ko jaunu, jo tas ir interesanti.

-= galerija =-

MĀCĀMIES MEŽVIDU LABIRINTĀ

   14.maijā 1.-4.klašu skolēni devā uz Alsungu, kur, saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 atbalsta plānu, apmeklēja „Mežvidu labirintu”.
   Te skolēni 3300 kvadrātmetrus lielajā labirintā izmēģināja spēkus orientējoties un izpildot āķīgus uzdevumus kādā no labirinta īpašajiem līkločiem! Pirmo uzdevumu katrai grupai izvēlējās pedagogi: 1.-2.klašu skolēni pārbaudīja savas zināšanas „Dabaszinību līkločos”, atminot burtu – skaitļu mīklu; 3.-4.klašu skolēniem tika piedāvāts sacensties „Matemātikas līkločos”, meklējot „dārgumus”, ko bija iespēja atrast rēķinot uzdevumus un izvēloties pareizās ceļa norādes. Otro uzdevumu skolēniem tika dota iespēja izvēlēties pašiem, piemēram, „Suitu vārdu līklocis”, „Šifrs”, „Jautro caurumu līklocis” un citi.
   Sākumskolas skolēni vienmēr ar aizrautību un interesi iesaistās katrā jaunā piedāvājumā. Šis bija viens no tiem – matemātikas un dabaszinību stundās apgūto zināšanu pārbaude pavisam netradicionālā veidā – nevis klasē, bet brīvā dabā -labirintā, un nevis rēķinot no grāmatas burtnīcās, bet ar interaktīvu uzdevumu palīdzību. Skolēni varēja pilnveidot arī savas sadarbības prasmes, jo komandās bija iespēja sadalīties pēc pašu izvēles – tās varēja veidot ne tikai ar saviem klases biedriem, bet ar jebkuru skolas biedru, kurš piedalījās izbraukumā. Līdz ar to vecākajiem bija iespēja pamācīt jaunākos, savukārt jaunākie guva jaunu pieredzi un zināšanas, ja uzdevumi bija āķīgāki un sarežģītāki.
   Uzdevumi katrā līklocī sagatavoti ļoti interesanti un diezgan āķīgi. Ja sākumā skolēni izbaudīja mirkli un iespēju izdauzīties pa labirintu, tad brīdī, kad viņi saprata, kā uzdevums veicams, ar aizrautību ķērās klāt, mēģinot atrisināt uzdotās matemātiskās un dabaszinību mīklas.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833