Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

BĒRNU ŽŪRIJA 2022

  Dzērves pamatskola dalību lasītveicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” uzsāka jau tās pirmssākumos – 2000.gadā. 20 gadus sadarbojāmies ar Cīravas pagasta bibliotēku dažādu projekta aktivitāšu organizēšanā. Nu jau otro gadu esam priecīgi pilnu grāmatu komplektu saņemt arī savā – skolas – bibliotēkā.
  Par grāmatu ekspertu ir iespēja kļūt ikvienam, kolekcijā iekļauts pa  7 grāmatām dažādās vecuma grupās – 5+, 9+, 11+, 15+ , un 5 grāmatas vecāku žūrijā.
  Lai gan klasēs jau uzsākta šī gada kolekcijas grāmatu lasīšana, trešdien, 28.09., oficiāli atklājām šī gada “Bērnu žūriju” Dzērves skolā.
  Vispirms, lai pārliecinātos, cik uzmanīgi grāmatas tiek lasītas, 1.-4.klašu skolēniem nācās atbildēt uz skolotājas Agnitas sagatavotajiem jautājumiem par iepriekšējā –2021.gada “Bērnu žūrijas” grāmatām. Jāatzīst, ka tās palikušas atmiņā arī pēc garā vasaras brīvlaika, jo lielākā daļa atbilžu bija pareizas.
  Skolotāja Lāsma, savukārt, iepazīstināja skolēnus ar jauno kolekciju. Tā kā grāmatas tika saņemtas jau vasaras vidū, tad skolotāja pati jau paspējusi izlasīt visas 28 “Bērnu žūrijas” grāmatas un atzīst, ka šogad piedāvātā grāmatu kolekcija ir ļoti interesanta.
  Katrs 1.-4.klašu skolēns saņēma Lasītāja piezīmju burtnīciņu, “Bērnu žūrijas” bukletiņu, kurš palīdzēs sekot līdzi tam, kura grāmata jau izlasīta, bet kura vēl jāatrod kādā no bibliotēkām, kā arī grāmatzīmi ar atgādinājumu, ka lasīt vari jebkurā sev iemīļotā vietā, tostarp, skolā, mājās vai bibliotēkā. Līdz Ziemassvētkiem katram jāizlasa un jānovērtē 7 grāmatas. Sev interesējošās drīkst izvēlēties no jebkuras vecuma grupas grāmatām.

-= galerija =-

DZEJAS DIENA “VELTĪJUMS SKOLAI”

  Septembris – Dzejas mēnesis. Arī Dzērves skolā ik gadu cenšamies svinēt svētkus dzejai.
  Šo mācību gadu esam lēmuši veltīt skolas jubilejai, kuru svinēsim 2023.gada pavasarī, tādēļ daudzi pasākumi tiks veltīti tieši šim īpašajam notikumam.
  Gatavojoties Dzejas dienu pasākumam, jaunāko klašu skolotāji pāršķirstīja diezgan daudz bērnu dzejoļu krājumu, lai saviem skolēniem palīdzētu atrast visskaistākos dzejoļus par skolu, skolotājiem, skolas lietām, savukārt skolēni tos uzcītīgi mācījās, lai trešdienas, 28.septembra, pēcpusdienā saposušies un satraukti runātu tos publikas priekšā.
  Liekas, tas taču tik vienkārši – izej priekšā un norunā! Jā, bet ne tad, ja iepriekšējo gadu dažādo ierobežojumu dēļ daudziem šī ir pirmā uzstāšanās lielākas publikas priekšā. Un satraukums nemazinās, kaut arī zini, ka klausītājos tikai audzinātājās un jaunāko klašu skolas biedri.
  Lepojamies ar 3.klases skolēnu sniegumu. Klausoties viņu sagatavotos priekšnesumus, bija jūtams, ka divu iepriekšējo gadu uzstāšanās kaut vai tikai klases kolektīva priekšā ir bijusi laba pieredze. Prieks arī par 1.un 2.klases skolēniem, jo visi saņēma drosmi, lai izietu priekšā un savu dzejoli norunātu. Pasākumā skanēja gan Jāzepa Osmaņa, gan Maijas Laukmanes, Ievas Samauskas, Ineses Paklones, Ineses Zanderes un Anitas Karlisones dzejoļi.
  Mācību gada sākumā vienojāmies, ka visos pasākumos, kurus veltīsim skolas jubilejai, dziedāsim Skolas himnu, lai lielajā jubilejas pasākumā visi no sirds to varētu dziedāt  un nevienam nebūtu jāklusē tādēļ, ka neprot vārdus. Tādēļ bija īpašs prieks vērot, ka daži no jaunāko klašu skolēnu pulciņa to dzied droši un pārliecinoši. Pārējiem vēl laiks apgūt…
  Paldies 1.-3.klašu skolēniem un skolotājām! Visiem kopā mums izdevās jauks un sirsnīgs pasākums!

-= galerija =-

LABORATORIJAS DARBI ĶĪMIJĀ

  Otrdien, 27.09., Dzērves pamatskolas 8.-9.klašu skolēni šajā mācību gadā pirmo reizi devās uz Aizputes vidusskolu, lai tur moderni labiekārtotajā ķīmijas kabinetā strādātu laboratorijas darbus.
  Šāda iespēja mūsu skolas skolēniem tiek dota jau vairākus gadus. Paldies ķīmijas skolotājai IRITAI DOBELEI! Paldies Aizputes vidusskolai par sadarbību!

-= galerija =-

SKOLĒNU UN VECĀKU AKTIVITĀŠU DIENA

  Piektdien, 23.septembrī, Dzērves pamatskolā notika skolēnu un vecāku aktivitāšu diena, kas tika veltīta septembra īpašajiem svētkiem – Tēvu dienai – un skolas 190 gadu jubilejai, kuru Dzērves skolā plāno atzīmēt nākamā gada pavasarī.
  Dzērves pamatskola 1833.gadā dibināta ar Cīravas draudzes mācītāja Kristofa Voltēra gādību un Dzērves muižas īpašnieka barona Georga fon Manteifeļa atbalstu, kurš skolas vajadzībām atvēl telpas savā “kungu mājā”.
  Pasākuma laikā skolēniem un viņu vecākiem bija iespēja mēģināt sajust vecās skolas noskaņu, vispirms kopā iepazīstot skolas vēsturi, pēc tam jautājumu atbilžu spēlē atklājot daudz jauna un interesanta par skolu no tās izveidošanas līdz mūsdienām. Katram bija iespēja gan apgūt glītrakstīšanu ar tušu un spalvu, gan boksterēt un lasīt veco druku, kādam gadījās izbaudīt arī veco laiku nepaklausības ārstēšanas metodi – tupēšanu uz zirņiem. Kopā tika apgūtas dabas zinības,  dziedāts un muzicēts, runāts vācu valodā, ceptas ābolmaizītes. Jautrību sagādāja  kustību aktivitātes un veco laiku rotaļas. Savas dienas laikā gūtās sajūtas pasākuma dalībnieki varēja izpaust, krāšņi nokrāsojot nodarbības laikā izgatavoto putnu būri, kā arī ieaužot pa košam dzīparam kopīgajā skolas jubilejas deķī, kura aušanā  būs iespēja iesaistīties līdz pat pavasarim.Pasākuma laikā skolēniem un viņu vecākiem bija iespēja mēģināt sajust vecās skolas noskaņu, vispirms kopā iepazīstot skolas vēsturi, pēc tam jautājumu atbilžu spēlē atklājot daudz jauna un interesanta par skolu no tās izveidošanas līdz mūsdienām. Katram bija iespēja gan apgūt glītrakstīšanu ar tušu un spalvu, gan boksterēt un lasīt veco druku, kādam gadījās izbaudīt arī veco laiku nepaklausības ārstēšanas metodi – tupēšanu uz zirņiem. Kopā tika apgūtas dabas zinības,  dziedāts un muzicēts, runāts vācu valodā, ceptas ābolmaizītes. Jautrību sagādāja  kustību aktivitātes un veco laiku rotaļas. Savas dienas laikā gūtās sajūtas pasākuma dalībnieki varēja izpaust, krāšņi nokrāsojot nodarbības laikā izgatavoto putnu būri, kā arī ieaužot pa košam dzīparam kopīgajā skolas jubilejas deķī, kura aušanā  būs iespēja iesaistīties līdz pat pavasarim.   Paldies ikvienam – vecākiem, skolēniem, pedagogiem – par aktīvo iesaistīšanos dienas aktivitātēs! Skolas jubilejai veltītie pasākumi turpināsies visa mācību gada garumā. Drīzumā jau nākamie…

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833