Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

“SKOLAS SOMĀ” TAUTAS MŪZIKAS INSTRUMENTI

   26.septembrī Dzērves pamatskolas 1.-3.klašu skolēnu mūzikas stunda bija īpaša, jo to vadīja viesskolotājas - Ilga Reizniece un Iveta Mielava. Mākslinieces programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros bija sagatavoju;sas muzikālu nodarbību “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē”.
   Nodarbības laikā, iepazīstinot skolēnus ar 24 mūzikas instrumentiem, mākslinieces lika katram bērnam saprast, ka pat notis neznot ikviens no viņiem varētu spēlēt visus šos instrumentus.  I.Reizniece uzsvēra, ka arī mūsu senči to prata, un viņiem nebija nepieciešamas mūzikas skolas, lai īpaši apgūtu kāda instrumenta spēli.
    Izspēlējot dažādus mūzikas instrumentus, I.Reizniece gan iepazinās ar auditoriju, gan, improvizējot, caur melodiju un skaņām vizualizēja dažādas dabas norišu un sadzīves ainas. Kad tēlainā domāšana iekustināta, kopā tika izspēlēta mīklu spēle, kurā pēc kārtas jāuzmin 23 latviešu tautas mūzikas instrumentu nosaukumi, jāatrod to attēls un jāievieto kopīgajā puzles aplī. Īstie mūzikas instrumenti atradās turpat klasē apkārt bērniem. Tos nodarbības laikā un pēc tās var aptaustīt un pamēģināt paspēlēt. Spēle, kura saliktā veidā var kalpot arī kā uzskates materiāls (plakāts), paliek skolas īpašumā.
   Paldies atraktīvajām un aizrautīgajām māksliniecēm par ļoti interesanto, emocijām un jaunām zināšanām piepildīto mācību stundu!

-= galerija =-

ZINĀTNIEKU NAKTS 2019

   Jau vairākus gadus Dzērves pamatskolas skolēni izmanto iespēju savas zināšanas dabaszinātņu priekšmetu jomā papildināt, apmeklējot Zinātnieku nakts pasākumus. Šogad šī mācību vizīte tika iekļauta Eiropas Sociālā fonda projekts  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 aktivitāšu plānā. Pasākumā piedalījās 17 Dzērves pamatskolas 4.-9.klašu skolēnu.
   RSU Medicīnas izglītōibas tehnoloģiju centrā skolēniem bija iespēja izzināt ķermeni, izmantojot virtuālās realitātes brilles, piedalīties ātrrakstīšanas sacensībās uz rakstāmmašīnas un datora, iejusties izmeklētāja ādā, apskatot nozieguma vietu, apskatot un vizualizējot pēdas, kā arī izaicināt savu prātu reakcijas ātrumam, viltus atmiņas testam un citiem interesantiem uzdevumiem. Ķīmijas zināšanas bija iespēja papildināt, iesaistoties eksperimentos, kuru laikā nācās noteikt medicīnā lietojamās vielas un šķīdumus, tos nenogaršojot, un izveidojot vielas ķīmiskās formulas modeli.
   Ļoti dažādas zināšanas un prasmes pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iegūt un paplašināt LU Dabas mājā. Ikviens varēja apskatīt dažādu jomu zinātnieku pētījumus un demonstrētos eksperimentus. Apskatei bija atvērta laboratorija, kurā bija iespēja vērot biotestēšanu. Kopā ar augu fiziologiem tuvplānā varēja aplūkot augus no visas Latvijas un noskaidrot, kādēļ daži augi spēj izdzīvot tur, kur nekā nav. Mikrobiologu vadībā interesentiem bija iespēja veikt eksperimentu, kurš bija jāņem līdzi uz mājām, lai ieraudzītu rezultātu. Savukārt STEaMup darbnīca ikvienam ļāva iejusties zinātnieka ādā, saprast, ka mācīties ir viegli, un ieraudzīt eksaktās zinātnes no cita skatu punkta.

Lasīt tālāk...

OLIMPISKAJAI DIENAI VELTĪTS ZĪMĒJUMU KONKURSS

   Olimpiskās dienas, kas tiek rīkota par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienai,  ietvaros tika izsludināts zīmējumu konkurss. Konkursa organizētāji – Latvijas Olimpiskā komiteja. Darbus iesniegt bija aicināti skolu 1.-6.klašu skolēni. Zīmējumu konkursa tēma “Latvijas Olimpiskās komandas talismans”.
   Izvērtēšanai Aizputes novadā tika iesniegti 7 Dzērves pamatskolas skolēnu darbi: Jana Haritonova (2.klase), Mārtiņš Brass (3.klase), Mārcis Mucenieks (3.klase), Alise Jansone (3.klase), Dāvids Jansons (4.klase), Marta Pole (6.klase), Kristers Ķipsts (5.klase).

-= galerija =-

Ekoskolas turpina uzturēt vides izglītību visā Latvijā jau 17 gadus

   Šogad 178 izglītības iestādes saņēma Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā. Ekoskolas uzrunā vietējās kopienas un veido vides izglītības tīklu 75 pašvaldībās visā Latvijā.
   Svinīgais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notika 16.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Dzērves pamatskola starptautisko Ekoskolu apbalvojumu – Zaļo karogu – saņēma jau 7 reizi pēc kārtas. Apbalvošanas pasākumā piedalījās Ekopadomes pārstāves – Marta Roģe, Elīza Stulpe un skolotāja Lāsma Jūrmale.
   Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā apvieno vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām.
   Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “Apbalvoto Ekoskolu skaits pēdējos gados ir nostabilizējies un aizvien pievienojas arī jaunas skolas, par ko ir liels prieks. Lai sniegtu atbalstu skolām, turpinās arī programmas attīstība. Esam pilnveidojuši metodisko materiālu bāzi, īstenojuši skolotāju profesionālās pilnveides kursus un šogad piedāvāsim arī jaunus projektus, pasākumus gan skolotājiem, gan jauniešiem, kuros iesaistīties, lai panāktu arvien lielākas pārmaiņas vides aizsardzības un izglītības jomā. Ejot līdzi laikam, turpināsim arī Ekoskolas atbalstīt jaunās kompetenču pieejas ieviešānā, izmantojot vides izglītību kā instrumentu.”
Apbalvoto skolu saraksts
   Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
Vides izglītības fonds
http://www.videsfonds.lv
https://www.facebook.com/videsfonds/

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833