Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

EKSPEDĪCIJA MEŽĀ

  Ik gadu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI "Silava" un AS "Latvijas Finieris" aicina Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā - LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ! Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā: sapratīs, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē; apzināsies cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, veidos izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
  Dzērves pamatskolas skolēni vienmēr šo piedāvājumu ir izmantojuši – arī šogad, jo ir ļoti svarīgi zināšanas, kuras apgūtas skolas solā, nostiprināt praktiskā darbībā jomas speciālistu – LVM darbinieku vadībā.
  Paldies Dienvidkurzemes Meža apsaimniekošanas reģiona darbiniekiem!

-= galerija =-

ĀRA AKTIVITĀŠU DIENA

  Jauno mācību gadu ik gadu uzsākam, dodoties ārā sportot, spēlēt spēles, orientējoties… Šogad visas klases devās īsākos vai garākos pārgājienos.
  1.un 2.klases skolēni rītu iesāka ar savu “Pirmklasnieku kociņu” stādīšanu. Šoreiz skolas apkārtnes stādījumi tika papildināti ar ceriņiem.
  Pirmklasnieki kopā ar skolotāju Kristīni R. devās izpētīt skolas apkārtni – noskaidroja, kas ir dižkoki, uzzināja skolas īpašo noslēpumu, kur dzīvo groza rūķi un kas dzīvo dīķītī pie skolas. Bet 2.klase kopā ar audzinātāju Agnitu devās izpētīt skolai tuvāko ūdenskrātuvi. Pusdienlaikā, satiekoties ar pirmklasniekiem pie kopīga ugunskura, otrās klases skolēni varēja dalīties iespaidos par ceļā redzēto – gan pamanīto stirniņu, dzērvju baru un zivju gārni, gan “satikto” lietu un varavīksni…
  3.klases skolēniem šoreiz pašiem bija iespēja katram individuāli izvēlēties, kādās āra aktivitātēs šo dienu pavadīt, un plānot savu nākamās nedēļas izbraukumu uz Liepāju.3.klases skolēniem šoreiz pašiem bija iespēja katram individuāli izvēlēties, kādās āra aktivitātēs šo dienu pavadīt, un plānot savu nākamās nedēļas izbraukumu uz Liepāju.   Piektklasnieki un skolotāja Liene savus vasaras iespaidus pārrunāja un kopābūšanu baudīja Cīravas mežaparkā, bet 4.un 6.klases skolēni kopā ar audzinātājām – Kristīni E. un Megiju, šajā dienā kopā mēroja 7 km, dodoties noskaidrot, kas notiek atpūtas vietā “Dzērvenieki” pie Dzēkaiņa. Kopā kurinot ugunskuru , spēlējot spēles un daloties iespaidos par vasaras brīvlaikā piedzīvoto, laiks paskrēja ātri. Sestklasniekiem radās arī jauni plāni un idejas nākamajiem klases pasākumiem.
  Nedaudz tālāku maršrutu bija ieplānojuši pieveikt 7.klases skolēni kopā ar audzinātāju Ingu. Galamērķis - Cīravas akmens krāvumi, tādēļ ceļā devās ar velosipēdiem. Lielo lietus mākoni, kas visus pārsteidza rīta pusē, viņi pārlaida Cīravas senlietu krātuvē, iepazīstot tik dažādās un interesantās vēstures liecības.
  Vistālāko šīs dienas galamērķi bija izvēlējušies 8. un 9.klases skolēni un skolotāja Vita, kuri rīta agrumā kāpa satiksmes autobusā, lai dotos uz Aizputi. Pirmais apskates objekts – Aizputes ūdenstornis, kurā visi uzkāpa, lai paraudzītos uz labi zināmo pilsētu no 27 m augstuma. Aizputes Mākslas parkā skolēni apskatīja mākslinieka Ģirta Brumsona gleznas un vides dizaina objektus. Skolēniem ļoti patika jauniešu centrā “Ideju māja”, kur visi pabija pirmo reizi. Šeit viņi uzzināja par iespējām piedalīties dažādos pasākumos un projektos. Bija aizraujoši izmēģināt vairāku mūzikas instrumentu spēli “Ideju mājas” ierakstu studijā un izmantot citas šīs radošās vietas piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas.
  Interesanti un aktīvi aizvadīta otrā jaunā mācību gada diena! Pirmdien jau visi tiekamies mācību stundās, bet nākamie pasākumi - pavisam drīz!

-= galerija =-

ATKAL KLĀT SEPTEMBRIS…

  Liekas, pavisam nesen devāmies vasaras brīvlaikā, bet nu jau aizvadīts jaunā – 2022./2023. - mācību gada 1.septembris. Svinīgajā Zinību dienas pasākumā bija prieks redzēt kopā visu mūsu skolas saimi, kas pēc vasaras gatava jaunajam darba cēlienam.
  Vienmēr priecājamies uzņemt arī ciemiņus. Šajā svētku reizē pie mums viesojās Dienvidkurzemes domes pārstāvis Linards Tiļugs, kurš, sveicot visus klātesošos, īpaši – pirmklasniekus un viņu vecākus,  jaunajā mācību gadā, atcerējās arī savas sajūtas savā pirmajā skolas dienā pirms 55 gadiem.
  Šogad Dzērves pamatskola savā pulkā uzņēma 11 pirmklasniekus. Viņiem atbildes uz daudzajiem jautājumiem palīdzēs rast klases audzinātāja Kristīne Rozentāle.
  Katram mazam cilvēkbērnam pirmā skolas diena ir īpašs pārdzīvojums, īpašas gaidas un īpašas sajūtas, kas paliek atmiņā uz visu dzīvi. Tādēļ arī saviem pirmklasniekiem šo dienu centāmies padarīt īpašu. Svinīgajā pasākumā skolas direktors katram pasniedza “Ābeci”, bet mūsu ciemiņš L.Tiļugs – Dienvidkurzemes novada domes sarūpētos sporta maisiņus un ūdenspudelītes ar novada logo. Savukārt, pēc kopīgās fotografēšanās, pirmklasnieki kopā ar 8.un 9.klases skolēniem devās iepazīt skolas apkārtni, kur viņus sagaidīja dažādi pārsteigumi – gan īpaša fotosesija, gan lielā domino spēle.
  Apsveikumus saņēma arī skolas darbinieki, kuri šogad svin nozīmīgas darba jubilejas. Angļu valodas skolotāja Liene Bērziņa darbam Dzērves skolā veltījusi 30 gadus, logopēde Rebeka Skuja – 10, bet lietvede Ruta Vīgrieze – 30. Prieks, ka šajā mācību gadā mūsu kolektīvam pievienojušies arī vairāki jauni pedagogi – mūzikas skolotāja Megija Paula, Sociālo zinību un vēstures skolotājs Kristaps Kaktiņš, datorikas, fizikas un matemātikas skolotājs Matīss Ļaudams, ģeogrāfijas skolotāja Liene Cīpola. Savukārt, skolas tehnisko darbinieku pulkam  šovasar pievienojies remontstrādnieks Ainārs Kaibe un apkopēja Līga Paņēvica.
  Paldies 8.-9.klases skolēniem un audzinātājai Vitai Valdmanei par aktīvo iesaistīšanos Zinību dienas organizēšanā un vadīšanā!
  Lai mums visiem darbīgs, veiksmīgs un radošām idejām bagāts jaunais mācību gads!

-= galerija =-

Skolēni iepazīst Dienvidkurzemes novadu

  Kad sākas vasara un skolēni vairs katru rītu nesteidzas uz mācību stundām, ir īstais laiks doties tuvākos un tālākos izbraukumos, lai nostiprinātu  dažādos mācību priekšmetos apgūto un uzzinātu jaunas lietas.
  4. un 5. klases skolēni kopā ar audzinātājām Lieni Bērziņu un Mairu Skabuli, un skolotāju Vitu Valdmani devās uz Aizputi un Kazdangu. Labi zināmās vietas tika iepazītas it kā no jauna, jo uzmanība tika pievērsta nevis dažādām tirdzniecības vietām, bet gan novada kultūrvēsturiskām vērtībām. Aizputē skolēni uzzināja, kādi traģiski notikumi Otrā pasaules kara sākumā risinājušies ebreju sinagogā ( tagadējā kultūras namā), ar ko nodarbojas starpnozaru mākslas grupa “Serde” un kāpēc pilsētā radušies divi košie sienas gleznojumi. Zināšanas par dižkokiem tika atsvaidzinātas, uzmērot Aizputes lepnumu – Latvijā lielāko purpurlapu dižskabārdi. Savukārt pilsdrupu sarga  -bruņinieka  - skulptūras mērījumi liecināja, ka viduslaikos šāds 1,80 m liels vīrs varētu tikt novērtēts teju kā milzis. Aizraujošs skats uz mazpilsētu pavērās, uzkāpjot 27 m augstajā skatu tornī, kurš kādreiz bija ūdenstornis. Šeit, aplūkojot maketu, skolēni arī uzzināja,  kā kādreiz notika ūdens piegāde iedzīvotāju mājokļiem.
  Kazdangā skolēni izstaigāja Pīlādžu aleju ar 15 pieturvietām, kurās izvietoti izglītojoši taktili vides objekti, ļaujot izzināt dabu, kultūru un vēsturi caur piecām maņām – redzi, dzirdi, tausti, garšu un smaržu. Kazdangas muzejā, kas iekārtots bijušajā barona Manteifeļa pilī, vispirms uzmanību piesaistīja ēkas iekštelpas, salīdzinot tās ar Dzērves pamatskolas iekārtojumu, jo arī mūsu mācību iestāde atrodas Manteifeļu dzimtai piederējušā pilī. Muzejā skolēniem patika daudzveidīgā ekspozīcija: gan senās aptiekas iekārtojums, gan dažādu dzīvnieku un putnu mulāžas, gan telpas, kuras veltītas kādreiz slavenajam Kazdangas tehnikumam.  Lielu prieku visiem sagādāja iespēja pašiem pamēģināt  izvilināt skaņas no īstas medību taures.
  7. un 8. klases skolēni kopā ar audzinātāju Vitu Valdmani devās uz Liepāju. Diena sākās ar Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles apmeklējumu, aplūkojot dievnama grezno, rokoko stilā veidoto interjeru un klausoties, kā skan  pasaulē lielākās nepārbūvētās mehāniskās ērģeles. Uz baznīcas torņa skatu platformas stāvot, skolēni varēja pārliecināties, ka Liepāja patiešām ir pilsēta, kas atrodas starp ezeru un jūru,viņi jaunā rakursā aplūkoja pilsētas kultūrvēsturiskos objektus un  todien Liepājas ostā piestājušo 224 metrus garo kruīza kuģi “Seven Seas Splendor”. Skolēni apskatīja arī viesnīcas "Art Hotel Roma” iekštelpas ar lielisko mākslas darbu kolekciju. Neparastas sajūtas pārņēma viesnīcas pagraba labirintos iekārtototajā  mākslas galerijā. Šeit varēja priecāties par lielisko leļļu mākslinieces Ināras Liepas personālizstādi ”Laika spēles”. Kas gan tas būtu par braucienu uz Liepāju, ja ceļš nevestu līdz jūrai? Jūrmalas parkā jaunieši piestāja pie vides objekta “Spoku koks,” kas veltīts grupai “Līvi”, izstaigāja Latvijas mūziķu slavas aleju ar viņu plaukstu atlējumiem bronzā, kā arī novērtēja atjaunoto brīvdabas koncertzāli “Pūt, vējiņi!”. Dienas noslēgumā pēc patīkamas atpūtas pludmalē jaunieši apmeklēja boulinga zāli.
  Skolēni atzina, ka izbraukumi, iepazīstot Dienvidkurzemes novadu un Liepāju, bija iespaidiem bagāti un  ka arī tuvākajā apkārtnē var atklāt daudz jauna.

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833