Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

OLIMPISKĀ DIENA

  Laiks no 21.02. līdz 23.03. LOK kalendārā atzīmēts kā Olimpiskais mēnesis, kura noslēgumā visā Latvijā nu jau vairākus gadus tiem atzīmēta Olimpiskā diena. Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) Olimpisko dienu rīko apliecinot atbalstu olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīvesveidam un godīgas spēles principiem sportā.
  Dzērves skolā Olimpiskās dienas rīts iesākās ar vingrojumu kompleksu. Starpbrīžos ikvienam bija iespēja piedalīties 7.klases un sporta skolotājas Ingas sagatavotajās aktivitātēs. Vairākas klases tiešsaistē vēroja Olimpisko stundu, kuras ietvaros bija iespēja virtuāli tikties ar sportistiem, ieklausoties viņu veiksmes stāstos, piedalīties konkursos, kā arī uzzināt daudz jauna par Olimpisko spēļu vēsturi un attīstību līdz mūsdienām.
  Gleznošanas pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Kristīni E., gatavojoties Olimpiskajai dienai, sagatavoja un iesniedza darbus zīmējumu konkursam “Es soli pa solim sportiņā”.
  Nākamā mūsu kopīgā sportisko aktivitāšu diena notiks maija vidū!

-= galerija =-

CIEMOJAMIES AIZPUTES MŪZIKAS SKOLĀ

  17.aprīļa pēcpusdienā Dzērves skolas 1.-5.klašu skolēni devās uz Aizputi, lai paviesotos Aizputes mūzikas skolā.
  Klausoties skolas audzēkņu un pedagogu sagatavoto koncertu, klausītājiem bija iespēja iepazīt mūzikas instrumentus, kuru spēli iespējams apgūt Aizputes mūzikas skolā. Savukārt skolas direktores Artas Kangīzeres vadībā ciemiņiem bija iespēja iepazīt skolas telpas, iepazīties ar skolotājiem un arī pašiem iemēģināt roku dažu mūzikas instrumentu spēlē.
  Paldies Aizputes mūzikas skolas direktorei Artai Kangīzerei, audzēkņiem un pedagogiem par sirsnīgo uzņemšanu! Paldies arī Dzērves skolas skolēnam Mārcim Muceniekam, kurš nesakautrējās  un drosmīgi savas mūzikas instrumenta spēles prasmes izrādīja saviem skolas biedriem!

-= galerija =-

PIRMĀS PALĪDZĪBAS APMĀCĪBAS

  Lai mācītu citiem, jāmācās arī pašiem. Dzērves pamatskolas skolotāji pasniedzēja Andra Bišofa vadībā atkārtoja un pilnveidoja savas zināšanas un praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā.
  Pirmā palīdzība ir tā palīdzība, ko cietušajam vai saslimušajam dzīvībai, veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma. Prasmei sniegt pirmo palīdzību vajadzētu būt katra cilvēka interesēs. Cilvēka dzīvības glābšanai dažkārt vajag pavisam nedaudz elementāru zināšanu un rīcības. Diemžēl izšķirošos brīžos nereti to pietrūkst, tādēļ ir svarīgi.
  Lai arī iepriekšējās mācības šajā jomā notika salīdzinoši nesen – pirms 5 gadiem, tomēr nodarbības dalībnieki atzina, ka bija ļoti noderīgi visiem kopā atkārtot praktiskās rīcības un paņēmienus pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī uzzināt par  vairākām izmaiņām, kuras iekļautas Pirmās palīdzības vadlīnijās.

-= galerija =-

MĀCĀMIES ORGANIZĒT PASĀKUMUS

  Pirms vairākiem gadiem skolā ieviesām tradīciju, ka katra klase kopā ar savu audzinātāju organizē pasākumu pārējiem skolas skolēniem.
  4.klase var izvēlēties, kādu pasākumu organizēt. Galvenais nosacījums – tas jāorganizē agrā pavasarī. Tā nu šogad 4.klases skolēni un skolotāja Kristīne E. aicināja 1.-3. un 5.-9.klašu skolēnus uz “Pavasarīgām aktivitātēm Lieldienu noskaņās”.  Pasākuma gaitā dalībnieki gan minēja mīklas, pārbaudīja savas zināšanas par Lieldienām, risinot krustvārdu mīklu, kā arī piedalījās dažādās veiklības aktivitātēs.
  Savukārt 5.klases skolēni kopā ar audzinātāju Lieni aicināja 6.-9.klašu skolēnus uz pasākumu “Vai esi gudrāks par piektklasnieku”, kur vecāko klašu skolēniem brīžiem nācās krietni padomāt, lai atbildētu uz āķīgajiem jautājumiem par 5.klasē apgūtajām tēmām.
  Paldies 4.klasei un Kristīnei Elertei, 5.klasei un skolotājai Lienei Bērziņai par interesanto pasākumu organizēšanu!

-= galerija =-

SVECES UKRAINAI

  Ik dienu TV un radio dzirdam un redzam par karu Ukrainā. Latvijas sabiedrība aktīvi iesaistījusies atbalsta sniegšanā ukraiņu karavīriem un Ukrainas iedzīvotājiem. Domājot par to, kā varētu iesaistīties atbalsta sniegšanā, Dzērves pamatskolas 3.klase un skolotāja Lāsma izlēma iesaistīties ierakuma sveču projektā.
  Ierakumu sveces palīdz ukraiņu karavīriem izdzīvot frontē. Tās ir viegli paņemt līdzi dodoties uzdevumā. Tās dod siltumu. Tās ļauj gatavot ēdienu. Tās palīdz ukraiņu karavīriem izdzīvot ziemas aukstumā.
  Ierakumu sveces tiek izmantotas militāros konfliktos jau kopš 20.gadsimta pirmās puses. Tās sastāv no konservu bundžā ietīta kartona, kas apliets ar parafīnu. Šāda svece deg vairākas stundas un tā nenodziest vējā vai nelielā lietū.
  Trešās klases skolēni sagatavoja 32 ierakumu sveces, kuras nogādāja labdarības organizācijā “Tabitas sirds” Grobiņā, kas tālāk parūpējās par sveču nogādāšanu Ukrainas karavīriem.

-= galerija =-

DROŠĪBAS DIENA

  Paldies Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības ugunsdzēsējiem par drošības nodarbības vadīšanu Dzērves pamatskolā.
  Nodarbības dalībniekiem tika dota iespēja gan atkārtot un papildināt savas zināšanas par drošu un pareizu rīcību dažādās situācijās, kā arī apskatīt un pielaikot ugunsdzēsēju aprīkojumu.

-= galerija =-

“3D datorizētā projektēšana” - 3. nodarbība

  Dzērves pamatskolas 6. un 7. klašu skolēni piedalījās 3. nodarbībā “3D datorizētā projektēšana”.  Nodarbībā tika veidota skolēnu izpratne par trīsdimensionālu objektu digitālu izveidi. Šī nodarbība ir nākamais līmenis nodarbībai “2D datorizētā projektēšana” un iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes tika papildinātas ar telpiskās domāšanas un uztveres attīstīšanu. Caur dizaina domāšanas aktivitātēm, kuru rezultāts pēc tam nodarbībā tika pārveidots digitālā formātā, skolēni ieguva zināšanas un prasmes TinkerCAD programmatūras izmantošanā, darbam ar 3D printeri un kā rezultātā tapa taustāms objekts ar praktisku pielietojumu – atslēgu piekariņš. Nodarbībā arī tika papildināta un uzlabota personīgā wix.com mājaslapa.

-= galerija =-

SKATUVES RUNAS KONKURSS “ZVIRBULIS” 2023

  9. un 10.martā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā norisinājās Dienvidkurzemes novada skolēnu skatuves runas konkurss “Zvirbulis 2023”. Konkursā piedalījās 70 skolēnu, kuri runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu.
  1. un 2.-3.klašu grupas priekšnesumus vērtēja Liepājas teātra aktrise Ilze Jura, Liepājas Leļļu teātra aktrise Vija Mežale un Dienvidkurzemes novada plašākas skolēna izglītības pieredzes mācību jomas koordinatore, režisore Aija Niedola. Savukārt vecāko klašu skolēnu snieguma vērtēšanā Vijai Mežalei un Aijai Niedolai pievienojās Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Kampare.
  Dzērves pamatskolu konkursā pārstāvēja 4 skolnieces. Pirmā klātienes konkursa pieredze “Zvirbulis” bija 1.klases skolniecei Elizabetei Salmai un 3.klases skolniecei Alisei Stulpei. Elizabetes sniegums tika novērtēts ar 1.pakāpes diplomu, bet Alises – ar otrās pakāpes diplomu.
  Vecāko klašu grupā Dzērves pamatskolu pārstāvēja 6.klases skolniece Alise Jansone, iegūstot 3.pakāpes diplomu, un 7.klases skolniece Katrīna Jurkovska, iegūstot 2.pakāpes diplomu.
  Paldies Elizabetei, Alisei S., Alisei J., Katrīnai par dalību konkursā! Paldies skolotājām L.Jūrmalei un V.Valdmanei par skolēnu sagatavošanu!

-= galerija =-

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833