Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

"Digitālā ražošana"

  Projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros Dzērves pamatskolas 6. un 7. klašu skolēni ir uzņemti izglītības programmā "Digitālā ražošana" Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (ZIIC).
  Projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC) ir iegādājies digitālās ražošanas iekārtas (finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma “Pētniecība un izglītība”), kā arī 2023. gada sākumā licencēta izglītības programma “Digitālā ražošana”, kuras mērķis ir paaugstināt Latvijas vispārizglītojošo skolu 11–18 gadu vecu skolēnu interesi un karjeras izvēli STEM jomās, sniedzot zināšanas un prasmes digitālo ražošanas iekārtu izmantošanā un praktisku projektu izstrādē.
  Skolēniem ir dota iespēja ne tikai praktiski izmēģināt dažādas digitālās ražošanas iekārtas, kā piemēram, lielizmēra un mazizmēra CNC frēzes, lāzergriezēju un vakuumformēšanas iekārtu, bet arī apgūt digitālu dizainu veidošanu tādās programmās kā Tinker Cad un Inkscape un arī apgūt lodēšanu un elektroniku. Tieši praktiskā darbošanās ir galvenais uzsvars izglītības programmas īstenošanā. Dalībniekiem tiks veicinātas tik nozīmīgās digitālās, jaunrades, sadarbības un uzņēmējspējas caurviju prasmes.
  Programma “Digitālā ražošana” ietver piecas nodarbības – “Praktisku projektu pārvaldība”, “2D datorizētā projektēšana”, “3D datorizētā projektēšana”, “Iespiedshēmas plates montāža” un “Iekārtu demonstrācijas”.
  1. odarbībā 10.februārī “Praktisku projektu pārvaldība” skolēnu darbība tika vērsta uz to, kā pārvaldīt un organizēt praktiskus projektus. Tika sniegtas praktiskas zināšanas par to, kā organizēt savu darbu, kā dokumentēt procesu un kā vadīt to, lai iesāktais tiktu veiksmīgi pabeigts. Šī nodarbība notika attālināti Cīravas TS datorklasē, un skolēni apguva tādas noderīgas digitālās prasmes, kā sava turpmākā projekta portfolio izveide tīmekļa vietnes formātā, procesa dokumentēšanu un pašrefleksiju, kuras noderēs arī tālākā izglītības procesā skolā. Tika apskatīta arī dizaina domāšanas būtība un iespējas praktisku projektu veidošanā un izstrādē.
  2. nodarbībā 8.martā “2D datorizētā projektēšana” uzsvars tika likts uz digitālo projektēšanu. Šīs nodarbības laikā tika veidoti divu dimensiju (2D) grafikas elementi, kurus  izmantoja, lai pēcāk radītu fizisku objektu ar kādu no iekārtām. Šajā nodarbībā tika radīts 2D dizains tekstilizstrādājuma (auduma maisiņš) apdrukai, kuru izgrieza ar vinila griezēju jeb ploteri un ar karstuma presi un to iestrādāja audumā, kā arī tika izveidots dekors ar lāzergriezēju. Skolēni apguva iemaņas darbam ar tādām datorizētas projektēšanas programmatūrām kā Inkscape un Roland CutStudio un izpratni par dažādu iekārtu darbību. Starpbrīžos lielu interesi izraisīja ZIIC telpās atrodošās demonstrācijas iekārtas.
  Ar nepacietību gaidīsim nākošās nodarbības!

Dizaina un tehnoloģiju skolotājs M.Blūms

-= galerija =-

  

Kur mācīties tālāk?

  Tuvojoties mācību gada noslēgumam, 9. klases skolēnu prātus aizvien vairāk nodarbina ne tikai gatavošanās valsts pārbaudes darbiem, bet arī domas, kurā mācību iestādē turpināt izglītības apguvi pēc pamatskolas absolvēšanas, kādu profesiju nākotnē apgūt. Pareizo izvēli palīdz izdarīt gan  vecāki un skolotāji, gan daudzveidīgi informatīvie materiāli, gan izstādes un Atvērto durvju dienas dažādās skolās.
  17. februārī  8. un 9. klases skolēni apmeklēja  izglītības iespēju izstādi ”Kur mācīties tālāk?” Liepājas Latviešu biedrības namā.  Izstādē piedalījās 27 izglītības iestādes - 9 profesionālās un 18 pirmā līmeņa un augstākās izglītības iestādes. Ikviens interesents varēja saņemt ļoti plašu un daudzveidīgu informāciju par iespējām turpināt izglītību šajās mācību iestādēs.
  Skolēni atzinīgi novērtēja to, ka pie dažādu mācību iestāžu stendiem varēja uzdot jautājumus šo skolu audzēkņiem Viņi pastāstīja par mācību procesu, stipendijām,  ārpusstundu aktivitātēm, kā arī rosināja izpildīt praktiskus uzdevumus. Liepājas Jūrniecības koledžas stendā varēja izmēģināt prasmi mezglu siešanā, Ventspils Tehnikuma pārstāvji piedāvāja  pastrādāt ar metinātāja darbarīkiem un  ar VR briļļu palīdzību nokļūt virtuālās realitātes pasaulē. Īstu azartu un sacensību garu mūsu zēni Kevins, Markuss un Viktors  izjuta, atsaucoties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentu aicinājumam parādīt savu fizisko rūdījumu izturības vingrinājumos. Ilgāk mūsu skolēni uzkavējās pie Kandavas LT Cīravas teritoriālās struktūrvienības un Liepājas Valsts tehnikuma stendiem, jo tieši šajās mācību iestādēs viņi plāno turpināt mācības.   Jaunieši izmantoja arī vēl kādu izstādes piedāvājumu - saņemt profesionālu padomu no karjeras konsultantiem.
  Latviešu biedrības nama kamerzālē skolēni varēja iepazīties ar neformālās izglītības piedāvājumiem Liepājā.  Saistošas šķita “Jauniešu mājas” aktivitātes un  iespēja tur saturīgi pavadīt brīvo laiku vienaudžu sabiedrībā,  kā arī attīstīt savas muzikālās prasmes. Par brīvprātīgo darbu un mācībām Eiropā pastāstīja Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras “Eurodesk” pārstāvis. Viņš iesaistīja jauniešus aizraujošā viktorīnā par Eiropas valstīm, kur lieti noderēja gan zināšanas ģeogrāfijā  un ekonomikā, gan asprātība. Saskaitot iegūtos punktus, labākie izrādījās un pie balvām tika Marta un Kevins.
  1. martā  9. un 8. klases skolēni apmeklēja informācijas dienu Kandavas LT Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā. Prieks bija pie reģistrācijas galdiņa satikt bijušās skolasbiedres Rūtu un Kitiju – tagad jau tehnikuma audzēknes. Savukārt mūsu skolas pagājušā gada  absolvents Mariss kā skolēnu pašpārvaldes pārstāvis izrādīja mācību klases, laboratorijas, sporta zāli, bibliotēku un citas skolas telpas. 8. un 9. klases meitenēm vislabāk  patika jauno pavāru mācību virtuvē, kur varēja nogaršot pankūkas ar pašu  izvēlētu un sagatavotu pildījumu. Zēniem liela interese bija par lauksaimniecības tehnika demonstrējumiem. Par aktualitātēm mācību darbā un ārpusstundu aktivitātēm pastāstīja Cīravas TS vadītāja L.Norenberga, mācību darba vadītāja S.Pugule, ārpusstundu un audzināšanas darba organizatore M.Pētersone. Par skolas tradīcijās, sasniegumiem un apgūstamajām profesijām varēja uzzināt, noskatoties  prezentāciju.
  Lai iegūtu plašāku informāciju par savu nākotnes profesiju un ņemot vērā pagājušajā gadā gūto pozitīvo pieredzi, arī šogad 8. un 9. klases skolēni nolēmuši piedalīties Ēnu dienas aktivitātēs.

-= galerija =-

IZTEIKSMĪGĀS RUNAS KONKURSS “VALODIŅA”

  17.februārī Padures pamatskola aicināja Latvijas speciālo skolu un Dienvidkurzemes novada skolu skolēnus piedalīties izteiksmīgās runas konkursā “Valodiņa – 2023”. Pasākuma tradīcija iedibināta pirms 20 gadiem. Pēc 2 gadu pauzes, kad nebija iespēju šādā pasākumā tikties epidemioloģiskās situācijas dēļ, ikviens dalībnieks bija priecīgs atkal kāpt uz Padures pamatskolas skatuves, lai iepriecinātu klausītājus ar savu priekšnesumu.
  Konkursā “Valodiņa” - 2023 piedalījās arī Dzērves pamatskolas 3.klases skolēns Billijs Birkenbergs (sk.L.Jūrmale), kuram šī uzstāšanās bija liels pārdzīvojums, jo pirmo reizi nācās kāpt uz svešas skatuves un runāt dzejoli pavisam svešas publikas priekšā. Tomēr tā bija arī jauna pieredze - redzēt un dzirdēt skolēnus no visas Latvijas.
  Pasākumā valdīja ļoti sirsnīga atmosfēra. Pēc katra priekšnesuma kāds no žūrijas pārstāvjiem dalījās savos iespaidos par dzirdēto. Žūrijā šoreiz Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes izpilddirektora vietniece Eva Mahta, Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes kultūras jautājumu komitejas vadītājs, bijušais Padures pamatskolas direktors un šī konkursa organizētājs daudzus gadus – Linards Tiļugs,  kā arī pasākuma īpašais viesis - mūziķis un ugunsdzēsējs Jānis Buķelis.
  Dienas noslēgumā klausītāju priekam neliels koncerts un pārsteigumi! Katrs dalībnieks saņēma īpašo konkursa medaļu, kā arī savu skolotāju un konkursa organizētāju sarūpētās dāvaniņas!
  Paldies Padures pamatskolai par uzaicinājumu dalībai konkursā!

-= galerija =-

TAUTAS BUMBAS TURNĪRS

  Katrā mācību priekšmetā tēmas noslēgumā tiek plānots pārbaudes darbs.  Pārbaudes darbi var būt dažādi – rakstiski, mutiski, praktiski, uz papīra rakstīti, datorā – tiešsaistē aizpildīti un iesniegti… Vai pārbaudes darbs var būt arī sportā? Protams, ka jā! Šoreiz tās bija sacensības starp klasēm.
  Piektdienas, 3.02., pēcpusdienā 2.-6.klašu skolēnu komandas sacentās tautas bumbas turnīrā, lai parādītu un apliecinātu savas sporta stundās apgūtās prasmes. Spraigās spēlēs uzvaru guva 4.klases komanda, tomēr, kā bieži vien sakām – uzvarētāji ir visi, kas piedalījās pasākumā, tā kopā aktīvi pavadot laiku un izbaudot sacensību garu.
  Paldies sporta skolotājai Ingai Roģei par sacensību organizēšanu!

-= galerija =-

SVEČU DIENA

  2.februāris ir Sveču diena (Ziemas Māras diena) – tai par godu arī viss februāris saucams par Sveču mēnesi. Latviešu tautas ticējumos lasām, ka tas ir ziemas vidus, kad vēlams stipri smieties, lai būtu jautrs un labs gads. Galvenā Sveču dienas tradīcija – sveču liešana un dedzināšana.
  Sveču dienas ticējumi arī ļauj uzzināt turpmākā gada laikapstākļus. Piesarmojuši koki liecina par bagātu vasaru, bet skaidrs un saulains laiks - ka būs vēl daudz sniega, taču būs silts maijs un gaidāms labs ražas gads.
  Elektriskais apgaismojums šodien ir ikdienas neatņemama sastāvdaļa, bet dažas stundas bez elektrības reizēm mēdz radīt pilnīgu bezpalīdzības sajūtu, jo apstājas gandrīz viss. Bet ko izmantoja mūsu senči vēl ne tik tālā pagātnē? Mūsdienās gaismekļi tiek izmantoti kā interjera elementi noskaņas radīšanai, taču reiz tie bija ikdienas neatņemama sastāvdaļa, tādēļ Dzērves skolas skolēni Sveču dienu atzīmēja, izzinot dažādu gaismekļu vēsturi. Katra klase meklēja un apkopoja informāciju par kādu no agrāko laiku gaismas avotiem – skali, sveces – tauku, vaska, parafīna, stearīna, vējlukturi, petrolejas lampas, arī svečturi.
  Pasākuma laikā ar stāstījumu, prezentāciju un praktisku demonstrējumu palīdzību uzzinājām daudz jaunas un interesantas informācijas. Izrādās, ka senos laikos tieši bērni un jaunieši bijuši atbildīgi par to, lai mājās degtu skalu uguns un tur būtu gaišs. Ja vienkāršu ļaužu mājās vēlāk izmantoja aitu tauku sveces, tad bagātāko un ietekmīgāko ļaužu mājās drīz vien parādījās vaska sveces, kuras nedūmoja un jauki smaržoja. 19.gadsimta sākumā tika atklāts stearīns, nedaudz vēlāk sāka ražot arī parafīna sveces. Mūsdienās sveču materiālu dažādība reizēm pat pārsteidz – parafīns, stearīns, bišu vasks, sojas, palmu, rapšu, rīsu vasks… Laikā, kad ļaudis ikdienā sāka izmantot sveces, ikdiena laukos nebija iedomājama bez vējluktura, kurš bija svarīgs darba instruments arī pilsētu naktssargiem. Pilsētas atslēgām žvadzot naktssargs ar savu vējlukturi apstaigāja pilsētas ielas, atgādinot pilsētas iedzīvotājiem: “Dusiet mierīgi! Jūsu pilsētu uzrauga naktssargs!”. Nostāstos lasām, ka naktssargus sauca par laika ziņotājiem un gaismas un miera nesējiem. Cilvēki ilgi domāja, kā veiksmīgāk drošu apgaismošanas ierīci, līdz beidzot 19.gadsimta vidū tika izgudrota pirmā petrolejas lampa.
  Paldies skolotājai Agnitai par pasākuma ideju, bet visiem skolēniem un klašu audzinātājām idejas īstenošanu, sagatavojot interesanto un izzinošo informāciju, kas palīdzēja ielūkoties gaismekļu vēsturē!

-= galerija =-

112 MĒNESIS ATKLĀTS

  Ik gadu 11.februārī Eiropas Savienībā tiek atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu, lai veicinātu sabiedrības informētību par ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!
  Ceturtdien, 02.02., 112 dienas ietvaros Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve viesojās Dzērves pamatskolā, lai informētu skolēnus par pareizu rīcību ārkārtas situācijās, īpaši uzsverot to, kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 112, kā arī  par sarunu kultūru zvanot uz 112. Līdztekus jauniešiem atgādinot arī par to, cik svarīgi ir nekavējoties paziņot par negadījumu, zvanot uz 112, nevis sākotnēji to nofotografēt.
  Latvijā vienotais ārkārtas notikumu numurs 112 darbojas jau 25 gadus. Piezvanot uz 112, persona var sazināties glābšanas dienestiem – Valsts Policiju, VUGD, Neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī Gāzes dienestu. 112 ir sazvanāms 24/7 un zvans ir bez maksas.

-= galerija =-

AIZPUTES SIC ZVAIGZNES DIENĀ

  Dzērves pamatskolas mīksto rotaļlietu šūšanas pulciņa dalībnieki Ziemassvētku brīvdienās bija priecīgi saņemt Aizputes Skolēnu interešu centra ielūgumu dalībai iestādes Zvaigznes dienas pasākumā.
  Šūšanas pulciņš Dzērves pamatskolā  Aizputes SIC paspārnē darbojas jau trešo gadu. Skolēni ar nepacietību gaida otrdienu tikšanās reizes, kad kopā ar skolotāju Agitu Bergmani vairākas stundas tiek pavadītas gatavojot gan atstarotājus un mīļmantiņas sev, gan jaukas un sirsnīgas dāvanas saviem draugiem un ģimenes locekļiem.
  Zvaigznes dienas noskaņās 5.janvārī pulciņa dalībnieki un skolotāja Lāsma devās uz Aizputi, lai piedalītos svētku pasākumā.
  Paldies skolotājai Agitai par darbu! Paldies Aizputes Skolēnu interešu centra direktorei Ausmai Kirhnerei par sadarbības iespējām!

-= galerija =-

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

  Izskanējis Dzērves pamatskolas Ziemassvētku koncerts. Ziemassvētki ir laiks, kad mēs varam kļūt atvērtāki, garīgāki un iejūtīgāki pret līdzcilvēkiem. Laiks, kad dāvājam sirds siltumu un mīlestību saviem tuvajiem.
  Īsi pirms Ziemassvētkiem, 22. decembra lietainajā dienā, izskanēja Ziemassvētku koncerts Cīravas kultūras namā. Tajā piedalījās Dzērves pamatskolas un kultūras nama interešu programmu un pulciņu dalībnieki. Koncertā skanēja jaunāko klašu kora un ansambļa dzidrās balsis, vecāko klašu dziedātāju priekšnesums, raitā deju solī dejoja tautu deju kolektīvi un ritma deju grupas “Odziņas” dalībnieki. Vērojām arī nelielu teātra uzvedumu 7.klases priekšnesumā, baudījām sporta deju priekšnesumus un zvanu skaņas, kā arī vairāku klašu sagatavotos dzejas priekšnesumus.  Koncerta noslēgumā kopkora, kuram pievienojās visi Dzērves skolas skolēni un skolotāji,  izpildījumā klausītājus iepriecināja tik pazīstamā Ziemassvētku dziesma “Eglīte”.
  Vislielākā pateicība Dzērves pamatskolas skolēniem un Cīravas kultūras nama pulciņu dalībniekiem. Īpašs paldies skolotājām - Lāsmai Jūrmalei, Ingai Roģei,  Megijai Krieviņai, Vitai Valdmanei!  Paldies arī pārējiem Dzērves pamatskolas pedagogiem par ieguldīto darbu koncerta sagatavošanā! Paldies skolēnu vecākiem par atsaucību un atbalstu!

Lai mums visiem gaiši un mierpilni svētki.

  Atver plaukstas,
  Ļauj, lai baltas, tīras pārslas tajās krīt!
  Paņem visam gadam, visam mūžam,
  Baltu, tīru sniegu līdz.

Cīravas kultūras nama vadītāja Santa Matvijčuka

-= galerija =-

 

Skolas salidojums

salid

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Lepojamies

Lepojamies

Afiša

Afisa

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833