Dzērves pamatskola

Prieks Jūs redzēt mūsu skolas mājas lapā!

VIEDO TEHNOLOĢIJU IZGLĪTĪBAS CENTRĀ

   16.maija pēcpusdienā Dzērves pamatskolas 1.-4.klašu skolēni devās uz Liepāju, lai apmeklētu „Viedo tehnoloģiju izglītības centru”. Izbraukums tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 atbalsta aktivitāšu plāna ietvaros.
   Iepazīstot „Viedo tehnoloģiju izglītības centrā” pieejamos eksponātus, skolēniem bija iespēja iepazīt dažādus fizikālus procesus interaktīvā veidā, piemēram, redzēt skaņas vilni, saprast, kādēļ ar velosipēdu braucot iespējams noturēties līdzsvarā utt.
   Praktiskajā nodarbībā „Gudrā plastilīna darbnīca” skolēni praktiskā un vienkāršā veidā iepazina ķīmijas pasauli, pārbaudot ķīmisko vielu reakcijas. Rezultātā katrs pagatavoja gudro plastilīnu, kuru pēc nodarbības bija iespējams paturēt sev.
   Zinātkāres centrā ZINOO ar skolēniem esam bijuši arī iepriekš. Šobrīd Liepājas zinātkāres centrs ir pārmaiņu priekšā un pārtop par „Viedo tehnoloģiju izglītības centru”. Novērtējam darbinieku pozitīvo un ieinteresēto attieksmi pret mazajiem apmeklētājiem. Iepriecināja, ka nodarbības vadītājs ne tikai vienkārši novadīja nodarbību, bet bija sagatavojis prezentācijas materiālu, ar kura palīdzību gan mācīja skolēniem saskatīt un saprast, kā un kur ķīmiskās vielas tiek izmantotas mums apkārt mūsu ikdienā, gan iepazīstināja ar ķīmisko rūpniecību.
   Esam pārliecināti, ka interaktīvie eksponāti un piedāvātā nodarbība rosinās skolēnus eksperimentēt, pētīt, izgudrot un iemācīties kaut ko jaunu, jo tas ir interesanti.

-= galerija =-

MĀCĀMIES MEŽVIDU LABIRINTĀ

   14.maijā 1.-4.klašu skolēni devā uz Alsungu, kur, saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 atbalsta plānu, apmeklēja „Mežvidu labirintu”.
   Te skolēni 3300 kvadrātmetrus lielajā labirintā izmēģināja spēkus orientējoties un izpildot āķīgus uzdevumus kādā no labirinta īpašajiem līkločiem! Pirmo uzdevumu katrai grupai izvēlējās pedagogi: 1.-2.klašu skolēni pārbaudīja savas zināšanas „Dabaszinību līkločos”, atminot burtu – skaitļu mīklu; 3.-4.klašu skolēniem tika piedāvāts sacensties „Matemātikas līkločos”, meklējot „dārgumus”, ko bija iespēja atrast rēķinot uzdevumus un izvēloties pareizās ceļa norādes. Otro uzdevumu skolēniem tika dota iespēja izvēlēties pašiem, piemēram, „Suitu vārdu līklocis”, „Šifrs”, „Jautro caurumu līklocis” un citi.
   Sākumskolas skolēni vienmēr ar aizrautību un interesi iesaistās katrā jaunā piedāvājumā. Šis bija viens no tiem – matemātikas un dabaszinību stundās apgūto zināšanu pārbaude pavisam netradicionālā veidā – nevis klasē, bet brīvā dabā -labirintā, un nevis rēķinot no grāmatas burtnīcās, bet ar interaktīvu uzdevumu palīdzību. Skolēni varēja pilnveidot arī savas sadarbības prasmes, jo komandās bija iespēja sadalīties pēc pašu izvēles – tās varēja veidot ne tikai ar saviem klases biedriem, bet ar jebkuru skolas biedru, kurš piedalījās izbraukumā. Līdz ar to vecākajiem bija iespēja pamācīt jaunākos, savukārt jaunākie guva jaunu pieredzi un zināšanas, ja uzdevumi bija āķīgāki un sarežģītāki.
   Uzdevumi katrā līklocī sagatavoti ļoti interesanti un diezgan āķīgi. Ja sākumā skolēni izbaudīja mirkli un iespēju izdauzīties pa labirintu, tad brīdī, kad viņi saprata, kā uzdevums veicams, ar aizrautību ķērās klāt, mēģinot atrisināt uzdotās matemātiskās un dabaszinību mīklas.

-= galerija =-

„SKOLAS SOMĀ” IEPAZĪŠANĀS AR SALDUS PILSĒTU UN ZINĀŠANAS PAR LATVIJU

   7.maijā Dzērves pamatskolas 5.-6.klašu skolēni devās uz Saldu, lai programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros piedalītos spēlēs „Plaukstas lieluma Saldus” un „Latvijai 100”.
   Spēle „Latvijai 100” ir interaktīva spēle ar 40 jautājumiem par Latvijas dabu, vēsturi, personībām utt. Tā domāta ne tikai zināšanu pārbaudei, bet ir arī labs komandas veidošanas rīks. Savukārt spēle „Plaukstas lieluma Saldus” ir komandu spēle – aplikācija, kuras laikā jāapmeklē 14 vietas Saldus centrā, planšetē izpildot 18 uzdevumus, kuru saturs saistīts ar Saldus vēsturi, kultūru, ievērojamām personībām, dabu.
   Piedaloties spēlēs, skolēni nostiprināja dabaszinību, informātikas, sociālo zinību, mūzikas, literatūras un vizuālās mākslas stundās apgūto par māksliniekiem (mūziķiem, gleznotājiem, dzejniekiem), dabā redzēja Latvijā introducētas augu sugas. Pēc kartes atrodot un klātienē apskatot dažādas vietas pilsētā, skolēni izmantoja planšetdatorus, lai izpildītu spēles organizētāju sagatavotos uzdevumus. Tādējādi jaunieši varēja pielietot jau esošās zināšanas, kā arī gūt jaunu informāciju par ievērojamiem cilvēkiem, kuri Saldū dzimuši vai dzīvojuši ( Janis Rozentāls, Ēriks Ķiģelis, Māris Čaklais u.c.). Skolēni mācījās jēgpilni lietot planšetdatorus, pilnveidoja prasmi strādāt komandā, kā arī attīstīja savas komunikācijas prasmes, jo atbildes uz vairākiem jautājumiem nebija atrodamas internetā vai izlasāmas pie konkrētajiem apskates objektiem. Tad vajadzēja pārvarēt nedrošību un uzrunāt garāmgājējus – Saldus iedzīvotājus - vai darbiniekus apskates vietās. Šī interaktīvā nodarbība – spēle uzskatāmi demonstrēja starpdisciplināro jaunu zināšanu apguves principu. Spēle „Latvijai 100” skolēniem deva iespēju pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, kā arī pilnveidoja sadarbības prasmes, jo katrs uzdevums bija jāveic pārī ar kādu klases biedru.
   Gan 5., gan 6.klases skolēni ar aizrautību pildīja piedāvātos uzdevumus, pēc tam atzīstot, ka šāda veida nodarbības ir ļoti interesantas. Īpaši saistoši viņiem šķita uzdevumi, kuri bija jāpilda ar planšetdatoru palīdzību. Skolēni atzina, ka šādā veidā iepazīt Saldus pilsētu bijis daudz aizraujošāk, nevis, ka tradicionāli ierasts, klausoties gida stāstījumā. Interesanti skolēniem bijis redzēt, kā gleznotāja Jaņa Rozentāla darbi un to fragmenti iekļauti pilsētvidē.
   Jaunieši priecājas, ka uzzinājuši daudz jauna un tagad zina, ka Saldus ir skaista pilsēta un tur ir vērts atgriezties. Zināšanas par mūziķiem, rakstniekiem, dzejniekiem, Latvijas vēsturi un Saldus ievērojamākajām vietām noteikti paliks atmiņā labāk nekā tad, ja šie jautājumi būtu pārrunāti tikai klasē, izlasīti grāmatā vai skatīti video sižetā.

-= galerija =-

EKSPEDĪCIJA MEŽĀ – „MEŽA ABC”

   Piektdien, 10.maijā, Dzērves pamatskolas 1.-3.klašu skolēni devās mācību vizītē – meža ekspedīcijā uz Kuldīgas novadu -  Padures pagasta Struņķu krogu, kur notika pasākums „Meža ABC”. Izbraukums tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, aktivitāšu plāna ietvaros.
   Skolēniem meža apsaimniekošanas jomu speciālistu vadībā bija iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par tēmu „Mežs”., apmeklējot 52 dažādus kontrolpunktus par dažādām tēmām, kas palīdzēja no atšķirīgiem skatu punktiem iepazīt dzīvi mežā, piemēram, „Kukaiņi – smukaiņi”, „Klusuma pietura”, „Sēklas un stādi, meža selekcija”, „Izstrādājumi no meža materiāliem”, „Meža mošķi – rāpuļi, abinieki”, „Meža atjaunošana’, „Sajūtu pietura”, „Meža dārgumi”, „Sēņojam”, „Izdzīvošana mežā” un daudzas citas. Ikvienam skolēnam ir svarīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, izmantojot visas maņas - redzēt, dzirdēt, izmēģināt, sajust, sagaršot. Šajā pasākumā tas viss bija iespējams. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīt mežu kā ekosistēmu, kā arī gūt jaunas zināšanas dabas aizsardzības un meža apsaimniekošanas jautājumos.
   Ekspedīcija mežā pasākuma „Meža ABC” ietvaros vienmēr ir ļoti kvalitatīvi noorganizēts pasākums. Vienmēr iepriecina kontrolpunktu vadītāju pozitīvā attieksme pret skolēniem, kā arī prasme pielāgoties klausītāju vecumam, vienkāršā valodā pastāstot par sarežģītām lietām.
   Mācīšanās dabā bērniem vienmēr liekas interesanta un aizraujoša Ja vien būs iespēja, līdzīgu pasākumu noteikti apmeklēsim atkārtoti.

-= galerija =-

Stundu saraksts

Stundu sar

Ekoskola

Eko

Autobusu saraksts

Buss

Afiša

Afisa

Lepojamies

Lepojamies

Rožu grāmata

Roze

Mēs mācījāmies

1833